Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thông tin cá nhân

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức