Liên hệ

Học tiếng Đức mỗi ngày một tốt hơn với CLB Tiếng Đức Việt Đức Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ xem và trả lời tất cả thông tin mà các bạn gửi.
CLB Tiếng Đức Việt Đức