Ưu đãi

Hướng dẫn học tiếng Đức

Khóa học tiếng Đức

Thông tin từ CLB Tiếng Đức Việt Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức

4 phút CLB Tiếng Đức Việt Đức được chính thức thành lập đầu năm 2011, là một trong những trung tâm dạy tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam tại thời điểm đó.

Cộng đồng tiếng Đức

Bài mới

Nếu bạn nói với một người bằng ngôn ngữ họ hiểu, điều đó sẽ đi vào đầu họ. Nếu bạn nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ, điều đó sẽ đi vào trái tim họ.
Nelson Mandela
Nelson Mandela