Ảnh hồ sơ

CLB Tiếng Đức Việt ĐứcNgoại tuyến

  • Mẫu câu 45 – 66 1. Dürfen Männer weinen | Đàn ông có được phép khóc không? Es ist ganz natürlich, dass Männer weinen. | Nó là khá tự nhiên mà đàn ông khóc. Es ist ganz natürlich, dass Männer…   Đọc thêm»

  • Mẫu câu 23 – 44 1. Dürfen Männer weinen | Đàn ông có được phép khóc không? Es ist zu erwarten, dass gesellschaftliche Normen sich weiterentwickeln und Männer zunehmend als emotional offen akzeptiert werden. | Người ta dự đoán rằng…   Đọc thêm»

  • Ví dụ thực tiễn Mẫu câu 1 đến 22 1. Dürfen Männer weinen? | Đàn ông có được phép khóc không? Es spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Gesundheit. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong sức…   Đọc thêm»

  • Chào mừng bạn đến với thế giới tiếng Đức, nơi ngôn ngữ trở nên sống động qua từng mẫu câu. Bạn đang ở trình độ B1, B2 và muốn nâng cao kỹ năng nói và viết của mình? Hãy để…   Đọc thêm»

  • Ảnh hồ sơ của CLB Tiếng Đức Việt Đức
   Các mẫu câu tiếng Đức siêu thực tế cho trình độ B1, B2 - Nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

   Chào mừng bạn đến với thế giới tiếng Đức, nơi ngôn ngữ trở nên sống động qua từng mẫu câu. Bạn đang ở trình độ B1, B2 và muốn nâng cao kỹ năng nói và viết của mình? Hãy...

   Đọc thêm
   4 Bình luận
   • Ví dụ thực tiễn
    Mẫu câu 1 đến 22
    1. Dürfen Männer weinen? | Đàn ông có được phép khóc không?

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Gesundheit. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tinh thần.
    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Gesundheit, dass Männer ihre Gefühle ausdrücken dürfen. (Nó đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tinh thần khi đàn ông được phép bày tỏ cảm xúc của mình.)
    • Es ist kein Wunder, dass Männer, die ihre Gefühle zeigen, als emotional reif angesehen werden. | Không có gì ngạc nhiên khi đàn ông thể hiện cảm xúc của mình được coi là trưởng thành về mặt cảm xúc.
    • Es ist zu beachten, dass das Weinen bei Männern ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche ist. | Cần lưu ý rằng việc đàn ông khóc là biểu hiện của sức mạnh chứ không phải yếu đuối.

    2. Soll man früh heiraten? | Có nên kết hôn sớm không?

    • Es spielt eine große Rolle bei der Lebensplanung. | Nó đóng một vai trò to lớn trong kế hoạch sống.
    • Es spielt eine große Rolle bei der Lebensplanung, ob man früh heiratet. (Nó đóng một vai trò to lớn trong kế hoạch sống liệu có nên kết hôn sớm.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass frühe Ehen finanzielle Stabilität erfordern. | Cần lưu ý rằng hôn nhân sớm đòi hỏi sự ổn định về tài chính.
    • Es besteht die Befürchtung, dass zu frühes Heiraten die persönliche Entwicklung beeinträchtigen kann. | Có một nỗi sợ rằng kết hôn quá sớm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân.

    3. Vegetarische Ernährung | Chế độ ăn chay

    • Es spielt eine vitale Rolle bei der Förderung der Gesundheit. | Nó đóng một vai trò sống còn trong việc thúc đẩy sức khỏe.
    • Eine vegetarische Ernährung spielt eine vitale Rolle bei der Prävention von Krankheiten. (Chế độ ăn chay đóng một vai trò sống còn trong việc ngăn ngừa bệnh tật.)
    • Es ist zu erwähnen, dass eine vegetarische Ernährung zur Gewichtskontrolle beitragen kann. | Điều đáng nói là chế độ ăn chay có thể giúp kiểm soát cân nặng.
    • Es ist zu bemerken, dass die Umstellung auf eine vegetarische Ernährung eine Herausforderung darstellen kann. | Cần lưu ý rằng việc chuyển sang chế độ ăn chay có thể là một thách thức.

    4. Urlaub am Strand/Meer | Kỳ nghỉ ở biển

    • Es spielt eine besondere Rolle bei der Erholung und Entspannung. | Nó đóng một vai trò đặc biệt trong việc nghỉ ngơi và thư giãn.
    • Ein Urlaub am Strand spielt eine besondere Rolle bei der Erholung von der Hektik des Alltags. (Kỳ nghỉ ở biển đóng một vai trò đặc biệt trong việc nghỉ ngơi thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống hàng ngày.)
    • Es ist zu beachten, dass Sonnenschutz am Strand unerlässlich ist. | Cần lưu ý rằng việc bảo vệ da khỏi nắng ở biển là điều không thể thiếu.
    • Es ist kein Wunder, dass Urlaub am Meer die Stimmung verbessert und Stress reduziert. | Không có gì ngạc nhiên khi kỳ nghỉ ở biển cải thiện tâm trạng và giảm stress.

    5. Autofrei im Stadtzentrum | Không xe hơi ở trung tâm thành phố

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Luftqualität. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc cải thiện chất lượng không khí.
    • Ein autofreies Stadtzentrum spielt eine zentrale Rolle bei der Senkung der Umweltverschmutzung. (Trung tâm thành phố không xe hơi đóng một vai trò trung tâm trong việc giảm ô nhiễm môi trường.)
    • Es ist zu bewundern, dass Städte mit autofreien Zonen eine höhere Lebensqualität bieten. | Thật đáng khâm phục rằng các thành phố có khu vực không xe hơi mang lại chất lượng sống cao hơn.
    • Es besteht die Befürchtung, dass Verkehrsbeschränkungen im Stadtzentrum den lokalen Handel beeinträchtigen können. | Có một nỗi sợ rằng hạn chế giao thông ở trung tâm thành phố có thể ảnh hưởng đến thương mại địa phương.

    6. Umweltschutz und Verantwortung | Bảo vệ môi trường và trách nhiệm

    • Es spielt eine außerordentliche Rolle bei der Bewahrung unseres Planeten. | Nó đóng một vai trò phi thường trong việc bảo tồn hành tinh của chúng ta.
    • Umweltschutz spielt eine außerordentliche Rolle bei der Sicherung der Zukunft für kommende Generationen. (Bảo vệ môi trường đóng một vai trò phi thường trong việc đảm bảo tương lai cho các thế hệ tương lai.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass jeder Einzelne eine Rolle im Umweltschutz spielt. | Cần lưu ý rằng mỗi cá nhân đều đóng một vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
    • Es ist zu befürchten, dass ohne gemeinsame Anstrengungen die Umweltzerstörung nicht aufgehalten werden kann. | Người ta sợ rằng nếu không có nỗ lực chung, sự phá hủy môi trường không thể được ngăn chặn.

    7. Fremdsprachen im Kindergarten | Ngoại ngữ ở mẫu giáo

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der frühkindlichen Bildung. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục mầm non.
    • Das Erlernen von Fremdsprachen im Kindergarten spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten. (Việc học ngoại ngữ ở mẫu giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng nhận thức.)
    • Es ist zu bemerken, dass Kinder, die früh Fremdsprachen lernen, später bessere sprachliche Fähigkeiten haben. | Cần lưu ý rằng trẻ em học ngoại ngữ sớm sau này có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn.
    • Es ist kein Wunder, dass Eltern den Wert von Fremdsprachen im Kindergarten hoch einschätzen. | Không có gì ngạc nhiên khi phụ huynh đánh giá cao giá trị của việc học ngoại ngữ ở mẫu giáo.

    8. Arbeit an Feiertagen | Làm việc vào ngày lễ

    • Es spielt keine Rolle bei der Arbeitszufriedenheit für einige Berufe. | Nó không đóng vai trò gì trong sự hài lòng với công việc đối với một số nghề nghiệp.
    • Arbeit an Feiertagen spielt keine Rolle bei der Arbeitszufriedenheit für Berufe im Gesundheitswesen. (Việc làm vào ngày lễ không ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc đối với những nghề trong lĩnh vực y tế.)
    • Es ist zu beachten, dass Arbeit an Feiertagen oft mit zusätzlichen Vergütungen verbunden ist. | Cần lưu ý rằng việc làm vào ngày lễ thường đi kèm với phụ cấp thêm.
    • Es besteht die Befürchtung, dass ständige Arbeit an Feiertagen das Familienleben beeinträchtigen kann. | Có một nỗi sợ rằng việc làm liên tục vào ngày lễ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

    9. Macht Geld glücklich? | Tiền bạc mang lại hạnh phúc không?

    • Es spielt eine große Rolle bei der Erfüllung grundlegender Bedürfnisse. | Nó đóng một vai trò to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản.
    • Geld spielt eine große Rolle bei der Sicherung des Lebensstandards. (Tiền bạc đóng một vai trò to lớn trong việc đảm bảo mức sống.)
    • Es ist zu erwähnen, dass übermäßiger Reichtum nicht unbedingt zu mehr Glück führt. | Điều đáng nói là sự giàu có quá mức không nhất thiết dẫn đến hạnh phúc hơn.
    • Es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die ihre finanziellen Ressourcen weise nutzen, oft zufriedener sind. | Nó không đáng ngạc nhiên khi mọi người sử dụng nguồn lực tài chính của mình một cách khôn ngoan thường hài lòng hơn.

    10. Vor und Nachteile von Internet | Ưu và nhược điểm của Internet

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Informationsbeschaffung. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc thu thập thông tin.
    • Das Internet spielt eine zentrale Rolle bei der weltweiten Kommunikation. (Internet đóng một vai trò trung tâm trong giao tiếp toàn cầu.)
    • Es ist zu beachten, dass das Internet auch Risiken wie Datenschutzprobleme mit sich bringt. | Cần lưu ý rằng Internet cũng mang lại rủi ro như vấn đề về bảo mật dữ liệu.
    • Es ist kein Wunder, dass die Abhängigkeit vom Internet zu sozialer Isolation führen kann. | Không có gì ngạc nhiên khi sự phụ thuộc vào Internet có thể dẫn đến cô lập xã hội.

    11. Vor- und Nachteile von Lesen | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des kritischen Denkens. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy phê phán.
    • Das Lesen von Büchern spielt eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Wissens. (Việc đọc sách đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng kiến thức.)
    • Es ist zu erwähnen, dass zu viel Lesen ohne Pausen zu Augenbelastungen führen kann. | Điều đáng nói là đọc quá nhiều mà không nghỉ ngơi có thể dẫn đến căng thẳng cho mắt.
    • Es ist kein Wunder, dass das Lesen vor dem Schlafengehen helfen kann, besser zu schlafen. | Không có gì ngạc nhiên khi việc đọc sách trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon hơn.

    12. Markenkleidung – Ja oder nein? | Quần áo thương hiệu – Có hay không?

    • Es spielt eine große Rolle bei der sozialen Wahrnehmung. | Nó đóng một vai trò to lớn trong nhận thức xã hội.
    • Das Tragen von Markenkleidung spielt eine große Rolle bei der Darstellung des persönlichen Status. (Việc mặc quần áo thương hiệu đóng một vai trò to lớn trong việc thể hiện địa vị cá nhân.)
    • Es ist zu beachten, dass Markenkleidung oft teurer ist und nicht unbedingt eine bessere Qualität bedeutet. | Cần lưu ý rằng quần áo thương hiệu thường đắt hơn và không nhất thiết có chất lượng tốt hơn.
    • Es besteht die Befürchtung, dass der Kauf von Markenkleidung zu unnötigem Konsumverhalten führen kann. | Có một nỗi sợ rằng việc mua quần áo thương hiệu có thể dẫn đến hành vi tiêu dùng không cần thiết.

    13. Vor- und Nachteile vom Lesen am Computer | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách trên máy tính

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Zugänglichkeit von Informationen. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận thông tin.
    • Das Lesen am Computer ermöglicht den sofortigen Zugang zu einer Vielzahl von Ressourcen. (Việc đọc trên máy tính cho phép truy cập ngay lập tức đến một loạt các nguồn tài nguyên.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass langes Lesen am Bildschirm zu Augenbelastungen führen kann. | Cần lưu ý rằng việc đọc lâu trên màn hình có thể dẫn đến mỏi mắt.
    • Es ist kein Wunder, dass viele Menschen die Bequemlichkeit des Lesens digitaler Bücher schätzen. | Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đánh giá cao sự tiện lợi của việc đọc sách điện tử.

    14. Auto in der Stadt verboten | Cấm ô tô trong thành phố

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Reduzierung der Luftverschmutzung. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc giảm ô nhiễm không khí.
    • Ein Verbot von Autos in der Stadt spielt eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität. (Việc cấm ô tô trong thành phố đóng một vai trò trung tâm trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống.)
    • Es ist zu beachten, dass ein solches Verbot den öffentlichen Verkehr fördern kann. | Cần lưu ý rằng lệnh cấm như vậy có thể thúc đẩy giao thông công cộng.
    • Es besteht die Befürchtung, dass Einschränkungen für Autos im Stadtzentrum den lokalen Handel beeinträchtigen können. | Có một nỗi sợ rằng hạn chế ô tô ở trung tâm thành phố có thể ảnh hưởng đến thương mại địa phương.

    15. Sprachreisen | Du lịch học ngôn ngữ

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Sprachkenntnisse. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện kỹ năng ngôn ngữ.
    • Sprachreisen spielen eine wichtige Rolle bei der kulturellen Immersion und dem Spracherwerb. (Du lịch học ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc ngâm mình vào văn hóa và học ngôn ngữ.)
    • Es ist zu bemerken, dass solche Reisen auch die Selbstständigkeit fördern können. | Cần lưu ý rằng những chuyến đi như vậy cũng có thể thúc đẩy sự tự lập.
    • Es ist kein Wunder, dass Teilnehmer von Sprachreisen oft von einer verbesserten Sprachkompetenz berichten. | Không có gì ngạc nhiên khi những người tham gia du lịch học ngôn ngữ thường báo cáo về sự cải thiện trong năng lực ngôn ngữ.

    16. E-Shopping | Mua sắm trực tuyến

    • Es spielt eine besondere Rolle bei der Bequemlichkeit des Einkaufens. | Nó đóng một vai trò đặc biệt trong việc mua sắm một cách tiện lợi.
    • E-Shopping spielt eine besondere Rolle bei der Modernisierung des Konsumverhaltens. (Mua sắm trực tuyến đóng một vai trò đặc biệt trong việc hiện đại hóa hành vi tiêu dùng.)
    • Es ist zu beachten, dass Online-Einkäufe das Risiko von Betrug erhöhen können. | Cần lưu ý rằng mua sắm trực tuyến có thể tăng nguy cơ gặp phải lừa đảo.
    • Es ist kein Wunder, dass viele Menschen die Zeit- und Kostenersparnis beim Online-Einkauf schätzen. | Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đánh giá cao việc tiết kiệm thời gian và chi phí khi mua sắm trực tuyến.

    17. Vor- und Nachteile von Sozialnetzwerken | Ưu và nhược điểm của mạng xã hội

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Menschen weltweit. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc kết nối mọi người trên toàn thế giới.
    • Sozialnetzwerke spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung von Kommunikation und Zusammenarbeit. (Mạng xã hội đóng một vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy giao tiếp và hợp tác.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass mạng xã hội có thể dẫn đến thông tin sai lệch và quấy rối trực tuyến. | Cần lưu ý rằng mạng xã hội có thể dẫn đến thông tin sai lệch và quấy rối trực tuyến.
    • Es ist kein Wunder, dass die Nutzung von Sozialnetzwerken zu Abhängigkeit und Ablenkung führen kann. | Không có gì ngạc nhiên khi việc sử dụng mạng xã hội có thể dẫn đến nghiện và bị phân tâm.

    18. Einkaufen im Internet | Mua sắm trên Internet

    • Es spielt eine große Rolle bei der Zugänglichkeit von Produkten. | Nó đóng một vai trò to lớn trong việc tiếp cận sản phẩm.
    • Einkaufen im Internet spielt eine große Rolle bei der Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher. (Mua sắm trên Internet đóng một vai trò to lớn trong việc mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.)
    • Es ist zu beachten, dass der Online-Einkauf das Risiko von Fehlkäufen erhöhen kann. | Cần lưu ý rằng việc mua sắm trực tuyến có thể tăng nguy cơ mua phải hàng không như ý.
    • Es ist kein Wunder, dass der Komfort des Einkaufens von zu Hause aus besonders geschätzt wird. | Không có gì ngạc nhiên khi sự tiện lợi của việc mua sắm từ nhà được đánh giá cao.

    19. Fernsehen im Kinderzimmer | Tivi trong phòng trẻ em

    • Es spielt eine besondere Rolle bei der Unterhaltung und Bildung. | Nó đóng một vai trò đặc biệt trong giải trí và giáo dục.
    • Ein Fernseher im Kinderzimmer spielt eine besondere Rolle bei der Bereitstellung von Lerninhalten. (Một chiếc tivi trong phòng trẻ em đóng một vai trò đặc biệt trong việc cung cấp nội dung học tập.)
    • Es ist zu beachten, dass zu viel Fernsehen die körperliche Aktivität von Kindern einschränken kann. | Cần lưu ý rằng xem tivi quá nhiều có thể hạn chế hoạt động thể chất của trẻ em.
    • Es besteht die Befürchtung, dass Fernsehen im Kinderzimmer zu Schlafstörungen führen kann. | Có một nỗi sợ rằng tivi trong phòng trẻ em có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ.

    20. Ungesunde Ernährung in der Mittagspause | Chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gesundheit der Mitarbeiter. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của nhân viên.
    • Eine ungesunde Ernährung in der Mittagspause spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinträchtigung der Arbeitsleistung. (Chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass eine ausgewogene Ernährung zur Steigerung der Produktivität beitragen kann. | Cần lưu ý rằng một chế độ ăn uống cân đối có thể góp phần tăng cường năng suất.
    • Es ist kein Wunder, dass Unternehmen, die gesunde Essensoptionen anbieten, zufriedenere Mitarbeiter haben. | Không có gì ngạc nhiên khi các công ty cung cấp lựa chọn thức ăn lành mạnh có nhân viên hài lòng hơn.

    21. Mehr tun für den Umweltschutz | Làm nhiều hơn cho bảo vệ môi trường

    • Es spielt eine außerordentliche Rolle bei der Sicherung der Zukunft unseres Planeten. | Nó đóng một vai trò phi thường trong việc bảo đảm tương lai của hành tinh chúng ta.
    • Mehr für den Umweltschutz zu tun, spielt eine außerordentliche Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. (Làm nhiều hơn cho bảo vệ môi trường đóng một vai trò phi thường trong việc chống lại biến đổi khí hậu.)
    • Es ist zu beachten, dass jeder Einzelne durch kleine Veränderungen im Alltag einen Beitrag leisten kann. | Cần lưu ý rằng mỗi cá nhân có thể đóng góp thông qua những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
    • Es ist kein Wunder, dass Initiativen für den Umweltschutz die Lebensqualität verbessern können. | Không có gì ngạc nhiên khi các sáng kiến bảo vệ môi trường có thể cải thiện chất lượng cuộc sống.

    22. Rauchverbot im Restaurant | Lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung einer gesunden Umgebung. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một môi trường lành mạnh.
    • Ein Rauchverbot im Restaurant spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Luftqualität für alle Gäste. (Lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng không khí cho tất cả khách hàng.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass Nichtraucherrestaurants eine zunehmende Präferenz bei den Verbrauchern genießen. | Cần lưu ý rằng nhà hàng cấm hút thuốc ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.
    • Es besteht die Befürchtung, dass das Rauchverbot den Umsatz von Restaurants, die traditionell Raucherbereiche hatten, beeinträchtigen kann. | Có một nỗi sợ rằng lệnh cấm hút thuốc có thể ảnh hưởng đến doanh thu của những nhà hàng truyền thống có khu vực dành cho người hút thuốc.
   • Ví dụ thực tiễn Mẫu câu 1 đến 22
    1. Dürfen Männer weinen? | Đàn ông có được phép khóc không?

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Gesundheit. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tinh thần.
    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Gesundheit, dass Männer ihre Gefühle ausdrücken dürfen. (Nó đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tinh thần khi đàn ông được phép bày tỏ cảm xúc của mình.)
    • Es ist kein Wunder, dass Männer, die ihre Gefühle zeigen, als emotional reif angesehen werden. | Không có gì ngạc nhiên khi đàn ông thể hiện cảm xúc của mình được coi là trưởng thành về mặt cảm xúc.
    • Es ist zu beachten, dass das Weinen bei Männern ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche ist. | Cần lưu ý rằng việc đàn ông khóc là biểu hiện của sức mạnh chứ không phải yếu đuối.

    2. Soll man früh heiraten? | Có nên kết hôn sớm không?

    • Es spielt eine große Rolle bei der Lebensplanung. | Nó đóng một vai trò to lớn trong kế hoạch sống.
    • Es spielt eine große Rolle bei der Lebensplanung, ob man früh heiratet. (Nó đóng một vai trò to lớn trong kế hoạch sống liệu có nên kết hôn sớm.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass frühe Ehen finanzielle Stabilität erfordern. | Cần lưu ý rằng hôn nhân sớm đòi hỏi sự ổn định về tài chính.
    • Es besteht die Befürchtung, dass zu frühes Heiraten die persönliche Entwicklung beeinträchtigen kann. | Có một nỗi sợ rằng kết hôn quá sớm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân.

    3. Vegetarische Ernährung | Chế độ ăn chay

    • Es spielt eine vitale Rolle bei der Förderung der Gesundheit. | Nó đóng một vai trò sống còn trong việc thúc đẩy sức khỏe.
    • Eine vegetarische Ernährung spielt eine vitale Rolle bei der Prävention von Krankheiten. (Chế độ ăn chay đóng một vai trò sống còn trong việc ngăn ngừa bệnh tật.)
    • Es ist zu erwähnen, dass eine vegetarische Ernährung zur Gewichtskontrolle beitragen kann. | Điều đáng nói là chế độ ăn chay có thể giúp kiểm soát cân nặng.
    • Es ist zu bemerken, dass die Umstellung auf eine vegetarische Ernährung eine Herausforderung darstellen kann. | Cần lưu ý rằng việc chuyển sang chế độ ăn chay có thể là một thách thức.

    4. Urlaub am Strand/Meer | Kỳ nghỉ ở biển

    • Es spielt eine besondere Rolle bei der Erholung und Entspannung. | Nó đóng một vai trò đặc biệt trong việc nghỉ ngơi và thư giãn.
    • Ein Urlaub am Strand spielt eine besondere Rolle bei der Erholung von der Hektik des Alltags. (Kỳ nghỉ ở biển đóng một vai trò đặc biệt trong việc nghỉ ngơi thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống hàng ngày.)
    • Es ist zu beachten, dass Sonnenschutz am Strand unerlässlich ist. | Cần lưu ý rằng việc bảo vệ da khỏi nắng ở biển là điều không thể thiếu.
    • Es ist kein Wunder, dass Urlaub am Meer die Stimmung verbessert und Stress reduziert. | Không có gì ngạc nhiên khi kỳ nghỉ ở biển cải thiện tâm trạng và giảm stress.

    5. Autofrei im Stadtzentrum | Không xe hơi ở trung tâm thành phố

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Luftqualität. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc cải thiện chất lượng không khí.
    • Ein autofreies Stadtzentrum spielt eine zentrale Rolle bei der Senkung der Umweltverschmutzung. (Trung tâm thành phố không xe hơi đóng một vai trò trung tâm trong việc giảm ô nhiễm môi trường.)
    • Es ist zu bewundern, dass Städte mit autofreien Zonen eine höhere Lebensqualität bieten. | Thật đáng khâm phục rằng các thành phố có khu vực không xe hơi mang lại chất lượng sống cao hơn.
    • Es besteht die Befürchtung, dass Verkehrsbeschränkungen im Stadtzentrum den lokalen Handel beeinträchtigen können. | Có một nỗi sợ rằng hạn chế giao thông ở trung tâm thành phố có thể ảnh hưởng đến thương mại địa phương.

    6. Umweltschutz und Verantwortung | Bảo vệ môi trường và trách nhiệm

    • Es spielt eine außerordentliche Rolle bei der Bewahrung unseres Planeten. | Nó đóng một vai trò phi thường trong việc bảo tồn hành tinh của chúng ta.
    • Umweltschutz spielt eine außerordentliche Rolle bei der Sicherung der Zukunft für kommende Generationen. (Bảo vệ môi trường đóng một vai trò phi thường trong việc đảm bảo tương lai cho các thế hệ tương lai.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass jeder Einzelne eine Rolle im Umweltschutz spielt. | Cần lưu ý rằng mỗi cá nhân đều đóng một vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
    • Es ist zu befürchten, dass ohne gemeinsame Anstrengungen die Umweltzerstörung nicht aufgehalten werden kann. | Người ta sợ rằng nếu không có nỗ lực chung, sự phá hủy môi trường không thể được ngăn chặn.

    7. Fremdsprachen im Kindergarten | Ngoại ngữ ở mẫu giáo

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der frühkindlichen Bildung. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục mầm non.
    • Das Erlernen von Fremdsprachen im Kindergarten spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten. (Việc học ngoại ngữ ở mẫu giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng nhận thức.)
    • Es ist zu bemerken, dass Kinder, die früh Fremdsprachen lernen, später bessere sprachliche Fähigkeiten haben. | Cần lưu ý rằng trẻ em học ngoại ngữ sớm sau này có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn.
    • Es ist kein Wunder, dass Eltern den Wert von Fremdsprachen im Kindergarten hoch einschätzen. | Không có gì ngạc nhiên khi phụ huynh đánh giá cao giá trị của việc học ngoại ngữ ở mẫu giáo.

    8. Arbeit an Feiertagen | Làm việc vào ngày lễ

    • Es spielt keine Rolle bei der Arbeitszufriedenheit für einige Berufe. | Nó không đóng vai trò gì trong sự hài lòng với công việc đối với một số nghề nghiệp.
    • Arbeit an Feiertagen spielt keine Rolle bei der Arbeitszufriedenheit für Berufe im Gesundheitswesen. (Việc làm vào ngày lễ không ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc đối với những nghề trong lĩnh vực y tế.)
    • Es ist zu beachten, dass Arbeit an Feiertagen oft mit zusätzlichen Vergütungen verbunden ist. | Cần lưu ý rằng việc làm vào ngày lễ thường đi kèm với phụ cấp thêm.
    • Es besteht die Befürchtung, dass ständige Arbeit an Feiertagen das Familienleben beeinträchtigen kann. | Có một nỗi sợ rằng việc làm liên tục vào ngày lễ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

    9. Macht Geld glücklich? | Tiền bạc mang lại hạnh phúc không?

    • Es spielt eine große Rolle bei der Erfüllung grundlegender Bedürfnisse. | Nó đóng một vai trò to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản.
    • Geld spielt eine große Rolle bei der Sicherung des Lebensstandards. (Tiền bạc đóng một vai trò to lớn trong việc đảm bảo mức sống.)
    • Es ist zu erwähnen, dass übermäßiger Reichtum nicht unbedingt zu mehr Glück führt. | Điều đáng nói là sự giàu có quá mức không nhất thiết dẫn đến hạnh phúc hơn.
    • Es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die ihre finanziellen Ressourcen weise nutzen, oft zufriedener sind. | Nó không đáng ngạc nhiên khi mọi người sử dụng nguồn lực tài chính của mình một cách khôn ngoan thường hài lòng hơn.

    10. Vor und Nachteile von Internet | Ưu và nhược điểm của Internet

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Informationsbeschaffung. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc thu thập thông tin.
    • Das Internet spielt eine zentrale Rolle bei der weltweiten Kommunikation. (Internet đóng một vai trò trung tâm trong giao tiếp toàn cầu.)
    • Es ist zu beachten, dass das Internet auch Risiken wie Datenschutzprobleme mit sich bringt. | Cần lưu ý rằng Internet cũng mang lại rủi ro như vấn đề về bảo mật dữ liệu.
    • Es ist kein Wunder, dass die Abhängigkeit vom Internet zu sozialer Isolation führen kann. | Không có gì ngạc nhiên khi sự phụ thuộc vào Internet có thể dẫn đến cô lập xã hội.

    11. Vor- und Nachteile von Lesen | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des kritischen Denkens. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy phê phán.
    • Das Lesen von Büchern spielt eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Wissens. (Việc đọc sách đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng kiến thức.)
    • Es ist zu erwähnen, dass zu viel Lesen ohne Pausen zu Augenbelastungen führen kann. | Điều đáng nói là đọc quá nhiều mà không nghỉ ngơi có thể dẫn đến căng thẳng cho mắt.
    • Es ist kein Wunder, dass das Lesen vor dem Schlafengehen helfen kann, besser zu schlafen. | Không có gì ngạc nhiên khi việc đọc sách trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon hơn.

    12. Markenkleidung – Ja oder nein? | Quần áo thương hiệu – Có hay không?

    • Es spielt eine große Rolle bei der sozialen Wahrnehmung. | Nó đóng một vai trò to lớn trong nhận thức xã hội.
    • Das Tragen von Markenkleidung spielt eine große Rolle bei der Darstellung des persönlichen Status. (Việc mặc quần áo thương hiệu đóng một vai trò to lớn trong việc thể hiện địa vị cá nhân.)
    • Es ist zu beachten, dass Markenkleidung oft teurer ist und nicht unbedingt eine bessere Qualität bedeutet. | Cần lưu ý rằng quần áo thương hiệu thường đắt hơn và không nhất thiết có chất lượng tốt hơn.
    • Es besteht die Befürchtung, dass der Kauf von Markenkleidung zu unnötigem Konsumverhalten führen kann. | Có một nỗi sợ rằng việc mua quần áo thương hiệu có thể dẫn đến hành vi tiêu dùng không cần thiết.

    13. Vor- und Nachteile vom Lesen am Computer | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách trên máy tính

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Zugänglichkeit von Informationen. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận thông tin.
    • Das Lesen am Computer ermöglicht den sofortigen Zugang zu einer Vielzahl von Ressourcen. (Việc đọc trên máy tính cho phép truy cập ngay lập tức đến một loạt các nguồn tài nguyên.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass langes Lesen am Bildschirm zu Augenbelastungen führen kann. | Cần lưu ý rằng việc đọc lâu trên màn hình có thể dẫn đến mỏi mắt.
    • Es ist kein Wunder, dass viele Menschen die Bequemlichkeit des Lesens digitaler Bücher schätzen. | Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đánh giá cao sự tiện lợi của việc đọc sách điện tử.

    14. Auto in der Stadt verboten | Cấm ô tô trong thành phố

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Reduzierung der Luftverschmutzung. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc giảm ô nhiễm không khí.
    • Ein Verbot von Autos in der Stadt spielt eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität. (Việc cấm ô tô trong thành phố đóng một vai trò trung tâm trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống.)
    • Es ist zu beachten, dass ein solches Verbot den öffentlichen Verkehr fördern kann. | Cần lưu ý rằng lệnh cấm như vậy có thể thúc đẩy giao thông công cộng.
    • Es besteht die Befürchtung, dass Einschränkungen für Autos im Stadtzentrum den lokalen Handel beeinträchtigen können. | Có một nỗi sợ rằng hạn chế ô tô ở trung tâm thành phố có thể ảnh hưởng đến thương mại địa phương.

    15. Sprachreisen | Du lịch học ngôn ngữ

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Sprachkenntnisse. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện kỹ năng ngôn ngữ.
    • Sprachreisen spielen eine wichtige Rolle bei der kulturellen Immersion und dem Spracherwerb. (Du lịch học ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc ngâm mình vào văn hóa và học ngôn ngữ.)
    • Es ist zu bemerken, dass solche Reisen auch die Selbstständigkeit fördern können. | Cần lưu ý rằng những chuyến đi như vậy cũng có thể thúc đẩy sự tự lập.
    • Es ist kein Wunder, dass Teilnehmer von Sprachreisen oft von einer verbesserten Sprachkompetenz berichten. | Không có gì ngạc nhiên khi những người tham gia du lịch học ngôn ngữ thường báo cáo về sự cải thiện trong năng lực ngôn ngữ.

    16. E-Shopping | Mua sắm trực tuyến

    • Es spielt eine besondere Rolle bei der Bequemlichkeit des Einkaufens. | Nó đóng một vai trò đặc biệt trong việc mua sắm một cách tiện lợi.
    • E-Shopping spielt eine besondere Rolle bei der Modernisierung des Konsumverhaltens. (Mua sắm trực tuyến đóng một vai trò đặc biệt trong việc hiện đại hóa hành vi tiêu dùng.)
    • Es ist zu beachten, dass Online-Einkäufe das Risiko von Betrug erhöhen können. | Cần lưu ý rằng mua sắm trực tuyến có thể tăng nguy cơ gặp phải lừa đảo.
    • Es ist kein Wunder, dass viele Menschen die Zeit- und Kostenersparnis beim Online-Einkauf schätzen. | Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đánh giá cao việc tiết kiệm thời gian và chi phí khi mua sắm trực tuyến.

    17. Vor- und Nachteile von Sozialnetzwerken | Ưu và nhược điểm của mạng xã hội

    • Es spielt eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Menschen weltweit. | Nó đóng một vai trò trung tâm trong việc kết nối mọi người trên toàn thế giới.
    • Sozialnetzwerke spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung von Kommunikation und Zusammenarbeit. (Mạng xã hội đóng một vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy giao tiếp và hợp tác.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass mạng xã hội có thể dẫn đến thông tin sai lệch và quấy rối trực tuyến. | Cần lưu ý rằng mạng xã hội có thể dẫn đến thông tin sai lệch và quấy rối trực tuyến.
    • Es ist kein Wunder, dass die Nutzung von Sozialnetzwerken zu Abhängigkeit und Ablenkung führen kann. | Không có gì ngạc nhiên khi việc sử dụng mạng xã hội có thể dẫn đến nghiện và bị phân tâm.

    18. Einkaufen im Internet | Mua sắm trên Internet

    • Es spielt eine große Rolle bei der Zugänglichkeit von Produkten. | Nó đóng một vai trò to lớn trong việc tiếp cận sản phẩm.
    • Einkaufen im Internet spielt eine große Rolle bei der Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher. (Mua sắm trên Internet đóng một vai trò to lớn trong việc mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.)
    • Es ist zu beachten, dass der Online-Einkauf das Risiko von Fehlkäufen erhöhen kann. | Cần lưu ý rằng việc mua sắm trực tuyến có thể tăng nguy cơ mua phải hàng không như ý.
    • Es ist kein Wunder, dass der Komfort des Einkaufens von zu Hause aus besonders geschätzt wird. | Không có gì ngạc nhiên khi sự tiện lợi của việc mua sắm từ nhà được đánh giá cao.

    19. Fernsehen im Kinderzimmer | Tivi trong phòng trẻ em

    • Es spielt eine besondere Rolle bei der Unterhaltung und Bildung. | Nó đóng một vai trò đặc biệt trong giải trí và giáo dục.
    • Ein Fernseher im Kinderzimmer spielt eine besondere Rolle bei der Bereitstellung von Lerninhalten. (Một chiếc tivi trong phòng trẻ em đóng một vai trò đặc biệt trong việc cung cấp nội dung học tập.)
    • Es ist zu beachten, dass zu viel Fernsehen die körperliche Aktivität von Kindern einschränken kann. | Cần lưu ý rằng xem tivi quá nhiều có thể hạn chế hoạt động thể chất của trẻ em.
    • Es besteht die Befürchtung, dass Fernsehen im Kinderzimmer zu Schlafstörungen führen kann. | Có một nỗi sợ rằng tivi trong phòng trẻ em có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ.

    20. Ungesunde Ernährung in der Mittagspause | Chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gesundheit der Mitarbeiter. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của nhân viên.
    • Eine ungesunde Ernährung in der Mittagspause spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinträchtigung der Arbeitsleistung. (Chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass eine ausgewogene Ernährung zur Steigerung der Produktivität beitragen kann. | Cần lưu ý rằng một chế độ ăn uống cân đối có thể góp phần tăng cường năng suất.
    • Es ist kein Wunder, dass Unternehmen, die gesunde Essensoptionen anbieten, zufriedenere Mitarbeiter haben. | Không có gì ngạc nhiên khi các công ty cung cấp lựa chọn thức ăn lành mạnh có nhân viên hài lòng hơn.

    21. Mehr tun für den Umweltschutz | Làm nhiều hơn cho bảo vệ môi trường

    • Es spielt eine außerordentliche Rolle bei der Sicherung der Zukunft unseres Planeten. | Nó đóng một vai trò phi thường trong việc bảo đảm tương lai của hành tinh chúng ta.
    • Mehr für den Umweltschutz zu tun, spielt eine außerordentliche Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. (Làm nhiều hơn cho bảo vệ môi trường đóng một vai trò phi thường trong việc chống lại biến đổi khí hậu.)
    • Es ist zu beachten, dass jeder Einzelne durch kleine Veränderungen im Alltag einen Beitrag leisten kann. | Cần lưu ý rằng mỗi cá nhân có thể đóng góp thông qua những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
    • Es ist kein Wunder, dass Initiativen für den Umweltschutz die Lebensqualität verbessern können. | Không có gì ngạc nhiên khi các sáng kiến bảo vệ môi trường có thể cải thiện chất lượng cuộc sống.

    22. Rauchverbot im Restaurant | Lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng

    • Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung einer gesunden Umgebung. | Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một môi trường lành mạnh.
    • Ein Rauchverbot im Restaurant spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Luftqualität für alle Gäste. (Lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng không khí cho tất cả khách hàng.)
    • Es ist zu berücksichtigen, dass Nichtraucherrestaurants eine zunehmende Präferenz bei den Verbrauchern genießen. | Cần lưu ý rằng nhà hàng cấm hút thuốc ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.
    • Es besteht die Befürchtung, dass das Rauchverbot den Umsatz von Restaurants, die traditionell Raucherbereiche hatten, beeinträchtigen kann. | Có một nỗi sợ rằng lệnh cấm hút thuốc có thể ảnh hưởng đến doanh thu của những nhà hàng truyền thống có khu vực dành cho người hút thuốc.
   • Mẫu câu 23 – 44
    1. Dürfen Männer weinen | Đàn ông có được phép khóc không?

    • Es ist zu erwarten, dass gesellschaftliche Normen sich weiterentwickeln und Männer zunehmend als emotional offen akzeptiert werden. | Người ta dự đoán rằng các chuẩn mực xã hội sẽ tiếp tục phát triển và đàn ông ngày càng được chấp nhận là mở cửa về mặt cảm xúc.
    • Es ist zu erwarten, dass in der modernen Gesellschaft das Weinen von Männern als Zeichen emotionaler Stärke und nicht als Schwäche gesehen wird. (Người ta dự đoán rằng trong xã hội hiện đại, việc đàn ông khóc được coi là biểu hiện của sức mạnh cảm xúc chứ không phải là yếu đuối.)
    • Es ist selbstverständlich, dass Männer wie Frauen Gefühle zeigen dürfen. | Không cần phải nói rằng đàn ông như phụ nữ được phép thể hiện cảm xúc.
    • Es ist selbstverständlich, dass das Zeigen von Emotionen ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist, unabhängig vom Geschlecht. (Rõ ràng là việc thể hiện cảm xúc là một nhu cầu cơ bản của con người, không phụ thuộc vào giới tính.)
    • Es ist möglich, dass das gesellschaftliche Bild von Männlichkeit sich ändert, indem Männer offen ihre Gefühle ausdrücken. | Có thể là hình ảnh xã hội về sự nam tính thay đổi khi đàn ông thể hiện cảm xúc của mình một cách công khai.
    • Es ist möglich, dass durch das öffentliche Weinen von Männern Stereotype über Männlichkeit herausgefordert und verändert werden. (Có thể là thông qua việc đàn ông khóc công khai, các khuôn mẫu về sự nam tính được thách thức và thay đổi.)

    2. Soll man früh heiraten? | Có nên kết hôn sớm không?

    • Es ist zu bezweifeln, ob eine frühe Heirat für alle Paare vorteilhaft ist. | Người ta nghi ngờ liệu kết hôn sớm có lợi cho tất cả các cặp đôi hay không.
    • Es ist zu bezweifeln, ob junge Menschen bereit sind, die Verantwortung einer Ehe zu übernehmen. (Người ta nghi ngờ liệu những người trẻ có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của hôn nhân hay không.)
    • Es ist anzunehmen, dass eine frühe Heirat bestimmte Lebenserfahrungen einschränken kann. | Có thể cho rằng kết hôn sớm có thể hạn chế một số trải nghiệm trong cuộc sống.
    • Es ist anzunehmen, dass Personen, die früh heiraten, möglicherweise weniger Gelegenheiten haben, ihre Unabhängigkeit zu erforschen. (Giả thiết rằng những người kết hôn sớm có thể có ít cơ hội hơn để khám phá sự độc lập của họ.)
    • Es ist selbstverständlich, dass die Entscheidung, früh zu heiraten, individuell und abhängig von persönlichen Umständen ist. | Rõ ràng rằng quyết định kết hôn sớm là cá nhân và tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân.
    • Es ist selbstverständlich, dass einige Paare sich für eine frühe Heirat entscheiden, basierend auf kulturellen, religiösen oder persönlichen Gründen. (Rõ ràng là một số cặp đôi chọn kết hôn sớm dựa trên lý do văn hóa, tôn giáo hoặc cá nhân.)

    3. Vegetarische Ernährung | Chế độ ăn chay

    • Es ist zu empfehlen, zu einer vegetarischen Ernährung überzugehen, um die Umwelt zu schützen. | Nên chuyển sang chế độ ăn chay để bảo vệ môi trường.
    • Es ist zu empfehlen, zu einer vegetarischen Ernährung zu wechseln, um den CO2-Fußabdruck zu verringern. (Nên chuyển sang chế độ ăn chay để giảm dấu chân carbon.)
    • Es ist anzunehmen, dass eine vegetarische Ernährung gesundheitliche Vorteile bietet. | Có thể cho rằng chế độ ăn chay mang lại lợi ích cho sức khỏe.
    • Es ist anzunehmen, dass Menschen, die sich vegetarisch ernähren, ein niedrigeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. (Giả thiết rằng những người ăn chay có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.)
    • Es ist möglich, dass die Entscheidung für eine vegetarische Ernährung zur Gewichtsreduktion beiträgt. | Có thể là quyết định chuyển sang chế độ ăn chay giúp giảm cân.
    • Es ist möglich, dass eine Umstellung auf eine vegetarische Ernährung den Körper dabei unterstützt, überschüssiges Gewicht zu verlieren. (Có thể là việc chuyển sang chế độ ăn chay giúp cơ thể giảm bớt cân nặng dư thừa.)

    4. Urlaub am Strand/Meer | Kỳ nghỉ ở biển

    • Es ist zu erwarten, dass Urlaub am Strand zur Erholung und Entspannung beiträgt. | Người ta dự đoán rằng kỳ nghỉ ở biển góp phần vào việc nghỉ ngơi và thư giãn.
    • Es ist zu erwarten, dass ein Urlaub am Meer die mentale Gesundheit verbessert und Stress reduziert. (Người ta dự đoán rằng kỳ nghỉ ở biển cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng.)
    • Es ist zu empfehlen, zum Sonnenschutz immer Sonnencreme zu verwenden, wenn man am Strand ist. | Nên luôn sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khi ở trên biển.
    • Es ist zu empfehlen, zum Schutz vor UV-Strahlung am Strand hochwertige Sonnencreme aufzutragen. (Nên thoa kem chống nắng cao cấp để bảo vệ khỏi tia UV khi ở trên biển.)
    • Es ist möglich, dass Aktivitäten am Strand wie Schwimmen und Surfen die körperliche Fitness verbessern. | Có thể là các hoạt động trên biển như bơi lội và lướt sóng cải thiện thể chất.
    • Es ist möglich, dass Urlauber, die regelmäßig im Meer schwimmen, ihre Ausdauer und Kraft steigern. (Có thể là du khách thường xuyên bơi ở biển tăng cường sức bền và sức mạnh.)

    5. Autofrei im Stadtzentrum | Không xe hơi ở trung tâm thành phố

    • Es ist anzunehmen, dass ein autofreies Stadtzentrum die Lebensqualität der Stadtbewohner verbessert. | Có thể cho rằng một trung tâm thành phố không xe hơi cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân thành phố.
    • Es ist anzunehmen, dass die Reduzierung des Verkehrs im Stadtzentrum zu saubererer Luft und weniger Lärm führt. (Có thể giả định rằng việc giảm lưu lượng giao thông ở trung tâm thành phố dẫn đến không khí sạch hơn và ít tiếng ồn hơn.)
    • Es ist zu empfehlen, zu alternativen Verkehrsmitteln wie Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln zu wechseln. | Nên chuyển sang phương tiện giao thông thay thế như xe đạp và phương tiện giao thông công cộng.
    • Es ist zu empfehlen, zu Fahrrädern für kurze Strecken im Stadtzentrum als Beitrag zum Umweltschutz zu wechseln. (Nên chuyển sang sử dụng xe đạp cho các quãng đường ngắn ở trung tâm thành phố như một cách đóng góp cho bảo vệ môi trường.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob die vollständige Umsetzung eines autofreien Stadtzentrums ohne Herausforderungen möglich ist. | Người ta nghi ngờ liệu việc thực hiện hoàn toàn một trung tâm thành phố không xe hơi có thể không gặp thách thức.
    • Es ist zu bezweifeln, ob alle Geschäfte und Dienstleistungen im Stadtzentrum ohne Kundeneinbußen aufgrund der Verkehrsbeschränkungen zugänglich bleiben. (Người ta nghi ngờ liệu tất cả cửa hàng và dịch vụ ở trung tâm thành phố có thể tiếp tục hoạt động mà không mất khách hàng do hạn chế giao thông.)

    6. Umweltschutz und Verantwortung | Bảo vệ môi trường và trách nhiệm

    • Es ist zu erwarten, dass ein verstärktes Bewusstsein für Umweltschutz zu nachhaltigeren Lebensweisen führt. | Người ta dự đoán rằng nhận thức tăng lên về bảo vệ môi trường dẫn đến lối sống bền vững hơn.
    • Es ist zu erwarten, dass mehr Menschen Recycling und Energieeinsparung praktizieren, als Teil ihrer Verantwortung für den Umweltschutz. (Người ta dự đoán rằng nhiều người sẽ thực hành tái chế và tiết kiệm năng lượng như một phần của trách nhiệm bảo vệ môi trường của họ.)
    • Es ist zu empfehlen, zu erneuerbaren Energiequellen als Teil des Umweltschutzes zu wechseln. | Nên chuyển sang nguồn năng lượng tái tạo như một phần của việc bảo vệ môi trường.
    • Es ist zu empfehlen, zu Solarenergie für den Haushalt zu wechseln, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. (Nên chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời cho hộ gia đình để giảm phát thải CO2.)
    • Es ist selbstverständlich, dass jeder Einzelne eine Rolle beim Umweltschutz spielt. | Rõ ràng là mỗi cá nhân đều đóng một vai trò trong việc bảo vệ môi trường.
    • Es ist selbstverständlich, dass das Vermeiden von Plastikverbrauch und die Unterstützung von Umweltschutzinitiativen jeder Einzelnen zur Verbesserung der Umwelt beitragen kann. (Rõ ràng là việc tránh sử dụng nhựa và hỗ trợ các sáng kiến bảo vệ môi trường có thể giúp mỗi người cải thiện môi trường.)

    7. Fremdsprachen im Kindergarten | Ngoại ngữ ở mẫu giáo

    • Es ist zu erwarten, dass das frühe Erlernen von Fremdsprachen die sprachliche Entwicklung von Kindern fördert. | Người ta dự đoán rằng việc học ngoại ngữ sớm thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em.
    • Es ist zu erwarten, dass Kinder, die im Kindergarten mit Fremdsprachen beginnen, eine bessere Aussprache und Sprachkenntnisse entwickeln. (Người ta dự đoán rằng trẻ em bắt đầu học ngoại ngữ ở mẫu giáo sẽ phát triển phát âm và kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn.)
    • Es ist zu empfehlen, zu spielerischen Lehrmethoden für Fremdsprachen im Kindergarten zu greifen. | Nên áp dụng phương pháp dạy học ngoại ngữ dựa trên trò chơi ở mẫu giáo.
    • Es ist zu empfehlen, zu Liedern, Spielen und interaktiven Aktivitäten zu greifen, um Kindern im Kindergarten Fremdsprachen beizubringen. (Nên sử dụng bài hát, trò chơi và hoạt động tương tác để dạy ngoại ngữ cho trẻ em ở mẫu giáo.)
    • Es ist anzunehmen, dass eine frühzeitige Exposition gegenüber Fremdsprachen kulturelle Sensibilität bei Kindern fördert. | Có thể cho rằng việc tiếp xúc sớm với ngoại ngữ thúc đẩy sự nhạy cảm văn hóa ở trẻ em.
    • Es ist anzunehmen, dass Kinder, die im Kindergarten Fremdsprachen lernen, offener und verständnisvoller gegenüber anderen Kulturen werden. (Có thể giả định rằng trẻ em học ngoại ngữ ở mẫu giáo sẽ trở nên cởi mở và có sự hiểu biết hơn về các nền văn hóa khác.)

    8. Arbeit an Feiertagen | Làm việc vào ngày lễ

    • Es ist zu erwarten, dass Arbeit an Feiertagen gut für bestimmte Sektoren wie Gastgewerbe und Einzelhandel ist. | Người ta dự đoán rằng việc làm vào ngày lễ tốt cho một số lĩnh vực như dịch vụ khách sạn và bán lẻ.
    • Es ist zu erwarten, dass Restaurants und Hotels an Feiertagen höhere Einnahmen erzielen, da mehr Menschen ausgehen und feiern möchten. (Người ta dự đoán rằng nhà hàng và khách sạn sẽ thu được doanh thu cao hơn vào ngày lễ vì nhiều người muốn ra ngoài và ăn mừng.)
    • Es ist zu empfehlen, zu angemessenen Zuschlägen für Arbeitnehmer, die an Feiertagen arbeiten, zu greifen. | Nên áp dụng phụ cấp thích đáng cho nhân viên làm việc vào ngày lễ.
    • Es ist zu empfehlen, zu zusätzlichen Vergütungen für Mitarbeiter, die an Feiertagen arbeiten, als Anerkennung ihrer Anstrengungen zu greifen. (Nên cung cấp thêm tiền thưởng cho nhân viên làm việc vào ngày lễ như một sự công nhận cho nỗ lực của họ.)
    • Es ist anzunehmen, dass die Arbeit an Feiertagen für einige Arbeitnehmer eine finanzielle Notwendigkeit darstellt. | Có thể cho rằng việc làm vào ngày lễ là một nhu cầu tài chính đối với một số người lao động.
    • Es ist anzunehmen, dass einige Arbeitnehmer bereit sind, an Feiertagen zu arbeiten, um zusätzliches Einkommen zu erzielen. (Có thể giả định rằng một số người lao động sẵn lòng làm việc vào ngày lễ để kiếm thêm thu nhập.)

    9. Macht Geld glücklich? | Tiền bạc mang lại hạnh phúc không?

    • Es ist zu bezweifeln, ob Geld allein dauerhaftes Glück bringen kann. | Người ta nghi ngờ liệu tiền bạc một mình có thể mang lại hạnh phúc lâu dài.
    • Es ist zu bezweifeln, ob der Besitz von Geld ohne erfüllende Beziehungen und persönliche Zufriedenheit wahrhaftiges Glück gewährleisten kann. (Người ta nghi ngờ liệu việc sở hữu tiền bạc mà không có mối quan hệ làm thỏa mãn và sự hài lòng cá nhân có thể đảm bảo hạnh phúc thật sự.)
    • Es ist anzunehmen, dass finanzielle Sicherheit zu einem stressfreieren Leben beiträgt. | Có thể cho rằng sự an toàn về tài chính góp phần vào một cuộc sống ít căng thẳng hơn.
    • Es ist anzunehmen, dass Menschen mit finanzieller Sicherheit weniger Sorgen um alltägliche Ausgaben haben und daher potenziell glücklicher sind. (Có thể giả định rằng những người có an toàn tài chính lo lắng ít hơn về chi tiêu hàng ngày và do đó có thể hạnh phúc hơn.)
    • Es ist selbstverständlich, dass Geld allein nicht alle Bedürfnisse des Menschen erfüllen kann. | Rõ ràng là tiền bạc một mình không thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người.
    • Es ist selbstverständlich, dass neben finanziellen Mitteln auch Beziehungen, Gesundheit und persönliche Erfüllung für das Glück eines Menschen entscheidend sind. (Rõ ràng là bên cạnh tiền bạc, mối quan hệ, sức khỏe và sự thỏa mãn cá nhân cũng quan trọng cho hạnh phúc của một người.)

    10. Vor und Nachteile von Internet | Ưu và nhược điểm của Internet

    • Es ist zu erwarten, dass das Internet weiterhin die Art und Weise revolutioniert, wie wir lernen, kommunizieren und Geschäfte machen. | Người ta dự đoán rằng Internet sẽ tiếp tục cách mạng hóa cách chúng ta học, giao tiếp và kinh doanh.
    • Es ist zu erwarten, dass durch das Internet der Zugang zu Bildung weltweit verbessert und die Informationsverbreitung beschleunigt wird. (Người ta dự đoán rằng Internet sẽ cải thiện việc tiếp cận giáo dục trên toàn thế giới và tăng tốc độ phổ biến thông tin.)
    • Es ist zu empfehlen, zu einer verantwortungsvollen Nutzung des Internets zu ermutigen, um seine Vorteile voll auszuschöpfen. | Nên khuyến khích sử dụng Internet một cách có trách nhiệm để tận dụng hết các lợi ích của nó.
    • Es ist zu empfehlen, zu Bildungsprogrammen über digitale Kompetenz und Internet-Sicherheit für alle Altersgruppen zu greifen. (Nên áp dụng các chương trình giáo dục về kỹ năng số và an toàn Internet cho mọi lứa tuổi.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob das Internet ohne angemessene Regulierungen und Sicherheitsmaßnahmen ein sicherer Raum bleiben kann. | Người ta nghi ngờ liệu Internet có thể tiếp tục là một không gian an toàn nếu không có các quy định và biện pháp an ninh phù hợp.
    • Es ist zu bezweifeln, ob die zunehmende Verbreitung von Falschinformationen und Cyberkriminalität ohne verstärkte Bemühungen zur Internetregulierung eingedämmt werden kann. (Người ta nghi ngờ liệu sự gia tăng của thông tin sai lệch và tội phạm mạng có thể được kiểm soát nếu không tăng cường nỗ lực quản lý Internet.)

    11. Vor- und Nachteile von Lesen | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách

    • Es ist allgemein bekannt, dass Lesen die Kreativität fördert und das Wissen erweitert. | Đó là kiến thức phổ biến mà việc đọc sách thúc đẩy sự sáng tạo và mở rộng kiến thức.
    • Es ist allgemein bekannt, dass regelmäßiges Lesen das Verständnis verbessert und das kritische Denken schärft. (Đó là kiến thức phổ biến mà việc đọc đều đặn cải thiện sự hiểu biết và làm sắc bén tư duy phê phán.)
    • Es ist zu empfehlen, zu einer ausgewogenen Mischung aus digitalen und gedruckten Medien zu greifen, um die Vorteile des Lesens zu maximieren. | Nên kết hợp một cách cân đối giữa phương tiện kỹ thuật số và in ấn để tối đa hóa lợi ích của việc đọc.
    • Es ist zu empfehlen, zu einer Vielfalt von Genres und Formaten zu greifen, um das Leseverständnis und die Freude am Lesen zu steigern. (Nên tiếp cận đa dạng các thể loại và định dạng để tăng cường sự hiểu biết và niềm vui khi đọc.)
    • Es ist möglich, dass zu viel Zeit mit Lesen auf digitalen Geräten zu Augenbelastung und Schlafproblemen führen kann. | Có thể là việc dành quá nhiều thời gian đọc trên thiết bị kỹ thuật số gây căng thẳng cho mắt và vấn đề về giấc ngủ.
    • Es ist möglich, dass die Exposition gegenüber blauem Licht von Bildschirmen vor dem Schlafengehen die Schlafqualität negativ beeinflusst. (Có thể là việc tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình trước khi đi ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ.)

    12. Markenkleidung – Ja oder nein? | Quần áo thương hiệu – Có hay không?

    • Es ist selbstverständlich, dass Markenkleidung oft als Statussymbol angesehen wird. | Rõ ràng là quần áo thương hiệu thường được coi là biểu tượng của địa vị.
    • Es ist selbstverständlich, dass das Tragen von Markenkleidung bei bestimmten Gelegenheiten das Selbstbewusstsein steigern kann. (Rõ ràng là việc mặc quần áo thương hiệu có thể tăng cường sự tự tin ở một số dịp.)
    • Es ist zu empfehlen, zu Qualität und Langlebigkeit statt nur zur Marke zu schauen, beim Kauf von Kleidung. | Nên chú ý đến chất lượng và độ bền thay vì chỉ nhìn vào thương hiệu khi mua quần áo.
    • Es ist zu empfehlen, zu umweltfreundlichen und ethisch hergestellten Kleidungsstücken zu greifen, unabhängig von der Marke. (Nên chọn những món đồ thời trang thân thiện với môi trường và được sản xuất một cách đạo đức, không phụ thuộc vào thương hiệu.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob die Qualität von Markenkleidung immer die hohen Kosten rechtfertigt. | Người ta nghi ngờ liệu chất lượng của quần áo thương hiệu luôn biện minh cho chi phí cao.
    • Es ist zu bezweifeln, ob der hohe Preis von Designerkleidung immer mit überlegener Qualität oder einfach mit dem Markennamen verbunden ist. (Người ta nghi ngờ liệu giá cao của quần áo thiết kế luôn liên quan đến chất lượng vượt trội hay chỉ đơn giản là tên thương hiệu.)

    13. Vor und Nachteile vom Lesen am Computer | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách trên máy tính

    • Es ist zu erwarten, dass das Lesen am Computer den Zugang zu einer breiten Palette von Informationen und Ressourcen erleichtert. | Người ta dự đoán rằng việc đọc trên máy tính làm dễ dàng việc tiếp cận với một loạt thông tin và tài nguyên.
    • Es ist zu erwarten, dass digitale Bibliotheken und Online-Artikel das lebenslange Lernen und die Selbstbildung fördern. (Người ta dự đoán rằng thư viện số và bài viết trực tuyến thúc đẩy việc học tập suốt đời và tự giáo dục.)
    • Es ist zu empfehlen, zu regelmäßigen Pausen während des Lesens am Computer zu greifen, um Augenbelastung zu vermeiden. | Nên thực hiện các khoảng nghỉ định kỳ khi đọc sách trên máy tính để tránh căng thẳng mắt.
    • Es ist zu empfehlen, zu Augenübungen und der 20-20-20-Regel (alle 20 Minuten 20 Sekunden lang 20 Fuß weit schauen) als Vorbeugung gegen Ermüdung der Augen zu greifen. (Nên áp dụng các bài tập mắt và quy tắc 20-20-20 để phòng tránh mệt mỏi mắt.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob das Lesen am Computer dieselbe emotionale Erfahrung wie das Lesen gedruckter Bücher bieten kann. | Người ta nghi ngờ liệu việc đọc sách trên máy tính có thể cung cấp trải nghiệm cảm xúc giống như khi đọc sách in.
    • Es ist zu bezweifeln, ob das Fehlen des physischen Gefühls eines Buches in den Händen und das Umblättern der Seiten die Leseerfahrung für einige Menschen mindert. (Người ta nghi ngờ liệu sự thiếu vắng cảm giác cầm một quyển sách và lật trang có làm giảm trải nghiệm đọc sách cho một số người.)

    14. Auto in der Stadt verboten | Cấm ô tô trong thành phố

    • Es ist zu erwarten, dass ein Verbot von Autos in der Stadtzentren die Luftqualität verbessert und den Lärmpegel senkt. | Người ta dự đoán rằng việc cấm ô tô trong trung tâm thành phố sẽ cải thiện chất lượng không khí và giảm tiếng ồn.
    • Es ist zu erwarten, dass durch die Reduzierung des Autoverkehrs die städtische Umwelt für Fußgänger und Radfahrer freundlicher wird. (Người ta dự đoán rằng việc giảm lượng xe ô tô sẽ làm cho môi trường đô thị thân thiện hơn với người đi bộ và người đi xe đạp.)
    • Es ist zu empfehlen, zu Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel und Radwege als Alternative zum Autoverkehr zu greifen. | Nên đầu tư vào giao thông công cộng và đường xe đạp như một phương án thay thế cho việc sử dụng ô tô.
    • Es ist zu empfehlen, zu einem gut ausgebauten Netzwerk von öffentlichen Verkehrsmitteln zu greifen, um die Notwendigkeit des Autofahrens in der Stadt zu verringern. (Nên phát triển một mạng lưới giao thông công cộng tốt để giảm bớt nhu cầu sử dụng ô tô trong thành phố.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob alle Bewohner und Geschäfte von einem kompletten Verbot von Autos im Stadtzentrum profitieren. | Người ta nghi ngờ liệu tất cả cư dân và doanh nghiệp có lợi từ việc cấm hoàn toàn ô tô trong trung tâm thành phố.
    • Es ist zu bezweifeln, ob Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Geschäfte, die auf Lieferungen angewiesen sind, durch ein solches Verbot Nachteile erleiden. (Người ta nghi ngờ liệu những người có hạn chế về thể chất hoặc các doanh nghiệp phụ thuộc vào việc giao hàng sẽ gặp bất lợi từ lệnh cấm này.)

    15. Sprachreisen | Du lịch học ngôn ngữ

    • Es ist zu erwarten, dass Sprachreisen tiefere Einblicke in die Kultur und Sprache des Gastlandes bieten. | Người ta dự đoán rằng du lịch học ngôn ngữ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn vào văn hóa và ngôn ngữ của quốc gia chủ nhà.
    • Es ist zu erwarten, dass Teilnehmer von Sprachreisen durch die Immersion in die lokale Umgebung ihre Sprachkenntnisse schnell verbessern. (Người ta dự đoán rằng những người tham gia du lịch học ngôn ngữ sẽ nhanh chóng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của họ thông qua việc ngâm mình vào môi trường địa phương.)
    • Es ist zu empfehlen, zu einer sorgfältigen Planung und Forschung vor der Buchung einer Sprachreise zu greifen. | Nên thực hiện kế hoạch và nghiên cứu cẩn thận trước khi đặt một chuyến du lịch học ngôn ngữ.
    • Es ist zu empfehlen, zu Bewertungen und Akkreditierungen von Sprachschulen zu schauen, um die Qualität der Bildung zu sichern. (Nên xem xét đánh giá và chứng nhận của các trường dạy ngôn ngữ để đảm bảo chất lượng giáo dục.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob Sprachreisen für jeden erschwinglich sind, aufgrund der oft hohen Kosten. | Người ta nghi ngờ liệu du lịch học ngôn ngữ có phải là phù hợp với mọi người do chi phí thường cao.
    • Es ist zu bezweifeln, ob die Vorteile von Sprachreisen die Investition rechtfertigen, insbesondere für Studierende oder Personen mit begrenztem Budget. (Người ta nghi ngờ liệu lợi ích từ du lịch học ngôn ngữ có xứng đáng với khoản đầu tư, đặc biệt là đối với sinh viên hoặc những người có ngân sách hạn chế.)

    16. E-Shopping | Mua sắm trực tuyến

    • Es ist zu erwarten, dass E-Shopping weiterhin an Beliebtheit gewinnt aufgrund seiner Bequemlichkeit und Vielfalt. | Người ta dự đoán rằng mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục trở nên phổ biến do sự tiện lợi và đa dạng của nó.
    • Es ist zu erwarten, dass der Online-Handel dank der einfachen Vergleichsmöglichkeiten und der breiten Verfügbarkeit von Produkten weiter wächst. (Người ta dự đoán rằng thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát triển nhờ khả năng so sánh dễ dàng và sự sẵn có rộng rãi của các sản phẩm.)
    • Es ist zu empfehlen, zu Bewertungen und Kundenfeedback vor dem Kauf online zu recherchieren, um Fehlkäufe zu vermeiden. | Nên tìm hiểu đánh giá và phản hồi của khách hàng trước khi mua hàng trực tuyến để tránh mua phải hàng kém chất lượng.
    • Es ist zu empfehlen, zu sicheren Zahlungsmethoden und vertrauenswürdigen Websites zu greifen, um das Risiko von Betrug zu minimieren. (Nên sử dụng phương thức thanh toán an toàn và các trang web đáng tin cậy để giảm thiểu nguy cơ bị lừa đảo.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob das E-Shopping das Einkaufserlebnis in physischen Geschäften vollständig ersetzen kann, insbesondere in Bezug auf die persönliche Beratung und das sofortige Mitnehmen von Produkten. | Người ta nghi ngờ liệu mua sắm trực tuyến có thể hoàn toàn thay thế trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng truyền thống, đặc biệt là về tư vấn cá nhân và việc lấy hàng ngay lập tức.
    • Es ist zu bezweifeln, ob das Online-Shopping die Zufriedenheit und das Vergnügen bieten kann, die man beim Stöbern in Läden und beim sofortigen Ausprobieren von Produkten erlebt. (Người ta nghi ngờ liệu mua sắm trực tuyến có thể cung cấp sự hài lòng và niềm vui mà người ta trải qua khi lướt qua các cửa hàng và thử sản phẩm ngay lập tức.)

    17. Vor- und Nachteile von Sozialnetzwerken | Ưu và nhược điểm của mạng xã hội

    • Es ist zu erwarten, dass Sozialnetzwerke weiterhin eine Plattform für soziale Interaktion und Informationsaustausch bieten. | Người ta dự đoán rằng mạng xã hội sẽ tiếp tục cung cấp một nền tảng cho tương tác xã hội và trao đổi thông tin.
    • Es ist zu erwarten, dass die Nutzung von Sozialnetzwerken die Vernetzung mit Menschen weltweit erleichtert und den Zugang zu aktuellen Nachrichten verbessert. (Người ta dự đoán rằng việc sử dụng mạng xã hội sẽ làm dễ dàng việc kết nối với mọi người trên toàn thế giới và cải thiện quyền truy cập vào tin tức mới nhất.)
    • Es ist zu empfehlen, zu einer bewussten Nutzung von Sozialnetzwerken zu greifen, um die Vorteile zu maximieren und negative Auswirkungen zu minimieren. | Nên sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu tác động tiêu cực.
    • Es ist zu empfehlen, zu Zeitlimits für die Nutzung von Sozialnetzwerken zu setzen und Inhalte kritisch zu bewerten, um Informationsüberflutung und Falschinformationen zu vermeiden. | Nên thiết lập giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội và đánh giá nội dung một cách phê phán để tránh ngập tràn thông tin và thông tin sai lệch.
    • Es ist zu bezweifeln, ob die ständige Verfügbarkeit von Sozialnetzwerken nicht auch zu Überforderung und sozialer Isolation beitragen kann. | Người ta nghi ngờ liệu sự sẵn có liên tục của mạng xã hội không cũng góp phần vào sự quá tải và cô lập xã hội.
    • Es ist zu bezweifeln, ob die intensive Nutzung von Sozialnetzwerken nicht die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen beeinträchtigt, indem sie weniger tiefe und bedeutungsvolle Interaktionen fördert. (Người ta nghi ngờ liệu việc sử dụng mạng xã hội một cách tích cực không làm giảm chất lượng của mối quan hệ giữa con người bằng cách thúc đẩy ít sự tương tác sâu sắc và có ý nghĩa.)

    18. Einkaufen im Internet | Mua sắm trên Internet

    • Es ist zu erwarten, dass das Einkaufen im Internet aufgrund seiner Bequemlichkeit und der Möglichkeit, Preise leicht zu vergleichen, weiter zunimmt. | Người ta dự đoán rằng việc mua sắm trên Internet sẽ tiếp tục tăng do sự tiện lợi và khả năng so sánh giá dễ dàng.
    • Es ist zu erwarten, dass Verbraucher zunehmend Online-Plattformen nutzen, um Produkte aus verschiedenen Quellen zu recherchieren und zu erwerben. (Người ta dự đoán rằng người tiêu dùng sẽ ngày càng sử dụng các nền tảng trực tuyến để tìm kiếm và mua sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau.)
    • Es ist zu empfehlen, zu sicheren Zahlungsmethoden und bekannten Händlern zu greifen, um Risiken beim Online-Einkauf zu minimieren. | Nên sử dụng phương thức thanh toán an toàn và các nhà bán hàng uy tín để giảm thiểu rủi ro khi mua sắm trực tuyến.
    • Es ist zu empfehlen, zu Überprüfungen der Händlerbewertungen und zum Lesen von Kundenrezensionen vor dem Kauf zu greifen, um eine informierte Entscheidung zu treffen. (Nên kiểm tra đánh giá của nhà bán hàng và đọc ý kiến đánh giá của khách hàng trước khi mua để đưa ra quyết định thông thái.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob das Einkaufen im Internet das Einkaufserlebnis in lokalen Geschäften mit persönlicher Beratung und sofortigem Produktzugang ersetzen kann. | Người ta nghi ngờ liệu mua sắm trực tuyến có thể thay thế trải nghiệm mua sắm tại các cửa hàng địa phương với tư vấn cá nhân và truy cập sản phẩm ngay lập tức.
    • Es ist zu bezweifeln, ob der Komfort des Online-Einkaufs die Vorteile des direkten Ausprobierens und der persönlichen Erfahrung in einem physischen Geschäft überwiegt. (Người ta nghi ngờ liệu sự tiện lợi của việc mua sắm trực tuyến có vượt trội so với lợi ích của việc thử trực tiếp và trải nghiệm cá nhân tại cửa hàng vật lý.)

    19. Fernsehen im Kinderzimmer | Tivi trong phòng trẻ em

    • Es ist zu erwarten, dass das Vorhandensein eines Fernsehers im Kinderzimmer die Schlafqualität von Kindern beeinträchtigen kann. | Người ta dự đoán rằng việc có một chiếc tivi trong phòng trẻ em có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ.
    • Es ist zu erwarten, dass Kinder, die vor dem Schlafengehen fernsehen, möglicherweise Schwierigkeiten beim Einschlafen und eine geringere Schlafqualität erfahren. (Người ta dự đoán rằng trẻ em xem tivi trước khi đi ngủ có thể gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ và trải qua chất lượng giấc ngủ kém.)
    • Es ist zu empfehlen, zu einer Begrenzung der Bildschirmzeit und der Einführung von Ruhezeiten vor dem Schlafengehen zu greifen, um eine gesunde Schlafhygiene zu fördern. | Nên hạn chế thời gian sử dụng màn hình và thiết lập thời gian nghỉ trước khi đi ngủ để thúc đẩy vệ sinh giấc ngủ lành mạnh.
    • Es ist zu empfehlen, zu Aktivitäten ohne Bildschirm wie Lesen oder ruhige Spiele als Teil der Abendroutine einzuführen, um Kindern beim Entspannen zu helfen. (Nên giới thiệu các hoạt động không sử dụng màn hình như đọc sách hoặc chơi trò chơi yên tĩnh như một phần của thói quen buổi tối để giúp trẻ thư giãn.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob das ständige Streaming von Inhalten förderlich für die Entwicklung von Kindern ist, insbesondere wenn es ihre Zeit für körperliche Aktivitäten und persönliche Interaktionen reduziert. | Người ta nghi ngờ liệu việc liên tục xem nội dung trực tuyến có lợi cho sự phát triển của trẻ em, đặc biệt khi nó giảm thời gian dành cho hoạt động thể chất và tương tác cá nhân.
    • Es ist zu bezweifeln, ob der unbegrenzte Zugang zu Fernsehinhalten ohne elterliche Überwachung und Einschränkungen die sozialen Fähigkeiten und die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern negativ beeinflusst. (Người ta nghi ngờ liệu việc truy cập không giới hạn vào nội dung truyền hình mà không có sự giám sát và hạn chế của cha mẹ có ảnh hưởng tiêu cực đến kỹ năng xã hội và khả năng tập trung của trẻ em.)

    20. Ungesunde Ernährung in der Mittagspause | Chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa

    • Es ist zu erwarten, dass eine ungesunde Ernährung während der Mittagspause langfristige Gesundheitsprobleme verursachen kann. | Người ta dự đoán rằng chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài.
    • Es ist zu erwarten, dass regelmäßiger Konsum von Fast Food und zuckerhaltigen Snacks während der Mittagspause zu Gewichtszunahme und erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. (Người ta dự đoán rằng việc tiêu thụ thức ăn nhanh và đồ ăn vặt chứa đường thường xuyên trong giờ nghỉ trưa dẫn đến tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.)
    • Es ist zu empfehlen, zu einer ausgewogenen Ernährung mit viel Obst und Gemüse während der Mittagspause zu greifen, um Energie und Wohlbefinden zu fördern. | Nên chọn một chế độ ăn cân đối với nhiều hoa quả và rau củ trong giờ nghỉ trưa để thúc đẩy năng lượng và cảm giác khỏe mạnh.
    • Es ist zu empfehlen, zu Mahlzeiten, die reich an Proteinen und Ballaststoffen sind, zu greifen, um das Sättigungsgefühl zu erhöhen und den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. (Nên ưu tiên các bữa ăn giàu protein và chất xơ để tăng cảm giác no lâu và giữ cho lượng đường trong máu ổn định.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob der schnelle Griff zu Fast Food oder Fertiggerichten während der Mittagspause die beste Option für die Gesundheit ist. | Người ta nghi ngờ liệu việc nhanh chóng lựa chọn thức ăn nhanh hoặc thức ăn chế biến sẵn trong giờ nghỉ trưa là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe.
    • Es ist zu bezweifeln, ob der Mangel an Zeit für eine gesunde Mahlzeit während der Mittagspause eine Rechtfertigung für die Wahl ungesunder Lebensmittel sein sollte. (Người ta nghi ngờ liệu sự thiếu thời gian chuẩn bị một bữa ăn lành mạnh trong giờ nghỉ trưa có nên là lý do để chọn thực phẩm không lành mạnh.)

    21. Mehr tun für den Umweltschutz | Làm nhiều hơn cho bảo vệ môi trường

    • Es ist zu erwarten, dass individuelle und kollektive Anstrengungen im Umweltschutz wesentlich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen. | Người ta dự đoán rằng những nỗ lực cá nhân và tập thể trong bảo vệ môi trường sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết khủng hoảng khí hậu.
    • Es ist zu erwarten, dass die Reduzierung des Plastikverbrauchs und die Förderung der Wiederverwendung und des Recyclings einen positiven Einfluss auf die Verringerung der Umweltverschmutzung haben. (Người ta dự đoán rằng việc giảm tiêu thụ nhựa và khuyến khích tái sử dụng và tái chế sẽ có ảnh hưởng tích cực đến việc giảm ô nhiễm môi trường.)
    • Es ist zu empfehlen, zu energieeffizienten Geräten und erneuerbaren Energiequellen zu greifen, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. | Nên chuyển sang sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và nguồn năng lượng tái tạo để giảm dấu chân sinh thái.
    • Es ist zu empfehlen, zu einer nachhaltigeren Lebensweise durch die Nutzung von Solarenergie und die Investition in energieeffiziente Haushaltsgeräte zu greifen. (Nên áp dụng lối sống bền vững hơn bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời và đầu tư vào thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob ohne signifikante Änderungen in Industrie und Politik Einzelmaßnahmen ausreichen, um die Umweltkrise zu bewältigen. | Người ta nghi ngờ liệu mà không có những thay đổi đáng kể trong ngành công nghiệp và chính sách, các biện pháp cá nhân có đủ để giải quyết khủng hoảng môi trường.
    • Es ist zu bezweifeln, ob die individuellen Bemühungen um Nachhaltigkeit ausreichend sind, ohne dass große Unternehmen und Regierungen zu umweltfreundlicheren Praktiken verpflichtet werden. (Người ta nghi ngờ liệu những nỗ lực cá nhân về sự bền vững có đủ không, nếu như các doanh nghiệp lớn và chính phủ không được yêu cầu thực hiện các phương pháp thân thiện với môi trường.)

    22. Rauchverbot im Restaurant | Lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng

    • Es ist zu erwarten, dass ein Rauchverbot in Restaurants die Luftqualität verbessert und ein gesünderes Umfeld für alle Gäste und Mitarbeiter schafft. | Người ta dự đoán rằng lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng sẽ cải thiện chất lượng không khí và tạo một môi trường lành mạnh hơn cho tất cả khách hàng và nhân viên.
    • Es ist zu erwarten, dass durch die Einführung eines Rauchverbots in Restaurants das Risiko von Passivrauchen verringert und die allgemeine Zufriedenheit der Gäste erhöht wird. (Người ta dự đoán rằng việc áp dụng lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng sẽ giảm nguy cơ hít phải khói thuốc thụ động và tăng sự hài lòng chung của khách hàng.)
    • Es ist zu empfehlen, zu rauchfreien Zonen in allen öffentlichen Essbereichen zu greifen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. | Nên thiết lập khu vực không hút thuốc trong tất cả các khu vực ăn uống công cộng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
    • Es ist zu empfehlen, zu klaren Richtlinien und Beschilderungen bezüglich des Rauchverbots in Restaurants zu greifen, um Missverständnisse zu vermeiden und die Einhaltung zu gewährleisten. (Nên áp dụng các hướng dẫn và biển báo rõ ràng về lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng để tránh hiểu nhầm và đảm bảo tuân thủ.)
    • Es ist zu bezweifeln, ob ein komplettes Rauchverbot in Restaurants ohne Ausnahmen für bestimmte Bereiche praktikabel ist. | Người ta nghi ngờ liệu lệnh cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà hàng mà không có ngoại lệ cho các khu vực nhất định là khả thi.
    • Es ist zu bezweifeln, ob ein striktes Rauchverbot die Bedürfnisse von Rauchern berücksichtigt, die möglicherweise separate Raucherbereiche oder Außenterrassen bevorzugen. (Người ta nghi ngờ liệu một lệnh cấm hút thuốc nghiêm ngặt có xem xét đến nhu cầu của những người hút thuốc, những người có thể ưa thích các khu vực hút thuốc riêng biệt hoặc sân thượng ngoài trời.)
   • Mẫu câu 45 – 66
    1. Dürfen Männer weinen | Đàn ông có được phép khóc không?

    • Es ist ganz natürlich, dass Männer weinen. | Nó là khá tự nhiên mà đàn ông khóc.
    • Es ist ganz natürlich, dass Männer Emotionen zeigen und weinen, da es ein Zeichen emotionaler Gesundheit ist. (Nó là khá tự nhiên mà đàn ông thể hiện cảm xúc và khóc, vì đó là dấu hiệu của sức khỏe tinh thần.)
    • Niemand kann leugnen, dass auch Männer Gefühle haben. | Không ai có thể phủ nhận rằng đàn ông cũng có cảm xúc.
    • Niemand kann leugnen, dass Männer wie Frauen das volle Spektrum emotionaler Erfahrungen haben. (Không ai có thể phủ nhận rằng đàn ông giống như phụ nữ có toàn bộ phạm vi trải nghiệm cảm xúc.)
    • Man kann nicht leugnen, dass das Weinen bei Männern gesellschaftliche Tabus bricht. | Người ta không thể phủ nhận rằng việc đàn ông khóc phá vỡ các kỳ tabo xã hội.
    • Man kann nicht leugnen, dass das Weinen bei Männern Stereotypen herausfordert und zu einer gesünderen Gesellschaft beiträgt. (Người ta không thể phủ nhận rằng việc đàn ông khóc thách thức các khuôn mẫu và đóng góp vào một xã hội khỏe mạnh hơn.)

    2. Soll man früh heiraten? | Có nên kết hôn sớm không?

    • Es ist zweischneidig, früh zu heiraten. | Việc kết hôn sớm có hai mặt.
    • Es ist zweischneidig, früh zu heiraten, da es sowohl Vorteile für persönliches Wachstum als auch Herausforderungen in der Beziehung mit sich bringt. (Việc kết hôn sớm có hai mặt, vì nó mang lại cả lợi ích cho sự phát triển cá nhân lẫn thách thức trong mối quan hệ.)
    • Es wird häufig behauptet, dass eine frühe Heirat zu einer stabileren Lebenssituation führt. | Người ta thường khẳng định rằng kết hôn sớm dẫn đến một tình hình cuộc sống ổn định hơn.
    • Es wird häufig behauptet, dass Paare, die früh heiraten, länger zusammenbleiben und eine tiefere Bindung entwickeln. (Người ta thường khẳng định rằng các cặp đôi kết hôn sớm ở bên nhau lâu hơn và phát triển một mối liên kết sâu sắc hơn.)
    • Es ist die passende Zeit für einige, früh zu heiraten, während es für andere nicht der Fall ist. | Đó là thời điểm thích hợp cho một số người kết hôn sớm, trong khi đó không phải là trường hợp với người khác.
    • Es ist die passende Zeit für einige, früh zu heiraten, basierend auf persönlichen, kulturellen oder finanziellen Gründen, während es für andere wichtig ist, zu warten. (Đó là thời điểm thích hợp cho một số người kết hôn sớm dựa trên lý do cá nhân, văn hóa hoặc tài chính, trong khi đó quan trọng đối với người khác là chờ đợi.)

    3. Vegetarische Ernährung | Chế độ ăn chay

    • Es ist allgemein anerkannt, dass eine vegetarische Ernährung gesundheitliche Vorteile bietet. | Người ta thường chấp nhận rằng chế độ ăn chay mang lại lợi ích sức khỏe.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass eine vegetarische Ernährung das Risiko von Herzkrankheiten, Diabetes und bestimmten Krebsarten reduziert. (Người ta thường chấp nhận rằng chế độ ăn chay giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư.)
    • Es ist nicht leicht, vollständig zu einer vegetarischen Ernährung überzugehen. | Không dễ để hoàn toàn chuyển sang chế độ ăn chay.
    • Es ist nicht leicht, zu einer vegetarischen Ernährung überzugehen, besonders wenn man gewohnt ist, regelmäßig Fleisch zu konsumieren. (Không dễ để chuyển sang chế độ ăn chay, đặc biệt khi quen với việc tiêu thụ thịt một cách đều đặn.)
    • Niemand kann leugnen, dass die Entscheidung für eine vegetarische Ernährung auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat. | Không ai có thể phủ nhận rằng quyết định chọn chế độ ăn chay cũng có ảnh hưởng tích cực đến môi trường.
    • Niemand kann leugnen, dass die Verringerung des Fleischkonsums zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Schonung natürlicher Ressourcen beiträgt. (Không ai có thể phủ nhận rằng việc giảm tiêu thụ thịt góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên.)

    4. Urlaub am Strand/Meer | Kỳ nghỉ ở biển

    • Es ist nicht schwierig, die entspannende Wirkung eines Urlaubs am Meer zu genießen. | Không khó để tận hưởng tác động thư giãn của một kỳ nghỉ ở biển.
    • Es ist nicht schwierig, sich beim Rauschen der Wellen und dem Gefühl des Sandes zwischen den Zehen zu entspannen. (Không khó để thư giãn với tiếng sóng vỗ và cảm giác cát lọt qua kẽ ngón chân.)
    • Es ist allgemein anerkannt, dass Urlaub am Strand positiv für Geist und Körper ist. | Người ta thường chấp nhận rằng kỳ nghỉ ở biển có lợi cho tinh thần và cơ thể.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass Sonnenlicht und frische Meeresluft zur Verbesserung der Stimmung und zur Stärkung des Immunsystems beitragen. (Người ta thường chấp nhận rằng ánh sáng mặt trời và không khí biển trong lành góp phần cải thiện tâm trạng và tăng cường hệ miễn dịch.)
    • Niemand kann leugnen, dass ein Urlaub am Meer eine perfekte Gelegenheit bietet, dem Alltagsstress zu entfliehen. | Không ai có thể phủ nhận rằng một kỳ nghỉ ở biển cung cấp cơ hội hoàn hảo để thoát khỏi căng thẳng hàng ngày.
    • Niemand kann leugnen, dass das Meeresrauschen und die Meeresbrise helfen, Stress abzubauen und sich vollständig zu erholen. (Không ai có thể phủ nhận rằng tiếng sóng biển và gió biển giúp giảm stress và phục hồi hoàn toàn.)

    5. Autofrei im Stadtzentrum | Không xe hơi ở trung tâm thành phố

    • Es ist ganz natürlich, dass Städte autofreie Zonen einführen, um die Lebensqualität zu verbessern. | Nó là khá tự nhiên mà các thành phố thiết lập các khu vực không xe hơi để cải thiện chất lượng cuộc sống.
    • Es ist ganz natürlich, dass die Reduzierung des Verkehrs im Stadtzentrum zu sauberer Luft und ruhigeren öffentlichen Räumen führt. (Nó là khá tự nhiên mà việc giảm lưu lượng xe cộ ở trung tâm thành phố dẫn đến không khí sạch hơn và không gian công cộng yên tĩnh hơn.)
    • Es ist nicht leicht, eine vollständig autofreie Zone in Stadtzentren umzusetzen. | Không dễ để thực hiện một khu vực hoàn toàn không xe hơi ở trung tâm thành phố.
    • Es ist nicht leicht, alle Stakeholder von den Vorteilen einer autofreien Zone zu überzeugen und die notwendige Infrastruktur bereitzustellen. (Không dễ để thuyết phục tất cả các bên liên quan về lợi ích của một khu vực không xe hơi và cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết.)
    • Man kann nicht leugnen, dass die Schaffung von autofreien Zonen im Stadtzentrum die Mobilität einiger Bürger einschränken könnte. | Người ta không thể phủ nhận rằng việc tạo ra các khu vực không xe hơi ở trung tâm thành phố có thể hạn chế khả năng di chuyển của một số công dân.
    • Man kann nicht leugnen, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder diejenigen, die auf Fahrzeuge für den Transport angewiesen sind, von solchen Maßnahmen negativ betroffen sein könnten. (Người ta không thể phủ nhận rằng những người có hạn chế về thể chất hoặc những người phụ thuộc vào xe cộ cho việc vận chuyển có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những biện pháp như vậy.)

    6. Umweltschutz und Verantwortung | Bảo vệ môi trường và trách nhiệm

    • Es ist allgemein anerkannt, dass jeder Einzelne Verantwortung für den Umweltschutz tragen sollte. | Người ta thường chấp nhận rằng mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass durch einfache Handlungen wie Recycling und Energieeinsparung jeder einen Beitrag leisten kann. (Người ta thường chấp nhận rằng thông qua các hành động đơn giản như tái chế và tiết kiệm năng lượng, mỗi người có thể đóng góp.)
    • Es ist die passende Zeit für Unternehmen, nachhaltige Praktiken zu adoptieren, um den Umweltschutz zu fördern. | Đó là thời điểm thích hợp cho các doanh nghiệp áp dụng các phương pháp bền vững để thúc đẩy bảo vệ môi trường.
    • Es ist die passende Zeit für Unternehmen, in grüne Technologien zu investieren und umweltfreundliche Produkte zu entwickeln. (Đó là thời điểm thích hợp cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh và phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường.)
    • Niemand kann leugnen, dass die globale Erwärmung eine ernsthafte Bedrohung für unseren Planeten darstellt. | Không ai có thể phủ nhận rằng nóng lên toàn cầu là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hành tinh của chúng ta.
    • Niemand kann leugnen, dass Maßnahmen zum Umweltschutz dringend erforderlich sind, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu bekämpfen. (Không ai có thể phủ nhận rằng các biện pháp bảo vệ môi trường cần được thực hiện gấp để chống lại tác động của nóng lên toàn cầu.)

    –         7. Fremdsprachen im Kindergarten | Ngoại ngữ ở mẫu giáo

    • Es ist nicht schwierig, dass Kinder in einem frühen Alter Fremdsprachen lernen. | Không khó khi trẻ em học ngoại ngữ ở độ tuổi sớm.
    • Es ist nicht schwierig, dass Kinder im Kindergartenalter mit spielerischen Methoden eine zweite Sprache aufnehmen können. (Không khó khi trẻ ở độ tuổi mẫu giáo có thể tiếp thu một ngôn ngữ thứ hai thông qua các phương pháp lấy trò chơi làm trung tâm.)
    • Es ist allgemein anerkannt, dass das Erlernen von Fremdsprachen im Kindergarten viele Vorteile für die kognitive Entwicklung hat. | Người ta thường chấp nhận rằng việc học ngoại ngữ ở mẫu giáo mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển nhận thức.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass Kinder, die früh Fremdsprachen lernen, bessere Problemlösungsfähigkeiten und eine erhöhte kreative Denkfähigkeit zeigen. (Người ta thường chấp nhận rằng trẻ em học ngoại ngữ sớm thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn và khả năng tư duy sáng tạo cao hơn.)
    • Niemand kann leugnen, dass die Einführung von Fremdsprachen im Kindergarten zur kulturellen Sensibilität beiträgt. | Không ai có thể phủ nhận rằng việc giới thiệu ngoại ngữ ở mẫu giáo góp phần vào sự nhạy cảm văn hóa.
    • Niemand kann leugnen, dass Kinder, die von klein auf mehrsprachig erzogen werden, ein tiefes Verständnis und Wertschätzung für verschiedene Kulturen entwickeln. (Không ai có thể phủ nhận rằng trẻ em được giáo dục đa ngôn ngữ từ nhỏ phát triển một sự hiểu biết sâu sắc và đánh giá cao các nền văn hóa khác nhau.)

    8. Arbeit an Feiertagen | Làm việc vào ngày lễ

    • Es ist ganz natürlich, dass einige Berufe auch an Feiertagen arbeiten müssen. | Nó là khá tự nhiên mà một số nghề phải làm việc ngay cả vào ngày lễ.
    • Es ist ganz natürlich, dass medizinisches Personal und Rettungsdienste auch an Feiertagen einsatzbereit sein müssen, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Gemeinschaft zu gewährleisten. (Nó là khá tự nhiên mà nhân viên y tế và dịch vụ cứu hộ phải sẵn sàng làm việc vào ngày lễ để đảm bảo an toàn và sức khỏe của cộng đồng.)
    • Es ist nicht leicht, Feiertage von der Familie getrennt zu verbringen, besonders für diejenigen, die arbeiten müssen. | Không dễ để dành những ngày lễ xa gia đình, đặc biệt là cho những người phải làm việc.
    • Es ist nicht leicht, die emotionale Belastung zu bewältigen, die damit einhergeht, wichtige Feiertage bei der Arbeit und nicht im Kreise der Familie zu verbringen. (Không dễ để xử lý gánh nặng tinh thần đi kèm với việc dành những dịp lễ quan trọng ở nơi làm việc chứ không phải bên gia đình.)
    • Es ist die passende Zeit für Unternehmen, ihren Mitarbeitern für die Arbeit an Feiertagen besondere Anerkennung zu zeigen. | Đó là thời điểm thích hợp cho các doanh nghiệp thể hiện sự đánh giá cao đặc biệt đối với nhân viên của họ vì đã làm việc vào ngày lễ.
    • Es ist die passende Zeit für Unternehmen, durch zusätzliche Vergütungen oder freie Tage als Ausgleich ihre Wertschätzung für das Engagement der Mitarbeiter an Feiertagen zu demonstrieren. (Đó là thời điểm thích hợp cho các doanh nghiệp thể hiện sự đánh giá cao của họ đối với sự cống hiến của nhân viên vào ngày lễ thông qua việc cung cấp thêm tiền lương hoặc ngày nghỉ bù.)

    9. Macht Geld glücklich? | Tiền bạc mang lại hạnh phúc không?

    • Es ist zweischneidig, zu behaupten, dass Geld Glück bringt. | Điều này có hai mặt khi tuyên bố rằng tiền bạc mang lại hạnh phúc.
    • Es ist zweischneidig, weil Geld zwar Grundbedürfnisse erfüllen und Sicherheit bieten kann, aber wahres Glück oft von immateriellen Dingen wie Beziehungen und persönlicher Erfüllung abhängt. (Điều này có hai mặt vì mặc dù tiền bạc có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản và mang lại sự an toàn, nhưng hạnh phúc thực sự thường phụ thuộc vào những thứ phi vật chất như mối quan hệ và sự thỏa mãn cá nhân.)
    • Es ist allgemein anerkannt, dass finanzielle Stabilität zur Lebensqualität beiträgt, aber nicht der einzige Faktor für Glück ist. | Người ta thường chấp nhận rằng sự ổn định tài chính góp phần vào chất lượng cuộc sống, nhưng không phải là yếu tố duy nhất cho hạnh phúc.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit notwendig ist, um Stress zu reduzieren, jedoch Glück auch starke soziale Bindungen und einen Sinn für Zweck erfordert. (Người ta thường chấp nhận rằng một mức độ nhất định của sự an toàn tài chính là cần thiết để giảm stress, tuy nhiên, hạnh phúc cũng đòi hỏi mối quan hệ xã hội chặt chẽ và một ý thức về mục đích.)
    • Niemand kann leugnen, dass übermäßiger Reichtum und Konsum nicht immer zu dauerhaftem Glück führen. | Không ai có thể phủ nhận rằng sự giàu có và tiêu dùng quá mức không luôn dẫn đến hạnh phúc lâu dài.
    • Niemand kann leugnen, dass das Streben nach materiellem Reichtum ohne Berücksichtigung anderer Lebensaspekte oft eine Leere hinterlässt, die nicht mit Geld gefüllt werden kann. (Không ai có thể phủ nhận rằng việc theo đuổi sự giàu có vật chất mà không xem xét các khía cạnh khác của cuộc sống thường để lại một khoảng trống không thể được lấp đầy bằng tiền bạc.)

    10. Vor und Nachteile von Internet | Ưu và nhược điểm của Internet

    • Es ist allgemein anerkannt, dass das Internet den Zugang zu Informationen revolutioniert hat. | Người ta thường chấp nhận rằng Internet đã cách mạng hóa việc truy cập thông tin.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass das Internet eine unersetzliche Quelle für Bildung und Wissen geworden ist. (Người ta thường chấp nhận rằng Internet đã trở thành một nguồn không thể thay thế cho giáo dục và kiến thức.)
    • Es ist nicht leicht, die negativen Auswirkungen des Internets auf die sozialen Fähigkeiten zu ignorieren. | Không dễ để bỏ qua những tác động tiêu cực của Internet đối với kỹ năng xã hội.
    • Es ist nicht leicht, die Tatsache zu ignorieren, dass übermäßige Internetnutzung zu Isolation und verringerten face-to-face Interaktionen führen kann. (Không dễ để bỏ qua thực tế rằng việc sử dụng Internet quá mức có thể dẫn đến cô lập và giảm giao tiếp trực tiếp.)
    • Niemand kann leugnen, dass Internetabhängigkeit ein wachsendes Problem ist. | Không ai có thể phủ nhận rằng nghiện Internet là một vấn đề đang phát triển.
    • Niemand kann leugnen, dass die ständige Notwendigkeit, online zu sein, Stress und Angstzustände erhöhen kann. (Không ai có thể phủ nhận rằng nhu cầu liên tục phải trực tuyến có thể làm tăng căng thẳng và lo lắng.)

    11. Vor- und Nachteile von Lesen | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách

    • Es ist ganz natürlich, dass Lesen das kritische Denken und die Vorstellungskraft fördert. | Nó là khá tự nhiên mà việc đọc sách thúc đẩy tư duy phê phán và trí tưởng tượng.
    • Es ist ganz natürlich, dass durch Lesen die Fähigkeit verbessert wird, komplexe Konzepte zu verstehen und sich in andere hineinzuversetzen. (Nó là khá tự nhiên mà qua việc đọc sách, khả năng hiểu các khái niệm phức tạp và đồng cảm với người khác được cải thiện.)
    • Es ist nicht leicht, die Zeit zum Lesen in einem beschäftigten Alltag zu finden. | Không dễ để tìm thời gian đọc sách trong một cuộc sống bận rộn.
    • Es ist nicht leicht, sich Zeit zum Lesen zu nehmen, wenn Arbeit, Familie und soziale Verpflichtungen dominieren. (Không dễ để dành thời gian đọc sách khi công việc, gia đình và nghĩa vụ xã hội chiếm ưu thế.)
    • Man kann nicht leugnen, dass Lesen in digitaler Form einige Vorteile bietet. | Người ta không thể phủ nhận rằng việc đọc sách dưới dạng số hóa mang lại một số lợi ích.
    • Man kann nicht leugnen, dass digitales Lesen den Zugang zu Büchern erleichtert und die Möglichkeit bietet, eine Vielzahl von Texten immer zur Hand zu haben. (Người ta không thể phủ nhận rằng việc đọc sách số hóa làm dễ dàng việc tiếp cận sách và cung cấp cơ hội để luôn có một loạt các văn bản sẵn có.)

    12. Markenkleidung – Ja oder nein? | Quần áo thương hiệu – Có hay không?

    • Es ist allgemein anerkannt, dass Markenkleidung oft mit höherer Qualität assoziiert wird. | Người ta thường chấp nhận rằng quần áo thương hiệu thường được liên kết với chất lượng cao hơn.
    • Man kann nicht leugnen, dass der Kauf von Markenkleidung auch Statussymbol ist. | Người ta không thể phủ nhận rằng việc mua quần áo thương hiệu cũng là biểu tượng của địa vị.
    • Es ist zweischneidig, ausschließlich Markenkleidung zu tragen. | Điều này có hai mặt khi chỉ mặc quần áo thương hiệu.

    13. Vor und Nachteile vom Lesen am Computer | Ưu và nhược điểm của việc đọc sách trên máy tính

    • Es ist ganz natürlich, dass das Lesen am Computer für manche bequemer ist. | Nó là khá tự nhiên mà việc đọc sách trên máy tính thấy tiện lợi hơn cho một số người.
    • Es ist nicht leicht, die Ablenkungen beim Lesen am Computer zu ignorieren. | Không dễ để bỏ qua những phân tâm khi đọc sách trên máy tính.
    • Niemand kann leugnen, dass das Lesen am Computer Zugang zu einer unendlichen Menge an Ressourcen bietet. | Không ai có thể phủ nhận rằng việc đọc sách trên máy tính cung cấp quyền truy cập vào một lượng vô hạn nguồn lực.

    14. Auto in der Stadt verboten | Cấm ô tô trong thành phố

    • Es ist allgemein anerkannt, dass das Verbot von Autos in Stadtzentren die Luftqualität verbessert. | Người ta thường chấp nhận rằng việc cấm ô tô trong trung tâm thành phố cải thiện chất lượng không khí.
    • Es ist die passende Zeit für Städte, alternative Transportmöglichkeiten zu fördern. | Đó là thời điểm thích hợp cho các thành phố thúc đẩy các phương tiện giao thông thay thế.
    • Es ist nicht leicht, alle Bürger von den Vorteilen einer autofreien Stadt zu überzeugen. | Không dễ để thuyết phục tất cả công dân về lợi ích của một thành phố không có ô tô.

    15. Sprachreisen | Du lịch học ngôn ngữ

    • Es ist ganz natürlich, dass Sprachreisen eine tiefe kulturelle Immersion bieten. | Nó là khá tự nhiên mà du lịch học ngôn ngữ cung cấp sự đắm chìm sâu rộng vào văn hóa.
    • Es ist die passende Zeit für Sprachlernende, eine Sprachreise zu machen. | Đó là thời điểm thích hợp cho những người học ngoại ngữ thực hiện một chuyến du lịch học ngôn ngữ.
    • Niemand kann leugnen, dass Sprachreisen teuer sein können. | Không ai có thể phủ nhận rằng du lịch học ngôn ngữ có thể đắt đỏ.

    16. E-Shopping | Mua sắm trực tuyến

    • Es ist nicht schwierig, dass man beim E-Shopping von einem breiten Angebot profitieren kann. | Không khó khi người ta có thể hưởng lợi từ một lựa chọn rộng lớn khi mua sắm trực tuyến.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass E-Shopping Bequemlichkeit und Zeitersparnis bietet. | Người ta thường chấp nhận rằng mua sắm trực tuyến mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
    • Man kann nicht leugnen, dass das Risiko von Fehlkäufen beim E-Shopping besteht. | Người ta không thể phủ nhận rằng có rủi ro mua phải hàng không như ý khi mua sắm trực tuyến.

    17. Vor und Nachteile von Sozialnetzwerken | Ưu và nhược điểm của mạng xã hội

    • Es ist ganz natürlich, dass Sozialnetzwerke die Kommunikation erleichtern. | Nó là khá tự nhiên mà mạng xã hội làm cho việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn.
    • Es ist nicht leicht, die Datenschutzprobleme in Sozialnetzwerken zu ignorieren. | Không dễ để bỏ qua vấn đề bảo mật dữ liệu trên mạng xã hội.
    • Niemand kann leugnen, dass Sozialnetzwerke eine wichtige Rolle in der heutigen Gesellschaft spielen. | Không ai có thể phủ nhận rằng mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay.

    18. Einkaufen im Internet | Mua sắm trên Internet

    • Es ist allgemein anerkannt, dass Einkaufen im Internet Zugang zu globalen Märkten ermöglicht. | Người ta thường chấp nhận rằng mua sắm trên Internet mở ra quyền truy cập vào thị trường toàn cầu.
    • Es ist die passende Zeit für… Verbraucher, Preise online zu vergleichen, bevor sie einen Kauf tätigen. | Đó là thời điểm thích hợp cho người tiêu dùng so sánh giá trực tuyến trước khi họ thực hiện một giao dịch mua bán.
    • Es ist zweischneidig, ausschließlich online einzukaufen, da dies lokale Geschäfte beeinträchtigen kann. | Điều này có hai mặt khi chỉ mua sắm trực tuyến, vì điều này có thể ảnh hưởng đến các cửa hàng địa phương.

    19. Fernsehen in Kinderzimmer | Tivi trong phòng trẻ em

    • Es ist nicht leicht, die Auswirkungen des Fernsehens auf die Schlafqualität von Kindern zu übersehen. | Không dễ để bỏ qua ảnh hưởng của việc xem tivi đến chất lượng giấc ngủ của trẻ em.
    • Niemand kann leugnen, dass das Vorhandensein eines Fernsehers im Kinderzimmer die körperliche Aktivität reduzieren kann. | Không ai có thể phủ nhận rằng sự hiện diện của một chiếc tivi trong phòng trẻ em có thể giảm hoạt động thể chất.
    • Es ist ganz natürlich, dass Eltern sich Sorgen um die Bildschirmzeit ihrer Kinder machen. | Nó là khá tự nhiên mà cha mẹ lo lắng về thời gian trẻ sử dụng màn hình.
    • Es ist nicht leicht, ein Gleichgewicht zwischen Unterhaltung und Bildung durch Fernsehen zu finden. | Không dễ để tìm một sự cân bằng giữa giải trí và giáo dục thông qua việc xem tivi.
    • Niemand kann leugnen, dass zu viel Fernsehen die Kreativität und körperliche Aktivität von Kindern einschränken kann. | Không ai có thể phủ nhận rằng xem tivi quá nhiều có thể hạn chế sự sáng tạo và hoạt động thể chất của trẻ em.

    20. Ungesunde Ernährung in der Mittagspause | Chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa

    • Es ist allgemein anerkannt, dass eine ungesunde Ernährung in der Mittagspause langfristige Gesundheitsprobleme verursachen kann. | Người ta thường chấp nhận rằng chế độ ăn không lành mạnh trong giờ nghỉ trưa có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài.
    • Es ist die passende Zeit für… Arbeitnehmer, gesündere Essgewohnheiten während der Mittagspause zu entwickeln. | Đó là thời điểm thích hợp cho người lao động phát triển thói quen ăn uống lành mạnh hơn trong giờ nghỉ trưa.
    • Man kann nicht leugnen, dass der Mangel an Optionen für gesundes Essen eine Herausforderung für viele Menschen darstellt. | Người ta không thể phủ nhận rằng thiếu lựa chọn cho thực phẩm lành mạnh là một thách thức đối với nhiều người.

    21. Mehr tun für den Umweltschutz | Làm nhiều hơn cho bảo vệ môi trường

    • Es ist nicht schwierig, dass Einzelpersonen durch alltägliche Handlungen zum Umweltschutz beitragen. | Không khó khi cá nhân đóng góp vào bảo vệ môi trường thông qua các hành động hàng ngày.
    • Es ist allgemein anerkannt, dass nachhaltige Lebensweisen gefördert werden sollten, um den Planeten zu schützen. | Người ta thường chấp nhận rằng cách sống bền vững nên được khuyến khích để bảo vệ hành tinh.
    • Niemand kann leugnen, dass Industrien ihre Produktionsweisen ändern müssen, um umweltfreundlicher zu sein. | Không ai có thể phủ nhận rằng các ngành công nghiệp cần thay đổi phương pháp sản xuất để thân thiện hơn với môi trường.

    22. Rauchverbot im Restaurant | Lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng

    • Es ist ganz natürlich, dass Restaurants ein Rauchverbot einführen, um die Gesundheit aller Gäste zu schützen. | Nó là khá tự nhiên mà nhà hàng áp đặt lệnh cấm hút thuốc để bảo vệ sức khỏe của tất cả khách hàng.
    • Es ist die passende Zeit für… die Gastronomie, Nichtraucherbereiche zu erweitern. | Đó là thời điểm thích hợp cho ngành dịch vụ ăn uống mở rộng các khu vực cấm hút thuốc.
    • Niemand kann leugnen, dass ein Rauchverbot im Restaurant das Esserlebnis für Nichtraucher verbessert. | Không ai có thể phủ nhận rằng lệnh cấm hút thuốc trong nhà hàng cải thiện trải nghiệm ăn uống cho những người không hút thuốc.
  • Tải thêm bài viết

  Có thể bạn đã bỏ qua

  CLB Tiếng Đức Việt Đức