Tình huống ở cửa hải quan trong tiếng Đức – Beim Zoll

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức