Ưu đãi

Hướng dẫn học tiếng Đức

Khóa học tiếng Đức

Luyện đọc tiếng Đức

Bài 55: Phương pháp luyện đọc tiếng Đức

4 phút Kĩ năng đọc hiểu là một trong bốn kĩ năng bất cứ ai cũng phải làm chủ nếu muốn thành thạo tiếng Đức và vượt qua những kì thi quan trọng.

[Đọc A1] – Ngày cuối tuần

2 phút „Ngày cuối tuần“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ A2. Qua mỗi bài đọc, bạn lại có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

[Đọc A2] – Một lá thư tình

2 phút „Một lá thư tình“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ A2. Qua mỗi bài đọc, bạn có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

Thông tin từ CLB Tiếng Đức Việt Đức

Giáo trình tiếng Đức

2 phút Giáo trình tiếng Đức đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với người mới bắt đầu học tiếng Đức cho đến trình độ B2. Một cuốn sách tương đương bốn khóa học.

Nếu bạn nói với một người bằng ngôn ngữ họ hiểu, điều đó sẽ đi vào đầu họ. Nếu bạn nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ, điều đó sẽ đi vào trái tim họ.
Nelson Mandela
Nelson Mandela