200 tính từ tiếng Đức quan trọng nhất từ A1 đến B1

0 901

55 phút Tính từ là một từ loại quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu vốn tính từ của bạn nhiều thì bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn.

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

55 phút

Từ 101 đến 150

lebendig – tot

Nghĩa
sống – chết

Ví dụ

 • Er war mehr tot als lebendig.
  Nghĩa
  Anh ta đã chết nhiều hơn là sống.
 • Er ist früh gestorben. Er ist schon lange tot.
  Nghĩa
  Anh ấy mất sớm. Anh ấy đã chết lâu rồi.
 • Die Kinder sind sehr lebendig.
  Nghĩa
  Những đứa trẻ rất hoạt bát.
 • Berlin ist eine sehr lebendige Stadt.
  Nghĩa
  Berlin là một thành phố rất sống động.

So sánh

 • lebendig, lebendiger, der/die/das lebendigste – am lebendigsten

Từ đồng nghĩa

 • lebendig: lebend, lebhaft, am Leben

Tính từ ghép

 • quicklebendig = sehr lebhaft; mit sprühender Lebendigkeit
 • mausetot = ganz und gar tot

Chú thích

 • Wenn in einer Stadt oder in einem Stadtviertel viel los ist, sprechen wir von einer lebendigen Stadt bzw. von einem lebendigen Viertel. Ist in einer Stadt oder in einem Stadtteil aber nicht viel los, dann ist dort tote Hose.
 • Achtet bitte auf die Rechtschreibung!
 • Adjektiv: tot
  Verb: töten
  Nomen: der Tod, der/die Tote (tote Person)

lecker – eklig

Nghĩa
ngon – kinh tởm

Ví dụ

 • Das Essen schmeckt (mir) sehr gut. Es ist sehr lecker.
  Nghĩa
  Thức ăn có vị (đối với tôi) rất ngon. Nó rất ngon.
 • Ich finde die Suppe nicht lecker. Sie schmeckt mir nicht.
  Nghĩa
  Tôi không nghĩ rằng món súp này ngon. Tôi không thích nó.
 • Er hat ein leckeres Essen gekocht. Das schmeckt sehr lecker.
  Nghĩa
  Anh ấy đã nấu một bữa ăn ngon. Vị này rất ngon.
 • Schmeckt es dir? – Ja, lecker.
  Nghĩa
  Nó có ngon không? – Có ngon.
 • Ich mag keinen Milchreis. Ich finde Milchreis eklig.
  Nghĩa
  Tôi không thích bánh gạo. Tôi nghĩ bánh gạo là không ngon.

So sánh

 • lecker, leckerer, der/die/das leckerste – am leckersten
 • eklig, ekliger, der/die/das ekligste – am ekligsten

Từ đồng nghĩa

 • lecker: appetitlich, köstlich, schmackhaft, vorzüglich, wohlschmeckend
 • eklig: abscheulich, ekelhaft, entsetzlich, furchtbar, unappetitlich, widerwärtig, zum Kotzen

Chú thích

 • Wenn uns etwas nicht schmeckt, sagen wir entweder „Das ist nicht lecker“ oder „Das schmeckt (mir) nicht.“
 • Nicht alles, was wir nicht lecker finden, ist eklig. Daher kann das Adjektivpaar auch lecker – nicht lecker sein.
 • Über den Geschmack von Speisen und Getränken können wir wie folgt sprechen:

Ich mag das Essen (nicht).
Das Essen schmeckt mir (nicht).
Ich finde das Essen (nicht) lecker.
Ich esse gern Reibekuchen mit Apfelkompott.
Am liebsten esse/trinke/mag ich…
Mein Lieblingsessen/Lieblingsgetränk ist…

 • Das Verb gefallen verwenden wir in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

letzter – nächster

Nghĩa
cuối cùng – tiếp theo

Ví dụ

 • Letzten Montag hatte ich Training. Nächsten Montag fällt das Training aus.
  Nghĩa
  Tôi đã được đào tạo vào thứ Hai tuần trước. Buổi đào tạo sẽ bị hủy bỏ vào thứ hai tới.
 • Wir haben uns (am) letzten Dienstag getroffen.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã gặp nhau vào thứ Ba tuần trước.
 • Ich habe mich mit ihr für nächsten Donnerstag verabredet.
  Nghĩa
  Tôi có một cuộc hẹn với cô ấy vào thứ Năm tới.
 • Was habt ihr (im) letzten Sommer gemacht?
  Nghĩa
  Bạn đã làm gì (vào mùa hè năm ngoái)?
 • Sollen wir nächstes Wochenende zusammen essen gehen?
  Nghĩa
  Cuối tuần sau chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?
 • Wenn du willst, können wir uns nächstes/am nächsten Wochenende treffen.
  Nghĩa
  Nếu bạn muốn, chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần tới / sau.
 • Der letzte Montag war ein ganz besonderer Tag.
  Nghĩa
  Thứ Hai vừa qua là một ngày rất đặc biệt.
 • Die letzte Woche war sehr schön.
  Nghĩa
  Tuần qua đã rất tốt đẹp.
 • Das letzte Jahr war abwechslungsreich.
  Nghĩa
  Năm trước đã thay đổi.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • letzten, letzte, letztes: vergangenen, vergangene, vergangenes
 • nächsten, nächste, nächstes: kommenden, kommende, kommendes

Tính từ ghép

 • vorletzten, vorletzte, vorletztes = vor dem letzten, vor der letzten
 • übernächsten, übernächste, übernächstes = auf den nächsten folgend, auf die nächste folgend, auf das nächste folgend

Chú thích

Die Adjektive letzt- und nächst- werden in Zeitangaben attributiv verwendet, sie stehen also vor einem Nomen und müssen dekliniert werden. Ohne Präposition stehen sie bei Zeitangaben im Akkusativ, mit den Wechselpräpositionen (anin) stehen sie mit dem Dativ.


lustig – ernst

Nghĩa
hài hước – nghiêm túc

Ví dụ

 • Was ist los mit dir? Warum bist du heute so ernst?
  Nghĩa
  Có chuyện gì với bạn vậy? Sao hôm nay bạn nghiêm túc vậy
 • Wir haben gestern einen lustigen Film gesehen. Wir haben viel gelacht.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã xem một bộ phim vui vẻ ngày hôm qua. Chúng tôi đã cười rất nhiều.
 • Die Lage ist ernst und es gibt nichts zu lachen.
  Nghĩa
  Tình hình thật nghiêm trọng và không có gì đáng cười.
 • Er bemühte sich, ernst zu bleiben und ein Lachen zu unterdrücken.
  Nghĩa
  Anh ấy cố tỏ ra nghiêm túc và cố nín cười.
 • Es war ein lustiger Abend. Wir hatten viel Spaß.
  Nghĩa
  Đó là một buổi tối vui nhộn. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
 • Die Lage ist ernst und mir ist nicht zum Spaßen zumute.
  Nghĩa
  Tình hình nghiêm trọng và tôi không cảm thấy vui vẻ.
 • Er ist sehr ernst. Ich glaube, er geht zum Lachen in den Keller.
  Nghĩa
  Anh ấy rất nghiêm túc. Tôi nghĩ anh ấy đi xuống tầng hầm để cười.

So sánh

 • lustig, lustiger, der/die/das lustigste – am lustigsten
 • ernst, ernster, der/die/das ernsteste – am ernstesten

Từ đồng nghĩa

 • lustig: amüsant, heiter, humorvoll, spaßig, vergnüglich, vergnügt
 • ernst: besorgniserregend, ernsthaft, unlustig

Tính từ ghép

 • abenteuerlustig = Lust auf Abenteuer habend
 • lebenslustig = Spaß am Leben habend
 • reiselustig = Freude am Reisen habend
 • unlustig = keine Lust verspürend
 • unternehmungslustig = Lust verspürend, etwas zu unternehmen
 • bierernst = übertrieben ernst
 • bitterernst = sehr ernst
 • todernst = sehr ernst

Chú thích

 • Wenn jemand abenteuerlustig ist, dann hat er Lust, Abenteuer zu erleben, selbst wenn diese ganz und gar nicht lustig sind.

männlich – weiblich

Nghĩa
nam tính – nữ tính

Ví dụ

 • Die Polizei sucht nach einer männlichen und einer weiblichen Person.
  Nghĩa
  Cảnh sát đang tìm một nam một nữ.
 • Er hat eine sehr männliche Stimme.
  Nghĩa
  Anh ấy có một giọng nói rất đàn ông.
 • Gibt es typisch männliche und typisch weibliche Eigenschaften?
  Nghĩa
  Có những đặc điểm điển hình là nam và điển hình là nữ?
 • Welche männlichen und weiblichen Vornamen sind eigentlich gerade in Mode?
  Nghĩa
  Tên nam và nữ nào thực sự đang thịnh hành hiện nay?
 • Sein Gesicht hat weibliche Züge.
  Nghĩa
  Gương mặt anh có những nét nữ tính.
 • Wie kann man männliche und weibliche Fische voneinander unterscheiden?
  Nghĩa
  Làm thế nào bạn có thể phân biệt giữa cá đực và cá cái?

So sánh

 • männlich, männlicher, der/die/das männlichste – am männlichsten
 • weiblich, weiblicher, der/die/das weiblichste – am weiblichsten

Từ đồng nghĩa

 • männlich: maskulin
 • weiblich: feminin

Tính từ ghép

 • unmännlich = ohne als typisch männlich geltende Eigenschaften
 • unweiblich = ohne als typisch weiblich geltende Eigenschaften

Chú thích

 • In der deutschen Grammatik sprechen wir von Maskulinum, Femininum und Neutrum, also von männlichen (maskulinen), weiblichen (femininen) und sächlichen (neutralen) Nomen und Artikeln.
 • Eine Person, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, kann sich in Deutschland seit 2018 als divers im Geburtenregister eingetragen werden.

möglich – unmöglich

Nghĩa
có thể – không thể

Ví dụ

 • Ich möchte mich mit dir treffen. Ist das möglich?
  Nghĩa
  Tôi muốn gặp bạn. Điều đó có thể không?
 • Es ist nicht möglich, das Problem zu lösen.
  Nghĩa
  Không thể giải quyết vấn đề này.
 • Es ist unmöglich, mit ihr zu sprechen. Sie geht einfach nicht ans Telefon.
  Nghĩa
  Không thể nói chuyện với cô ấy. Đơn giản là cô ấy không trả lời điện thoại.

So sánh

 • möglich, möglicher, der/die/das möglichste – am möglichsten
 • unmöglich, unmöglicher, der/die/das unmöglichste – am unmöglichsten

Từ đồng nghĩa

 • möglich: denkbar, durchführbar, machbar, praktikabel, realisierbar, umsetzbar, vorstellbar
 • unmöglich: ausgeschlossen, aussichtslos, undenkbar, unvorstellbar

Tính từ ghép

 • baldmöglichst = so bald wie möglich
 • bestmöglich = so gut wie möglich
 • frühestmöglich = so früh wie möglich
 • größtmöglich = so groß wie möglich
 • schnellstmöglich = so schnell wie möglich

Chú thích

 • Das Adverb möglichst hat die Bedeutungen so… wie möglich oder wenn es sich ermöglichen lässt.
 • Unser Ziel ist es, unsere Aufgabe möglichst gut zu erledigen.
  Antworten Sie mir möglichst noch heute!
 • Das Adjektiv unmöglich hat auch die Bedeutung nicht akzeptabel.
 • Ihr Verhalten ist unmöglich. Sie hat ein unmögliches Verhalten.
  Er benimmt sich einfach unmöglich.
  Seine Kleidung ist einfach unmöglich. So kann man doch nicht rumlaufen!

müde – wach

Nghĩa
mệt mỏi – tỉnh táo

Ví dụ

 • Ich bin sehr müde, deshalb gehe ich jetzt ins Bett.
  Nghĩa
  Tôi rất mệt mỏi, đó là lý do tại sao tôi đi ngủ ngay bây giờ.
 • Ich bin müde von der Arbeit. Ich muss mich jetzt ausruhen.
  Nghĩa
  Tôi mệt mỏi vì công việc. Tôi phải nghỉ ngơi ngay bây giờ.
 • Du siehst müde aus. Du solltest wirklich schlafen gehen.
  Nghĩa
  Bạn trông có vẻ mệt mỏi. Bạn thực sự nên đi ngủ.
 • Ich habe mich ein bisschen hingelegt, weil ich noch sehr müde war. Aber jetzt bin ich wach.
  Nghĩa
  Tôi nằm xuống một chút vì tôi vẫn còn rất mệt. Nhưng bây giờ tôi tỉnh táo rồi.
 • Wir müssen jetzt wirklich wach und konzentriert bleiben.
  Nghĩa
  Chúng tôi thực sự cần phải tỉnh táo và tập trung ngay bây giờ.
 • Unsere Kinder sind morgens immer schon sehr früh wach.
  Nghĩa
  Các con của chúng tôi luôn dậy từ sáng sớm.

So sánh

 • müde, müder, der/die/das müdeste – am müdesten
 • wach, wacher, der/die/das wachste – am wachsten

Từ đồng nghĩa

 • müde: ermüdet, erschöpft, schläfrig, schlapp, übermüdet, unausgeschlafen
 • wach: ausgeruht, ausgeschlafen, munter, nicht schlafend

Tính từ ghép

 • todmüde = sehr müde; sehr erschöpft
 • hundemüde = sehr müde; sehr erschöpft
 • sterbensmüde = sehr müde; sehr erschöpft
 • saumüde = sehr müde
 • hellwach = völlig wach

Chú thích

 • Es gibt sehr viele andere Wörter und Ausdrücke mit der Bedeutung müde.
 • Die Partizipien II ausgeschlafen und ausgeruht werden als Adjektive verwendet. Die Verben sind ausschlafen bzw. ausruhen.

mutig – feig/feige

Nghĩa
dũng cảm – hèn nhát

Ví dụ

 • Hab keine Angst! Sei nicht so feige! Sei mutiger! Trau dich!
  Nghĩa
  Đừng sợ! Đừng hèn nhát như vậy! Hãy dũng cảm lên! Tôi thách bạn đấy!
 • Er ist ein mutiger Mensch. Er ist nicht so feige wie andere.
  Nghĩa
  Ông ta là một người dũng cảm. Anh ấy không hèn nhát như những người khác.
 • Sie hat eine mutige Entscheidung getroffen.
  Nghĩa
  Cô ấy đã quyết định dũng cảm.
 • Das sind doch alles nur feige Ausreden! Sie sollte zu dem, was sie getan hat, stehen.
  Nghĩa
  Tất cả chỉ là những lời bào chữa hèn nhát! Cô ấy nên đứng về phía những gì cô ấy đã làm.
 • Er war zu feige, ihr die Wahrheit zu sagen. Er traute sich einfach nicht.
  Nghĩa
  Anh ta đã quá hèn nhát khi nói cho cô ấy biết sự thật. Chỉ đơn giản là anh ấy không dám.

So sánh

 • mutig, mutiger, der/die/das mutigste – am mutigsten
 • feige, feiger, der/die/das feigste – am feigsten

Từ đồng nghĩa

 • mutig: beherzt, couragiert, furchtlos, gewagt, kühn, unerschrocken
 • feige: ängstlich, mutlos

Tính từ ghép

 • entmutigt = mutlos geworden
 • missmutig = schlecht gelaunt
 • todesmutig = sehr mutig; ohne den Tod zu fürchten
 • wagemutig = kühn, unerschrocken

Chú thích

 • Eine feige und ängstliche Person bezeichnet man auch als Feigling oder Angsthase. Ängstliche Menschen fürchten sich davor, etwas zu tun.
 • Wer mutig ist, hat den Mut, etwas zu tun, obwohl dies nicht ohne Risiko ist. Mutige Personen trauen sich oder wagen es, etwas zu tun.

nackt – bekleidet

Nghĩa
khỏa thân – mặc quần áo

Ví dụ

 • Im Sommer schläft er am liebsten nackt. Er liebt es, ohne Kleidung zu schlafen.
  Nghĩa
  Vào mùa hè, anh ấy thích ngủ khỏa thân hơn. Anh ấy thích ngủ mà không mặc quần áo.
 • Am FKK-Strand sind alle Menschen nackt. Die Menschen gehen nackt baden.
  Nghĩa
  Mọi người đều khỏa thân trên bãi biển theo chủ nghĩa khỏa thân. Mọi người khỏa thân đi bơi.
 • Sie war nicht nackt, sie war bekleidet.
  Nghĩa
  Cô ấy không khỏa thân, cô ấy đã mặc quần áo.
 • Warum bist du nackt? Zieh dich bitte wieder an!
  Nghĩa
  Tại sao bạn khỏa thân Hãy mặc quần áo lại!

So sánh

 • nackt, nackter, der/die/das nackteste – am nacktesten

Từ đồng nghĩa

 • nackt: entblößt, enthüllt, entkleidet, hüllenlos, nackig, unbedeckt, unbekleidet
 • bekleidet: angezogen, nicht nackt

Tính từ ghép

 • halbnackt / halb nackt = teilweise nackt
 • pudelnackt = ganz nackt
 • splitterfasernackt = ganz nackt
 • halbbekleidet / halb bekleidet = nur teilweise bekleidet
 • leichtbekleidet/ leicht bekleidet = mit einem dünnen Kleidungsstück bekleidet

Chú thích

 • Wer nackt sein will, zieht sich aus oder entkleidet sich. Dann ist er ausgezogen bzw. entkleidet.
 • Will man nicht mehr nackt sein, zieht man sich wieder an. Dann ist man wieder angezogen bzw. bekleidet.

nass – trocken

Nghĩa
ẩm ướt – khô ráo

Ví dụ

 • Es hat geregnet und ich hatte keinen Regenschirm dabei. Deshalb bin ich ziemlich nass geworden.
  Nghĩa
  Trời mưa và tôi không có ô bên mình. Đó là lý do tại sao tôi khá ướt.
 • Du solltest nicht mit nassen Haaren rausgehen, denn du könntest dich erkälten.
  Nghĩa
  Bạn không nên ra ngoài với mái tóc ướt vì có thể bị cảm lạnh.
 • Die Papiere sind nicht nur feucht, sie sind sogar richtig nass.
  Nghĩa
  Các giấy tờ không chỉ ẩm ướt, chúng thực sự ướt.
 • Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet und alles ist sehr trocken.
  Nghĩa
  Trời đã không mưa trong nhiều tuần và mọi thứ đều rất khô ráo.
 • Meine Klamotten waren nass, aber sie sind schon wieder trocken/getrocknet.
  Nghĩa
  Quần áo của tôi bị ướt, nhưng chúng đã khô / khô lại.

So sánh

 • nass, nasser1, der/die/das nasseste2 – am nassesten2
 • trocken, trockener, der/die/das trockenste – am trockensten
  • 1 auch: nässer 2 auch: der nässeste / am nässesten

Từ đồng nghĩa

 • nass: begossen, durchnässt, feucht
 • trocken: ausgedörrt, ausgetrocknet

Tính từ ghép

 • klatschnass = völlig nass; durch und durch nass
 • klitschnass = völlig nass; durch und durch nass
 • pitschepatschenass = völlig nass; durch und durch nass
 • regennass = nass vom Regen
 • furztrocken = völlig trocken
 • staubtrocken = sehr trocken

Chú thích

 • Ein Wein, der nicht süß/lieblich ist, ist trocken. Wir sprechen von einem trockenen Wein.
 • Wenn man nass ist, kann man sich mit einem Handtuch abtrocknen oder warten, bis man von selbst trocknet.

natürlich – unnatürlich

Nghĩa
tự nhiên – không tự nhiên

Ví dụ

 • Er ist ein sehr natürlicher Mensch. Ich mag seine Natürlichkeit.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất tự nhiên. Tôi thích sự tự nhiên của nó.
 • Ihre natürliche Haarfarbe ist dunkelblond.
  Nghĩa
  Màu tóc tự nhiên của cô ấy là vàng sẫm.
 • Ihre neue Haarfarbe ist sehr unnatürlich.
  Nghĩa
  Màu tóc mới của bạn rất không tự nhiên.
 • Er legt oft ein sehr unnatürliches Verhalten an den Tag.
  Nghĩa
  Anh ấy thường thể hiện những hành vi rất mất tự nhiên.
 • Trotz ihrer großen Erfolge ist sie immer sehr natürlich geblieben.
  Nghĩa
  Mặc dù thành công lớn, nó vẫn luôn rất tự nhiên.
 • Es ist wichtig, dass die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld leben.
  Nghĩa
  Điều quan trọng là các loài động vật phải sống trong môi trường tự nhiên của chúng.
 • Sie ist eines natürlichen Todes gestorben.
  Nghĩa
  Cô ấy chết vì nguyên nhân tự nhiên.
 • Die Polizei vermutet, dass er eines unnatürlichen Todes gestorben ist.
  Nghĩa
  Cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta chết một cái chết không tự nhiên.

So sánh

 • natürlich, natürlicher, der/die/das natürlichste – am natürlichsten
 • unnatürlich, unnatürlicher, der/die/das unnatürlichste – am unnatürlichsten

Từ đồng nghĩa

 • natürlich: authentisch, echt, nicht künstlich
 • unnatürlich: falsch, gekünstelt, künstlich, unecht

Tính từ ghép

 • übernatürlich = das natürliche Maß übersteigend; die Naturgesetze übersteigend

Chú thích

 • Das Adverb natürlich hat die Bedeutung selbstverständlichklar. Ist doch klar, oder?

nett – gemein

Nghĩa
tốt tính – xấu tính

Ví dụ

 • Er ist immer sehr nett zu mir.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất tốt với tôi.
 • Vielen Dank! Das ist sehr nett von dir.
  Nghĩa
  Cảm ơn rất nhiều! Bạn thực sự tốt bụng.
 • Seine Frau ist sehr nett. Er hat eine sehr nette Frau.
  Nghĩa
  Vợ anh ấy rất tốt. Anh ấy có một người vợ rất tốt.
 • Sie hat einen sehr netten Mann. Ich finde ihn sehr nett.
  Nghĩa
  Cô ấy có một người chồng rất tốt. Tôi nghĩ anh ấy rất tốt.
 • Das war jetzt aber sehr gemein von dir.
  Nghĩa
  Bạn thực sự là không tốt.
 • Er ist ein sehr gemeiner Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất xấu tính.
 • Ich finde, diese Bemerkung war sehr gemein.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng bình luận đó rất ác ý.
 • Sei doch nicht immer so gemein! Sei doch mal ein bisschen netter!
  Nghĩa
  Đừng luôn xấu tính như vậy! Hãy đẹp hơn một chút!
 • Du könntest ruhig ein bisschen netter zu ihr sein.
  Nghĩa
  Bạn có thể tốt hơn một chút với cô ấy.

So sánh

 • nett, netter, der/die/das netteste – am nettesten
 • gemein, gemeiner, der/die/das gemeinste – am gemeinsten

Từ đồng nghĩa

 • nett: freundlich, liebenswert, reizend, sympathisch
 • gemein: böse, boshaft, fies, gehässig, niederträchtig, unsympathisch

Tính từ ghép

 • hundsgemein = sehr gemein

Chú thích

 • Wir benutzen sehr oft die Negation nicht nett statt anderer Adjektive, denn jemand, der nicht nett ist, ist nicht automatisch gemein.
 • Die Redensart etwas/nichts mit jemandem gemein haben hat die Bedeutung (keine) gemeinsamen Eigenschaften haben.
 • Die beiden Schwestern haben nicht viel gemein. Sie sind sehr unterschiedlich.

neugierig – gleichgültig

Nghĩa
tò mò – thờ ơ

Ví dụ

 • Er ist immer sehr neugierig und will alles ganz genau wissen.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất tò mò và muốn biết mọi thứ chính xác.
 • Jetzt bin ich aber neugierig. Du musst mir unbedingt alles ganz genau erzählen.
  Nghĩa
  Bây giờ tôi đang tò mò. Bạn phải nói cho tôi mọi thứ chính xác.
 • Eigentlich bin ich ja nicht neugierig, aber jetzt würde ich schon ganz gern wissen, was passiert ist.
  Nghĩa
  Thực ra, tôi không tò mò, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra.
 • Sie macht ein gleichgültiges Gesicht und man weiß nicht, was sie wirklich empfindet.
  Nghĩa
  Cô ấy làm một khuôn mặt thờ ơ và bạn không biết điều cô ấy thực sự cảm thấy là gì.
 • Seine Stimme klingt gleichgültig. Ihm scheint es wirklich egal zu sein.
  Nghĩa
  Giọng anh ấy có vẻ thờ ơ. Anh ấy thực sự dường như không quan tâm.
 • Mir ist es gleichgültig, wie ihr euch entscheidet. Macht es, wie ihr wollt!
  Nghĩa
  Tôi không quan tâm bạn quyết định như thế nào. Hãy làm theo cách bạn muốn!

So sánh

 • neugierig, neugieriger, der/die/das neugierigste – am neugierigsten
 • gleichgültig, gleichgültiger, der/die/das gleichgültigste – am gleichgültigsten

Từ đồng nghĩa

 • neugierig: vorwitzig, wissbegierig
 • gleichgültig: belanglos, egal, nicht interessiert, unbeteiligt

Thành ngữ

vor Neugier (fast) sterbenäußerst neugierig sein
vor Neugier platzenäußerst neugierig sein

Chú thích

 • Jemand, der nicht neugierig ist, ist nicht zwangsläufig gleichgültig. Das Adjektivpaar könnte auch neugierig – nicht neugierig sein.
 • Eine sehr neugierige Person ist eine Vorwitznase.

normal – unnormal

Nghĩa
bình thường – bất thường

Ví dụ

 • Wie ist ein normaler Tag in deinem Leben?
  Nghĩa
  Một ngày bình thường trong cuộc sống của bạn như thế nào?
 • Ich finde sein Verhalten nicht normal.
  Nghĩa
  Tôi không thấy hành vi của anh ấy bình thường.
 • Ihre Reaktion war ganz und gar nicht normal.
  Nghĩa
  Phản ứng của cô ấy khác xa bình thường.
 • Wir sind eine ganz normale Familie.
  Nghĩa
  Chúng tôi là một gia đình hoàn toàn bình thường.
 • Ist das normal? Nein, das ist nicht normal.
  Nghĩa
  Điều đó có bình thường không? Không, điều đó không bình thường.
 • Wer entscheidet überhaupt, was normal und was unnormal ist?
  Nghĩa
  Ai là người quyết định điều gì là bình thường và điều gì là bất thường?

So sánh

 • normal, normaler, der/die/das normalste – am normalsten
 • unnormal, unnormaler, der/die/das unnormalste – am unnormalsten

Từ đồng nghĩa

 • normal: alltäglich, gewöhnlich, regulär, üblich
 • unnormal: a(b)normal, komisch, merkwürdig, ungewöhnlich, unüblich

Tính từ ghép

 • stinknormal = völlig normal

Chú thích

 • Wir benutzen sehr oft die Negation nicht normal statt anderer Adjektive.
 • Bezieht man sich auf eine (fiktive) Person, welche für die durchschnittlichen Bedürfnisse oder Eigenschaften der Gesamtbevölkerung repräsentativ ist, so bezeichnet man diese Person als Otto Normalverbraucher/in bzw. Otto Normalbürger/in.

offen – geschlossen

Nghĩa
mở – đóng

Ví dụ

 • Die Tür ist offen. Kannst du sie bitte schließen?
  Nghĩa
  Cửa đang mở. Bạn có thể đóng nó lại được không
 • Ich schlafe oft bei offenem Fenster.
  Nghĩa
  Tôi thường ngủ khi mở cửa sổ.
 • Das Geschäft ist samstags geschlossen.
  Nghĩa
  Tiệm đóng cửa vào các ngày thứ bảy.
 • Die Besprechung findet hinter geschlossenen Türen statt.
  Nghĩa
  Cuộc họp diễn ra sau những cánh cửa đóng kín.
 • Das ist doch ein offenes Geheimnis. Jeder weiß das.
  Nghĩa
  Đó là một bí mật mở. Tất cả mọi người biết điều đó.
 • Würdest du das Fenster bitte ein bisschen weiter aufmachen/zumachen?
  Nghĩa
  Bạn vui lòng mở / đóng cửa sổ rộng hơn một chút được không?
 • Ist das Fenster weit genug auf oder möchtest du, dass es weiter auf ist?
  Nghĩa
  Cửa sổ đã đủ mở chưa hay bạn muốn nó rộng hơn?
 • Du solltest Fremden gegenüber offener sein.
  Nghĩa
  Bạn nên cởi mở hơn với người lạ.
 • Wir sollten offener miteinander umgehen und die Probleme ansprechen.
  Nghĩa
  Chúng ta nên cởi mở hơn với nhau và giải quyết các vấn đề.
 • Geht mit offenen Augen durch die Welt!
  Nghĩa
  Đi qua thế giới với đôi mắt rộng mở!

So sánh

 • offen, offener, der/die/das offenste – am offensten
 • geschlossen, geschlossener, der/die/das geschlossenste – am geschlossensten

Từ đồng nghĩa

 • offen: auf, aufgeschlossen, aufgesperrt, empfänglich, geöffnet, tolerant, unverschlossen
 • geschlossen: ungeöffnet, verschlossen, zu, zugeschlossen

Tính từ ghép

 • ergebnisoffen = ohne ein vorbestimmtes Ergebnis
 • weltoffen = offen, aufgeschlossen, tolerant
 • verkaufsoffen = ganztags/an einem bestimmten Tag für den Verkauf geöffnet

Chú thích

 • Die entsprechenden Verben sind öffnen und schließen. Es gibt aber auch die Synonyme aufmachen und zumachen. Daher hören wir auch oft Sätze wie „Das Fenster ist auf“ oder „Die Tür ist zu.“

optimistisch – pessimistisch

Nghĩa
lạc quan – bi quan

Ví dụ

 • Sie ist ein optimistischer Mensch. Sie bleibt immer optimistisch.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người lạc quan. Cô ấy luôn giữ thái độ lạc quan.
 • Ich bin optimistisch und glaube fest, dass wir es schaffen werden.
  Nghĩa
  Tôi lạc quan và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ làm được.
 • Warum bist du immer so pessimistisch?
  Nghĩa
  Tại sao bạn luôn bi quan như vậy?
 • Mal den Teufel nicht an die Wand! Du solltest optimistischer sein.
  Nghĩa
  Đừng vẽ ma quỷ trên tường! Bạn nên lạc quan hơn.
 • Die Prüfung ist schwer, aber ich bin optimistisch, dass ich bestehen werde.
  Nghĩa
  Bài kiểm tra khó, nhưng tôi lạc quan rằng tôi sẽ vượt qua.
 • Ich glaube nicht, dass wir Erfolg haben werden. Da bin ich sehr pessimistisch.
  Nghĩa
  Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thành công. Tôi rất bi quan về điều đó.

So sánh

 • optimistisch, optimistischer, der/die/das optimistischste – am optimistischsten
 • pessimistisch, pessimistischer, der/die/das pessimistischste – am pessimistischsten

Từ đồng nghĩa

 • optimistisch: hoffnungsvoll, positiv, zuversichtlich
 • pessimistisch: hoffnungslos, negativ, skeptisch, schwarzseherisch

Thành ngữ

alles rosarot sehenzu optimistisch sein
den Teufel an die Wand malendas Schlimmste befürchten
etwas/alles durch die rosarote Brille sehenzu optimistisch sein
etwas in rosaroten Farben malenetwas optimistisch darstellen
guter Dinge seinoptimistisch sein
schlechter Dinge seinpessimistisch sein
schwarzmalenetwas pessimistisch darstellen

Chú thích

 • Die Nomen sind der Optimismus bzw. die Zuversicht und der Pessimismus.

ordentlich – unordentlich

Nghĩa
ngăn nắp – lộn xộn

Ví dụ

 • Sie ist eine sehr ordentliche Person. Ich wäre gern so ordentlich wie sie.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất ngăn nắp. Tôi muốn được gọn gàng như cô ấy.
 • Hier ist alles immer sehr ordentlich und aufgeräumt.
  Nghĩa
  Mọi thứ ở đây luôn rất ngăn nắp và gọn gàng.
 • Auf meinem Schreibtisch ist es immer sehr unordentlich.
  Nghĩa
  Bàn làm việc của tôi luôn rất bừa bộn.
 • Du solltest ordentlicher sein und deine Sachen immer sofort wegräumen.
  Nghĩa
  Bạn nên ngăn nắp hơn và luôn cất đồ đạc đi ngay lập tức.
 • Bei dir herrscht immer Chaos. Warum bist du nur so unordentlich?
  Nghĩa
  Bạn luôn ở trong tình trạng hỗn loạn. Tại sao bạn lại lộn xộn như vậy
 • Sie macht ihre Hausaufgaben immer sehr ordentlich.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn làm bài tập về nhà rất tốt.

So sánh

 • ordentlich, ordentlicher, der/die/das ordentlichste – am ordentlichsten
 • unordentlich, unordentlicher, der/die/das unordentlichste – am unordentlichsten

Từ đồng nghĩa

 • ordentlich: aufgeräumt, geordnet, gewissenhaft, gründlich, ordnungsliebend, sorgfältig
 • unordentlich: chaotisch, durcheinander, schludrig, unaufgeräumt, ungeordnet, unsorgfältig

Thành ngữ

Ordnung ist das halbe Leben!Wer Ordnung hält, hat es leichter.

Chú thích

 • Da es auch das Adverb ordentlich mit der Bedeutung geradezu, regelrecht gibt, kann es zu merkwürdigen Sätzen wie diesem kommen:
 • Da war sie ganz ordentlich durcheinander.

positiv – negativ

Nghĩa
tích cực – tiêu cực

Ví dụ

 • Seine Antwort war positiv. Er hat uns zugesagt.
  Nghĩa
  Câu trả lời của anh ấy là tích cực. Anh ấy đã hứa với chúng tôi.
 • Wir haben eine negative Antwort erhalten. Man hat uns leider abgesagt.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã nhận được một câu trả lời tiêu cực. Thật không may, chúng tôi đã bị hủy bỏ.
 • Ein positiver/negativer Aspekt ist, dass…
  Nghĩa
  Một khía cạnh tích cực / tiêu cực là …
 • Er hat eine positive Einstellung zum Leben und ist immer sehr optimistisch.
  Nghĩa
  Anh ấy có cái nhìn tích cực về cuộc sống và luôn rất lạc quan.
 • Sie hat uns bei dieser Entscheidung positiv/negativ beeinflusst.
  Nghĩa
  Cô ấy đã ảnh hưởng tích cực / tiêu cực đến chúng tôi trong quyết định này.
 • Er hat einen positiven/negativen Einfluss auf die Gruppe.
  Nghĩa
  Nó có ảnh hưởng tích cực / tiêu cực đến nhóm.
 • Sei nicht immer so negativ! Es ist nicht alles so schlimm, wie du denkst.
  Nghĩa
  Đừng luôn tiêu cực như vậy! Tất cả không tệ như bạn nghĩ.
 • Denk mal positiver! Dann wird das Leben leichter sein.
  Nghĩa
  Hãy suy nghĩ tích cực hơn! Khi đó cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

So sánh

 • positiv, positiver, der/die/das positivste – am positivsten
 • negativ, negativer, der/die/das negativste – am negativsten

Từ đồng nghĩa

 • positiv: affirmativ, gut, vorteilhaft, zustimmend
 • negativ: ablehnend, nachteilhaft, schlecht, verneinend

Thành ngữ

ein gutes Gefühl habenüberzeugt sein, dass etwas positiv ausgehen wird
ein schlechtes Gefühl habenüberzeugt sein, dass etwas negativ ausgehen wird

Chú thích

 • Wer auf eine Bewerbung oder Einladung eine positive Antwort erhält, bekommt eine Zusage. Wer eine negative Antwort bekommt, erhält eine Absage.
 • Wenn jemand eine positive Einstellung zum Leben hat, gibt es dafür ein sehr schönes Adjektiv: lebensbejahend.

pünktlich – unpünktlich

Nghĩa
đúng giờ – trễ giờ

Ví dụ

 • Er ist ein sehr unpünktlicher Mensch und kommt fast immer zu spät.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất không đúng giờ và hầu như luôn đến muộn.
 • Versucht bitte, morgen pünktlich zu sein! Wir wollen pünktlich anfangen.
  Nghĩa
  Hãy cố gắng đến đúng giờ vào ngày mai! Chúng tôi muốn bắt đầu đúng giờ.
 • Das Flugzeug ist pünktlich gelandet.
  Nghĩa
  Máy bay hạ cánh đúng giờ.
 • Er ist jeden Morgen pünktlich ins Büro gekommen.
  Nghĩa
  Anh ấy đến văn phòng đúng giờ mỗi sáng.
 • Du musst unbedingt pünktlicher sein, sonst bekommst du noch Ärger.
  Nghĩa
  Bạn phải đúng giờ hơn, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối.
 • Seien Sie bitte pünktlich!
  Nghĩa
  Làm ơn đúng giờ!

So sánh

 • pünktlich, pünktlicher, der/die/das pünktlichste – am pünktlichsten
 • unpünktlich, unpünktlicher, der/die/das unpünktlichste – am unpünktlichsten

Từ đồng nghĩa

 • pünktlich: fahrplanmäßig, fristgerecht, rechtzeitig
 • unpünktlich: mit Verspätung, verspätet, zu spät

Tính từ ghép

 • überpünktlich = sehr pünktlich; früher als zum vereinbarten Zeitpunkt

Chú thích

 • Wisst ihr, was das Akademische Viertel ist?
 • An den Universitäten vieler Länder wird der Beginn einer Vorlesung oder eines Seminars mit dem Zusatz „c.t.“ angegeben, z.B. 9 Uhr c.t. Dieser Zusatz ist die Abkürzung für cum tempore, was bedeutet, dass die Veranstaltung nicht um Punkt 9 Uhr, sondern um Viertel nach neun beginnt. Diese Viertelstunde bezeichnet man als das Akademische Viertel.
 • Nur wenn die Uhrzeit mit „s.t.“ (sin tempore) angegeben ist, beginnt die Vorlesung um 9 Uhr. Hier erfahrt ihr mehr über die akademischen Zeitangaben.

reich – arm

Nghĩa

Ví dụ

 • Er ist ein sehr reicher Mann. Viele fragen sich, wie er so reich geworden ist.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người đàn ông rất giàu có. Nhiều người tự hỏi làm thế nào mà anh ta giàu đến vậy.
 • Sie ist sehr reich geworden. Sie ist zu großem Reichtum gekommen.
  Nghĩa
  Cô ấy rất giàu. Cô ấy đã trở nên giàu có.
 • Er hat sein Geld verspielt. Jetzt ist er arm. Er lebt in Armut.
  Nghĩa
  Anh ta đã đánh bạc hết tiền của mình. Bây giờ anh ấy nghèo. Anh ấy sống trong nghèo khó.
 • Es gibt immer mehr arme Menschen. Viele Menschen verarmen.
  Nghĩa
  Ngày càng có nhiều người nghèo. Nhiều người bị bần cùng hóa.
 • Ein Teil der Gesellschaft wird immer reicher, während der andere Teil ärmer wird.
  Nghĩa
  Một bộ phận của xã hội ngày càng giàu có trong khi bộ phận khác ngày càng nghèo đi.

So sánh

 • reich, reicher, der/die/das reichste – am reichsten
 • arm, ärmer, der/die/das ärmste – am ärmsten

Từ đồng nghĩa

 • reich: begütert, bemittelt, einkommensstark, finanzkräftig, gut situiert, vermögend, wohlhabend
 • arm: bedürftig, finanzschwach, verarmt

Tính từ ghép

 • steinreich = sehr reich
 • stinkreich = sehr reich
 • bettelarm = sehr arm
 • bitterarm = sehr arm
 • Mit den Suffixen -reich und -arm können wir viele Adjektive bilden. Der erste Bestandteil ist ein Nomen und die Bedeutung ist viel davon (-reich) bzw. wenig davon (-arm).
 • abenteuerreich, einfallsreich, einflussreich, erfolgreich, erlebnisreich, ertragreich, geistreich, hilfreich, kinderreich, lehrreich, niederschlagsreich, vitaminreich usw.
 • blutarm, fettarm, ideenarm, nährstoffarm, niederschlagsarm, schadstoffarm usw.

Chú thích

 • Jemand, der viel Geld hat und dieses Geld auch mit vollen Händen ausgibt, um ein Leben in Luxus zu führen, lebt auf großem Fuß.

richtig – falsch

Nghĩa
đúng – sai

Ví dụ

 • Die Antwort ist leider falsch. Du hast die falsche Antwort gegeben.
  Nghĩa
  Thật không may, câu trả lời là sai. Bạn đã trả lời sai.
 • Du hast alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch!
  Nghĩa
  Bạn đã làm mọi thứ đúng. Xin chúc mừng!
 • Wenn man Deutsch lernt, kann man nicht alles richtig machen.
  Nghĩa
  Khi bạn học tiếng Đức, bạn không thể làm đúng mọi thứ.
 • Die Uhr geht nicht richtig. Sie geht falsch. Sie geht fünf Minuten vor.
  Nghĩa
  Đồng hồ không hoạt động bình thường. Nó đã sai rồi. Cô ấy đi trước năm phút.
 • Habe ich Sie richtig verstanden?
  Nghĩa
  Tôi đã hiểu Ngài một cách chính xác chứ?
 • Ich glaube, ich habe Sie falsch verstanden.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu lầm bạn.
 • Ich hatte leider die falsche Telefonnummer.
  Nghĩa
  Thật không may, tôi đã có số điện thoại sai.

So sánh

 • richtig, richtiger, der/die/das richtigste – am richtigsten
 • falsch, falscher, der/die/das falscheste – am falschesten

Từ đồng nghĩa

 • richtig: korrekt
 • falsch: inkorrekt

Tính từ ghép

 • goldrichtig = genau richtig
 • grundfalsch = ganz und gar falsch

Chú thích

 • Neben dem Adjektiv richtig gibt es auch noch das Adverb richtig, welches die Bedeutung in der Tat, wahrhaftig hat. Wenn etwas richtig gut oder richtig schön ist, so ist es wirklich, wahrhaftig gut bzw. schön.
 • Allerdings können sich daraus auch richtig merkwürdige Sätze ergeben, die auf den ersten Blick unlogisch erscheinen:
 • Was du getan hast, war richtig falsch.

riesig – winzig

Nghĩa
khổng lồ – tí hon

Ví dụ

 • Du hast mir eine riesige/riesengroße Freude gemacht.
  Nghĩa
  Bạn đã làm cho tôi rất hạnh phúc.
 • Er ist wirklich riesig, er ist 2,15 Meter groß.
  Nghĩa
  Nó thực sự rất lớn, nó cao 2,15 mét.
 • Der Säugling ist zu früh geboren und war bei der Geburt ganz winzig.
  Nghĩa
  Đứa trẻ sinh non và nhỏ xíu khi mới sinh.
 • Sie hat ein winziges Zimmer in einem Studentenwohnheim.
  Nghĩa
  Cô ấy có một phòng ký túc xá nhỏ.
 • Das Haus hat einen riesigen Garten.
  Nghĩa
  Ngôi nhà có một khu vườn rất lớn.
 • Wir freuen uns schon riesig auf den Urlaub.
  Nghĩa
  Chúng tôi thực sự mong đợi kỳ nghỉ.
 • Uns bleibt noch eine winzige Chance.
  Nghĩa
  Chúng tôi vẫn còn một cơ hội nhỏ.
 • Eigentlich ist alles so gut wie klar. Es gibt nur noch ein winziges Problem.
  Nghĩa
  Trên thực tế, mọi thứ là tốt như rõ ràng. Chỉ còn một vấn đề nhỏ.

So sánh

 • riesig, riesiger, der/die/das riesigste – am riesigsten
 • winzig, winziger, der/die/das winzigste – am winzigsten

Từ đồng nghĩa

 • riesig: enorm, gewaltig, gigantisch, kolossal, riesengroß
 • winzig: klitzeklein, minimal, zwergenhaft

Chú thích

 • Beziehen wir uns auf die Größe, können wir auch riesengroß bzw. winzig klein sagen.
 • Wir können aus Riesen + Nomen neue Wörter bilden, mit denen wir eine emotionale Verstärkung ausdrücken.
 • Ich habe einen Riesenhunger/Riesendurst.
 • Du hast eine Riesendummheit gemacht.
 • Das Buch erreichte eine Riesenauflage.
 • In diesem Geschäft gibt es eine Riesenauswahl.
 • Diese Niederlage war für uns alle eine Riesenenttäuschung.
 • Mann, haben wir gelacht! Das war wirklich ein Riesenwitz.
 • Er ist ein Riesenfußballer und wird sicherlich Karriere machen.

ruhig – nervös

Nghĩa
bình tĩnh – hồi hộp

Ví dụ

 • Vor einer mündlichen Prüfung bin ich immer sehr nervös.
  Nghĩa
  Tôi luôn rất lo lắng trước một kỳ thi vấn đáp.
 • Ich verstehe nicht, wie du so ruhig sein kannst.
  Nghĩa
  Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể bình tĩnh như vậy.
 • Ich an deiner Stelle wäre total nervös.
  Nghĩa
  Nếu tôi là bạn, tôi sẽ hoàn toàn lo lắng.
 • Die Prüfung beginnt in einer Stunde und so langsam werde ich nervös.
  Nghĩa
  Kỳ thi sẽ bắt đầu sau một giờ nữa và tôi đang rất lo lắng.
 • Es macht mich nervös, wenn du ständig mit dem Stift auf den Tisch klopfst.
  Nghĩa
  Nó làm tôi lo lắng khi bạn liên tục gõ vào bàn bằng bút của bạn.
 • Wir müssen jetzt ruhig und besonnen bleiben.
  Nghĩa
  Bây giờ chúng ta phải thật là bình tĩnh.

So sánh

 • ruhig, ruhiger, der/die/das ruhigste – am ruhigsten
 • nervös, nervöser, der/die/das nervöseste – am nervösesten

Từ đồng nghĩa

 • ruhig: besonnen, entspannt, gelassen, locker
 • nervös: angespannt, aufgeregt, hektisch, unruhig

Tính từ ghép

 • seelenruhig = in aller Ruhe; ganz gelassen
 • unruhig = nicht ruhig; beunruhigt

Chú thích

 • Wenn ein Schauspieler vor der Aufführung eines Theaterstücks oder eine Musikerin vor einem Konzert nervös ist, spricht man von Lampenfieber.
 • Neben dem Adjektiv ruhig gibt es auch die Modalpartikel ruhig, mit der man Gleichgültigkeit (1), freundliches Einverständnis (2) oder Sorglosigkeit (3) ausdrücken kann.
 1. Soll er sich ruhig beschweren! Schreien Sie ruhig!
 2. Kommen Sie ruhig rein! Schauen Sie sich ruhig um!
 3. Das könnt ihr mir ruhig glauben.
 • Es gibt auch das Adjektivpaar ruhig – laut.

sauber – schmutzig

Nghĩa
sạch sẽ – bẩn thỉu

Ví dụ

 • Mein T-Shirt ist schmutzig. Ich muss mir ein sauberes (T-Shirt) anziehen.
  Nghĩa
  Áo phông của tôi bị bẩn. Tôi phải mặc một chiếc áo phông (áo thun) sạch sẽ.
 • Das Kind wäscht sich die schmutzigen Hände.
  Nghĩa
  Đứa trẻ rửa tay bẩn của mình.
 • Meine Wohnung ist im Moment nicht sehr sauber.
  Nghĩa
  Căn hộ của tôi hiện tại không được sạch sẽ cho lắm.
 • Ich muss zu Hause sauber machen. Allerdings habe ich keine Lust zum Putzen.
  Nghĩa
  Tôi phải dọn dẹp nhà của tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thích lau chùi dọn dẹp.
 • Mein Auto ist sehr schmutzig. Ich muss unbedingt mein Auto waschen.
  Nghĩa
  Xe của tôi rất bẩn. Tôi thực sự phải rửa xe của tôi.
 • Das war nicht sehr sauber von dir. Das war ein schmutziger Trick.
  Nghĩa
  Bạn thật sự không được sạch sẽ. Đó là một thủ thuật bẩn thỉu.

So sánh

 • sauber, sauberer, der/die/das sauberste – am saubersten
 • schmutzig, schmutziger, der/die/das schmutzigste – am schmutzigsten

Từ đồng nghĩa

 • sauber: blitzblank, gereinigt, gewaschen, fleckenlos, rein
 • schmutzig: beschmutzt, dreckig, fleckig, ungewaschen, unrein, unsauber, verdreckt, versaut

Tính từ ghép

 • blitzsauber = sehr sauber
 • pieksauber = sehr sauber
 • unsauber = nicht sauber

Chú thích

 • Für sauber machen gibt es zahlreiche Verben, deren Gebrauch oft davon abhängt, was und wie wir sauber machen.
 • putzen, reinigen, säubern, scheuern, schrubben, spülen, waschen, wischen usw.
 • Menschen mit einem übertriebenen Hang zum Saubermachen haben einen Putzfimmel.

scharf – mild

Nghĩa
cay – cay nhẹ

Ví dụ

 • Ich mag kein scharfes Essen. Ich kann nicht scharf essen.
  Nghĩa
  Tôi không thích ăn cay. Tôi không thể ăn cay.
 • Ich esse (nicht) gern scharf.
  Nghĩa
  Tôi (không) thích ăn cay.
 • Die Soße ist mir zu scharf.
  Nghĩa
  Nước sốt quá cay đối với tôi.
 • Für meinen Geschmack könnte es ruhig ein bisschen schärfer sein.
  Nghĩa
  Đối với khẩu vị của tôi, nó có thể cay hơn một chút.
 • Dieser Senf ist nicht sehr scharf.
  Nghĩa
  Mù tạt này không cay lắm.
 • Die Soße ist sehr mild.
  Nghĩa
  Nước sốt cay nhẹ lắm.
 • Das Essen hat einen sehr milden Geschmack.
  Nghĩa
  Thức ăn có hương vị cay rất nhẹ.

So sánh

 • scharf, schärfer, der/die/das schärfste – am schärfsten
 • mild, milder, der/die/das mildeste – am mildesten

Từ đồng nghĩa

 • scharf: pikant
 • mild: gemäßigt, nicht scharf

Chú thích

 • Mit dem Adjektiv scharf können wir noch andere Adjektivpaare bilden:

scharf – stumpf (Messer, Klingen, Scheren)
scharf – unscharf/verschwommen (Fotos, Videos)

 • Auch mit dem Adjektiv mild können wir weitere Adjektivpaare bilden:

mild(e) – rau (Klima, Wetter)
mild(e) – streng/hart (Charakter)

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 14: Những lỗi phát âm tiếng Đức người Việt hay mắc phải

Có một số lỗi phát âm tiếng Đức mà người Việt rất hay mắc. Bạn có mắc lỗi nào không? Đọc xem mình mắc bao nhiêu lỗi rồi sửa ngay nhé.

Tiếng Đức cơ bản

Tiếng Đức cơ bản gồm những gì? Tôi cần biết gì đầu tiên khi bắt đầu học tiếng Đức? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

Bài 50: Mẫu câu tiếng Đức thường dùng

Câu tiếng Đức dù đơn giản hay phức tạp đều thuộc một mẫu nào đó. Nắm vững các mẫu câu tiếng Đức thường dùng giúp bạn làm chủ kĩ năng viết.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề phương tiện truyền thông

Mẫu câu theo chủ đề phương tiện truyền thông gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 32: Động từ tách trong tiếng Đức

Động từ tách là một trong những đặc trưng rất thú vị trong tiếng Đức. Và khi tìm hiểu chúng xong, các bạn càng cảm thấy thêm yêu tiếng Đức hơn.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề sức khỏe

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề sức khỏe gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 38: Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Đức - das Futur II

Giải thích thì tương lai hoàn thành trong tiếng Đức dễ hiểu với nhiều ví dụ minh họa. Nhớ ngay, sử dụng thành thục chỉ sau 5 phút khi đọc bài.

Kiểm tra kiến thức der die das mỗi ngày trình độ A2

Bạn luôn lo lắng về der die das die (PL)? Hãy làm bài tập thường xuyên để xóa bỏ nỗi lo bạn nhé.

Bài 34: Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Đức - das Perfekt

Hướng dẫn học và nhớ thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Đức siêu dễ với nhiều ví dụ minh họa. Chỉ với năm phút đọc bài, sử dụng được ngay.

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 3 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x