Luyện đọc tiếng Đức

[Đọc A1] – Ngày cuối tuần

2 phút „Ngày cuối tuần“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ A2. Qua mỗi bài đọc, bạn lại có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

[Đọc A2] – Một lá thư tình

2 phút „Một lá thư tình“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ A2. Qua mỗi bài đọc, bạn có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

[Đọc B1] – Làm gì với tiền

3 phút „Làm gì với tiền“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ B1. Qua mỗi bài đọc, bạn có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

Thông tin từ CLB Tiếng Đức Việt Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức

4 phút CLB Tiếng Đức Việt Đức được chính thức thành lập đầu năm 2011, là một trong những trung tâm dạy tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam tại thời điểm đó.

Nếu bạn nói với một người bằng ngôn ngữ họ hiểu, điều đó sẽ đi vào đầu họ. Nếu bạn nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ, điều đó sẽ đi vào trái tim họ.
Nelson MandelaNelson Mandela
CLB Tiếng Đức Việt Đức