Các mẫu câu tiếng Đức siêu thực tế cho trình độ B1, B2 – Nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

4 1137

16 phút Khám phá các mẫu câu tiếng Đức siêu thực tế cho trình độ B1, B2 – Nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn dễ dàng, nhanh chóng

Khám phá ngôn ngữ Đức qua các mẫu câu siêu thực tế cho trình độ B1, B2 - Hãy nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

Khám phá ngôn ngữ Đức qua các mẫu câu siêu thực tế cho trình độ B1, B2 - Hãy nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

16 phút

Chào mừng bạn đến với thế giới tiếng Đức, nơi ngôn ngữ trở nên sống động qua từng mẫu câu. Bạn đang ở trình độ B1, B2 và muốn nâng cao kỹ năng nói và viết của mình? Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn khám phá những mẫu câu tiếng Đức thực tế nhất.

Tiếng Đức, với sự phong phú về từ vựng và cấu trúc, mang lại cho bạn cơ hội để thể hiện ý tưởng của mình một cách rõ ràng và sáng tạo. Với những mẫu câu mà chúng tôi sẽ giới thiệu, bạn sẽ có thể tự tin hơn khi giao tiếp, dù là trong cuộc sống hàng ngày hay trong môi trường công việc.

Chúng tôi đã chuẩn bị một loạt các mẫu câu, từ những câu đơn giản như “Ersterns…” (đầu tiên…) cho đến những câu phức tạp hơn như “Wenn ich genug Geld hätte, würde ich…” (Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ…). Mỗi mẫu câu đều đi kèm với ví dụ thực tế, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng.

Hãy tưởng tượng bạn đang ở một quán cà phê ở Berlin, đang cố gắng đặt một ly cà phê bằng tiếng Đức. Với mẫu câu “Ich hätte gerne einen Kaffee” (Tôi muốn một ly cà phê), bạn không chỉ đơn giản là đặt một ly cà phê, mà còn thể hiện sự lịch sự và tôn trọng văn hóa của người Đức.

Hoặc khi bạn muốn diễn đạt ý kiến của mình trong một cuộc thảo luận, mẫu câu “Ich bin der Meinung, dass…” (Tôi cho rằng…) sẽ giúp bạn truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và tự tin.

Hãy nhớ rằng, việc học một ngôn ngữ không chỉ là học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là hiểu văn hóa và con người nói ngôn ngữ đó. Với những mẫu câu này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy gần gũi hơn với tiếng Đức và những người sử dụng nó.

Do số lượng mẫu câu rất nhiều, nên chúng tôi chia làm hai phần. Phần I là các mẫu câu, Phần II là các ví dụ thực tiễn liên quan đến các chủ đề viết khi đi thi. Các bạn có thể theo dõi Phần II ở phía dưới phần bình luận.

Hãy bắt đầu hành trình khám phá tiếng Đức của bạn ngay hôm nay. Chúc bạn học tốt và vui vẻ!

Phần I – Các mẫu câu tiếng Đức thường dùng trong nói và viết B1, B2

 1. Es spielt eine wichtige Rolle bei (in) … | Nó đóng một vai trò quan trọng trong …
 2. Es spielt eine vitale Rolle bei (in) … | Nó đóng một vai trò sống còn trong …
 3. Es spielt eine besondere Rolle bei (in) … | Nó đóng một vai trò đặc biệt trong …
 4. Es spielt eine zentrale Rolle bei (in) … | Nó đóng một vai trò trung tâm trong …
 5. Es spielt eine große Rolle bei (in) … | Nó đóng một vai trò to lớn trong …
 6. Es spielt eine außerordentliche Rolle bei (in) … | Nó đóng một vai trò phi thường trong …
 7. Es spielt keine Rolle bei (in) … | Nó không đóng vai trò gì trong …
 8. … und … sind zwei Prozesse, die man voneinander nicht trennen kann. | … và … là hai quá trình (mà người ta) không thể tách rời nhau.
 9. Hier stellt sich die Frage, …. | Ở đây câu hỏi được đặt ra là, ….
 10. Kein Wunder, dass … | Không có gì ngạc nhiên, rằng …
 11. Es ist kein Wunder, dass … | Không có gì ngạc nhiên khi…
 12. Es ist nicht verwunderlich, dass … | Nó không đáng ngạc nhiên khi …
 13. Deshalb es ist nicht verwunderlich, dass … | Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi…
 14. Es ist zu bewundern, dass … | Thật đáng khâm phục rằng…
 15. Es ist zu erwähnen, dass … | Điều đáng nói là …
 16. Es ist zu bemerken, dass … | Cần lưu ý rằng…
 17. Es ist zu beachten, dass … | Cần lưu ý rằng …
 18. Es ist zu berücksichtigen, dass … | Cần lưu ý rằng …
 19. Es ist zu fürchten, dass … | Điều đáng sợ là …
 20. Es ist zu befürchten, dass … | Người ta sợ rằng…
 21. Es besteht die Befürchtung, dass … | Có một nỗi sợ rằng…
 22. Es ist zu erklären, dass … | Phải giải thích rằng…
 23. Es ist zu erwarten, dass … | Người ta dự đoán rằng…
 24. Man erwartet, dass … | Điều cần trông đợi là…
 25. Man wartet darauf, dass … | Điều cần trông đợi là…
 26. Es ist zu empfehlen, zu+ Verb | Nên + động từ
 27. Es ist zu bezweifeln, ob (dass) … | Người ta nghi ngờ liệu (điều đó) …
 28. Es ist zum Verzweifeln, dass … | Thật khó hiểu rằng…
 29. Es ist anzunehmen, dass … | Có thể cho rằng… / giả thiết rằng…
 30. Es ist doch wohl anzunehmen, dass … | Tuy nhiên, rất có thể là…
 31. Es kann angenommen werden, dass … | Có thể cho rằng…
 32. Wir lehnen daher die Annahme ab, dass … | Do đó, chúng tôi bác bỏ giả định rằng …
 33. Es ist auffällig, dass … | Điều đáng chú ý là…
 34. Es ist selbstverständlich, dass … | Không cần phải nói rằng… / rõ ràng rằng…
 35. Es ist verboten, dass … | Cấm…
 36. Es ist bekannt, dass … | Được biết rằng, …
 37. Es ist wohl bekannt, dass … | Biết rằng …
 38. Es ist allgemein bekannt, dass … | Đó là kiến ​​​​thức phổ biến mà …
 39. Es ist möglich, dass … | Có thể là …
 40. Es ist unmöglich, dass … | Không thể nào …
 41. Es ist aber auch möglich, dass … | Tuy nhiên, cũng có thể là …
 42. Es kann passieren, dass … | Có thể xảy ra rằng …
 43. Es könnte sein, dass … | Có thể là …
 44. Es scheint klar, dass … | Có vẻ như rõ ràng rằng …
 45. Es ist nicht schwierig, dass … | Không khó khi …
 46. Es ist nicht leicht, dass … | Không dễ mà…
 47. Es ist ganz natürlich, dass … | Nó là khá tự nhiên mà…
 48. Es ist allgemein anerkannt, dass … | Người ta thường chấp nhận rằng…
 49. Man kann nicht leugnen, dass … | Người ta không thể phủ nhận rằng…
 50. Niemand kann leugnen, dass … | Không ai có thể phủ nhận rằng…
 51. Es ist die passende Zeit für… | Đó là thời điểm thích hợp cho…
 52. In den letzten Zeiten ist … zurückgegangen. | Trong thời gian gần đây… đã giảm.
 53. Unter dem Begriff „…“ versteht man… | Từ „…“ có nghĩa là…
 54. Man versteht unter dem Begriff „…“. | Thuật ngữ „…“ có nghĩa là gì.
 55. Auf diese Weise … | Bằng cách này …
 56. Es ist zweischneidig. | Điều này có hai mặt.
 57. Ich bin der Meinung, dass … | Quan điểm của tôi là …
 58. Ich bin der Auffassung, dass … | Tôi cho rằng…
 59. Meiner Meinung nach ist … | Theo tôi là…
 60. Ich bin der gleichen Meinung. | Tôi đồng ý.
 61. Nach meiner Auffassung ist … | Theo tôi nó là…
 62. Man kann behaupten, dass … | Có thể nói rằng…
 63. Niemand kann behaupten, dass …. | Không ai có thể tuyên bố rằng ….
 64. Man hat oft behauptet, dass …. | Người ta thường khẳng định rằng…
 65. Es wird häufig behauptet, dass … | Người ta thường khẳng định rằng…
 66. Es sei falsch zu behaupten, dass … | Thật sai lầm khi nói rằng…
 67. Niemand kann sagen, dass …. | Không ai có thể nói rằng ….
 68. Das ist sicher abzulehnen, weil … | Điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được bởi vì…
 69. Es ist nicht zu akzeptieren, dass … | Không thể chấp nhận được rằng…
 70. Das ist nicht akzeptiert. | Điều đó không được chấp nhận.
 71. Das ist nicht akzeptierbar. | Điều này là không thể chấp nhận được.
 72. Wir müssen akzeptieren, dass … | Chúng ta phải chấp nhận rằng…
 73. Wir können nicht akzeptieren, dass … | Chúng ta không thể chấp nhận rằng…
 74. Dieses Argument kann nicht akzeptiert werden, weil … | Lập luận này không thể chấp nhận được bởi vì …
 75. Dasselbe Phänomen wiederholt sich in anderen Bereichen. | Hiện tượng tương tự cũng lặp lại ở các lĩnh vực khác.
 76. Es ist nicht gerecht, dass … | Thật không công bằng khi …
 77. Ich möchte hinzufügen, dass … | Tôi muốn nói thêm rằng …
 78. Es sollte vielleicht noch hinzugefügt werden, dass … | Có lẽ nên nói thêm rằng …
 79. Es kam nicht von ungefähr, dass … | Không phải ngẫu nhiên mà …
 80. Es ist kein Zufall, dass … | Không phải ngẫu nhiên mà …
 81. Es ist ein seltsamer Zufall, dass … | Có một sự trùng hợp kỳ lạ là …
 82. Es ist zu bezweifeln, ob (dass) … | Người ta nghi ngờ liệu (điều đó) …
 83. Es muss allerdings bezweifelt werden, ob … | Tuy nhiên, điều đáng nghi ngờ là liệu …
 84. Es sollte nicht vergessen werden, dass …. | Không nên quên rằng ….
 85. Man sollte nicht vergessen, dass … | Không nên quên rằng …
 86. In diesem Zusammenhang … | Trong ngữ cảnh này …
 87. Auf diesem Gebiet … | Trong lĩnh vực này …
 88. Wie das Sprichwort sagt … | Như người ta vẫn nói …
 89. Als Antwort auf diese Frage … | Để trả lời cho câu hỏi này …
 90. Der beste Beweis dafür ist, dass … | Bằng chứng rõ ràng nhất về điều này là …
 91. Es handelt sich um … + Akk. | Đó là về …+ cách 4.
 92. Es geht um … + Akk. | Nó nói về …+ cách 4.
 93. Im Kern geht es darum, … | Về cơ bản, đó là về …
 94. Im Kern geht es dabei darum, dass … | Về cơ bản, đây là về…
 95. Die Leute in meinem Heimatland folgen diesem Trend auch. | Người dân quê tôi cũng đang theo xu hướng này.
 96. Und das spiegelt sich auch in … wider. | Và điều đó cũng được phản ánh trong…
 97. Dabei gibt es natürlich gute Argumente. | Tất nhiên có những lý lẽ tốt.
 98. Dabei ist es wichtig, dass … | Điều quan trọng đó là…
 99. Wir sollen uns mit … beschäftigen. | Chúng ta phải đối phó với…
 100. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel bringen … | Có lẽ tôi có thể cho bạn một ví dụ khác …
 101. Ich möchte dazu sagen, dass … | Tôi muốn nói rằng …
 102. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass … | Tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm rằng …
 103. In meinem Heimatland ist das Genauso …/ ganz anders | Ở quê hương tôi cũng vậy …/ hoàn toàn khác
 104. Wie schon vorher gezeigt wurde, … | Như đã trình bày trước đó, …
 105. Im Unterschied zu … ist … | Ngược lại với … là …
 106. Im Gegensatz zu … | Trái ngược với …
 107. Auf der einen Seite … | Một mặt thì …
 108. Einerseits … | Một mặt thì …
 109. Auf der anderen Seite … | Mặt khác thì …
 110. Andererseits … | Mặt khác thì …
 111. Es ist eine bekannte Tatsache, dass … | Đó là một thực tế đã rõ rằng…
 112. Hierzu kann man ein gutes Beispiel anführen: | Một ví dụ tốt có thể được đưa ra cho điều này:
 113. Beispielsweise ist … | Ví dụ, là …
 114. Möglicherweise … | Có khả năng …
 115. Die Wissenschaft hat lange gerätselt, was … | Khoa học từ lâu đã bối rối về những gì …
 116. Diese Tatsache lässt sich zurückführen auf … | Thực tế này có thể được bắt nguồn từ …
 117. Eine Erklärung dafür wäre … | Một lời giải thích cho điều này sẽ là …
 118. Im Gegensatz dazu meine ich … | Ngược lại, ý tôi là…
 119. der wichtigste Aspekt des Themas | Khía cạnh quan trọng nhất của chủ đề
 120. Unter Berücksichtigung von … | Tính đến …
 121. Ohne Berücksichtigung von … | Không tính đến …
 122. Man muss Berücksichtigung, dass … | Người ta phải tính đến rằng …
 123. Unter Mitwirkung von … | Với sự tham gia của …
 124. Ohne Mitwirkung von … | Không có sự tham gia của …
 125. Unter Mitarbeit von … | Với sự cộng tác của …
 126. Unter Protektion von … | Dưới sự bảo vệ của …
 127. Dies könnte auf den ersten Blick positiv erscheinen, aber … | Điều này thoạt nhìn có vẻ tích cực, nhưng …
 128. Das könnte dazu führen, dass … | Điều này có thể dẫn đến …
 129. Das könnte folgende Konsequenzen haben … | Điều này có thể dẫn đến những hậu quả sau…
 130. Hierzu kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung ein gutes Beispiel anführen … | Tôi có thể trích dẫn một ví dụ điển hình về điều này từ kinh nghiệm cá nhân của mình…
 131. Zu diesem Thema möchte ich mit einem Beispiel aus eigener Erfahrung beginnen … | Về chủ đề này, tôi xin bắt đầu bằng một ví dụ từ kinh nghiệm của bản thân…
 132. Der größte Vorteil der / des … ist … | Ưu điểm lớn nhất của … là …
 133. Der beste Vorteil der / des … ist … | Ưu điểm tốt nhất của … là …
 134. Im Gegensatz zu den genannten Vorteilen gibt es doch große Nachteile wie … | Trái ngược với những ưu điểm đã đề cập, có những nhược điểm lớn như …
 135. Vielleicht gibt es noch eine Alternative: … | Có thể có một sự thay thế …
 136. Dieses Problem kann man von verschiedenen Seiten betrachten / interpretieren … | Vấn đề này có thể được nhìn nhận/giải thích từ nhiều phía khác nhau …
 137. Man soll sich dabei auf positive Veränderungen konzentrieren. | Người ta nên tập trung vào những thay đổi tích cực.
 138. Im Vergleich mit … | So với …
 139. Ich schließe daraus, dass … | Tôi kết luận rằng …
 140. Aus Gründen, die hier nicht erläutert zu werden brauchen, … | Vì những lý do không cần phải giải thích ở đây …
 141. Davon lernen wir, dass … | Từ đó chúng ta biết được rằng…
 142. Wie wir sehen werden … | Như chúng ta sẽ thấy…
 143. Erstens: | Thứ nhất là:
 144. Zweitens – und das ist viel wichtiger – | Thứ hai – và điều này quan trọng hơn nhiều – là
 145. Drittens: | Thứ ba là:
 146. Es sollte jedoch klar sein, dass … | Tuy nhiên, cần phải rõ ràng rằng…
 147. Vielleicht genügt hier der Hinweis, dass … | Có lẽ đủ để nói rằng…
 148. Wie wir gesehen haben, … | Như chúng ta đã thấy, …
 149. Es kann sein, dass … | Nó có thể là …
 150. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss betont werden, dass … | Để tránh hiểu lầm, cần phải nhấn mạnh rằng …
 151. Dazu ist zu sagen, dass … | Phải nói rằng…
 152. In anderen Fällen kann man … | Trong các trường hợp khác, ta có thể…
 153. … zielt nicht nur auf …, sondern auch auf … | … nhằm mục đích không chỉ ở …, mà còn ở …
 154. Du sollst nicht glauben, dass … | Bạn sẽ không tin rằng …
 155. Es gibt keinen Unterschied zwischen … | Không có sự khác biệt giữa …
 156. Es könnte schon sein, dass … | Nó có thể là …
 157. Es braucht nicht gesagt zu werden, dass … | Không cần phải nói, rằng…
 158. Es war einmal … | Có một lần…
 159. von Zeit zu Zeit | Thỉnh thoảng
 160. von Generation zu Generation | từ thế hệ này sang thế hệ khác
 161. früher oder später | sớm hay muộn
 162. Jetzt und in Zukunft | Hiện tại và trong tương lai
 163. in allernächster Zukunft | trong tương lai rất gần
 164. in naher Zukunft | trong tương lai gần
 165. in ferner Zukunft | trong tương lai xa
 166. im besten Fall | Trong trường hợp tốt nhất
 167. in diesem Fall | trong trường hợp này
 168. in voller Bereitschaft | trong tình trạng sẵn sàng đầy đủ
 169. durch alle Epochen | qua mọi thời đại
 170. in der letzten Zeit | gần đây
 171. in letzter Zeit | gần đây
 172. in der heutigen Zeit (= Heutzutage) | trong thời điểm hiện tại (= ngày nay)
 173. in kurzer Zeit | trong một thời gian ngắn
 174. Seit kurzer Zeit | Gần đây
 175. Seit Kurzem … | Gần đây…
 176. Seit langer Zeit | Trong một khoảng thời gian dài
 177. in derselben Zeit | trong cùng thời gian
 178. in der gleichen Zeit | đồng thời
 179. … gleichzeitig | … đồng thời
 180. … auswendig lernen | … học thuộc lòng
 181. (sein) + von großer Bedeutung. | (sein) + tầm quan trọng lớn.
 182. (sein) + von großem Interesse | (sein) + quan tâm lớn
 183. Vor allem … | Trên hết …
 184. Trotz alledem … | Bất chấp tất cả…
 185. In der Tat … | Trên thực tế …
 186. in Wirklichkeit | thực tế
 187. (Service) auf höchstem Niveau | (Dịch vụ) ở mức cao nhất
 188. auf niedrigem Niveau | ở mức độ thấp
 189. auf mittlerem Niveau | ở mức trung bình
 190. auf gleichem Niveau | ở cùng cấp độ
 191. zu Fuß | bằng chân
 192. aus Versehen | do nhầm lẫn, vô tình
 193. durch Zufall | ngẫu nhiên
 194. Schon bald … | Sớm …
 195. Umfassende Informationen gibt es im Internet unter:  | Thông tin chi tiết có sẵn trên Internet tại:
 196. Weitere Informationen finden Sie unter … | Để biết thêm thông tin, xem …
 197. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website … | Để biết thêm thông tin truy cập trang web của chúng tôi…
 198. Wir würden Zeit und Mühe sparen. | Chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian và công sức.
 199. Um Zeit und Mühe zu sparen | Để tiết kiệm thời gian và công sức
 200. dieselben Sachen | những điều tương tự
 201. Stellen Sie sich vor, dass … | Tưởng tượng rằng…
 202. Beachten Sie aber, dass … | Tuy nhiên, lưu ý rằng…
 203. Achten Sie darauf, dass … | Đảm bảo rằng…
 204. Es hängt davon ab, dass … | Nó phụ thuộc vào …
 205. Darüber hinaus … | Hơn nữa …
 206. Es wurde zur Gewohnheit, dass … | Nó đã trở thành một thói quen mà…
 207. Es ist Tradition, dass … | Đó là truyền thống mà…
 208. Jeder weiß, dass … | Tất cả mọi người đều biết rằng …
 209. Ich bin nämlich als … tätig | Tôi làm việc như…
 210. (seine Rede) mit den Worten schließen, … | Kết thúc bằng cách nói rằng, …
 211. Ich hoffe sehr, dass … | Tôi thực sự hy vọng rằng …
 212. Man kann nicht … | Người ta không thể …
 213. Man kann sich nicht vorstellen, dass … | Người không thể tưởng tượng được rằng …
 214. Ich kann mir nicht vorstellen, dass … | Tôi không thể tưởng tượng rằng …
 215. Man sagt, dass … | Người ta nói, rằng …
 216. Man kann sagen … | Người ta có thể nói …
 217. Wie man sagt … | Như người ta nói …
 218. Viele (Leute) sagen … | Nhiều người nói…
 219. Manche Leute sagen, dass … | Một số người nói rằng…
 220. … und Viele andere | … và nhiều người / điều / thứ khác
 221. Die allgemeine Meinung ist … | Ý kiến ​​chung là …
 222. Die herrschende Meinung ist … | Ý kiến ​​​​phổ biến là …
 223. Die herrschende Meinung ist kein Argument. | Ý kiến ​​​​phổ biến không phải là một cuộc tranh luận.
 224. Es ist geschichtlich erweisen, dass … | Lịch sử đã chứng minh rằng…
 225. Das kommt daher, dass … | Điều này là do…
 226. Die ideale Lösung | Giải pháp lý tưởng
 227. Das ideale Mittel | Phương tiện / cách / phương thức lý tưởng
 228. Es wäre noch viel zu sagen! | Vẫn còn rất nhiều điều để nói!
 229. zum Segen der Menschheit | vì lợi ích của nhân loại
 230. Es ist ein Trost, dass … | Đó là một niềm an ủi rằng …
 231. Man muss voraussetzen, dass … | Người ta phải cho rằng (giả định rằng) …
 232. Vorausgesetzt, dass … | Với điều kiện / giả sử rằng …
 233. und umgekehrt | và ngược lại
 234. Er verdient nicht genug, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. | Anh ta không kiếm đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của mình.
 235. Man erfährt aus diplomatischen Kreisen, dass … | Ta học được từ giới ngoại giao rằng …
 236. In dem Vertrag heißt es, dass … | Hợp đồng nói rằng …
 237. Ich habe gehört, dass … | Tôi đã nghe nói rằng …
 238. Alles, was in unserer Macht steht | Tất cả mọi thứ trong khả năng của chúng tôi
 239. Keine Macht der Welt konnte verhindern, dass … | Không một thế lực nào trên thế giới có thể ngăn cản điều đó…
 240. Er konnte nicht verhindern, dass … | Anh ta không ngăn được …
 241. Richtige Erziehung | giáo dục đúng đắn
 242. zur richtigen Zeit | vào đúng thời điểm
 243. Die richtigen Umstände | Hoàn cảnh phù hợp
 244. Das hat etwas zu bedeuten. | Điều đó có nghĩa là một cái gì đó.
 245. Das hat viel zu bedeuten. | Điều đó có nghĩa là rất nhiều.
 246. Das hat nichts zu bedeuten. | Điều đó không có nghĩa gì cả.
 247. (sein) + von großer Bedeutung. | (sein) + tầm quan trọng lớn.
 248. Diese Worte bedeuten, dass … | Những từ này có nghĩa là…
 249. Das muss nicht bedeuten, dass … | Điều đó không có nghĩa là…
 250. Dies war nicht das einzige Motiv für … | Đây không phải là động cơ duy nhất để …
 251. Das unterscheidet sich klar von … | Điều này rõ ràng khác với …
 252. Klar und deutlich | rõ ràng
 253. Das Gesetz sagt klar, dass … | Luật quy định rõ ràng rằng …
 254. Das Gesetz bestimmt, dass …. | Luật quy định rằng ….
 255. Manchmal besteht Zweifel, ob … oder … | Đôi khi có sự nghi ngờ liệu … hay …
 256. In den meisten Fällen …/ gibt … | Trong hầu hết các trường hợp …/ có …
 257. In solchen Fällen … | Trong những trường hợp như vậy …
 258. Wie es erwähnt wurde | Như đã đề cập
 259. Es geht die Rede, dass … | Người ta nói rằng …
 260. Bei den Verhandlungen ging es um … | Các cuộc đàm phán là về …
 261. Wenn es richtig ist, dass …, dann … | Nếu đúng là … thì …
 262. Aber nicht nur …, sondern auch …. | Nhưng không chỉ … mà còn …
 263. Aus alledem ergibt sich, dass … | Từ tất cả những điều này, suy ra rằng …
 264. Man war einhellig der Meinung, dass … | Người ta nhất trí rằng …
 265. Es ist nötig, dass … | Điều cần thiết là …
 266. Es ist notwendig, dass … | Điều cần thiết là …
 267. Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass … | Theo quan điểm của tôi, điều cần thiết là …
 268. Dabei ist es nicht nötig, … zu … | Không cần thiết phải … để …
 269. Nehmen wir einmal an, dass … | Hãy giả sử rằng …
 270. Wenn wir annehmen, dass …, dann … | Nếu chúng ta cho rằng… thì …
 271. Es hat den Anschein, dass … | Có vẻ như…
 272. als, ob … | như thể …
 273. Ihm ist aufgegangen, dass … | Anh ta chợt nhận ra rằng …
 274. Er hat in seinem Buch viele falsche Behauptungen aufgestellt, so z.B. die, dass … | Anh ấy đã đưa ra nhiều tuyên bố sai trong cuốn sách của mình, ví dụ: cái mà…
 275. Wir dürfen nicht glauben, dass … | Chúng ta không được tin rằng …
 276. Studien belegen, dass … | Các nghiên cứu chỉ ra rằng …
 277. Die Gräuel des Krieges | Nỗi kinh hoàng của chiến tranh
 278. In diesem Augenblick … | Tại thời điểm này …
 279. In Anlehnung an … | Dựa trên …
 280. Ausgefertigt in … am … | được phát hành trong … ngày …
 281. datiert am … | được đề ngày …
 282. Aber nicht alle + Plural … | Nhưng không phải tất cả + số nhiều …
 283. An diesem Einwand ist richtig, dass … | Sự phản đối này là đúng, rằng …
 284. Es ist daher verständlich, dass … | Vì vậy, có thể hiểu rằng …
 285. So ist es oft nicht zu vermeiden, dass … | Vì vậy, nó thường không thể tránh khỏi rằng …
 286. teils mit, teils ohne … | đôi khi có, đôi khi không …
 287. Es ist sicher, dass … | Chắc chắn rằng …
 288. Es ist oft schwierig zu entscheiden, ob … oder …. | Thường khó để quyết định liệu … hay …
 289. Es ist eine unversiegbare Quelle. | Đó là nguồn vô tận.
 290. Es liegt darin, dass … | Đó là…
 291. In dem Maße, dass … | Đến mức mà…
 292. Ich neige zur Ansicht, dass … | Tôi có xu hướng nghĩ rằng …
 293. Es mag hier auch erwähnt sein, dass … | Nó cũng có thể được đề cập ở đây rằng …
 294. … erscheint dunkel und widersprüchlich. | … xuất hiện tối nghĩa và mâu thuẫn.
 295. Er beobachtete jedoch, dass … | Tuy nhiên, anh ta nhận thấy rằng …
 296. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass … | Tuy nhiên, cần lưu ý rằng …
 297. … erlebte eine Blüte auf allen Gebieten. | … phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.
 298. Es ist keine Kunst zu zeigen, dass …. | Đó không phải là nghệ thuật để thể hiện rằng …
 299. Erinnern wir uns, dass … | Hãy nhớ rằng …
 300. Ich kann mich gut erinnern, dass … | Tôi nhớ rõ rằng …
 301. Nun ist zu fragen welche, wo, wer …. | Bây giờ câu hỏi là cái nào, ở đâu, ai ….
 302. Die Beispiele zeigen, dass … | Các ví dụ cho thấy rằng …
 303. zu Ehren von … | Vinh danh …
 304. Auf Einladung von … | Theo lời mời của …
 305. Diese Sache erlaubt keine Verzögerung. | Điều này không cho phép chậm trễ.
 306. Diese Sache lässt keine Verzögerung zu. | Không có sự chậm trễ trong vấn đề này.
 307. Eine Wahrheit, die keinen Zweifel erlaubt, … | Một sự thật (mà) không còn chỗ cho sự nghi ngờ, …
 308. Es schadet nichts, dass … | Nó không có hại, khi …
 309. Das werde ich nie vergessen. | Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
 310. Ich möchte mit dir wetten, dass … | Tôi muốn cá với bạn rằng …
 311. Anstatt zu … | Thay vì …
 312. Viele Menschen begnügen sich nicht mit einem Gerät, sondern haben zwei. | Nhiều người không hài lòng chỉ một thiết bị, thay vào đó họ cần có hai.
 313. Immer neue Generationen von … kommen auf den Markt. | Các thế hệ mới của … tiếp tục tung ra thị trường.
 314. Im Alltag liest man einen Text für die Arbeit oder aus Interesse. | Trong cuộc sống hàng ngày, bạn đọc một văn bản vì công việc hoặc vì sở thích.
 315. Eine gute Ausbildung ist eine Garantie für einen guten Job. | Một nền giáo dục tốt là một đảm bảo cho một công việc tốt.
 316. Er zieht in die Stadt | Anh ấy chuyển đến thành phố này.
 317. Er zieht auf dem Land | Anh chuyển về vùng quê.
 318. die Gefährdung durch Seuchen, Hunger und Kriege | mối đe dọa của dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh
 319. begonnene Berufsausbildung | bắt đầu đào tạo nghề
 320. Überprüfung der beruflichen Eignung | Xác minh sự phù hợp nghề nghiệp
 321. Änderung der Ausbildung | thay đổi trong giáo dục
 322. Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt | Cơ hội nghề nghiệp trên thị trường lao động
 323. Wunschvorstellungen in der Kindheit | mơ tưởng trong thời thơ ấu
 324. Die körperliche Gesundheit und die gute Ernährung | Sức khỏe thể chất và dinh dưỡng tốt
 325. Es geht um die persönliche Sinnfindung. | Nói về việc tìm kiếm ý nghĩa cá nhân.
 326. Gesellschaft und Umwelt | xã hội và môi trường
 327. Erfahrung der Leistungsgrenzen | kinh nghiệm về giới hạn hiệu suất
 328. Die Vielfalt des Themas | Sự đa dạng của chủ đề
 329. Ablehnung von patriotischer Denkweise | Từ chối tư duy yêu nước
 330. Bedeutung von Traditionen | tầm quan trọng của truyền thống
 331. persönliche Wurzeln | nguồn gốc cá nhân
 332. persönliche Herkunft | nguồn gốc cá nhân
 333. Heimatgefühle | cảm giác như ở nhà
 334. Ich habe da so ein paar Tricks gelernt, wie ich Heimatgefühle wecken kann. | Tôi đã học được một vài thủ thuật ở đó về cách khơi dậy cảm giác như ở nhà.
 335. Geistige Verbundenheit und Gemeinsamkeiten | Sự kết nối và tương đồng về tinh thần
 336. Fremdheit und Heimatlosigkeit | xa xứ và tha phương
 337. Soziale Struktur/ Hierarchie am Arbeitsplatz | Cấu trúc/thứ bậc xã hội tại nơi làm việc
 338. Verantwortung und Engagement für den Betrieb | Trách nhiệm và cam kết với công ty
 339. Bewertung des beruflichen Fortkommens | đánh giá thăng tiến nghề nghiệp
 340. Arbeitsleistung und Gesundheit | hiệu quả công việc và sức khỏe
 341. Der Menschenhandel stellt eine schwere Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte dar. | Buôn bán người là vi phạm nghiêm trọng nhân phẩm và quyền con người.
 342. Kampf gegen Menschenhandel | đấu tranh chống nạn buôn người
 343. Die sexuelle Ausbeutung von Kindern | Bóc lột tình dục trẻ em
 344. Die Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, … | Những loài động vật (mà) đang bị đe dọa tuyệt chủng, …
 345. als Medium für die Völkerverständigung | như một phương tiện cho sự hiểu biết quốc tế
 346. Negative Auswirkungen | Ảnh hưởng tiêu cực
 347. Positive Auswirkungen | Tác động tích cực
 348. Stress bei der Arbeit | căng thẳng trong công việc
 349. Gefühl von Müdigkeit, Mattheit und Schwäche | Cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt
 350. Ärger, Nervosität, Aggressivität und Inflexibilität | Tức giận, lo lắng, hung hăng và không linh hoạt
 351. Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß und Höflichkeit | Đúng giờ, ngăn nắp, siêng năng và lịch sự
 352. Vergesslichkeit und Fehler | hay quên và sai lầm
 353. Reduzierung der Konzentrationsfähigkeit | Giảm khả năng tập trung
 354. Höhere Arbeitsbelastung | Khối lượng công việc cao hơn
 355. Mangelnde Managementfähigkeiten oder unklare Führung | Thiếu kỹ năng quản lý hoặc lãnh đạo không rõ ràng
 356. Druck vom Chef und Unverständnis für die Schwierigkeit der gegebenen Aufgaben. | Áp lực từ sếp và sự thiếu hiểu biết về độ khó của các nhiệm vụ được giao.
 357. Unrealistische Zielsetzungen | mục tiêu không thực tế
 358. Unangenehme Kollegen und gemeiner Büroklatsch | Đồng nghiệp khó chịu và tin đồn văn phòng ác ý
 359. Personelle Unterbesetzung | thiếu nhân sự
 360. Auswandern ins Ausland | di cư ra nước ngoài
 361. theoretisch und praktisch | Lý thuyết và thực tiễn
 362. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind durch die praktischen Erfahrungen gestiegen. | Cơ hội trên thị trường lao động đã tăng lên do kinh nghiệm thực tế.
 363. Großer Altersunterschied zwischen den Eltern | Chênh lệch tuổi tác lớn giữa bố và mẹ
 364. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung | Khả năng tương thích của công việc và nuôi dạy con cái
 365. Soziale Position (Stellung) und Selbstverwirklichung | Vị trí xã hội (vị trí) và phát triển năng lực cá nhân
 366. Internationalisierung des Studiums durch die englische Sprache | Quốc tế hóa việc học tập nghiên cứu thông qua ngôn ngữ tiếng Anh
 367. Ohne Karriereunterbrechung | Không nghỉ việc
 368. Ohne die Berufstätigkeit zu unterbrechen | Không làm gián đoạn công việc
 369. Selbstachtung und Selbstvertrauen | tự trọng và tự tin
 370. das Selbstwertgefühl | lòng tự trọng
 371. die Selbstzweifel | sự nghi ngờ bản thân
 372. Wir brauchen die Anerkennung und den Respekt von den Anderen. | Chúng ta cần sự công nhận và tôn trọng từ người khác.
 373. Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. | Chúng ta đang ở mặt sáng của cuộc đời.
 374. Die Lebenszufriedenheit | Cuộc sống hài lòng
 375. … in den verschiedenen Lebensbereichen. | … trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.
 376. Der innere Kritiker | Nhà phê bình nội tâm
 377. Der innere Faulpelz | Kẻ lười biếng bên trong
 378. Das Aufschieben der Arbeit | Việc trì hoãn công việc
 379. Verschiebe die Arbeit von heute nicht auf morgen! | Đừng trì hoãn công việc của ngày hôm nay cho đến ngày mai!
 380. Die Hochschulen in Deutschland bieten immer mehr Studiengänge an. | Các trường đại học ở Đức đang cung cấp ngày càng nhiều khóa học hơn.
 381. Dreidimensionale Produktionen | sản xuất ba chiều
 382. Der Charakter des Menschen ist was wirklich zählt und nicht das äußere Aussehen. | Tính cách con người mới là điều thực sự quan trọng chứ không phải hình thức bên ngoài.
 383. Die inneren Werte sind von großer Bedeutung. | Những giá trị bên trong có tầm quan trọng rất lớn.
 384. Für die nächsten Generationen | Cho các thế hệ tiếp theo
 385. Umweltfreundliche Maßnahmen | Các biện pháp thân thiện với môi trường
 386. Umweltschutz ist eine Aufgabe für alle. | Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mọi người.
 387. Aufklärungskampagnen in der Gesellschaft | các chiến dịch nâng cao nhận thức trong xã hội
 388. Globalisierung und Multikulturalität | toàn cầu hóa và đa văn hóa
 389. Drogen und Süchtigkeit | Ma túy và nghiện
 390. Es schadet dem Menschen und verursacht gefährliche Krankheiten z.B. Krebs. | Nó gây hại cho con người và gây ra các bệnh nguy hiểm ví dụ như Ung thư.
 391. Leichtigkeit und Sorglosigkeit | sự nhẹ nhàng và bất cẩn
 392. Ungleichgewicht in Bezug auf die Chancengleichheit | mất cân bằng về cơ hội bình đẳng
 393. Man kann das nicht einfach ignorieren. | người ta không thể đơn giản bỏ qua điều đó.
 394. die Organspende | hiến tạng
 395. das Spenden von Organen | hiến tạng
 396. die gespendeten Organe | các cơ quan được hiến tặng
 397. die Transplantation von Organen | cấy ghép nội tạng
 398. die Haartransplantation | cấy tóc
 399. Alkohol und Drogen führen zur Selbstzerstörung. | Rượu và ma túy dẫn đến tự hủy hoại.
 400. Das kostenlose Herunterladen von Musik durch das Internet. | Việc tải nhạc miễn phí qua Internet.
 401. Wertewandel im Lebenslauf | thay đổi về giá trị trong quá trình sống
 402. Disziplin und Ausdauer sind ganz wichtig, wenn man etwas erreichen will. | Kỷ luật và sự kiên trì là rất quan trọng nếu bạn muốn đạt được điều gì đó.
 403. Es gibt eine starke Konkurrenz zwischen den … | Có sự cạnh tranh gay gắt giữa các…
 404. Es gibt keine Konkurrenz mit … | Không có sự cạnh tranh với…
 405. Der hohe Benzinpreis führt zu einer allgemeinen Teuerung und zum Verlust von Arbeitsplätzen. | Giá xăng dầu cao dẫn đến lạm phát chung và mất việc làm.
 406. Genauigkeit und Pünktlichkeit | chính xác và đúng giờ
 407. Das stärkt die Eigenständigkeit und die Verantwortung | Điều này củng cố tính độc lập và trách nhiệm
 408. Die Zahl der Einwohner | Số lượng cư dân
 409. Die Zahl der Geburten | Số lượng sinh
 410. Die Zahl der Sterbefälle/ Todesfälle | Số người chết/tử vong
 411. der Geburtenüberschuss | thặng dư sinh
 412. das Durchschnittsalter | Độ tuổi trung bình
 413. Durchschnittsalter der Bevölkerung | tuổi trung bình của dân số
 414. die größere Bevölkerungsdichte | mật độ dân số lớn hơn
 415. Vorbereitung auf künftige / zukünftige Herausforderungen | Chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai
 416. Es traf sich, dass … | Tình cờ (đã xảy ra) …
 417. Es trifft sich gut, dass … | Thật may mắn là…
 418. Es kann nun als sicher gelten, dass … | Nó có thể được coi là đương nhiên …
 419. Ich bin begierig zu erfahren, wie … | Tôi háo hức muốn học cách…
 420. Wie könnte ein vernünftiger Mensch sagen, dass …? | Làm thế nào mà một người có lý lẽ có thể nói điều rằng …?
 421. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass … | Tôi đã có kinh nghiệm rằng…
 422. Es steht fest, dass … | Rõ ràng là…
 423. Es stand für ihn fest, dass … | Rõ ràng với anh ta rằng…
 424. Ich stelle fest, dass … | Tôi nhận ra, rằng…
 425. Aus Protest gegen … | Để phản đối…
 426. Gegen … protestieren. | Chống… phản đối.
 427. Die Wahrheit verdrehen. | bóp méo sự thật.
 428. Hindernisse, die zu bedenken sind | Những trở ngại để xem xét
 429. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch! | Xin đừng hiểu lầm tôi!
 430. Die Sache war nicht so leicht. | Mọi thứ không dễ dàng như vậy.
 431. Ein Problem von allen Seiten studieren. | Nghiên cứu một vấn đề từ mọi phía.
 432. Die Alten und die Jungen | già và trẻ
 433. Ich hoffe, dass dieser Vorfall unsere guten Beziehungen nicht beeinträchtigen würde. | Tôi hy vọng rằng sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta.
 434. Er will das mit aller Macht verhindern. | Anh ấy muốn ngăn chặn điều đó bằng tất cả sức lực của mình.
 435. Es kommt zum Vorschein wieder | Nó xuất hiện trở lại
 436. Jetzt kommt ans Licht | Bây giờ đưa ra ánh sáng (lộ ra)
 437. Ich versuche zu retten, was zu retten ist. | Tôi cố gắng tiết kiệm những gì có thể tiết kiệm được.
 438. bei Lieferung | lúc giao hàng
 439. Die Lebenszufriedenheit erhöht sich, wenn man seine Pläne erfüllt und seine Ziele erreicht. | Sự hài lòng trong cuộc sống tăng lên khi một người hoàn thành kế hoạch và đạt được mục tiêu của mình.
 440. Es gilt als der kommerzielle Höhepunkt des Jahres. | Nó được coi là điểm sáng thương mại của năm.
 441. Die gesundheitlichen Gefahren würden eingeschränkt. | Các rủi ro sức khỏe sẽ được giảm bớt.
 442. Abgesehen davon würde viel Geld gespart werden. | Bên cạnh đó, rất nhiều tiền sẽ được tiết kiệm.
 443. gefährliche Folgen | hậu quả nguy hiểm
 444. Die Gelegenheit nutzen/ nützen/ ausnutzen / ergreifen | Tận dụng cơ hội/tận dụng/chộp lấy
 445. schlechte Ernährungsgewohnheiten | Thói quen ăn uống tồi tệ
 446. Not und Elend | khó khăn và đau khổ
 447. Null und nichtig | vô năng
 448. In vielen Ländern der Welt | Ở nhiều nước trên thế giới
 449. Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. | bóc lột con người bởi con người.
 450. Im Unterschied zur Gesamtbevölkerung scheint für die jüngere Generation … | Trái ngược với dân số nói chung, thế hệ trẻ dường như…
 451. Probleme der Leserinnen und Leser. | vấn đề của người đọc.
 452. Schaffung von Arbeitsplätzen | tạo việc làm
 453. Steigerung der Produktivität | tăng năng suất
 454. Erhöhung der Leistung | tăng hiệu suất
 455. die Leistungsfähigkeit erhöhen | Tăng hiệu suất
 456. Es ist wichtig für die Leistungsmotivation. | Nó là quan trọng cho việc thúc đẩy thành tích.
 457. Freundschaftliche Atmosphäre | bầu không khí thân thiện
 458. Worte reichen manchmal nicht aus, wenn man seine Gefühle beschreiben möchte. | Đôi khi từ ngữ không đủ để diễn tả cảm xúc của bạn.
 459. Es ist ihm keine andere Möglichkeit geblieben. | Anh không có sự lựa chọn nào khác.
 460. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass … | Xin hãy hiểu, rằng…
 461. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. | Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.
 462. Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. | Bạn đã đến đúng nơi.
 463. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. | Cảm ơn nhiều. Bạn đã giúp tôi rất nhiều.

Thẻ từ

Các bạn có thể học tất cả các Mẫu câu tiếng Đức B1 B2 cho kĩ năng nói và viết với thẻ từ tiếng Đức dưới:

Globalisierung und Multikulturalität

1/463

Aus alledem ergibt sich, dass ...

2/463

Es steht fest, dass ...

3/463

Die körperliche Gesundheit und die gute Ernährung

4/463

Es ist notwendig, dass ...

5/463

im besten Fall

6/463

Das muss nicht bedeuten, dass ...

7/463

Zu diesem Thema möchte ich mit einem Beispiel aus eigener Erfahrung beginnen ...

8/463

Gefühl von Müdigkeit, Mattheit und Schwäche

9/463

Es ist geschichtlich erweisen, dass ...

10/463

Erfahrung der Leistungsgrenzen

11/463

Negative Auswirkungen

12/463

auf niedrigem Niveau

13/463

Kampf gegen Menschenhandel

14/463

Man erfährt aus diplomatischen Kreisen, dass ...

15/463

Auf diesem Gebiet ...

16/463

Man wartet darauf, dass ...

17/463

In solchen Fällen ...

18/463

Man kann sich nicht vorstellen, dass ...

19/463

Man muss Berücksichtigung, dass ...

20/463

Es könnte schon sein, dass ...

21/463

Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt

22/463

Es ist zu bewundern, dass ...

23/463

Eine Wahrheit, die keinen Zweifel erlaubt, ...

24/463

Umweltschutz ist eine Aufgabe für alle.

25/463

Freundschaftliche Atmosphäre

26/463

Fremdheit und Heimatlosigkeit

27/463

Es ist wohl bekannt, dass ...

28/463

Ich habe da so ein paar Tricks gelernt, wie ich Heimatgefühle wecken kann.

29/463

die Organspende

30/463

Umweltfreundliche Maßnahmen

31/463

Beispielsweise ist ...

32/463

... und Viele andere

33/463

Die herrschende Meinung ist kein Argument.

34/463

Dies war nicht das einzige Motiv für ...

35/463

Es ist möglich, dass ...

36/463

Das kommt daher, dass ...

37/463

Wir sollen uns mit ... beschäftigen.

38/463

Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass ...

39/463

Disziplin und Ausdauer sind ganz wichtig, wenn man etwas erreichen will.

40/463

Es ist nicht gerecht, dass ...

41/463

Es ist anzunehmen, dass ...

42/463

Großer Altersunterschied zwischen den Eltern

43/463

... gleichzeitig

44/463

Das werde ich nie vergessen.

45/463

Ohne Karriereunterbrechung

46/463

auf mittlerem Niveau

47/463

Unter Mitarbeit von ...

48/463

Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.

49/463

Es ist zu bezweifeln, ob (dass) ...

50/463

Es ist bekannt, dass ...

51/463

Die Lebenszufriedenheit

52/463

Es ist ein seltsamer Zufall, dass ...

53/463

von Generation zu Generation

54/463

Ohne Berücksichtigung von ...

55/463

Abgesehen davon würde viel Geld gespart werden.

56/463

Die Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, ...

57/463

Unter Berücksichtigung von ...

58/463

Es muss allerdings bezweifelt werden, ob ...

59/463

Meiner Meinung nach ist ...

60/463

Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.

61/463

Soziale Position (Stellung) und Selbstverwirklichung

62/463

und umgekehrt

63/463

Unter dem Begriff „...“ versteht man...

64/463

Der Menschenhandel stellt eine schwere Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte dar.

65/463

Es wäre noch viel zu sagen!

66/463

Wie könnte ein vernünftiger Mensch sagen, dass ...?

67/463

Es schadet nichts, dass ...

68/463

Heimatgefühle

69/463

Er hat in seinem Buch viele falsche Behauptungen aufgestellt, so z.B. die, dass ...

70/463

Er will das mit aller Macht verhindern.

71/463

Eine gute Ausbildung ist eine Garantie für einen guten Job.

72/463

Vielleicht gibt es noch eine Alternative: ...

73/463

Es ist eine unversiegbare Quelle.

74/463

durch alle Epochen

75/463

... zielt nicht nur auf ..., sondern auch auf ...

76/463

Bewertung des beruflichen Fortkommens

77/463

Überprüfung der beruflichen Eignung

78/463

Im Gegensatz zu ...

79/463

Steigerung der Produktivität

80/463

Personelle Unterbesetzung

81/463

Vielleicht genügt hier der Hinweis, dass ...

82/463

Diese Worte bedeuten, dass ...

83/463

Darüber hinaus ...

84/463

Ungleichgewicht in Bezug auf die Chancengleichheit

85/463

Reduzierung der Konzentrationsfähigkeit

86/463

Weitere Informationen finden Sie unter ...

87/463

Es ist ein Trost, dass ...

88/463

von Zeit zu Zeit

89/463

Der hohe Benzinpreis führt zu einer allgemeinen Teuerung und zum Verlust von Arbeitsplätzen.

90/463

(Service) auf höchstem Niveau

91/463

Nun ist zu fragen welche, wo, wer ....

92/463

Probleme der Leserinnen und Leser.

93/463

zur richtigen Zeit

94/463

Drogen und Süchtigkeit

95/463

In vielen Ländern der Welt

96/463

Es ist ganz natürlich, dass ...

97/463

in der letzten Zeit

98/463

die Gefährdung durch Seuchen, Hunger und Kriege

99/463

Im Vergleich mit ...

100/463

Es ist selbstverständlich, dass ...

101/463

Wie es erwähnt wurde

102/463

Das Gesetz bestimmt, dass ....

103/463

Ich versuche zu retten, was zu retten ist.

104/463

Aufklärungskampagnen in der Gesellschaft

105/463

Die Zahl der Geburten

106/463

Man war einhellig der Meinung, dass ...

107/463

Es ist nicht leicht, dass ...

108/463

Es ist zu bemerken, dass ...

109/463

Es ist zu beachten, dass ...

110/463

Die richtigen Umstände

111/463

Achten Sie darauf, dass ...

112/463

Ich bin begierig zu erfahren, wie ...

113/463

Es ist die passende Zeit für...

114/463

Man erwartet, dass ...

115/463

Klar und deutlich

116/463

Man versteht unter dem Begriff „...“.

117/463

Die Sache war nicht so leicht.

118/463

Man hat oft behauptet, dass ....

119/463

... auswendig lernen

120/463

Hierzu kann man ein gutes Beispiel anführen:

121/463

Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

122/463

Niemand kann behaupten, dass ....

123/463

Ich hoffe sehr, dass ...

124/463

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

125/463

Es gibt eine starke Konkurrenz zwischen den ...

126/463

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass ...

127/463

Mangelnde Managementfähigkeiten oder unklare Führung

128/463

Das hat viel zu bedeuten.

129/463

Die Alten und die Jungen

130/463

Es ist zweischneidig.

131/463

Es mag hier auch erwähnt sein, dass ...

132/463

Ich schließe daraus, dass ...

133/463

durch Zufall

134/463

Durchschnittsalter der Bevölkerung

135/463

Es ist kein Zufall, dass ...

136/463

Es spielt eine große Rolle bei (in) ...

137/463

Dreidimensionale Produktionen

138/463

Studien belegen, dass ...

139/463

Um Missverständnisse zu vermeiden, muss betont werden, dass ...

140/463

Um Zeit und Mühe zu sparen

141/463

zu Ehren von ...

142/463

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ...

143/463

in der heutigen Zeit (= Heutzutage)

144/463

Soziale Struktur/ Hierarchie am Arbeitsplatz

145/463

zum Segen der Menschheit

146/463

Ich bin der Auffassung, dass ...

147/463

Es ist zu befürchten, dass ...

148/463

Es stand für ihn fest, dass ...

149/463

in ferner Zukunft

150/463

Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß und Höflichkeit

151/463

Es könnte sein, dass ...

152/463

teils mit, teils ohne ...

153/463

Keine Macht der Welt konnte verhindern, dass ...

154/463

Es liegt darin, dass ...

155/463

in Wirklichkeit

156/463

Drittens:

157/463

Es ist zu bezweifeln, ob (dass) ...

158/463

Das stärkt die Eigenständigkeit und die Verantwortung

159/463

Es ist unmöglich, dass ...

160/463

Es kann sein, dass ...

161/463

Auf Einladung von ...

162/463

Im Unterschied zu ... ist ...

163/463

Die sexuelle Ausbeutung von Kindern

164/463

bei Lieferung

165/463

Es ist sicher, dass ...

166/463

Das ist nicht akzeptiert.

167/463

Der beste Vorteil der / des ... ist ...

168/463

Die ideale Lösung

169/463

Es ist eine bekannte Tatsache, dass ...

170/463

Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch!

171/463

(seine Rede) mit den Worten schließen, ...

172/463

früher oder später

173/463

Möglicherweise ...

174/463

Manche Leute sagen, dass ...

175/463

Dazu ist zu sagen, dass ...

176/463

Trotz alledem ...

177/463

Es ist wichtig für die Leistungsmotivation.

178/463

Viele (Leute) sagen ...

179/463

Dieses Problem kann man von verschiedenen Seiten betrachten / interpretieren ...

180/463

Es ist keine Kunst zu zeigen, dass ....

181/463

Deshalb es ist nicht verwunderlich, dass ...

182/463

Es spielt eine wichtige Rolle bei (in) ...

183/463

Auf diese Weise ...

184/463

Das ist nicht akzeptierbar.

185/463

Wenn es richtig ist, dass ..., dann ...

186/463

der Geburtenüberschuss

187/463

Hier stellt sich die Frage, ....

188/463

auf gleichem Niveau

189/463

Wir brauchen die Anerkennung und den Respekt von den Anderen.

190/463

Es ist zu erwarten, dass ...

191/463

Wir lehnen daher die Annahme ab, dass ...

192/463

Diese Sache erlaubt keine Verzögerung.

193/463

In den meisten Fällen .../ gibt ...

194/463

Vielleicht kann ich noch ein Beispiel bringen ...

195/463

... erscheint dunkel und widersprüchlich.

196/463

(sein) + von großem Interesse

197/463

Unrealistische Zielsetzungen

198/463

Die herrschende Meinung ist ...

199/463

Er konnte nicht verhindern, dass ...

200/463

datiert am ...

201/463

Das hat etwas zu bedeuten.

202/463

Das ist sicher abzulehnen, weil ...

203/463

Die Wissenschaft hat lange gerätselt, was ...

204/463

Es wurde zur Gewohnheit, dass ...

205/463

theoretisch und praktisch

206/463

Man sollte nicht vergessen, dass ...

207/463

Es ist zu berücksichtigen, dass ...

208/463

Geistige Verbundenheit und Gemeinsamkeiten

209/463

Das hat nichts zu bedeuten.

210/463

Dies könnte auf den ersten Blick positiv erscheinen, aber ...

211/463

Viele Menschen begnügen sich nicht mit einem Gerät, sondern haben zwei.

212/463

persönliche Herkunft

213/463

das Selbstwertgefühl

214/463

Ich möchte mit dir wetten, dass ...

215/463

Seit Kurzem ...

216/463

zu Fuß

217/463

Es ist nicht verwunderlich, dass ...

218/463

... erlebte eine Blüte auf allen Gebieten.

219/463

Für die nächsten Generationen

220/463

Die Wahrheit verdrehen.

221/463

Unangenehme Kollegen und gemeiner Büroklatsch

222/463

Der beste Beweis dafür ist, dass ...

223/463

Es braucht nicht gesagt zu werden, dass ...

224/463

Erstens:

225/463

Man sagt, dass ...

226/463

Im Unterschied zur Gesamtbevölkerung scheint für die jüngere Generation ...

227/463

In Anlehnung an ...

228/463

In anderen Fällen kann man ...

229/463

die Transplantation von Organen

230/463

Positive Auswirkungen

231/463

Aber nicht nur ..., sondern auch ....

232/463

Es war einmal ...

233/463

Wie das Sprichwort sagt ...

234/463

Es geht um ... + Akk.

235/463

Im Alltag liest man einen Text für die Arbeit oder aus Interesse.

236/463

(sein) + von großer Bedeutung.

237/463

Es ist zu erklären, dass ...

238/463

Umfassende Informationen gibt es im Internet unter:

239/463

in naher Zukunft

240/463

Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen.

241/463

Ich stelle fest, dass ...

242/463

Beachten Sie aber, dass ...

243/463

Hierzu kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung ein gutes Beispiel anführen ...

244/463

Richtige Erziehung

245/463

Es wird häufig behauptet, dass ...

246/463

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ...

247/463

Davon lernen wir, dass ...

248/463

Zweitens - und das ist viel wichtiger -

249/463

Jeder weiß, dass ...

250/463

Es kann angenommen werden, dass ...

251/463

Das ideale Mittel

252/463

Stellen Sie sich vor, dass ...

253/463

Gegen ... protestieren.

254/463

Wir würden Zeit und Mühe sparen.

255/463

Es kommt zum Vorschein wieder

256/463

... in den verschiedenen Lebensbereichen.

257/463

Wie man sagt ...

258/463

Nach meiner Auffassung ist ...

259/463

Ohne die Berufstätigkeit zu unterbrechen

260/463

Schon bald ...

261/463

In meinem Heimatland ist das Genauso .../ ganz anders

262/463

Das könnte folgende Konsequenzen haben ...

263/463

die Haartransplantation

264/463

schlechte Ernährungsgewohnheiten

265/463

Jetzt kommt ans Licht

266/463

Das unterscheidet sich klar von ...

267/463

Man kann nicht leugnen, dass ...

268/463

In diesem Zusammenhang ...

269/463

Ich möchte hinzufügen, dass ...

270/463

Es ist zu erwähnen, dass ...

271/463

Es ist aber auch möglich, dass ...

272/463

Verschiebe die Arbeit von heute nicht auf morgen!

273/463

Es ist auffällig, dass ...

274/463

gefährliche Folgen

275/463

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ...

276/463

Alkohol und Drogen führen zur Selbstzerstörung.

277/463

Es ist zum Verzweifeln, dass ...

278/463

Es traf sich, dass ...

279/463

Aber nicht alle + Plural ...

280/463

Der Charakter des Menschen ist was wirklich zählt und nicht das äußere Aussehen.

281/463

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website ...

282/463

Nehmen wir einmal an, dass ...

283/463

Man kann behaupten, dass ...

284/463

Man muss voraussetzen, dass ...

285/463

Es besteht die Befürchtung, dass ...

286/463

Das Aufschieben der Arbeit

287/463

Genauigkeit und Pünktlichkeit

288/463

Alles, was in unserer Macht steht

289/463

Ein Problem von allen Seiten studieren.

290/463

Es spielt eine außerordentliche Rolle bei (in) ...

291/463

Niemand kann sagen, dass ....

292/463

Not und Elend

293/463

in kurzer Zeit

294/463

als, ob ...

295/463

Vergesslichkeit und Fehler

296/463

Es handelt sich um ... + Akk.

297/463

Die allgemeine Meinung ist ...

298/463

Es ist doch wohl anzunehmen, dass ...

299/463

Anstatt zu ...

300/463

Ich bin nämlich als ... tätig

301/463

Und das spiegelt sich auch in ... wider.

302/463

Es geht die Rede, dass ...

303/463

Ich möchte dazu sagen, dass ...

304/463

dieselben Sachen

305/463

In dem Vertrag heißt es, dass ...

306/463

Es sollte jedoch klar sein, dass ...

307/463

(sein) + von großer Bedeutung.

308/463

der wichtigste Aspekt des Themas

309/463

Es schadet dem Menschen und verursacht gefährliche Krankheiten z.B. Krebs.

310/463

Im Gegensatz zu den genannten Vorteilen gibt es doch große Nachteile wie ...

311/463

Es gibt keine Konkurrenz mit ...

312/463

Wie schon vorher gezeigt wurde, ...

313/463

Dabei ist es nicht nötig, ... zu ...

314/463

Wie wir sehen werden ...

315/463

Die Gräuel des Krieges

316/463

Ich bin der gleichen Meinung.

317/463

Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens.

318/463

Er zieht auf dem Land

319/463

Ohne Mitwirkung von ...

320/463

Der innere Kritiker

321/463

In dem Maße, dass ...

322/463

die gespendeten Organe

323/463

Das könnte dazu führen, dass ...

324/463

Änderung der Ausbildung

325/463

Ablehnung von patriotischer Denkweise

326/463

Ich kann mich gut erinnern, dass ...

327/463

Ärger, Nervosität, Aggressivität und Inflexibilität

328/463

persönliche Wurzeln

329/463

in letzter Zeit

330/463

Der größte Vorteil der / des ... ist ...

331/463

Es sollte vielleicht noch hinzugefügt werden, dass ...

332/463

Unter Mitwirkung von ...

333/463

Erhöhung der Leistung

334/463

Es hat den Anschein, dass ...

335/463

Die Lebenszufriedenheit erhöht sich, wenn man seine Pläne erfüllt und seine Ziele erreicht.

336/463

Es ist oft schwierig zu entscheiden, ob ... oder ....

337/463

Verantwortung und Engagement für den Betrieb

338/463

Bedeutung von Traditionen

339/463

Worte reichen manchmal nicht aus, wenn man seine Gefühle beschreiben möchte.

340/463

Es spielt eine vitale Rolle bei (in) ...

341/463

Dabei ist es wichtig, dass ...

342/463

Es ist nicht schwierig, dass ...

343/463

Ich neige zur Ansicht, dass ...

344/463

Vorausgesetzt, dass ...

345/463

Er beobachtete jedoch, dass ...

346/463

Man kann das nicht einfach ignorieren.

347/463

Es gibt keinen Unterschied zwischen ...

348/463

Man soll sich dabei auf positive Veränderungen konzentrieren.

349/463

Erinnern wir uns, dass ...

350/463

Es hängt davon ab, dass ...

351/463

aus Versehen

352/463

Es sei falsch zu behaupten, dass …

353/463

Es kann passieren, dass ...

354/463

Auf der einen Seite ...

355/463

Man kann nicht ...

356/463

Es sollte nicht vergessen werden, dass ....

357/463

Wie wir gesehen haben, ...

358/463

Internationalisierung des Studiums durch die englische Sprache

359/463

Das Gesetz sagt klar, dass ...

360/463

Wir müssen akzeptieren, dass ...

361/463

in allernächster Zukunft

362/463

Es ist nicht zu akzeptieren, dass ...

363/463

Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind durch die praktischen Erfahrungen gestiegen.

364/463

Eine Erklärung dafür wäre ...

365/463

Schaffung von Arbeitsplätzen

366/463

Stress bei der Arbeit

367/463

in voller Bereitschaft

368/463

Es ist zu fürchten, dass ...

369/463

Die Hochschulen in Deutschland bieten immer mehr Studiengänge an.

370/463

Es spielt eine besondere Rolle bei (in) ...

371/463

Es ist kein Wunder, dass ...

372/463

Vorbereitung auf künftige / zukünftige Herausforderungen

373/463

in der gleichen Zeit

374/463

Es trifft sich gut, dass ...

375/463

die Leistungsfähigkeit erhöhen

376/463

Als Antwort auf diese Frage ...

377/463

Das kostenlose Herunterladen von Musik durch das Internet.

378/463

Ihm ist aufgegangen, dass ...

379/463

In diesem Augenblick ...

380/463

Einerseits ...

381/463

Es ist nötig, dass ...

382/463

Es ist ihm keine andere Möglichkeit geblieben.

383/463

Auf der anderen Seite ...

384/463

Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass ...

385/463

als Medium für die Völkerverständigung

386/463

Es ist allgemein bekannt, dass ...

387/463

Wir können nicht akzeptieren, dass ...

388/463

Man kann sagen ...

389/463

in derselben Zeit

390/463

Arbeitsleistung und Gesundheit

391/463

Auswandern ins Ausland

392/463

Die Zahl der Einwohner

393/463

Er zieht in die Stadt

394/463

Die Vielfalt des Themas

395/463

die Selbstzweifel

396/463

Es ist zu empfehlen, zu+ Verb

397/463

Dieses Argument kann nicht akzeptiert werden, weil ...

398/463

Die Leute in meinem Heimatland folgen diesem Trend auch.

399/463

Die Zahl der Sterbefälle/ Todesfälle

400/463

Aus Gründen, die hier nicht erläutert zu werden brauchen, ...

401/463

Im Gegensatz dazu meine ich ...

402/463

Seit kurzer Zeit

403/463

Im Kern geht es dabei darum, dass ...

404/463

Die gesundheitlichen Gefahren würden eingeschränkt.

405/463

Manchmal besteht Zweifel, ob ... oder ...

406/463

das Spenden von Organen

407/463

Es ist daher verständlich, dass ...

408/463

Du sollst nicht glauben, dass ...

409/463

Wunschvorstellungen in der Kindheit

410/463

Ich hoffe, dass dieser Vorfall unsere guten Beziehungen nicht beeinträchtigen würde.

411/463

Niemand kann leugnen, dass ...

412/463

in diesem Fall

413/463

Ausgefertigt in ... am ...

414/463

Kein Wunder, dass ...

415/463

Unter Protektion von ...

416/463

Andererseits ...

417/463

Wir dürfen nicht glauben, dass ...

418/463

Wenn wir annehmen, dass ..., dann ...

419/463

Er verdient nicht genug, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.

420/463

die größere Bevölkerungsdichte

421/463

Höhere Arbeitsbelastung

422/463

Diese Sache lässt keine Verzögerung zu.

423/463

Null und nichtig

424/463

Es ist Tradition, dass ...

425/463

Aus Protest gegen ...

426/463

Wertewandel im Lebenslauf

427/463

Gesellschaft und Umwelt

428/463

Ich bin der Meinung, dass ...

429/463

Seit langer Zeit

430/463

In den letzten Zeiten ist ... zurückgegangen.

431/463

Ich habe gehört, dass ...

432/463

Immer neue Generationen von ... kommen auf den Markt.

433/463

Die Gelegenheit nutzen/ nützen/ ausnutzen / ergreifen

434/463

... und ... sind zwei Prozesse, die man voneinander nicht trennen kann.

435/463

begonnene Berufsausbildung

436/463

Im Kern geht es darum, ...

437/463

Der innere Faulpelz

438/463

Vor allem ...

439/463

So ist es oft nicht zu vermeiden, dass ...

440/463

Es ist allgemein anerkannt, dass ...

441/463

Jetzt und in Zukunft

442/463

Hindernisse, die zu bedenken sind

443/463

Es geht um die persönliche Sinnfindung.

444/463

Dabei gibt es natürlich gute Argumente.

445/463

Es spielt eine zentrale Rolle bei (in) ...

446/463

Druck vom Chef und Unverständnis für die Schwierigkeit der gegebenen Aufgaben.

447/463

Es ist verboten, dass ...

448/463

das Durchschnittsalter

449/463

Es gilt als der kommerzielle Höhepunkt des Jahres.

450/463

In der Tat ...

451/463

Es scheint klar, dass ...

452/463

Es spielt keine Rolle bei (in) ...

453/463

Selbstachtung und Selbstvertrauen

454/463

Leichtigkeit und Sorglosigkeit

455/463

Es kam nicht von ungefähr, dass ...

456/463

Die inneren Werte sind von großer Bedeutung.

457/463

Diese Tatsache lässt sich zurückführen auf ...

458/463

Dasselbe Phänomen wiederholt sich in anderen Bereichen.

459/463

An diesem Einwand ist richtig, dass ...

460/463

Es kann nun als sicher gelten, dass ...

461/463

Bei den Verhandlungen ging es um ...

462/463

Die Beispiele zeigen, dass ...

463/463

Bài tập

Ngoài ra, các bạn cũng có thể học kiểm tra các Mẫu câu tiếng Đức B1 B2 cho kĩ năng nói và viết với bài tập trắc nghiệm bên dưới. Mỗi lần làm bài tập sẽ kiểm tra 25 từ ngẫu nhiên. Yêu cầu đăng nhập để làm bài.

Bạn có thể đăng nhập ngay tại ô làm bài.

Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng kí tại khoản tại đây: Đăng kí thành viên. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng Facebook hoặc Google để đăng nhập bằng tài khoản của mình. Việc đăng nhập này không làm lộ tài khoản của bạn vì phương thức xác thực được Facebook hoặc Google quản lý, nên mật khẩu của các bạn không lưu trên hệ thống của chúng thôi.

Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
/25
5

Bạn yêu đăng nhập để làm bài tập nha. Nếu chưa có tài khoản thì vui lòng đăng kí ha.

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 54: Phương pháp luyện nói tiếng Đức

Phương pháp luyện nói tiếng Đức được rút ra từ kinh nghiệm học ngoại của nhiều người. Nó giúp ta nhanh chóng làm chủ kĩ năng nói tiếng Đức của mình.

Bài 37: Thì tương lai trong tiếng Đức - das Futur

Thì tương lai tiếng Đức là thì hay được sử dụng chưa đúng. Chúng ta hay sử dụng tương lai trong bất cứ câu nào có từ „sẽ“ trong tiếng Việt.

Tình huống mua bán trong tiếng Đức

Đi chợ là một trong những hoạt động không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta hãy luyện tập thành thạo các tình huống liên quan đến mua bán trong tiếng Đức nhé.

Bài 50: Mẫu câu tiếng Đức thường dùng

Câu tiếng Đức dù đơn giản hay phức tạp đều thuộc một mẫu nào đó. Nắm vững các mẫu câu tiếng Đức thường dùng giúp bạn làm chủ kĩ năng viết.

Bài 29: Động từ trong tiếng Đức

Động từ là một loại từ khiến cho tiếng Đức khác hẳn với tiếng Việt hay tiếng Anh. Tại sao lại như vậy?

Bài 27: Cụm danh từ trong tiếng Đức

Cụm danh từ là một trong những vấn đề chúng ta thường sử dụng trong tiếng Đức, tuy nhiên lại hiếm khi được giảng dạy một cách chính thức, trực tiếp.

Bài 31: Động từ phản thân trong tiếng Đức

Động từ phản thân trong tiếng Đức là một trong những vấn đề ngữ pháp khá thú vị mà các bạn chưa từng thấy trong tiếng Việt cũng như tiếng Anh.

Bài 7: Động từ sein trong tiếng Đức

Khi bắt đầu học tiếng Đức, hẳn ai trong chúng ta cũng được thầy cô giáo nói „sein“ là một trong những động từ quan trọng bậc nhất trong tiếng Đức.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề tính cách

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề tính cách gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 6 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
4
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x