Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thông tin cá nhân

0 671

8 phút Thông tin cá nhân là một trong những chủ đề đầu tiên, quan trọng nhất trong giao tiếp hàng ngày. Bạn cần dùng nó trong công việc hay đi mua sắm.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thông tin cá nhân

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thông tin cá nhân

8 phút

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thông tin cá nhân rất quan trọng vì nó là một trong những chủ đề đầu tiên, quan trọng nhất trong giao tiếp hàng ngày. Bạn cần dùng nó trong công việc hay đi mua sắm. Hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức học nó ngay bạn nhé.

Persönliche Informationen | Thông tin cá nhân

A. Persönliche Informationen geben | Đưa ra thông tin cá nhân

Name | Họ tên

 1. Ich heiße Paul.
  Nghĩa
  Tôi được gọi là Paul.
 2. Ich bin Paul.
  Nghĩa
  Tôi là Paul.
 3. Mein Name ist Paul Müller.
  Nghĩa
  Họ tên của tôi là Paul Müller.
 4. Mein Vorname ist Paul.
  Nghĩa
  Tên của tôi là Paul.
 5. Mein Nachname/Mein Familienname ist Müller.
  Nghĩa
  Họ của tôi là Müller.

Adresse, Telefon | Địa chỉ, Điện thoại

 1. Meine Adresse ist Alt-Moabit-Straße 44
  Nghĩa
  Địa chỉ của tôi là Alt-Moabit-Straße 44
 2. Ich wohne in der Bergstraße.
  Nghĩa
  Tôi sống ở đường Berg.
 3. Die Hausnummer ist 17.
  Nghĩa
  Số nhà là 17.
 4. Die Postleitzahl (von Bonn) ist 53115.
  Nghĩa
  Mã bưu chính (của Bonn) là 53115.
 5. Meine Telefonnummer/Handynummer ist 0904969086
  Nghĩa
  Số điện thoại/số di động là 0904969086.

Herkunft | Nguồn gốc

 1. Ich komme aus Berlin/aus Deutschland.
  Nghĩa
  Tôi đến từ Berlin/từ Đức.
 2. Ich komme aus der Türkei/aus der Schweiz/aus der Slowakei/aus der Ukraine.
  Nghĩa
  Tôi đến từ Thổ Nhĩ Kì/từ Thụy sĩ/từ Slovakia/từ Ukraina.
 3. Ich komme aus dem Iran/aus dem Libanon/aus dem Kongo/aus dem Jemen.
  Nghĩa
  Tôi đến từ Iran/từ Li băng/ từ Công gô/ từ Yemen.
 4. Ich komme aus den USA/aus den Niederlanden.
  Nghĩa
  Tôi đến từ Mỹ/từ Hà Lan.
 5. Ich komme von Teneriffa/von Mallorca/von Korsika.
  Nghĩa
  Tôi đến từ Teneriffa/từ Mallorca/từ Korsika.

Wohnort | Nơi cư trú

 1. Ich lebe/wohne in Berlin/in Deutschland.
  Nghĩa
  Tôi sống/cư ngụ ở Berlin/ở Đức.
 2. Ich lebe/wohne in der Türkei/in der Schweiz.
  Nghĩa
  Tôi sống/cư ngụ ở Thổ Nhĩ Kì/ở Thụy sĩ.
 3. Ich lebe/wohne im Iran/im Jemen/im Libanon.
  Nghĩa
  Tôi sống/cư ngụ ở Iran/ở Yemen/ở Li băng.
 4. Ich lebe/wohne in den USA/in den Niederlanden.
  Nghĩa
  Tôi sống/cư ngụ ở Mỹ/ở Hà Lan.
 5. Ich lebe/wohne auf Teneriffa/auf Mallorca/auf Korsika.
  Nghĩa
  Tôi sống/cư ngụ ở Teneriffa/ở Mallorca/ở Korsika.
 6. Die Stadt/Das Dorf liegt in der Nähe von Bonn.
  Nghĩa
  Thành phố đó/Ngôi làng đó nằm ở gần Bonn.

Alter | Tuổi tác

 1. Ich bin 25 Jahre alt.
  Nghĩa
  Tôi 25 tuổi.
 2. Ich bin am 9. Juli 1996 in Frankfurt geboren.
  Nghĩa
  Tôi sinh ngày 09 Tháng 7 năm 1996 tại Frankfurt.
 3. Mein Geburtstag ist am 20. September.
  Nghĩa
  Sinh nhật của tôi vào ngày 20 tháng 9.
 4. Am 16. August ist mein Geburtstag.
  Nghĩa
  Vào ngày 16 tháng 8 là sinh nhật của tôi.
 5. Ich habe am 22. November Geburtstag.
  Nghĩa
  Tôi có sinh nhật vào ngày 22 tháng 11.
 6. Am 15. Juni habe ich Geburtstag.
  Nghĩa
  Vào ngày 15 tháng 6 tôi có sinh nhật.
 7. Mein Geburtstag ist im März.
  Nghĩa
  Sinh nhật của tôi vào tháng 3.

Familienstand, Familie, Kinder | Tình trạng hôn nhân, gia đình, con cái

 1. Ich bin Single / ledig / verpartnert / verheiratet / geschieden / verwitwet.
  Nghĩa
  Tôi thì độc thân/đang sống chung/đã kết hôn/ly hôn/góa bụa.
 2. Ich habe drei Geschwister: einen Bruder und zwei Schwestern.
  Nghĩa
  Tôi có 3 anh chị em ruột: một anh trai và hai chị gái.
 3. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester.
  Nghĩa
  Tôi có 2 anh trai và 1 chị gái.
 4. Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind.
  Nghĩa
  Tôi không có anh chị em ruột. Tôi là con một.
 5. Ich habe keine Kinder.
  Nghĩa
  Tôi không có con.
 6. Ich habe ein Kind/zwei Kinder.
  Nghĩa
  Tôi có một con/hai con.
 7. Ich habe einen Sohn/eine Tochter.
  Nghĩa
  Tôi có 1 con trai/1 con gái.
 8. Ich habe zwei Söhne und eine Tochter.
  Nghĩa
  Tôi có 2 con trai và 1 con gái.
 9. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn.
  Nghĩa
  Tôi có 2 con gái và 1 con trai.

Schule, Studium, Ausbildung | Trường Phổ thông, Học Đại học, Học nghề

 1. Ich bin Schüler/Schülerin.
  Nghĩa
  Tôi là nam sinh/nữ sinh.
 2. Ich gehe zur Schule.
  Nghĩa
  Tôi đang học phổ thông.
 3. Ich gehe in die Schule.
  Nghĩa
  Tôi đang học phổ thông.
 4. Ich gehe in den Kindergarten.
  Nghĩa
  Tôi đi học mẫu giáo.
 5. Ich bin Student/Studentin.
  Nghĩa
  Tôi là sinh viên nam/sinh viên nữ.
 6. Ich studiere Medizin.
  Nghĩa
  Tôi đang học Y khoa.
 7. Ich bin Sportstudent/Sportstudentin.
  Nghĩa
  Tôi là nam sinh viên thể thao/nữ sinh viên thể thao.
 8. Ich mache eine Ausbildung.
  Nghĩa
  Tôi đang học nghề.
 9. Ich mache eine Lehre als Elektriker. Ich bin Lehrling.
  Nghĩa
  Tôi đang học nghề điện. Tôi đang học nghề.

Arbeit und Beruf | Công việc và việc làm

 1. Ich habe keine Arbeit.
  Nghĩa
  Tôi không có công việc gì cả.
 2. Ich bin arbeitslos.
  Nghĩa
  Tôi thất nghiệp.
 3. Ich bin schon zwei Jahre arbeitslos.
  Nghĩa
  Tôi đã thất nghiệp được 2 năm nay rồi.
 4. Ich bin seit 2 Jahren arbeitslos.
  Nghĩa
  Tôi đã thất nghiệp từ 2 năm nay rồi.
 5. Ich arbeite seit einem Jahr in einem Hotel.
  Nghĩa
  Tôi đang làm trong một khách sạn từ 1 năm nay.
 6. Ich bin Feuerwehrmann von Beruf.
  Nghĩa
  Tôi làm nghề cứu hỏa.
 7. Ich arbeite als Elektriker.
  Nghĩa
  Tôi làm nghề thợ điện.
 8. Ich arbeite als Chemiker bei Bayer.
  Nghĩa
  Tôi làm nghề dược sĩ tại hãng Bayer.

Sprachen | Ngôn ngữ

 1. Ich spreche Arabisch und Französisch.
  Nghĩa
  Tôi nói tiếng Ả rập và tiếng Pháp.
 2. Ich lerne Deutsch und Englisch.
  Nghĩa
  Tôi đang học tiếng Đức và tiếng Anh.
 3. Ich lerne seit zwei Jahren Deutsch.
  Nghĩa
  Tôi đang học tiếng Đức từ 2 năm nay.
 4. Ich lerne erst drei Monate Italienisch.
  Nghĩa
  Tôi chỉ mới học tiếng Ý được 3 tháng.
 5. Ich lerne schon vier Jahre Englisch.
  Nghĩa
  Tôi đã học tiếng Anh được 4 năm rồi.

Hobbys | Sở thích

 1. Ich habe keine Hobbys. Ich habe viele Hobbys.
  Nghĩa
  Tôi không có sở thích gì. Tôi có rất nhiều sở thích.
 2. Mein Hobby ist Fußball spielen.
  Nghĩa
  Sở thích của tôi là chơi bóng đá.
 3. Meine Hobbys sind tanzen und Sport treiben.
  Nghĩa
  Các sở thích của tôi là khiêu vũ và tập luyện thể thao.
  Ich höre gern Musik. Musik ist mein Hobby.
  Nghĩa
  Tôi thích nghe nhạc. Âm nhạc là sở thích của tôi.
 4. Ich habe (nicht) viel Freizeit.
  Nghĩa
  Tôi có (không có) nhiều thời gian rảnh.
 5. Ich habe (leider) keine Freizeit.
  Nghĩa
  Tôi (tiếc quá) không có thời gian rảnh.
 6. Ich habe keine Zeit für Hobbys.
  Nghĩa
  Tôi không có thời gian cho những sở thích.
 7. In meiner Freizeit lese ich Bücher.
  Nghĩa
  Trong thời gian rảnh của tôi, tôi đọc sách.

B. Um persönliche Informationen bitten | Hỏi thông tin cá nhân

Name | Họ tên

 1. Wie heißt du? Wie heißt ihr? Wie heißen Sie?
  Nghĩa
  Bạn được gọi là gì? Các bạn được gọi là gì? Ngài được gọi là gì?
 2. Wie ist dein/Ihr Name? Wie sind eure/Ihre Namen?
  Nghĩa
  Họ tên của bạn/của Ngài là gì? Họ tên của các bạn/các Ngài là gì?
 3. Wie ist dein Vorname? Wie sind eure Vornamen?
  Nghĩa
  Tên bạn là gì? Tên các bạn là gì?
 4. Wie ist dein/Ihr Nachname/Familienname?
  Nghĩa
  Họ của bạn/của Ngài là gì?
 5. Wie sind eure/Ihre Nachnamen/Familiennamen?
  Nghĩa
  Họ của các bạn/các Ngài là gì?

Adresse, Telefon | Địa chỉ, Điện thoại

 1. Wie ist deine/eure/Ihre Adresse?
  Nghĩa
  Địa chỉ của bạn/của các bạn/của Ngài là gì?
 2. Wo wohnst du? Wo wohnt ihr? Wo wohnen Sie?
  Nghĩa
  Bạn cư trú ở đâu? Các bạn cư trú ở đâu? Ngài/các Ngài cư trú ở đâu?
 3. Wie ist die/deine/eure/Ihre Hausnummer?
  Nghĩa
  Số nhà của bạn/của các bạn/của Ngài là gì?
 4. Wie ist die Postleitzahl von Bonn?
  Nghĩa
  Mã bưu chính của Bonn là gì?
 5. Wie ist deine/eure/Ihre Telefonnummer/Handynummer?
  Nghĩa
  Số điện thoại/số di động của bạn/của các bạn/của Ngài là gì?

Herkunft | Nguồn gốc

 1. Woher kommst du? Woher kommt ihr? Woher kommen Sie?
  Nghĩa
  Bạn đến từ đâu? Các bạn đến từ đâu? Ngài/các Ngài đến từ đâu?
 2. Wo liegt Berlin/die Stadt/das Dorf/das?
  Nghĩa
  Berlin/thành phố đó/ngôi làng đó/chỗ đó nằm ở đâu?

Wohnort | Nơi cư trú

 1. Wo wohnst/lebst du? Wo wohnt/lebt ihr? Wo wohnen/leben Sie?
  Nghĩa
  Bạn cư trú/sống ở đâu? Các bạn cư trú/sống ở đâu? Ngài/các Ngài cư trú/sống ở đâu?
 2. Wo liegt Berlin/die Stadt/das Dorf/das?
  Nghĩa
  Berlin/thành phố đó/ngôi làng đó/chỗ đó nằm ở đâu?
 3. Wohnst du/Wohnt ihr/Wohnen Sie allein?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài/các Ngài sống một mình chứ?

Alter | Tuổi tác

 1. Wie alt bist du? Wie alt seid ihr? Wie alt sind Sie?
  Nghĩa
  Bạn bao nhiêu tuổi? Các bạn bao nhiêu tuổi? Ngài/các Ngài bao nhiêu tuổi?
 2. Wann ist dein/euer/Ihr Geburtstag?
  Nghĩa
  Khi nào là sinh nhật của bạn/của các bạn/của Ngài?
 3. Wann hast du/habt ihr/haben Sie Geburtstag?
  Nghĩa
  Khi nào bạn/các bạn/Ngài có sinh nhật?
 4. Wann und wo bist du/seid ihr/sind Sie geboren?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài sinh ra ở khi nào và ở đâu?

Familienstand, Familie, Kinder | Tình trạng hôn nhân, Gia đình, Con cái

 1. Wie ist Ihr Familienstand? (Frage in der Verwaltung)
  Nghĩa
  Tình trạng hôn nhân của Ngài là như nào? (Câu hỏi hành chính)
 2. Bist du/Seid ihr/Sind Sie ledig oder verheiratet?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài còn độc thân hay đã kết hôn rồi?
 3. Bist du/Seid ihr/Sind Sie verheiratet?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài đã kết hôn chưa?
 4. Bist du Single?
  Nghĩa
  Bạn còn độc thân à?
 5. Hast du/Haben Sie einen Freund/eine Freundin?
  Nghĩa
  Bạn/Ngài đã có bạn trai/bạn gái rồi chứ?
 6. Hast du/Habt ihr/Haben Sie Geschwister?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có anh chị em ruột không?
 7. Wie alt sind deine/eure/Ihre Geschwister?
  Nghĩa
  Anh chị em ruột của bạn/của các bạn/của Ngài bao nhiêu tuổi rồi.
 8. Hast du/Habt ihr/Haben Sie Kinder?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có con chưa?
 9. Wie viele Kinder hast du/habt ihr/haben Sie?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có bao nhiêu con vậy?
 10. Wie alt sind deine/eure/Ihre Kinder?
  Nghĩa
  Con cái của bạn/của các bạn/của Ngài bao nhiêu tuổi rồi?
 11. Wie heißen deine/eure/Ihre Kinder?
  Nghĩa
  Con cái của bạn/của các bạn/của Ngài được gọi là gì?
 12. Willst du/Wollt ihr/Wollen Sie Kinder haben/bekommen?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có muốn có con không?
 13. Hast du/Habt ihr/Haben Sie ein Haustier?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có thú cưng không?

Schule, Studium, Ausbildung | Trường phổ thông, Học Đại học, Học nghề

 1. Gehst du/Geht ihr (noch) zur Schule?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn (vẫn) còn đi học chứ?
 2. Arbeitest oder studierst du? Arbeitet oder studiert ihr?
  Nghĩa
  Bạn đang đi làm hay đang học đại học? Các bạn đang đi làm hay đang đi học đại học?
 3. Arbeiten oder studieren Sie?
  Nghĩa
  Ngài đang đi làm hay đang học đại học?
 4. Was studierst du? Was studiert ihr? Was studieren Sie?
  Nghĩa
  Bạn đang học ngành gì vậy? Các bạn đang học ngành gì vậy? Ngài đang học ngành gì vậy?
 5. Wo studierst du? Wo studiert ihr? Wo studieren Sie?
  Nghĩa
  Bạn đang học ở đâu? Các bạn đang học ở đâu? Ngài đang học ở đâu?
 6. Seit wann studierst du/studiert ihr/studieren Sie?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài học đại học từ bao giờ?
 7. Welchen Beruf lernst du/lernt ihr/lernen Sie?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài biết công việc nào?

Arbeit und Beruf | Công việc và việc làm

 1. Was bist du/seid ihr/sind Sie von Beruf?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài làm nghề gì?
 2. Hast du/Habt ihr/Haben Sie eine Arbeit/einen Job?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài hiện đang có việc làm chứ?
 3. Wo arbeitest du/arbeitet ihr/arbeiten Sie?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài hiện đang làm ở đâu?

Sprachen | Ngôn ngữ

 1. Wie viele Sprachen sprichst du/sprecht ihr/sprechen Sie?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài nói được bao nhiêu thứ tiếng?
 2. Welche Sprachen sprichst du/sprecht ihr/sprechen Sie?
  Nghĩa
  Những ngôn ngữ nào bạn/các bạn/Ngài có thể nói được?
 3. Welche Sprachen lernst du/lernt ihr/lernen Sie?
  Nghĩa
  Những ngôn ngữ nào bạn/các bạn/Ngài đang học?
 4. Seit wann lernst du/lernt ihr/lernen Sie Spanisch?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài học tiếng Tây Ban Nha từ khi nào?
 5. Lernst du/Lernt ihr/Lernen Sie schon lange Deutsch?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài đã học tiếng Đức lâu rồi phải không?
 6. Sprichst du/Sprecht ihr/Sprechen Sie gut Deutsch?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài nói tiếng Đức tốt chứ?
 7. Besuchst du/Besucht ihr/Besuchen Sie einen Deutschkurs?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài hiện đang học một khóa học tiếng Đức à?

Hobbys | Sở thích

 1. Hast du/Habt ihr/Haben Sie Hobbys?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có sở thích chứ?
 2. Was ist dein/euer/Ihr Hobby? Was sind deine/eure/Ihre Hobbys?
  Nghĩa
  Sở thích của bạn/của các bạn/của Ngài là gì? Những sở thích của bạn/của các bạn/của Ngài là gì?
 3. Was machst du/macht ihr/machen Sie gern?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài thích làm gì?
 4. Hast du/Habt ihr/Haben Sie viel Freizeit?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có thời gian rảnh chứ?
 5. Hast du/Habt ihr/Haben Sie Zeit für Hobbys?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài có thời gian dành cho sở thích không?
 6. Was machst du/macht ihr/machen Sie in deiner/eurer/Ihrer Freizeit?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài làm gì vào thời gian rảnh của bạn/của các bạn/của Ngài?

C. Kommunikation | Giao tiếp

jemanden/sich vorstellen und darauf reagieren | giới thiệu ai đó/bản thân và đáp lại

 1. Hallo, ich bin Paul.
  Nghĩa
  Xin chào, tôi là Paul.
 2. ■ Hallo Paul! Ich bin Anna.
  Nghĩa
  Xin chào Paul! Tôi là Anna.
 3. Das ist Paul.
  Nghĩa
  Đây là Paul.
 4. ■ Freut mich. Mein Name ist Anna.
  Nghĩa
  Rất vui. Tên của tôi là Anna.
 5. Guten Tag, mein Name ist Axel Meyer.
  Nghĩa
  Chúc một ngày tốt lành, tên của tôi là Axel Meyer.
 6. ■ Angenehm. Ich bin Elke Winter.
  Nghĩa
  Hân hạnh. Tôi là Elke Winter.

Begrüßung | Chào hỏi

 1. Hallo.
  Nghĩa
  Xin chào.
 2. Guten Morgen.
  Nghĩa
  Chúc một buổi sáng tốt lành.
 3. Guten Tag.
  Nghĩa
  Chúc một ngày tốt lành.
 4. Guten Abend.
  Nghĩa
  Chúc một tối tốt lành.
 5. Wie geht‘s?
  Nghĩa
  Khỏe không?
 6. Wie geht es dir/euch/Ihnen?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài/các Ngài có khỏe không?
 7. Geht es dir/euch/Ihnen gut?
  Nghĩa
  Bạn/các bạn/Ngài ổn chứ?
 8. Danke. Es geht mir gut/nicht gut/nicht so gut/schlecht. Und (wie geht es) dir?
  Nghĩa
  Cám ơn. Tôi khỏe/không khỏe/không khỏe lắm/tồi tệ. Còn bạn (có khỏe không)?
 9. Es geht.
  Nghĩa
  Cũng ổn.

Verabschiedung | Chia tay

 1. Tschüs / Tschüss
  Nghĩa
  Tạm biệt
 2. Auf Wiedersehen
  Nghĩa
  Hẹn gặp lại
 3. Gute Nacht
  Nghĩa
  Chúc ngủ ngon
 4. Bis bald
  Nghĩa
  Hẹn sớm gặp lại
 5. Bis später
  Nghĩa
  Hẹn gặp sau
 6. Bis morgen
  Nghĩa
  Hẹn gặp ngày mai
 7. Bis heute Abend
  Nghĩa
  Hẹn gặp tối nay

Đến đây bạn đã hoàn thành phần thông tin cá nhân. Hãy chú ý học thuộc các mẫu câu này nhé. Chúng sẽ rất có ích cho bạn trong việc thi cử cũng như giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày đó.

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 16: Thì hiện tại trong tiếng Đức - das Präsens

Thì hiện tại là một trong những thì quan trọng và thường xuyên được sử dụng trong tiếng Đức. Nó được sử dụng trong rất nhiều tình huống, khoảng thời gian.

Kiểm tra kiến thức der die das mỗi ngày trình độ A2

Bạn luôn lo lắng về der die das die (PL)? Hãy làm bài tập thường xuyên để xóa bỏ nỗi lo bạn nhé.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề kì nghỉ và du lịch

Mẫu câu chủ đề thời kì nghỉ, du lịch gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Die wahre Liebe und das Rosenfeld

Luyện nghe nói tiếng Đức qua truyện siêu ngắn

Bài 12: 100 danh từ tiếng Đức phổ biến

Danh từ là một từ loại không thể thiếu được trong ngôn ngữ hàng ngày. Để làm chủ tiếng Đức, các bạn cần phải biết càng nhiều danh từ càng tốt.

Bài 15: Phân biệt chủ ngữ, động từ, tân ngữ trong câu tiếng Đức

Nếu bạn có thể phân biệt được chủ ngữ, động từ, tân ngữ trong câu, bạn không còn sợ cách 1, cách 2, cách 3, cách 4 trong tiếng Đức nữa.

Bài 20: Tân ngữ trực tiếp trong tiếng Đức - Akkusativ

Trong tiếng Đức, thành phần nào bị động từ tác động thì được gọi là tân ngữ. Nó thường là tân ngữ trực tiếp hay còn gọi là cách 4, Akkusativ.

Tự học tiếng Đức

Tự học tiếng Đức là một ý tưởng không tồi. Bạn có thể tự học tiếng Đức tại nhà và có thể làm chủ được nó trong thời gian nhanh chóng.

Bài 2: Bảng chữ cái và các âm tiếng Đức

Học thuộc âm tiếng Đức sẽ giúp bạn phát âm chuẩn, đánh vần những từ mới không một chút khó khăn. Làm chủ tiếng Đức dễ dàng với phát âm chuẩn.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

5 2 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x