Bài 47: Thể giả định I trong tiếng Đức

0 469

3 phút Giả định I trong tiếng Đức là một hiện tượng ngữ pháp rất thú vị. Nó được dùng làm gì? Hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức tìm hiểu nhé.

Thể giả định I trong tiếng Đức

Thể giả định I trong tiếng Đức

3 phút

Như đã đề cập ở phần các thì trong tiếng Đức, chúng ta được biết tiếng Đức có 6 thì thực tế, và 8 thì giả định. Theo cách gọi của các sách ngữ pháp, người ta thường gọi đây là „thể giả định.“ Như vậy, thực chất, tiếng Đức chỉ có 6 thì mà thôi. Và các thì này sẽ được biến đổi ở thể giả định ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu về thể giả định I trong tiếng Đức trước nhé.

Cách dùng thể giả định I

Diễn tả lối nói gián tiếp

là cách dùng thông dụng nhất của thể giả định I.

Ví dụ:

 • Trực tiếp: Anh ta nói: „anh yêu em.“ | Er sagte: „Ich liebe dich.“
 • Gián tiếp: Anh ta nói anh ta yêu tao mày ạ. | Er sagte, er liebe mich.
 • Trực tiếp: „Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich habe kein Geld gestohlen.“ | „Tôi là người chân thật. Tôi không ăn cắp tiền.“ (Đây là một lời tuyên bố của một nghi phạm.)
 • Gián tiếp: Er sagte, er sei ein ehrlicher Mensch. Er habe kein Geld gestohlen. | Anh ta nói, anh ta là một người chân thật. Anh ta không ăn cắp tiền. (Đây là lời báo chí thuật lại lời của nghi phạm trên.)

Cách dùng này được sử dụng chủ yếu trong các bài báo, các bản tin khi trích dẫn các phát biểu theo lối gián tiếp.

Giả định I dùng để hô khẩu hiệu

 • Hoch lebe der König! | Hoàng thượng vạn tuế!

Dùng trong cấu trúc „trừ khi“

Tiếng Đức không có từ „trừ khi“. Để diễn tả ý này, người ta hay dùng cụm từ „außer dass“ hoặc „außer wenn“, tuy nhiên, cụm từ hay dùng nhất lại là cụm giả định I: „es sei denn, …“

Ví dụ:

 • Wir fahren morgen früh, es sei denn, du willst länger schlafen. | Chúng ta sẽ đi sớm, trừ khi bạn muốn ngủ nướng.
 • Wir fahren mit deinem Wagen, es sei denn, dass du etwas dagegen hast. | Chúng ta sẽ đi bằng xe của bạn, trừ khi bạn có điều gì đó để phản đối.
 • Sie kommt bald, es sei denn, dass sie den Bus verpasst hat. | Cô ta sẽ đến nhanh thôi, trừ khi xe buýt bị trễ.

Cách chia giả định I

Giả định I có 4 thì. Tùy thuộc vào câu nói trực tiếp được chia ở thì nào, chúng ta sẽ đổi sang thì tương ứng ở giả định.

Thì thực tếThì giả định I
Hiện tạiHiện tại giả định I
Hiện tại hoàn thànhQuá khứ giả định I
Quá khứQuá khứ giả định I
Quá khứ hoàn thànhQuá khứ giả định I
Tương laiTương lai giả định I
Tương lai hoàn thànhTương lai hoàn thành giả định I

Giả định I hiện tại

Giả định I hiện tại không có động từ bất qui tắc, ngoại trừ „sein.“ Tất cả các động từ được chia như sau:

 • Bước 1: bỏ đuôi „en“ hoặc „n“ của động từ nguyên thể.
 • Bước 2: thêm đuôi giả định tương ứng vào.
ichduer/sie/eswir/sie/Sieihr
eesteenet
kommekommestkommekommenkommet
tuetuesttuetuentuet
seiseiestseiseienseiet
werdewerdestwerdewerdenwerdet
habehabesthabehabenhabet

Lưu ý: động từ sei không có đuôi „e“ ở ngôi „ich“ và ngôi „es/sie/es“ như các động từ khác.

Ví dụ:

 • Er wolle uns helfen, aber er könne es heute nicht tun. | [anh ta nói] Anh ta muốn giúp chúng tôi, nhưng anh ta không thể làm việc này hôm nay.
 • Sie sei kein Kind mehr. | [cô ta nói] Cô ta không còn là một đứa trẻ.
 • Sie schlafe gern auf dem Balkon. | [cô ta nói] Cô ta muốn ngủ ở ban công.

Giả định I quá khứ

Ở thì quá khứ, giả định I sẽ mượn cấu trúc hoàn thành sein/haben + phân từ II để thành lập. Khi nào đi dùng sein, khi nào dùng haben hoàn toàn giống với các thì hoàn thành trong thực tế.

01234
  sein/haben (chia ở giả định I hiện tại) phân từ hai.

Cách chia như sau:

 • Ta chia sein hoặc haben ở giả định I hiện tại. Sau đó để chúng ở vị trí số 2 trong câu. Phân từ II để cuối câu như bình thường.

Ví dụ: động từ sagen (nói) và động từ wandern (đi dạo)

ichduer/sie/eswir/sie/Sieihr
habe gesagthabest gesagthabe gesagthaben gesagthabet gesagt
sei gewandertseiest gewandertsei gewandertseien gewandertseiet gewandert

Ví dụ:

 • Er habe nicht gewusst, dass er seinen Hut vergessen habe. | [anh ta nói] Anh ta đã không nhận ra rằng, anh ta đã quên cái mũ.
 • Sie habe einen Unfall gehabt, weil sie zu schnell gefahren sei. | [cô ta nói] Cô ta gặp tai nạn vì cô ta đã lái quá nhanh.

Giả định I tương lai

Cách chia giả định I tương lai tương tự như thì tương lai trong thực tế. Điều khác biệt duy nhất, đó là chia trợ động từ „werden“ ở giả định I hiện tại.

01234
  werden (chia ở giả định I hiện tại) động từ nguyên thể.

Ví dụ: động từ sagen (nói) và động từ wandern (đi dạo)

ichduer/sie/eswir/sie/Sieihr
werde sagenwerdest sagenwerde sagenwerden sagenwerdet sagen
werde wandernwerdest wandernwerde wandernwerden wandernwerdet wandern

dụ:

 • Er werde in Zukunft mehr arbeiten. | [anh ta nói] Trong tương lai anh ta sẽ không làm việc nữa.
 • Sie werde uns bald besuchen. | [cô ta nói] Cô ta sẽ sớm thăm chúng tôi.

Giả định I tương lai hoàn thành

Cách chia giả định I tương lai hoàn thành tương tự như thì tương lai hoàn thành trong thực tế. Điều khác biệt duy nhất, đó là chia trợ động từ „werden“ ở giả định I hiện tại.

01234
  werden (chia ở giả định I hiện tại) phân từ hai + sein/haben.

Ví dụ: động từ sagen (nói) và động từ wandern (đi dạo)

ichduer/sie/eswir/sie/Sieihr
werde gesagt habenwerdest gesagt habenwerde gesagt habenwerden gesagt habenwerdet gesagt haben
werde gewandert seinwerdest gewandert seinwerde gewandert seinwerden gewandert seinwerdet gewandert sein

Ví dụ:

 • Er werde es vor Freitag fertig gemacht haben. | [anh ta nói] Anh ta sẽ hoàn thành nó trước thứ sáu.
 • Sie werde bis dann alles gelesen haben. | [cô ta nói] Cho tới lúc đó thì cô ta sẽ đọc xong mọi thứ.

Bài viết bạn có thể thích:

Học tiếng Đức dễ dàng với bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A1

Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ học tiếng Đức miễn phí và rất hữu ích, đó là Bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A1 tại CLB Tiếng Đức Việt Đức.

[Đọc A1] - Ngày cuối tuần

„Ngày cuối tuần“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ A2. Qua mỗi bài đọc, bạn lại có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

Tình huống giao thông trong tiếng Đức

Giao thông ở thành phố, đặc biệt ở các thành phố lớn tại Đức rất thuận tiện và đa dạng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành một số mẫu câu liên quan đến vấn đề này nhé.

Tình huống mua bán trong tiếng Đức

Đi chợ là một trong những hoạt động không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta hãy luyện tập thành thạo các tình huống liên quan đến mua bán trong tiếng Đức nhé.

Bài 55: Phương pháp luyện đọc tiếng Đức

Kĩ năng đọc hiểu là một trong bốn kĩ năng bất cứ ai cũng phải làm chủ nếu muốn thành thạo tiếng Đức và vượt qua những kì thi quan trọng.

Bài 38: Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Đức - das Futur II

Giải thích thì tương lai hoàn thành trong tiếng Đức dễ hiểu với nhiều ví dụ minh họa. Nhớ ngay, sử dụng thành thục chỉ sau 5 phút khi đọc bài.

Bài 54: Phương pháp luyện nói tiếng Đức

Phương pháp luyện nói tiếng Đức được rút ra từ kinh nghiệm học ngoại của nhiều người. Nó giúp ta nhanh chóng làm chủ kĩ năng nói tiếng Đức của mình.

Bài 43: Phân từ trong tiếng Đức

Chúng ta đã tiếp xúc với phân từ khá sớm khi học về các thì hoàn thành. Tuy nhiên, ứng dụng của nó không chỉ gói gọn trong phạm vi này.

Bài 21: Tân ngữ gián tiếp trong tiếng Đức – Dativ

Dùng cách 3, Dativ, tặng cách hay tân ngữ gián tiếp trong tiếng Đức không bao giờ sai nữa sau khi đọc bài viết siêu dễ hiểu này trong 5 phút.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 3 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x