Bài 43: Phân từ trong tiếng Đức

0 87

4 phút Chúng ta đã tiếp xúc với phân từ khá sớm khi học về các thì hoàn thành. Tuy nhiên, ứng dụng của nó không chỉ gói gọn trong phạm vi này.

Phân từ trong tiếng Đức

Phân từ trong tiếng Đức

4 phút

Chúng ta đã tiếp xúc với phân từ khá sớm khi học về các thì hoàn thành. Tuy nhiên, ứng dụng của nó không chỉ gói gọn ở trong phạm vi này. Hôm nay, hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức tìm hiểu kĩ về phân từ I, phân từ II trong tiếng Đức nhé.

Phân từ là gì?

Phân từ là một dạng của động từ mang tính chất của cả động từ lẫn tính từ. Để dễ nhớ, chúng ta hoàn toàn có thể gọi nó là „động tính từ.“

Phân từ được chia làm hai loại:

 • Phân từ hiện tại, hay còn gọi là phân từ I (Partizip I)
 • Phân từ quá khứ, hay còn gọi là phân từ II (Partizip II)

Ví dụ:

 • Frau Kunze wurde von einer Freundin in ein Café eingeladen. | Cô Kunze được một người bạn mời đến quán cà phê. (eingeladen – phân từ II, dùng trong bị động.)
 • Die beiden haben sich lange nicht mehr gesehen. | Cả hai đã lâu không gặp nhau. (gesehen – phân từ II, dùng trong thì hoàn thành.)
 • Nach ihrer Tasche greifend läuft Frau Kunze zur Tür. | Đưa tay lấy túi xách, cô Kunze chạy ra cửa. (greifend – phân từ I, dùng trong câu phân từ I.)
 • In einem neben der Kommode stehenden Schirmständer steht ein Schirm. | Có một chiếc ô trong giá để ô bên cạnh tủ ngăn kéo. (stehenden – phân từ I, dùng trong cụm danh từ như một tính từ.)
 • Den Wetterbericht gehört, weiß Frau Kunze, dass es heute nicht regnen wird. | Sau khi nghe báo cáo thời tiết, cô Kunze biết rằng hôm nay trời sẽ không mưa. (gehört – phân từ II, dùng trong câu phân từ II.)
 • Deshalb lässt sie den zusammengeklappten Schirm dort stehen und verlässt lächelnd das Haus. | Vì vậy, cô ấy để chiếc ô gấp lại ở đó và rời khỏi nhà với nụ cười. (lächelnd – phân từ I, dùng như một trạng từ, bổ nghĩa cho động từ.)

Phân từ hiện tại (phân từ I)

Cách thành lập

Phân từ I được thành lập bằng cách thêm „d“ vào sau động từ nguyên thể.

 • Ví dụ: lachen -> lachend

Chỉ có hai động từ ngoại lệ duy nhất là: sein và tun:

 • sein -> seiend
 • tun -> tuend

Cách sử dụng phân từ I

Dùng làm trạng từ, tính từ

Phân từ I được sử dụng làm trạng từ (bổ nghĩa cho động từ) hoặc tính từ (bổ nghĩa cho danh từ) mang tính chủ động.

Ví dụ:

 • kochender Mann | người đàn ông đang nấu ăn (chủ động, người đàn ông sinh ra hành động nấu ăn)
 • In einem neben der Kommode stehenden Schirmständer steht ein Schirm. | Có một chiếc ô trong giá để ô bên cạnh tủ ngăn kéo. (chủ động, chiếc giá để ô sinh ra hành động đứng)

Phân từ I được sử dụng làm trạng từ (bổ nghĩa cho động từ) hoặc tính từ (bổ nghĩa cho danh từ) mang nghĩa đang diễn ra.

Ví dụ:

 • kochendes Wasser | nước đang sôi (đang diễn ra)
 • Sie verlässt lächelnd das Haus. | Cô ta rời khỏi nhà với một nụ cười. (đang diễn ra, cô gái vừa đi vừa cười)

Phân từ I được biến thành danh từ

tương tự như cách tính từ biến thành danh từ. Lúc này nó chỉ người thực hiện hành động (chủ động) có trong phân từ.

Ví dụ:

 • der Kochende (der Mann, der kocht) | người đàn ông nấu ăn (người đàn ông, người mà đang nấu ăn)
 • die Kochende (die Frau, die kocht) | người phụ nữ nấu ăn (người phụ nữ, người mà đang nấu)
 • der Lernende (Person, die lernt) | người học
 • die Reisenden (Personen, die reisen) | người đi du lịch

Phân từ I được sử dụng trong câu phân từ I

trong đó, hành động tại mệnh đề phụ được dùng ở phân từ I. Hành động trong mệnh đề phụ xảy ra đồng thời với hành động trong mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • Nach ihrer Tasche greifend läuft Frau Kunze zur Tür. | Với lấy túi xách, bà Kunze chạy ra cửa.

Câu ví dụ trên có thể thay cho câu: Frau Kunze läuft zur Tür und greift dabei nach ihrer Tasche.

Ở cách dùng này thường diễn tả khi đang làm cái gì đó thì ta lại làm tiếp một cái gì đó, ví dụ như câu hát: „nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào.“ Câu này có nghĩa, khi tôi đang trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu cũ. Như vậy, khi chúng ta muốn diễn tả một ý tương tự, ta hoàn toàn có thể dùng câu phân từ I.

Ví dụ:

 • Khi tôi đang trên đường ra phố, tôi gặp người yêu cũ.
 • Als ich in die Stadt gegangen bin, habe ich meinen Ex-Freund gesehen. -> In die Stadt gehend habe ich meinen Ex-Freund gesehen.

Lưu ý: Ngoài đuôi phân từ I „d“, khi phân từ I đóng vai trò như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, nó phải được thêm các đuôi tính từ tương tự như các tính từ bình thường.

Ví dụ từ kochen có phân từ I là kochend

 • kochender Mann
 • ein kochender Mann
 • der kochende Mann
 • den kochenden Mann

Phân từ quá khứ (phân từ II)

Cách thành lập

So sánh với phân từ I

Nếu phân từ I diễn tả một hành động đang diễn ra hoặc chủ động thì ngược lại phân từ II diễn tả một hành động đã diễn ra hoặc bị động.

Ví dụ:

Phân từ IPhân từ II
kochendes Wasser | nước sôi đang được nấu trên bếpgekochtes Wasser | nước sôi đã nấu xong rồi
kochender Mann | người nấu ăn (chủ động, người đàn ông sinh ra động từ nấu)gekochter Hund | chó luộc (bị động, con chó bị động từ nấu tác động lên)

Cách sử dụng phân từ II

Đóng vai trò là tính từ hoặc trạng từ

diễn tả một hành động đã xảy ra, hoặc bị động.

Ví dụ:

 • Deshalb lässt sie den zusammengeklappten Schirm dort stehen. | Đó là lý do tại sao cô ta lại để chiếc ô gấp ở đó. (chiếc ô đã được gấp lại trước đó. Trong trường hợp này, phân từ II zusammengeklappt là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ chiếc ô.)
 • Der Schirm steht zusammengeklappt im Schirmständer. | Chiếc ô được gấp lại trong giá để ô. (Trong trường hợp này, phân từ II zusammengeklappt là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ stehen.)

Phân từ II được biến thành danh từ

tương tự như cách tính từ biến thành danh từ. Lúc này nó chỉ người bị tác động (bị động) hoặc đã thực hiện hành động có trong phân từ.

Ví dụ:

 • die Eingeladene | nữ khách mời (die Frau, die eingeladen wurde/wird – bị động)
 • die Verliebten | những người yêu nhau (die Personen, die sich verliebt haben – đã xảy ra)

Phân từ II được sử dụng trong câu phân từ II

trong đó, hành động tại mệnh đề phụ được dùng ở phân từ II. Hành động trong mệnh đề phụ xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • Den Wetterbericht gehört, weiß Frau Kunze, dass es heute nicht regnen wird. | Sau khi nghe dự báo thời tiết, cô Kunze biết rằng hôm nay trời sẽ không mưa.
 • Von einer Freundin eingeladen, verbringt sie den Nachmittag in einem Café. | Được một người bạn mời, cô ấy dành cả buổi chiều ở một quán cà phê.

Ở cách dùng này thường diễn tả sau khi làm cái gì đó thì ta lại làm tiếp một cái gì đó khác, ví dụ: „Sau khi ăn xong tôi uống bia.“ Câu này có nghĩa, khi tôi ăn xong thì tôi uống bia. Như vậy, khi chúng ta muốn diễn tả một ý tương tự, ta hoàn toàn có thể dùng câu phân từ II.

Ví dụ:

 • Sau khi ăn xong, tôi uống bia.
 • Nachdem Ich gegessen hatte, trank ich Bier. -> Gegessen, trank ich Bier.

Lưu ý: Ngoài đuôi phân từ I, khi phân từ II đóng vai trò như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, nó phải được thêm các đuôi tính từ tương tự như các tính từ bình thường.

Ví dụ từ kochen có phân từ II là gekocht

 • gekochter Hund
 • ein gekochter Hund
 • der gekochte Hund
 • den gekochten Hund

Dùng phân từ II cho:

Bài viết bạn có thể thích:

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề kế hoạch và mong muốn

Mẫu câu theo chủ đề kế hoạch, mong muốn gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề hoạt động hàng ngày

Tiếng Đức theo chủ đề hoạt động hàng ngày gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 10: Mẫu câu chào hỏi, giới thiệu bản thân đơn giản trong tiếng Đức

Khi bạn đọc đến bài này, có nghĩa là chúng ta đã đi gần hết quá trình luyện phát âm cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Đức rồi.

222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại

Bạn chắc chắn sẽ cần 222 từ tiếng Đức này để nói tiếng Đức trôi chảy. CLB Tiếng Đức Việt Đức đã chia chúng theo danh mục ngữ pháp, vì vậy, bạn sẽ dễ dàng hơn khi tập trung vào một nhóm tại một thời điểm.

Tình huống hỏi đường trong tiếng Đức

Sau khi có visa, bay sang Đức, khai báo hải quan tại sân bay xong, bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu sử dụng những mẫu câu hỏi đường để tìm đường về nhà tại Đức nhé.

Bài 57: Đề viết thư tiếng Đức A1 mẫu

Một số bài thư mẫu tiếng Đức A1 giúp bạn làm quen với các dạng thư. Đọc để ôn lại và hiểu kĩ hơn phần lý thuyết viết thư đã học.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề học tiếng Đức

Hầu như kì thi nào cũng có chủ đề học ngoại ngữ và tiếng Đức. Chúng ta hãy cùng nhau học thuộc từ vựng và những mẫu câu cơ bản có liên quan nhé.

Bài 23: Danh từ trong tiếng Đức

Danh từ trong tiếng Đức là một loại từ quan trọng bậc nhất. Đặc điểm của nó ra sao? Chúng ta cần chú ý những gì khi sử dụng danh từ?

Tình huống tại nơi đỗ xe trong tiếng Đức

Ở Đức, chiếc xe ô tô như là đôi chân của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tình huống liên quan đến xế yêu của mình nhé.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 5 phiếu
Bình chọn bài viết
Nhận tin mới
Thông báo cho tôi về
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội dung cụ thể
Tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Đừng quên chia sẻ ý kiến về bài viết này nhé!x