200 tính từ tiếng Đức quan trọng nhất từ A1 đến B1

0 906

55 phút Tính từ là một từ loại quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu vốn tính từ của bạn nhiều thì bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn.

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

55 phút

Tính từ là một từ loại quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu vốn tính từ của bạn nhiều thì bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn. Hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức học 200 tính từ này nhé.

Các tính từ được xếp theo cặp đối nghĩa với nhau, và có thêm phần từ đồng nghĩa, cách dùng, mẫu câu v.v. giúp bạn sử dụng chúng một cách thuần thục, tinh tế hơn.

Từ 1 đến 50

alt – jung

Nghĩa
già – trẻ

Ví dụ:

 • Wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt.
  Nghĩa
  Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 23 tuổi.
 • Paul ist älter als Elisa. Elisa ist jünger als Paul.
  Nghĩa
  Paul lớn tuổi hơn Elisa. Elisa trẻ hơn Paul.
 • Meine Eltern sind schon alt. Meine Kinder sind noch jung.
  Nghĩa
  Bố mẹ tôi đã già rồi. Các con tôi vẫn còn nhỏ.
 • Ich fühle mich noch jung. Er fühlt sich schon sehr alt.
  Nghĩa
  Tôi vẫn còn trẻ. Anh ấy đã cảm thấy rất già rồi.
 • Sie sieht sehr jung aus. Er sieht sehr alt aus.
  Nghĩa
  Cô ấy trông rất trẻ. Anh ấy trông rất già.
 • Er sieht älter aus, als er in Wirklichkeit ist.
  Nghĩa
  Anh ấy trông già hơn tuổi thật.
 • Wir werden alle älter. Wir werden nicht jünger.
  Nghĩa
  Tất cả chúng ta đều đang già đi. Chúng ta sẽ không còn trẻ nữa.

So sánh

 • alt, älter, der/die/das älteste – am ältesten
 • jung, jünger, der/die/das jüngste – am jüngsten

Từ đồng nghĩa

 • alt: betagt
 • jung: heranwachsend, jugendlich

Tính từ ghép

 • steinalt = sehr alt
 • uralt = sehr alt
 • blutjung = sehr jung

Chú thích

Khi bạn nói về một người đàn ông hoặc phụ nữ lớn tuổi hơn, bạn có nghĩa là người này không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, nó không nhất thiết có nghĩa là người này đã rất già. Trong trường hợp này, một người đàn ông lớn tuổi hơn có thể trẻ hơn một người đàn ông già. Kỳ lạ, phải không? :)


alt – neu

Nghĩa
cũ – mới

Ví dụ:

 • Er hat ein neues Auto. Sein altes Auto war kaputt.
  Nghĩa
  Anh ấy có một chiếc xe mới. Chiếc xe cũ của anh đã bị hỏng.
 • Meine Schuhe sind schon alt. Ich brauche neue.
  Nghĩa
  Giày của tôi đã cũ. Tôi cần những cái mới.
 • Deine Jacke gefällt mir. Ist die neu?
  Nghĩa
  Tôi thích áo khoác của bạn. Nó có mới không?
 • Wir haben eine neue Mitschülerin in der Klasse.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một bạn học mới trong lớp.
 • Weißt du schon das Neueste?
  Nghĩa
  Bạn đã biết điều mới nhất chưa?
 • Gibt es etwas Neues? Nein, es gibt nichts Neues.
  Nghĩa
  Có gì mới không? Không, không có gì mới.

So sánh

 • alt, älter, der/die/das älteste – am ältesten
 • neu, neuer, der/die/das neu(e)ste – am neu(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • alt: bekannt, gebraucht
 • neu: ungebraucht, aktuell

Tính từ ghép

 • steinalt = sehr alt
 • uralt = sehr alt
 • brandneu = sehr neu; hochaktuell
 • nagelneu = sehr neu; gerade erst gekauft oder hergestellt
 • nigelnagelneu = sehr neu; gerade erst gekauft oder hergestellt

Chú thích

Nếu một cái gì đó được mô tả là rất mới (neuwertig), nó không phải là mới tinh, nhưng tốt như mới. Ví dụ, đây có thể là trường hợp với những đôi giày đã mua nhưng chưa đi.


altmodisch – modern

Nghĩa
lỗi thời – hiện đại

Ví dụ

 • Meine Eltern sind sehr altmodisch.
  Nghĩa
  Bố mẹ tôi rất cổ hủ.
 • Sie hat altmodische Ansichten. Aber die Zeiten haben sich geändert.
  Nghĩa
  Cô ấy có quan điểm cổ hủ. Nhưng thời thế đã thay đổi.
 • Er ist immer sehr altmodisch gekleidet.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn ăn mặc rất cổ điển.
 • Sie trägt ein modernes Kleid. Sie kleidet sich immer sehr modern.
  Nghĩa
  Cô ấy đang mặc một chiếc váy hiện đại. Cô ấy luôn ăn mặc rất hiện đại.
 • Wir haben eine moderne Küche.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một nhà bếp hiện đại.
 • Ich interessiere mich für moderne Kunst.
  Nghĩa
  Tôi quan tâm đến nghệ thuật hiện đại.

So sánh

 • altmodisch, altmodischer, der/die/das altmodischste – am altmodischsten
 • modern, moderner, der/die/das modernste – am modernsten

Từ đồng nghĩa

 • altmodisch: antiquiert, unmodern, veraltet, aus der Mode gekommen
 • modern: modisch, in Mode

Tính từ ghép

 • hochmodern = sehr modern
 • postmodern = die Postmoderne betreffend
 • unmodern = nicht modern

Chú thích

 • Was heute altmodisch ist, kann morgen wieder modern sein.
 • Es gibt natürlich auch die Adjektivpaare modern – unmodern sowie altmodisch – neumodisch.
 • Wenn etwas als neumodisch bezeichnet wird, ist es zwar in Mode, doch wird diese neue Mode abschätzig bewertet. So spricht man z.B. abwertend von „so neumodischem Kram“.

angenehm – unangenehm

Nghĩa
dễ chịu – không thoải mái

Ví dụ

 • Die Situation ist sehr unangenehm.
  Nghĩa
  Tình hình rất khó chịu.
 • Ich wünsche dir eine angenehme Reise.
  Nghĩa
  Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ.
 • Wir haben in sehr angenehmer Atmosphäre zusammengesessen.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã ngồi với nhau trong một bầu không khí rất dễ chịu.
 • Er ist ein angenehmer Gesprächspartner.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người nói chuyện vui vẻ.
 • Wir haben uns sehr angenehm unterhalten.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
 • Heute ist es angenehm warm. Das Wetter ist heute sehr unangenehm.
  Nghĩa
  Hôm nay trời ấm áp dễ chịu. Thời tiết hôm nay rất khó chịu.
 • Sie hat eine angenehme/unangenehme Stimme.
  Nghĩa
  Cô ấy có một giọng nói dễ chịu / khó chịu.
 • Mein Nachbar ist ein angenehmer/unangenehmer Mensch.
  Nghĩa
  Hàng xóm của tôi là một người dễ chịu / khó chịu.

So sánh

 • angenehm, angenehmer, der/die/das angenehmste – am angenehmsten
 • unangenehm, unangenehmer, der/die/das unangenehmste – am unangenehmsten

Từ đồng nghĩa

 • angenehm: behaglich, wohlig, freundlich
 • unangenehm: lästig, unbehaglich, unfreundlich

Tính từ ghép

 • không có

Chú thích

 • Wenn wir eine andere Person kennenlernen, und diese Person sich vorstellt oder von einer anderen Person vorgestellt wird, können wir mit „Angenehm“ antworten. Das Wort angenehm hat dann die Bedeutung von „Es freut mich, dich/euch/Sie kennenzulernen.“
 • genehm” hat die Bedeutungen willkommenerwünschtgeeignet.
 • Die Entscheidung war mir nicht sehr genehm.
  Ist der Termin Ihnen genehm?
  Diese Lösung ist mir sehr genehm.

anwesend – abwesend

Nghĩa
có mặt, vắng mặt

Ví dụ

 • Der Lehrer überprüft die Anwesenheit der Schüler und stellt fest, wer abwesend ist. Er notiert die Namen der abwesenden Schüler.
  Nghĩa
  Giáo viên kiểm tra sự có mặt của học sinh và xác định ai vắng mặt. Anh ta ghi tên những học sinh vắng mặt.
 • Sie ist schon lange abwesend. Sie ist jetzt schon fünf Stunden weg.
  Nghĩa
  Cô ấy đã vắng bóng trong một thời gian dài. Cô ấy đã đi được năm giờ rồi.
 • Zu Beginn ihrer Rede hat sie alle anwesenden Personen begrüßt.
  Nghĩa
  Khi bắt đầu bài phát biểu, cô ta gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt.
 • Ich war bei diesem Treffen leider nicht anwesend. Aber ich war nicht der einzige, der abwesend war.
  Nghĩa
  Rất tiếc, tôi đã không có mặt trong cuộc họp này. Nhưng tôi không phải là người duy nhất vắng mặt.
 • Ich möchte nicht, dass du in meiner Anwesenheit so sprichst.
  Nghĩa
  Tôi không muốn bạn nói như vậy trước sự chứng kiến ​​của tôi.
 • Diese Entscheidung wurde während meiner Abwesenheit getroffen.
  Nghĩa
  Quyết định này được đưa ra khi tôi đi vắng.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • anwesend sein: da sein, zugegen sein, an Ort und Stelle sein
 • abwesend sein: fehlen, nicht da sein, weg sein

Tính từ ghép

 • geistesabwesend = in Gedanken versunken, gedankenverloren

Chú thích

 • Statt zu fragen, wer anwesend bzw. abwesend ist, fragt man oft: „Wer ist (nicht) da?“

bekannt – unbekannt

Nghĩa
đã biết – không biết

Ví dụ

 • Der Sänger ist sehr bekannt. Viele Leute kennen ihn.
  Nghĩa
  Ca sĩ được rất nhiều người biết đến. Nhiều người biết anh ấy.
 • Ich kenne ihn nicht. Und auch seine Freundin ist mir unbekannt.
  Nghĩa
  Tôi không biết anh ta. Và tôi cũng không biết bạn gái của anh ấy.
 • Der Schauspieler war in Deutschland lange Zeit unbekannt, aber durch diesen Kinofilm ist er sehr bekannt geworden.
  Nghĩa
  Nam diễn viên không được biết đến ở Đức trong một thời gian dài, nhưng bộ phim này đã khiến anh ấy được biết đến rất nhiều.
 • Wir kennen uns. Ein Freund hat uns miteinander bekannt gemacht.
  Nghĩa
  Chúng ta biết nhau à. Một người bạn đã giới thiệu chúng tôi với nhau.

So sánh

 • bekannt, bekannter, der/die/das bekannteste – am bekanntesten
 • unbekannt, unbekannter, der/die/das unbekannteste – am unbekanntesten

Từ đồng nghĩa

 • bekannt: berühmt, geläufig, vertraut

Tính từ ghép

 • polizeibekannt = der Polizei bekannt; der Polizei bereits auffällig geworden
 • stadtbekannt = in der gesamten Stadt bekannt
 • weltbekannt = in der ganzen Welt bekannt
 • wohlbekannt = gut bekannt; genau bekannt

Chú thích

 • Wenn wir jemanden kennen, ihn aber nicht als Freund bzw. Freundin bezeichnen wollen, sprechen wir von einem bzw. einer Bekannten. Das substantivierte Adjektiv deklinieren wir wie ein Adjektiv. Im Nominativ Singular heißt es deshalb:
  der Bekannte, die Bekannte, ein Bekannter, eine Bekannte.
 • Während in einigen anderen Sprachen sehr schnell von einem Freund oder einer Freundin gesprochen wird, bezeichnet man im deutschen Sprachraum nur wirkliche Freunde als Freunde. Alle anderen sind Bekannte. 

bequem – unbequem

Nghĩa
thoải mái – không thoải mái

Ví dụ

 • Wir haben ein bequemes Sofa. Das Sofa ist sehr bequem.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một chiếc ghế sofa thoải mái. Ghế sofa rất thoải mái.
 • Der Sessel ist viel bequemer als dieser Stuhl.
  Nghĩa
  Chiếc ghế bành thoải mái hơn nhiều so với chiếc ghế này.
 • Dieser Stuhl ist sehr unbequem. Ich finde den Stuhl unbequem.
  Nghĩa
  Chiếc ghế này rất khó chịu. Tôi thấy chiếc chiếc ghế này không thoải mái.
 • Nehmen Sie Platz! Machen Sie es sich bequem!
  Nghĩa
  Mời ngồi! Cứ tự nhiên nhé!
 • Ich finde es viel bequemer, mit dem Zug statt mit dem Auto zu fahren.
  Nghĩa
  Tôi thấy đi tàu thay vì ô tô sẽ tiện hơn rất nhiều.
 • Sie stellte den Verantwortlichen sehr unbequeme Fragen.
  Nghĩa
  Cô ấy hỏi những người phụ trách những câu hỏi rất khó chịu.
 • Mein Büro ist ganz bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.
  Nghĩa
  Có thể dễ dàng đến văn phòng của tôi bằng xe đạp.

So sánh

 • bequem, bequemer, der/die/das bequemste – am bequemsten
 • unbequem, unbequemer, der/die/das unbequemste – am unbequemsten

Từ đồng nghĩa

 • bequem: komfortabel, gemütlich
 • unbequem: ungemütlich

Tính từ ghép

 • không có

Chú thích

 • Das Adjektiv gemütlich, welches in einigen Fällen ein Synonym für bequem sein kann, bezeichnet ein Gefühl bzw. eine besonders angenehme Atmosphäre.
 • Sagt man von einem Menschen, dass er sehr bequem ist, so meint man damit, dass dieser Mensch sehr träge ist und Anstrengungen scheut.
 • Lässt sich etwas sehr bequem erledigen oder erreichen, so bedeutet dies, dass etwas keine Mühe macht. Einen Ort, der bequem zu erreichen ist, erreicht man also mühelos.
 • Das Verb sich zu etwas bequemen hat die Bedeutung sich zu etwas aufraffen. Wenn man sich dazu bequemt, etwas zu tun, so tut man etwas, wozu man eigentlich keine Lust hat.

breit – eng

Nghĩa
rộng – hẹp

Ví dụ

 • Die Straße ist sehr breit.
  Nghĩa
  Đường rất rộng.
 • In der Altstadt gibt es sehr enge Gassen.
  Nghĩa
  Có những con phố rất hẹp trong khu phố cổ.
 • Sie trägt eine sehr enge Hose. Ich trage lieber weite Hosen.
  Nghĩa
  Cô ấy mặc quần rất chật. Tôi thích mặc quần rộng hơn.
 • Der Straße ist an dieser Stelle nicht breit genug.
  Nghĩa
  Đường không đủ rộng vào thời điểm này.
 • Die Fahrbahn ist so eng, dass zwei Autos nicht aneinander vorbeifahren können.
  Nghĩa
  Con đường quá hẹp nên hai xe không thể vượt nhau.

So sánh

 • breit, breiter, der/die/das breiteste – am breitesten
 • eng, enger, der/die/das engste – am engsten

Từ đồng nghĩa

 • breit: weit
 • eng: schmal

Thành ngữ

breit seinbetrunken sein; bekifft sein
jmdn. breitschlagenjmdn. überreden; jmdn. herumkriegen
sich breit machenviel Platz beanspruchen
weit und breitüberall; in der ganzen Umgebung

Chú thích

 • Das Gegenteil von einer engen Hose ist eine weite Hose. Es gibt also auch das Adjektivpaar weit – eng.
 • Das Adjektiv breit hat auch die Bedeutungen reichhaltig, umfangreich. Bei einem reichhaltigen und umfangreichen Angebot sprechen wir auch von einem breiten Angebot.
 • Es gibt auch das Gegensatzpaar breit – schmal. 

bunt – schwarz-weiß

Nghĩa
sắc màu – trắng đen

Ví dụ

 • Sie trägt immer bunte Blusen.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn mặc áo blouse sặc sỡ.
 • Heute hat sie einen schwarz-weiß gestreiften Rock angezogen.
  Nghĩa
  Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy sọc đen trắng.
 • Ich fotografiere gern schwarz-weiß. Ich mag Schwarz-Weiß-Fotos.
  Nghĩa
  Tôi thích chụp ảnh đen trắng. Tôi thích ảnh đen trắng.
 • An Ostern bemalen wir Ostereier. Dann versteckt der Osterhase die bunt bemalten Eier im Garten.
  Nghĩa
  Vào lễ Phục sinh, chúng tôi vẽ những quả trứng Phục sinh. Sau đó, chú thỏ Phục sinh giấu những quả trứng được sơn màu rực rỡ trong vườn.

So sánh

 • bunt, bunter, der/die/das bunteste – am buntesten

Từ đồng nghĩa

 • bunt: farbenfroh, farbig, vielfarbig

Tính từ ghép

 • knallbunt = sehr bunt
 • kunterbunt = sehr bunt

Thành ngữ

bekannt sein wie ein bunter Hundüberall bekannt sein
jmdm. wird es zu buntjemandes Geduld ist zu Ende

Chú thích

 • Wenn das Programm auf einem Fest sehr abwechslungsreich ist, sprechen wir von einem bunten Programm oder einem bunten Abend.
 • Wenn ein Hemd schwarz-weiß ist, kann es zwar ein bisschen mehr schwarz oder ein bisschen mehr weiß sein, steigern lässt sich das Adjektiv aber trotzdem nicht.
 • Wollen wir ein Bild nicht farbig ausdrucken, so drucken wir in Graustufen aus.

dick – dünn

Nghĩa
béo – gầy

Ví dụ

 • Der Mann ist sehr dick. Er sollte ein bisschen abnehmen.
  Nghĩa
  Người đàn ông rất béo. Anh ấy nên giảm cân một chút.
 • Ich habe zugenommen. Ich bin dick geworden. Ich will wieder dünner werden.
  Nghĩa
  Tôi đã tăng cân. Tôi đã béo. Tôi muốn gầy đi một lần nữa.
 • In den Sommerferien habe ich ein dickes Buch gelesen.
  Nghĩa
  Tôi đã đọc một cuốn sách dài trong kỳ nghỉ hè.
 • Du bist sehr dünn, deshalb solltest du mehr essen, damit du zunimmst.
  Nghĩa
  Bạn đang rất gầy nên ăn nhiều để tăng cân.

So sánh

 • dick, dicker, der/die/das dickste – am dicksten
 • dünn, dünner, der/die/das dünnste – am dünnsten

Từ đồng nghĩa

 • dick: fett, füllig, korpulent, untersetzt, vollschlank
 • dünn: dürr, hager, schlank, schmal

Tính từ ghép

 • armdick = dick wie ein Arm
 • meterdick = mehrere Meter dick
 • zentimeterdick = mehrere Zentimeter dick
 • hauchdünn = sehr dünn; äußerst knapp

Thành ngữ

dick auftragenübertreiben; angeben
die Faxen dick habendie Nase voll haben; etwas satt haben
mit jmdm. durch dick und dünn gehenmit jmdm. gute und schlechte Zeiten erleben
Die Luft wird dünn.Es wird schwierig.
dünn gesät seinnicht oft vorkommen; selten sein

eckig – rund

Nghĩa
góc cạnh – tròn

Ví dụ

 • Setzen wir uns an den eckigen oder an den runden Tisch?
  Nghĩa
  Chúng ta ngồi bàn vuông hay bàn tròn?
 • Die Erde ist rund.
  Nghĩa
  Trái đất tròn.
 • Er ist einmal rund um den Globus gereist.
  Nghĩa
  Anh ấy đã từng đi vòng quanh thế giới.

So sánh

 • eckig, eckiger, der/die/das eckigste – am eckigsten
 • rund, runder, der/die/das rundeste – am rundesten

Từ đồng nghĩa

 • eckig: kantig
 • rund: kreisförmig, ringförmig

Tính từ ghép

 • dreieckig, viereckig, fünfeckig, sechseckig… = mit drei/vier/fünf/… Ecken
 • kreisrund = rund wie ein Kreis

Thành ngữ

Es geht rund.Es passiert was.
etwas läuft rundetwas läuft wie geplant
jmdn. rundmachenjmdn. scharf zurechtweisen

Chú thích

 • Das Adverb rund bedeutet ungefähr. Beispiel: „Das Buch kostet rund 30 Euro.“
 • Eine besonders treffende Beschreibung, worum es beim Fußball geht, ist die folgende: „Das Runde muss ins Eckige.“

ehrlich – unehrlich

Nghĩa
thành thật – giả dối

Ví dụ

 • Sie ist ein sehr ehrlicher Mensch, der immer die Wahrheit sagt.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất trung thực và luôn nói sự thật.
 • Ich mag es nicht, wenn jemand unehrlich ist.
  Nghĩa
  Tôi không thích ai đó không trung thực.
 • Du musst immer ehrlich zu mir sein und stets die Wahrheit sagen.
  Nghĩa
  Bạn luôn phải thành thật với tôi và luôn luôn nói sự thật.
 • Gib mir bitte eine ehrliche Antwort! Sei ehrlich zu mir!
  Nghĩa
  Xin hãy cho tôi một câu trả lời trung thực! Hãy thành thật với tôi
 • Lüg mich bitte nicht an! Sag mir ganz ehrlich, was passiert ist!
  Nghĩa
  Xin đừng nói dối tôi! Thành thật nói cho tôi biết những gì đã xảy ra!
 • Vor allem solltest du ehrlich zu dir selbst sein.
  Nghĩa
  Hơn hết, bạn nên thành thật với chính mình.
 • Du kannst ihm trauen, denn er meint es ehrlich.
  Nghĩa
  Bạn có thể tin tưởng anh ấy vì anh ấy thành thật muốn nói.

So sánh

 • ehrlich, ehrlicher, der/die/das ehrlichste – am ehrlichsten
 • unehrlich, unehrlicher, der/die/das unehrlichste – am unehrlichsten

Từ đồng nghĩa

 • ehrlich: aufrichtig, offen
 • unehrlich: unaufrichtig, verlogen

Thành ngữ

Ehrlich währt am längsten.Mit Ehrlichkeit kommt man am besten durchs Leben.

Chú thích

 • Wer ehrlich ist, sagt die Wahrheit. Wer unehrlich ist, lügt und sagt die Unwahrheit.
 • Wenn man etwas ehrlich meint, dann ist man ganz offen und verstellt sich nicht. Man sagt oder tut dann, was man wirklich denkt oder tun will. Ganz ehrlich!

elegant – salopp

Nghĩa
thanh lịch – giản dị

Ví dụ

 • In meiner Freizeit kleide ich mich sehr salopp, aber auf der Arbeit muss ich immer sehr elegante Kleidung tragen.
  Nghĩa
  Lúc rảnh rỗi, tôi ăn mặc rất xuề xòa, nhưng ở nơi làm việc tôi luôn phải mặc những bộ quần áo rất lịch sự.
 • Auf der Feier waren alle sehr salopp gekleidet.
  Nghĩa
  Mọi người trong bữa tiệc đều ăn mặc rất giản dị.
 • Er hat sich für diesen Anlass sehr elegant angezogen.
  Nghĩa
  Anh ấy ăn mặc rất lịch sự cho dịp này.
 • Im Sommer trage ich gern saloppe Kleidung: am liebsten eine lockere Hose, ein T-Shirt und Turnschuhe.
  Nghĩa
  Vào mùa hè, tôi thích mặc quần áo bình thường: thích nhất là quần ống rộng, áo phông và giày thể thao.
 • Sie trägt ein sehr elegantes Abendkleid.
  Nghĩa
  Cô mặc một chiếc váy dạ hội rất thanh lịch.

So sánh

 • elegant, eleganter, der/die/das eleganteste – am elegantesten
 • salopp, salopper, der/die/das saloppste – am saloppsten

Từ đồng nghĩa

 • elegant: chic, fein, vornehm
 • salopp: bequem, leger, locker, ungezwungen

Tính từ ghép

 • hochelegant = sehr elegant

Chú thích

 • Nicht nur der Kleidungsstil, auch das Verhalten einer Person, die Sprache oder eine Bemerkung können salopp sein.
 • Das Wort ist französischer Herkunft: salope = unsauber, schmutzig, nachlässig

empfindlich – unempfindlich

Nghĩa
nhạy cảm – không nhạy cảm

Ví dụ

 • In der Sonne muss ich immer sehr vorsichtig sein, denn meine Haut ist sehr empfindlich. Sei froh, dass du nicht so eine empfindliche Haut hast wie ich!
  Nghĩa
  Tôi luôn phải rất cẩn thận khi ra nắng vì da tôi rất nhạy cảm. Vui vì bạn không có làn da nhạy cảm như tôi!
 • Das Kind ist sehr empfindlich und wird häufig krank.
  Nghĩa
  Đứa trẻ rất nhạy cảm và thường xuyên bị ốm.
 • Sie ist relativ unempfindlich gegen heißes Wasser. Ich bin da wesentlich empfindlicher. Ich könnte nicht mit so heißem Wasser spülen.
  Nghĩa
  Nó tương đối không nhạy cảm với nước nóng. Tôi nhạy cảm hơn nhiều ở đó. Tôi không thể rửa bằng nước nóng như thế này.
 • Als wir leichte Kritik an seiner Arbeitsweise äußerten, reagierte er sehr empfindlich.
  Nghĩa
  Khi chúng tôi bày tỏ sự chỉ trích nhẹ về cách làm việc của anh ấy, anh ấy đã phản ứng rất nhạy cảm.
 • Kälte macht mir nichts aus. Ich bin da sehr unempfindlich.
  Nghĩa
  Tôi không ngại cái lạnh. Tôi rất vô cảm với điều đó.

So sánh

 • empfindlich, empfindlicher, der/die/das empfindlichste – am empfindlichsten
 • unempfindlich, unempfindlicher, der/die/das unempfindlichste – am unempfindlichsten

Từ đồng nghĩa

 • empfindlich: sensibel
 • unempfindlich: unsensibel

Tính từ ghép

 • geruchsempfindlich = sehr empfindlich gegen Gerüche
 • hochempfindlich = sehr empfindlich
 • lichtempfindlich = äußerst empfindlich gegen Lichteinwirkung
 • überempfindlich = in übertriebener Weise empfindlich

Chú thích

 • Eine sehr empfindsame oder überempfindliche Person ist sehr dünnhäutig.

erster – letzter

Nghĩa
đầu tiên – cuối cùng

Ví dụ

 • Mein erstes Auto war ein VW Golf.
  Nghĩa
  Chiếc xe đầu tiên của tôi là VW Golf.
 • Sie wohnen im ersten Stock. Wir wohnen in der obersten/letzten Etage.
  Nghĩa
  Họ sống ở tầng một. Chúng tôi sống ở tầng trên cùng / tầng cuối cùng.
 • Ich war zum ersten Mal in Österreich. Und ich bin sicher, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist.
  Nghĩa
  Đó là lần đầu tiên tôi đến Áo. Và tôi chắc rằng nó sẽ không phải là lần cuối cùng.
 • Am ersten April versuchen viele, ihre Mitmenschen mit einem Aprilscherz in den April zu schicken.
  Nghĩa
  Vào ngày 1/4, nhiều người hay gửi cho đồng nghiệp của mình một trò đùa Cá tháng Tư.
 • Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hatte sie noch lange Haare.
  Nghĩa
  Lần cuối gặp nhau, cô ấy vẫn để tóc dài.
 • Ich lese oft nur die erste und die letzte Seite der Zeitung.
  Nghĩa
  Tôi thường chỉ đọc trang đầu tiên và trang cuối cùng của tờ báo.
 • Ich bin der Letzte in der Schlange und muss bestimmt lange warten.
  Nghĩa
  Tôi là người xếp hàng cuối cùng và tôi sẽ phải đợi lâu.
 • Bei dem Rennen ist sie Erste/Letzte geworden.
  Nghĩa
  Trong cuộc đua, cô ấy là người đầu tiên / cuối cùng.

So sánh

 • không có

Tính từ ghép

 • allererster, allererste, allererstes = verstärkend für erster, erste, erstes
 • allerletzter, allerletzte, allerletztes = verstärkend für letzter, letzte, letztes
 • vorletzter, vorletzte, vorletztes = unmittelbar vor dem Letzten
 • drittletzter, drittletzte, drittletztes = der Dritte von hinten

Thành ngữ

die erste Geige spielenden Ton angeben; führend sein
für jmdn. sein letztes Hemd hergebenbereit sein, alles für jmdn. zu tun

Chú thích

 • Diese Adjektive (Man bezeichnet sie auch als Zahlwörter) werden immer dekliniert. Hier erfahrt ihr mehr über die Adjektivdeklination.

fest – locker

Nghĩa
chắc chắn – lỏng lẻo

Ví dụ

 • Die Lampe ist locker, kannst du sie bitte wieder festmachen?
  Nghĩa
  Đèn bị lỏng, bạn có thể lắp lại được không?
 • Keine Sorge, das Regal ist fest verschraubt! Da wird sich nichts lösen.
  Nghĩa
  Đừng lo lắng, kệ đã được vặn chặt! Không có gì sẽ xảy ra ở đó.
 • Mein Sohn hat zwei lockere Milchzähne, die bestimmt bald ausfallen werden.
  Nghĩa
  Con trai tôi có hai chiếc răng sữa bị lung lay chắc chắn sẽ sớm rụng.
 • Er hat einen festen Schlaf, aber sie hat einen sehr leichten Schlaf.
  Nghĩa
  Ông ấy ngủ ngon, nhưng cô ấy ngủ không sâu.
 • Er begrüßte uns mit einem festen Händedruck.
  Nghĩa
  Anh ấy chào chúng tôi bằng một cái bắt tay chắc nịch.
 • Wir empfehlen, bei der Wanderung feste Schuhe zu tragen.
  Nghĩa
  Chúng tôi khuyên bạn nên mang giày chắc chắn khi đi bộ đường dài.

So sánh

 • fest, fester, der/die/das festeste – am festesten
 • locker, lockerer, der/die/das lockerste – am lockersten

Từ đồng nghĩa

 • fest: straff
 • locker: lose, wackelig

Tính từ ghép

 • felsenfest = ganz fest
 • Es gibt zahlreiche Adjektive mit dem Suffix -fest. Diese drücken z.B. aus, dass etwas widerstandsfähig ist (hitzefest, wasserfest) oder dass etwas problemlos getan werden kann (schnittfest, wischfest). Mehr Adjektive und weitere Bedeutungen lest ihr hier: 36 Adjektive mit der Endung -fest

Chú thích

 • Jemand, der ein bisschen verrückt ist, hat eine Schraube locker.
 • Spricht man von lockerer Kleidung, so meint man, dass jemand salopp gekleidet ist. Wir können folglich auch das Adjektivpaar elegant – locker bilden.
 • Wenn bei einem Kind ein Milchzahn locker ist, hat das Kind einen Wackelzahn.

flach – steil

Nghĩa
phẳng – dốc

Ví dụ

 • In dieser flachen Landschaft kann man bis zum Horizont blicken.
  Nghĩa
  Trong phong cảnh đồng bằng như này, bạn có thể nhìn thấy tận chân trời.
 • Die Straße war so steil, dass wir vom Fahrrad absteigen und es schieben mussten.
  Nghĩa
  Đường quá dốc khiến chúng tôi phải xuống xe và đẩy.
 • Sei vorsichtig, denn du stehst an einem sehr steilen Abhang!
  Nghĩa
  Hãy cẩn thận vì bạn đang đứng trên một con dốc rất lớn!
 • Manche Häuser haben flache und manche steile Dächer.
  Nghĩa
  Một số ngôi nhà có mái bằng và một số có mái dốc.
 • Die heutige Etappe des Radrennens ist ganz flach. Morgen wird die Strecke dann bergiger.
  Nghĩa
  Chặng đường đua xe đạp hôm nay rất bằng phẳng. Ngày mai tuyến đường sẽ nhiều núi hơn.

So sánh

 • flach, flacher, der/die/das flachste – am flachsten
 • steil, steiler, der/die/das steilste – am steilsten

Từ đồng nghĩa

 • flach: eben, niedrig, nicht tief
 • steil: abschüssig, schief, schräg

Chú thích

 • Je nach Bedeutung können die Gegensatzpaare auch sein: flach – hoch, flach – tief, flach – hügelig/bergig.
 • Er hat sich ganz flach auf den Boden gelegt, um von niemandem gesehen zu werden.
 • Sie trägt fast immer Schuhe mit flachen Absätzen. Sie findet Schuhe mit hohen Absätzen unbequem.
 • Es gibt keine Suppe, deshalb brauchen wir nur flache Teller. Die tiefen Teller brauchen wir nicht.
 • An dieser Stelle ist der Fluss sehr flach und kann leicht durchquert werden. Weiter flussabwärts ist der Fluss wesentlich tiefer.
 • Hier ist die Landschaft flach. Weiter nördlich wird es aber hügelig/bergig.

fleißig – faul

Nghĩa
chăm chỉ – lười biếng

Ví dụ

 • Er ist sehr fleißig und übt jeden Tag. Er ist ein fleißiger Schüler.
  Nghĩa
  Anh ấy rất chăm chỉ và luyện tập mỗi ngày. Anh ấy là một học sinh chăm chỉ.
 • Sie ist eine sehr fleißige Schülerin. Sie lernt immer fleißig für die Prüfungen.
  Nghĩa
  Cô ấy là một học sinh rất chăm chỉ. Cô ấy luôn học tập chăm chỉ cho các kỳ thi.
 • Am Wochenende war ich faul. Ich hatte keine Lust, für die Prüfung zu lernen.
  Nghĩa
  Tôi đã lười biếng vào cuối tuần. Tôi không cảm thấy thích học cho kỳ thi.
 • Er ist ein fauler Schüler. Er muss fleißiger sein.
  Nghĩa
  Anh ấy là một học sinh lười biếng. Anh ấy phải siêng năng hơn.
 • Sei nicht so faul und hilf uns bitte!
  Nghĩa
  Đừng lười biếng như vậy và hãy giúp chúng tôi!

So sánh

 • fleißig, fleißiger, der/die/das fleißigste – am fleißigsten
 • faul, fauler, der/die/das faulste – am faulsten

Từ đồng nghĩa

 • fleißig: eifrig, emsig
 • faul: arbeitsscheu

Tính từ ghép

 • bienenfleißig = sehr fleißig
 • denkfaul = zu faul zum Denken
 • lauffaul = zu faul, zu Fuß zu gehen
 • maulfaul/mundfaul = einsilbig; schweigsam
 • oberfaul = sehr anrüchig; nicht einwandfrei
 • schreibfaul = ohne Lust, zu schreiben; zu bequem zum Schreiben
 • stinkfaul = sehr faul

Chú thích

 • Eine weitere Bedeutung von faul ist verdorben. Lebensmittel sind bzw. werden faul oder schimmelig. Dann sind sie zu alt und verdorben, sodass man sie nicht mehr essen kann. Sie sind dann ungenießbar geworden.
 • Ihr kennt bestimmt auch das Sprichwort Ohne Fleiß kein Preis.

frei – besetzt

Nghĩa
trống, rảnh – bận, đang được sử dụng

Ví dụ

 • Entschuldigung, ist der Platz/Stuhl noch frei?
  Nghĩa
  Xin lỗi, chỗ / ghế này còn trống không?
 • Ja, der Platz/Stuhl ist noch frei. Nein, (es) tut mir leid, aber er ist besetzt.
  Nghĩa
  Có, chỗ / ghế này vẫn còn trống. Không, tôi xin lỗi, nhưng nó có người ngồi rồi.
 • Die Toilette ist besetzt. Ich muss vor dem besetzten Klo warten.
  Nghĩa
  Nhà vệ sinh đã có người. Tôi phải đợi trước nhà vệ sinh có người.
 • Wir hatten Glück und haben noch drei freie Sitzplätze gefunden.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã may mắn và tìm thấy ba chỗ ngồi miễn phí.
 • Wir sind zu spät gekommen und alle Sitzplätze waren schon besetzt.
  Nghĩa
  Chúng tôi đến quá muộn và tất cả các ghế đã kín chỗ.

So sánh

 • frei, freier, der/die/das frei(e)ste – am frei(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • frei: verfügbar
 • besetzt: belegt, vergeben

Tính từ ghép

 • Es gibt zahlreiche aus einem Nomen + frei zusammengesetzte Adjektive. Deren Bedeutung ist frei von bzw. ohne.
 • ablösefrei, akzentfrei, alkoholfrei, autofrei, barrierefrei, beschwerdefrei, einwandfrei, fehlerfrei, gebührenfrei, glutenfrei, keimfrei, kostenfrei, laktosefrei, nikotinfrei, rauchfrei, rezeptfrei, schmerzfrei, schneefrei, schuldenfrei, schwindelfrei, sorgenfrei, steuerfrei, stressfrei, werbefrei

Chú thích

 • Wenn wir in der U-Bahn oder im Bus von unserem Sitzplatz aufstehen, damit eine ältere Person sich setzen kann, so machen wir den Sitzplatz frei.
 • Wenn wir einen Sitzplatz neben uns für eine andere Person, die bald kommen wird, reservieren, dann halten wir den Sitzplatz für diese Person frei.
 • Machen wir jemandem Platz, damit er an uns vorbeigehen oder vorbeifahren kann, so machen wir ihm den Weg frei. 

frei – unfrei

Nghĩa
tự do – không tự do

Ví dụ

 • Nach drei Wochen der Gefangenschaft, war sie endlich wieder frei.
  Nghĩa
  Sau ba tuần bị giam cầm, cuối cùng cô ta đã được tự do trở lại.
 • Ich habe mich damals sehr unfrei gefühlt.
  Nghĩa
  Tôi cảm thấy rất không thoải mái vào thời điểm đó.
 • Ich will frei sein und tun und lassen können, was ich will.
  Nghĩa
  Tôi muốn được tự do và có thể làm những gì tôi muốn.
 • Leider bin ich in dieser Entscheidung unfrei. Sonst würde ich bestimmt anders entscheiden.
  Nghĩa
  Rất tiếc là tôi không được tự do quyết định. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ quyết định khác.
 • Es gibt leider immer noch Gesellschaften, in denen die Frauen unfrei sind.
  Nghĩa
  Thật không may, vẫn có những xã hội mà phụ nữ không được tự do.

So sánh

 • frei, freier, der/die/das frei(e)ste – am frei(e)sten
 • unfrei, unfreier, der/die/das unfrei(e)ste – am unfrei(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • frei: in Freiheit, unabhängig, ungebunden
 • unfrei: abhängig, gefangen, in Gefangenschaft, unterdrückt

Tính từ ghép

 • freiwillig = aus freiem Willen; ohne Zwang
 • hitzefrei (auch: das Hitzefrei) = schulfrei wegen zu großer Hitze
 • jugendfrei = für Jugendliche zugelassen
 • sturmfrei haben = ohne die Eltern zu Hause sein

Danh từ quan trọng

 • die Gedankenfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit

Chú thích

 • Jemand, der unabhängig ist oder sich nicht in Gefangenschaft befindet, ist frei. Jemand, der nicht zur Arbeit oder zur Schule gehen muss, hat frei.
 • Wenn jemand eingesperrt oder gefangen ist, ist er nicht frei.

freundlich – unfreundlich

Nghĩa
thân thiệt – không thân thiện

Ví dụ

 • Sie ist immer sehr freundlich zu allen Leuten.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất tốt với mọi người.
 • Er ist ein sehr unfreundlicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất khó gần.
 • Sie waren immer sehr freundlich zu mir.
  Nghĩa
  Họ đã luôn luôn rất tốt với tôi.
 • Vielen Dank! Das ist sehr freundlich von Ihnen.
  Nghĩa
  Cảm ơn rất nhiều! Ngài thật tốt bụng.

So sánh

 • freundlich, freundlicher, der/die/das freundlichste – am freundlichsten
 • unfreundlich, unfreundlicher, der/die/das unfreundlichste – am unfreundlichsten

Từ đồng nghĩa

 • freundlich: nett, sympathisch
 • unfreundlich: unsympathisch

Tính từ ghép

 • Adjektive, die aus einem Nomen + freundlich zusammengesetzt sind, haben die Bedeutungen gut (geeignet) für jemanden/etwas oder jemandem/einer Sache wohlgesinnt.
 • arbeitnehmerfreundlich, familienfreundlich, gastfreundlich, hautfreundlich, tierfreundlich, umweltfreundlich, verbraucherfreundlich

Chú thích

 • In formalen Briefen oder E-Mails verabschieden wir uns oft mit diesen Formeln (ohne Komma dahinter):
 • Mit freundlichen Grüßen oder Freundliche Grüße

froh – sauer

Nghĩa
vui vẻ – bực tức

Ví dụ

 • Ich bin froh, dass ich die Prüfung bestanden habe.
  Nghĩa
  Tôi rất vui vì tôi đã vượt qua kỳ thi.
 • Ich bin wirklich sauer. Er hatte versprochen, mir beim Umzug zu helfen, doch er hat im letzten Moment abgesagt.
  Nghĩa
  Tôi thực sự tức giận. Anh ấy đã hứa sẽ giúp tôi di chuyển, nhưng anh ấy đã hủy bỏ vào giây phút cuối cùng.
 • Auf der Rückfahrt mit dem Auto hat es geschneit und die Straßen waren glatt. Wir waren wirklich froh, als wir wieder zu Hause waren.
  Nghĩa
  Trên đường trở về bằng xe hơi, tuyết rơi và đường trơn trượt. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi về đến nhà.
 • Sei froh, dass du diese Arbeit nicht machen musst!
  Nghĩa
  Hãy mừng vì bạn không phải làm công việc này!
 • Die Feier war langweilig. Du kannst froh sein, dass du nicht dabei warst.
  Nghĩa
  Cuộc ăn mừng thật tẻ nhạt. Bạn có thể vui mừng vì bạn đã không ở đó.
 • Ich bin froh, dass alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgenommen hatte.
  Nghĩa
  Tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch của tôi.
 • Sie ist ganz schön sauer auf uns, weil wir ihr nicht geholfen haben.
  Nghĩa
  Cô ấy thực sự giận chúng tôi vì đã không giúp cô ấy.
 • Er regt sich über jede Kleinigkeit auf und wird immer schnell sauer.
  Nghĩa
  Anh ấy khó chịu về mọi điều nhỏ nhặt và luôn nhanh chóng tức giận.

So sánh

 • froh, froher, der/die/das froh(e)ste – am froh(e)sten
 • sauer, saurer, der/die/das sauerste – am sauersten

Từ đồng nghĩa

 • froh: fröhlich, glücklich, gut gelaunt, zufrieden
 • sauer: verärgert, wütend

Tính từ ghép

 • heilfroh = sehr froh
 • stinksauer = sehr sauer
  stocksauer = sehr sauer

Chú thích

 • Wir wünschen „Frohe Weihnachten!“ und „Frohe Ostern!“.
 • Wenn es um den Geschmack geht, so ist das Adjektivpaar süß – sauer.

fröhlich – traurig

Nghĩa
vui vẻ – buồn bã

Ví dụ

 • Sie ist immer sehr fröhlich und gut gelaunt.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất vui vẻ và tâm trạng thoải mái.
 • Er ist ein fröhlicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người hạnh phúc.
 • Das ist eine traurige Nachricht.
  Nghĩa
  Đó là một tin buồn.
 • Dieses Lied macht mich sehr traurig/fröhlich.
  Nghĩa
  Bài hát này làm tôi rất buồn / hạnh phúc.
 • Ich bin traurig, weil ich die Prüfung nicht bestanden habe.
  Nghĩa
  Tôi buồn vì tôi đã thi trượt.
 • Wenn ich dieses Lied höre, werde ich immer sehr traurig.
  Nghĩa
  Khi tôi nghe bài hát này, tôi luôn rất buồn.

So sánh

 • fröhlich, fröhlicher, der/die/das fröhlichste – am fröhlichsten
 • traurig, trauriger, der/die/das traurigste – am traurigsten

Từ đồng nghĩa

 • fröhlich: ausgelassen, freudig, froh, glücklich
 • traurig: bedrückt, bekümmert, betrübt, unglücklich

Tính từ ghép

 • feuchtfröhlich = aufgrund von Alkoholkonsum fröhlich und ausgelassen
 • tieftraurig = sehr traurig
 • todtraurig = sehr traurig

Chú thích

 • Zu Weihnachten/Ostern können wir sowohl „Frohe Weihnachten/Ostern!“ als auch „Fröhliche Weihnachten/Ostern!“ wünschen.
 • Das Adjektiv froh hat auch die Bedeutungen zufrieden und erleichtert. Wir sagen z.B.: „Ich bin froh, dass ich die Prüfung bestanden habe.“ In diesem Fall können wir das Adjektiv fröhlich nicht verwenden.
 • Wenn uns etwas glücklich, traurig oder fröhlich macht, können wir sagen:
 • Das stimmt mich traurig/glücklich/fröhlich.

früh – spät

Nghĩa
sớm – muộn

Ví dụ

 • Ich muss früh aufstehen, trotzdem gehe ich spät ins Bett.
  Nghĩa
  Tôi phải dậy sớm, nhưng tôi vẫn đi ngủ muộn.
 • Wie spät ist es? Es ist sieben Uhr.
  Nghĩa
  Mấy giờ rồi? Bây giờ là bảy giờ.
 • Es ist schon spät, ich muss nach Hause gehen.
  Nghĩa
  Muộn rồi, tôi phải về nhà.
 • Er ist mal wieder zu spät gekommen. Er muss pünktlicher sein.
  Nghĩa
  Anh ta lại đến muộn. Anh ta phải đúng giờ hơn.
 • Kannst du das nächste Mal bitte früher kommen?
  Nghĩa
  Bạn có thể đến sớm hơn vào lần sau được không?

So sánh

 • früh, früher, der/die/das früh(e)ste – am früh(e)sten
 • spät, später, der/die/das späteste – am spätesten

Từ đồng nghĩa

 • früh: beizeiten, frühzeitig, zeitig

Thành ngữ

bis in die Puppen aufbleibenbis spät in die Nacht aufbleiben
in aller Frühe / Herrgottsfrühesehr früh am Morgen
mit den Hühnern aufstehensehr früh aufstehen
mit den Hühnern schlafen gehensehr früh schlafen gehen
von früh bis spätden ganzen Tag; ständig

Chú thích

 • Beziehen wir uns auf den Morgen des kommenden Tags, sagen wir „morgen früh“. Aber wir sagen „morgen Mittag“, „morgen Abend“ usw.

ganz – kaputt

Nghĩa
nguyên vẹn – hỏng hóc

Ví dụ

 • Die Lampe ist kaputt. Sie funktioniert nicht mehr.
  Nghĩa
  Đèn bị hỏng. Nó không còn sáng nữa.
 • Die Tasse ist auf den Boden gefallen. Zum Glück ist sie ganz geblieben.
  Nghĩa
  Chiếc cốc rơi xuống đất. May mắn thay, nó vẫn còn nguyên vẹn.
 • Das kann kaputtgehen. Sei vorsichtig, mach das nicht kaputt!
  Nghĩa
  Cái này dễ vỡ lắm đấy. Hãy cẩn thận, đừng làm nó vỡ!
 • Pass auf! Das geht schnell kaputt.
  Nghĩa
  Coi chừng! Nó rất dễ vỡ đấy.
 • Das Spielzeug ist kaputt. Kannst du es bitte wieder ganz machen?
  Nghĩa
  Đồ chơi bị hỏng. Bạn có thể vui lòng sửa nó lành lặn lại được không?

So sánh

 • kaputt, kaputter, der/die/das kaputteste – am kaputtesten

Từ đồng nghĩa

 • ganz: intakt, unbeschädigt
 • kaputt: beschädigt, defekt, entzwei, zerbrochen, zerstört

Ghép với động từ

kaputtgehenvon selbst zerbrechen; aufhören, zu funktionieren
kaputt machenzerbrechen; zerstören
ganz bleibennicht kaputtgehen
ganz machenreparieren

Chú thích

 • Wenn eine Person sagt, dass sie total kaputt ist, so ist sie völlig erschöpft und ganz müde.
 • Das Adjektiv ganz hat auch die Bedeutung vollständig, komplett. Wir sagen z.B. „das ganze Wochenende“, wenn wir von der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend sprechen.
 • So erklären sich auch auf den ersten Blick unlogische Sätze wie „Die Tasse fiel herunter und war ganz kaputt.“ 

Bài viết bạn có thể thích:

Tình huống xin visa trong tiếng Đức - Beantragung eines Visums

Xin visa hay gia hạn visa là một trong những công việc mà bất cứ ai trong chúng ta muốn sang Đức sinh sống và học tập, làm việc đều phải làm phải không các bạn?

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề kì nghỉ và du lịch

Mẫu câu chủ đề thời kì nghỉ, du lịch gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 45: Giới từ trong tiếng Đức – Präpositionen

Mọi điều liên quan đến giới từ tiếng Đức đều nằm ở bài này. Đọc xong bạn sẽ biết wovon, davon nghĩa là gì và sử dụng chúng như người Đức.

Bài 35: Thì quá khứ thường trong tiếng Đức - das Präteritum

Quá khứ thường trong tiếng Đức hay khiến học viên băn khoăn với thì hiện tại hoàn thành. Cùng tìm hiểu kĩ nó, giúp phân biệt với các thì khác nhé.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề sức khỏe

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề sức khỏe gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Kiểm tra kiến thức der die das mỗi ngày trình độ A1

CLB Tiếng Đức Việt Đức đã tạo ra một giải pháp tuyệt vời để giúp bạn vượt qua nỗi lo về der die das. Hãy tham gia học ngay bạn nhé.

Từ vựng tiếng Đức theo chủ đề viết tắt

Có rất nhiều từ viết tắt trong tiếng Đức. Ở bài này, chúng ta cùng tìm hiểu một số từ thông dụng thường thấy trong các văn bản hàng ngày nhé.

Bài 53: Phương pháp luyện nghe tiếng Đức

Kinh nghiệm luyện nghe tiếng Đức mỗi ngày một tốt hơn. Kinh nghiệm do những người học tiếng Đức lâu năm chia sẻ. Làm chủ kĩ năng nghe sau khi đọc.

Tình huống tại khách sạn trong tiếng Đức

Người Đức đặc biệt thích đi du lịch. Nếu bạn sang Đức sinh sống, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ nhiễm thói quen vô cùng đáng yêu này của họ.

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 3 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x