Bài 44: Đại từ trong tiếng Đức

0 370

5 phút Đại từ là một trong những từ loại đầu tiên chúng ta được học. Hôm nay, CLB Tiếng Đức Việt Đức sẽ cùng các bạn tìm hiểu kĩ về nó nhé.

Đại từ trong tiếng Đức

Đại từ trong tiếng Đức

5 phút

Đại từ là một trong những từ loại đầu tiên chúng ta được học. Hôm nay, CLB Tiếng Đức Việt Đức sẽ cùng các bạn tìm hiểu kĩ về nó nhé.

Đại từ là gì?

Đại từ đúng như tên gọi của nó, là từ được dùng để thay thế, đại diện cho danh từ.

Ví dụ:

 • Ich habe einen Tisch. Er kostet 500,- € | Tôi có một cái bàn. Nó đáng giá 500 Euro.

Ở ví dụ trên, đại từ „er“ thay thế cho danh từ giống đực là „Tisch.“

Đại từ là một trong ba từ loại phải chia theo bốn cách gồm:

 • Mạo từ
 • Tính từ (khi đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ)
 • Đại từ

Lưu ý: Danh từ chủ yếu chia theo số và phân biệt theo giống, chỉ một số trường hợp mới được chia theo cách. Xem phần danh từ để hiểu rõ hơn.

Phân loại đại từ

Đại từ trong tiếng Đức gồm những loại sau:

Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng gồm: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie và các dạng của chúng ở cách cách. Đại từ nhân xưng dùng để thay thế các danh từ đã được đề cập, nói về bản thân hoặc người khác.

Ví dụ:

 • Ich habe eine Katze. Sie ist schwarz. | Tôi có một con mèo. Nó màu đen.

Tìm hiểu kĩ hơn ở bài „Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức.“

Đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu dùng để thay thế cho một sự sở hữu nào đó.

Ví dụ:

 • Der Koffer kostet 150,-€. Meiner kostet 300,-€. | Chiếc va li đó giá 150 Euro. Cái của tôi giá 300 Euro.

Lưu ý: chúng ta không nên nhầm lẫn đại từ sở hữu với:

 • cách hai của đại từ nhân xưng: meiner, deiner, seiner… (Xem phần Sở hữu cách để biết rõ thêm.)
 • mạo từ sở hữu: mein, dein, sein… (Xem phần Mạo từ trong tiếng Đức để biết rõ thêm.)

mặc dù chúng nhìn có vẻ rất giống nhau.

Bảng đại từ sở hữu ở cách 1

 ichduersieeswirihrsieSie
ĐựcmeinerdeinerseinerihrerseinerunserereurerihrerIhrer
CáimeinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre
Trungmeinsdeinsseinsihr(e)sseinsunsereseuresihr(e)sIhr(e)s
NhiềumeinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre

Bảng đại từ sở hữu ở cách 4

 ichduersieeswirihrsieSie
ĐựcmeinendeinenseinenihrenseinenunsereneurenihrenIhren
CáimeinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre
Trungmeinsdeinsseinsihr(e)sseinsunsereseuresihr(e)sIhr(e)s
NhiềumeinedeineseineihreseineunsereeureihreIhre

Bảng đại từ sở hữu ở cách 3

 ichduersieeswirihrsieSie
ĐựcmeinemdeinemseinemihremseinemunseremeuremihremIhrem
CáimeinerdeinerseinerihrerseinerunserereurerihrerIhrer
TrungmeinemdeinemseinemihremseinemunseremeuremihremIhrem
NhiềumeinendeinenseinenihrenseinenunsereneurenihrenIhren

Bảng đại từ sở hữu ở cách 2

 ichduersieeswirihrsieSie
ĐựcmeinesdeinesseinesihresseinesunsereseuresihresIhres
CáimeinerdeinerseinerihrerseinerunserereurerihrerIhrer
TrungmeinesdeinesseinesihresseinesunsereseuresihresIhres
NhiềumeinerdeinerseinerihrerseinerunserereurerihrerIhrer

Lưu ý: Cách hai rất ít khi được sử dụng. Chỉ sử dụng trong một số trường hợp. Xem bài „Sở hữu cách trong tiếng Đức“ để biết rõ thêm.

Đại từ phản thân

Đại từ phản thân dùng trong các câu phản thân, hoặc đi với động từ phản thân.

Ví dụ:

 • Ich habe mich verlaufen. | Tôi bị lạc đường.
 • Wir kennen uns. | Chúng tôi quen nhau.

Bảng đại từ phản thân

ichduersieeswirihrsieSie
michdichsichsichsichunseuchsichsich
mirdirsichsichsichunseuchsichsich

Tìm hiểu kĩ hơn ở bài „Động từ phản thân trong tiếng Đức.“

Đại từ nghi vấn

Dùng trong câu hỏi trực tiếp, câu hỏi gián tiếp, câu mệnh đề.

Ví dụ:

 • Wer hat das gesagt? | Ai nói thế?
 • Ich möchte gern wissen, wer das gesagt hat. | Tôi muốn biết ai đã nói thế.
 • Ich liebe, was er liebt. | Tôi yêu tất cả những gì anh ấy yêu.

wer / was / wem / wen / wessen | ai / cái gì / cho ai / ai / của ai

wer, was dùng cho câu hỏi chủ ngữ

Ví dụ:

 • Wer hat das gesagt? | Ai đã nói điều đó? (wer dùng để hỏi đối tượng sinh ra hành động nói.)
 • Was ist das? | Cái gì đây? (was dùng để hỏi đối tượng sinh ra động từ „sein“.)
wen, was dùng cho câu hỏi tân ngữ trực tiếp

Ví dụ:

 • Wen habt ihr angerufen? | Các bạn đã gọi cho ai? (wen dùng để hỏi đối tượng bị hành động gọi điện tác động trực tiếp.)
 • Was hast du gegessen? | Bạn đã ăn gì? (was dùng để hỏi đối tượng bị hành động ăn tác động trực tiếp lên.)
wem dùng cho câu hỏi tân ngữ gián tiếp

Ví dụ:

 • Wem hast du das Buch gegeben? | Bạn đã đưa cuốn sách cho ai? (wem dùng để hỏi đối tượng bị hành động đưa tác động gián tiếp lên.)
wessen dùng cho câu hỏi sở hữu

Ví dụ:

 • Wessen Tasche ist das? | Cái túi xách này là của ai?

welcher / was für ein

welcher / was für ein đều được dịch ra tiếng Việt là loại nào, cái nào. Tuy nhiên, cách dùng của chúng có sự khác biệt.

was für ein
 • dùng để hỏi về thể loại, phân loại. Ví dụ như: ô tô thuộc hãng nào, gã đàn ông kia thuộc loại nào, v.v.

Ví dụ:

 • Was für einen Hund hat sie? | Cô ta có con chó thuộc giống nào? (chó bọ, cho chăn cừu, v.v.)
welcher
 • dùng để hỏi về sự lựa chọn giữa các sự vật sự việc. Ví dụ như: giữa hai gã đó, bạn chọn gã nào, v.v.

Ví dụ:

 • Welcher Mann liebt dich, der Große oder der Kleine? | Gã nào yêu bạn nhỉ, gã to cao đen hôi hay gã nhỏ bé hạt tiêu?
Bảng chia welcher / was für ein ở bốn cách
 đựccáitrungnhiều
1welcher was für ein(er)welche was für einewelches was für ein(s)welche was für welche
4welchen was für einenwelche was für einewelches was für ein(s)welche was für welche
3welchem was für einemwelcher was für einerwelchem was für einemwelchen was für welchen
2welches was für eineswelcher was für einerwelches was für eineswelcher was für welcher

Lưu ý: Những từ trong ngoặc được sử dụng khi không có danh từ đi kèm.

Ví dụ:

 • Was für ein Auto fährst du? | Bạn đang đi loại xe nào thế?
 • Was für eins fährst du? | Bạn đang đi loại nào thế? (đại từ eins thay thế cho cụm từ ein Auto.)

Đại từ không xác định

Đại từ không xác định gồm: etwas, nichts, man, jemand, jeder… Chúng được dùng khi ta muốn khái quát một vấn đề gì đó.

Ví dụ:

 • Kannst du etwas für mich tun? | Bạn có thể làm một điều gì đó cho tôi không?

etwas / nichts | một cái gì đó / không có gì

Tin vui là hai đại từ này không phải chia theo cách. :P

Ví dụ:

 • Hast du etwas gehört? | Bạn nghe thấy gì không?
 • Nein, ich habe nichts gehört. | Không, tôi chẳng nghe thấy gì cả.

jemand / jeder

Hai đại từ này phải chia theo cách.

Ví dụ:

 • Ich sollte jemanden anrufen, aber ich weiß nicht mehr, wen. | Tôi lẽ ra phải gọi cho ai đó, nhưng mà tôi không nhớ là ai nữa.
 • Das kann doch jedem mal passieren. | Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai.
Chia jemand ở bốn cách
 • Cách 1: jemand
 • Cách 4: jemanden hoặc jemand
 • Cách 3: jemandem hoặc jemand
 • Cách 2: jemandes hoặc jemands
Chia jeder ở bốn cách
 đựccáitrungnhiều
1jederjedejedes
4jedenjedejedes
3jedemjederjedem
2jedesjederjedes

man | người ta

Đại từ này thường được dùng làm chủ ngữ giả trong những câu thiếu chủ ngữ. Ví dụ như: man sagt | võ lâm trung nguyên đồn đại rằng, v.v.

Ở cách 4, man chuyển thành einen và ở cách 3 man chuyển thành einem, và ở sở hữu sẽ sử dụng từ „sein.“

Ví dụ:

 • So etwas macht man nicht! (Nominativ) | Làm người ai làm thế. (Chủ ngữ)
 • Ihre Stimme geht einem unter die Haut. (Dativ) | Giọng nói của cô ấy làm cho người ta phải sởn da gà.
 • Der Stress macht einen krank. (Akkusativ) | Căng thẳng làm người ta mệt mỏi.
 • Man kann kaum sein eigenes Wort hören. (Possessivpronomen) | Người ta hầu như không thể nghe thấy từ của bản thân mình.
Chia man ở bốn cách
 • Cách 1: man
 • Cách 4: einen
 • Cách 3: einem
 • Cách 2: sein/seinen, seinem…

Đại từ không xác định với irgend…

Để nhấn mạnh các đại từ không xác định, chúng ta thêm irgend vào trước. irgendjemand / irgendwer, irgendetwas / irgendwas được dịch là: một ai đó, một cái gì đó. Một số người nhầm irgend với lại every (bất cứ, mọi) trong tiếng Anh, và điều này là sai! Irgendwann có nghĩa là một lúc nào đó chứ không phải everytime (mọi lúc) như trong tiếng Anh.

Ví dụ:

 • Irgendjemand/Irgendwer wird uns schon helfen. | Sẽ có ai đó đó giúp chúng ta.
 • Irgendetwas/Irgendwas hat er doch gesagt, oder? | Anh ta đã nói một cái gì đó phải không nhỉ?

Đại từ quan hệ

Dùng để thành lập mệnh đề quan hệ. Chúng gần giống như mạo từ xác định: der, die das…

Ví dụ:

 • Die Polizei sucht den Mann, der die Bank überfallen hat. | Cảnh sát đang truy tìm người đàn ông, người mà đã cướp ngân hàng.

Tìm hiểu kĩ hơn ở bài „Câu mệnh đề quan hệ trong tiếng Đức.“

Bảng chia đại từ quan hệ

 đựccáitrungnhiều
1der / welcherdie / welchedas / welchesdie / welche
4den / welchendie / welchedas / welchesdie / welche
3dem / welchemder / welcherdem / welchemdenen / welchen
2dessenderendessenderen

Ví dụ:

 • Die Polizei sucht den Mann, der die Bank überfallen hat. (Relativpronomen im Nominativ) | Cảnh sát đang truy tìm người đàn ông, người mà đã cướp ngân hàng. (Đại từ quan hệ làm chủ ngữ trong mệnh đề phụ. – Sinh ra hành động cướp.)
 • Das ist der Mann, dessen Hut weggeflogen ist. (Relativpronomen im Genitiv) | Đó là người đàn ông, mà chiếc mũ của anh ta bị bay mất. (Đại từ quan hệ chỉ sự sở hữu.)
 • Wer ist der Mann, dem wir begegnet sind? (Relativpronomen im Dativ) | Người đàn ông đó là ai, người mà chúng ta đã gặp gỡ đó. (Đại từ quan hệ đóng vai trò là tân ngữ gián tiếp trong mệnh đề phụ. – Là tân ngữ gián tiếp của động từ gặp gỡ.)
 • Der Mann, den wir gegrüßt haben, ist mein Lehrer. (Relativpronomen im Akkusativ) | Người đàn ông, người mà chúng ta vừa chào, là thầy giáo của mình đó. (Đại từ quan hệ đóng vai trò là tân ngữ trực tiếp trong mệnh đề phụ – Bị hành động chào tác động trực tiếp lên.)

Đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định dùng để chỉ định, nhấn mạnh điều gì đó. Chúng gồm: dieser, jener, derjenige…

Ví dụ:

 • Möchten Sie dieses Hemd oder jenes? | Ngài thích chiếc áo này hay chiếc áo kia?

dieser / jener | này / kia

Hai đại từ này có thể đi kèm với danh từ hoặc đứng độc lập, và chúng được chia theo giống số cách như mạo từ der, die, das.

Ví dụ:

 • Welches Auto möchten Sie kaufen, dieses [Auto] oder jenes [Auto]? | Bạn thích cái ô tô nào, cái [ô tô] này hay cái [ô tô] kia?
 • Welches Kleid soll ich anziehen? – Dieses [Kleid]. | Tôi nên mặc cái váy nào? – Cái [váy] này.

Trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta thường sử dụng der / die / das da hoặc der / die / das dort để thay thế cho jener / jene / jenes

Ví dụ:

 • Möchten Sie diese Schuhe anprobieren? – Nein, lieber die [Schuhe] dort. | Ngài thích thử đôi giày này không? – Không, tôi thích đôi kia hơn.
Bảng chia dieser, jener
 đựccáitrungnhiều
1dieser / jenerdiese / jenedieses / jenesdiese / jene
4diesen / jenendiese / jenedieses / jenesdiese / jene
3diesem / jenemdieser / jenerdiesem / jenemdiesen / jenen
2dieses / jenesdieser / jenesdieses / jenesdieser / jener

derjenige / derselbe

Hai đại từ này thường sử dụng độc lập, hiếm khi sử dụng chung với danh từ. Chúng được chia theo giống số cách tương tự như der, die, das.

 • derjenige thường được dịch là „người mà.“ Tương tự với „diejenige, dasjenige…“
 • derselbe thường được dùng để miêu tả tới cùng một sự vật sự việc. Có thể dịch là „cùng một.“ Ví dụ như: ich fahre immer dasselbe Auto. | Tôi luôn lái cùng một cái ô tô.

Ví dụ:

 • Derjenige [Teilnehmer], der das Rätsel zuerst löst, bekommt einen Preis. | Người [tham gia], người mà giải được câu đố đầu tiên, sẽ nhận được giải thưởng.
 • Hat sie einen neuen Freund? – Nein, es ist derselbe [Freund] wie neulich. | Cô ta có bạn trai mới à? – Không, chính là gã [bạn trai] gần đây thôi.
Bảng chia derjenige / derselbe
 đựccáitrungnhiều
1derjenige / derselbediejenige / dieselbedasjenige / dasselbediejenigen / dieselben
4denjenigen / denselbendiejenige / dieselbedasjenige / dasselbediejenigen / dieselben
3demjenigen / demselbenderjenigen / derselbendemjenigen / demselbendenjenigen / denselben
2desjenigen / desselbenderjenigen / derselbendesjenigen / desselbenderjenigen / derselben

Bài viết bạn có thể thích:

Cập nhật đề thi nói tiếng Đức B1 Goethe kèm lời giải mẫu

Đây là một bài viết tổng hợp các đề thi nói tiếng Đức B1 đã diễn ra tại viện Goethe Hà Nội, viện Goethe TP Hồ Chí Minh, HANU, Đà Nẵng.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề trường học

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề trường học gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 9: Động từ werden trong tiếng Đức

Không như „sein“ và „haben“, động từ „werden“ là động từ tiếng Đức ít được quan tâm đầy đủ. Đôi khi nó còn bị xếp vào dạng „động từ khuyết thiếu.“

[Nói B2] - Hướng dẫn nói tiếng Đức B2

Phần thi nói tiếng Đức trình độ B2 theo định dạng Goethe gồm hai phần, kéo dài 15 phút, với tổng số điểm 100, trong đó có 16 điểm cho phần phát âm.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề gia đình và con cái

Chủ đề Familie und Kinder là một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng là một trong những chủ đề mà đi thi bạn thường gặp phải.

Bài 45: Giới từ trong tiếng Đức – Präpositionen

Mọi điều liên quan đến giới từ tiếng Đức đều nằm ở bài này. Đọc xong bạn sẽ biết wovon, davon nghĩa là gì và sử dụng chúng như người Đức.

Flashcard 1000 từ vựng tiếng Đức B1 đang chờ bạn học

Bạn đang học tiếng Đức ở trình độ B1 và muốn nâng cao vốn từ vựng của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp học hiệu quả, dễ dàng và thú vị? Bạn muốn có thể giao tiếp tiếng Đức một cách tự tin và lưu loát? Nếu câu trả lời là có, thì bạn không nên bỏ qua...

Từ vựng tiếng Đức theo chủ đề sở thích

Sở thích là một trong những chủ đề mà bạn hay nói trong cuộc sống. Nó cũng là một chủ đề mà khi đi thi tiếng Đức bạn sẽ gặp phải.

Bài 10: Mẫu câu chào hỏi, giới thiệu bản thân đơn giản trong tiếng Đức

Khi bạn đọc đến bài này, có nghĩa là chúng ta đã đi gần hết quá trình luyện phát âm cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Đức rồi.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 2 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x