Tình huống tại nơi đỗ xe trong tiếng Đức

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức