Thông báo
Xóa hết

200 tính từ tiếng Đức quan trọng nhất từ A1 đến B1

1 Bài viết
1 Thành viên
0 Reactions
227 Lượt xem
(@clb-tieng-duc-viet-duc)
Bài viết: 192
Tiếng Đức A2.2
Tiếng Đức A0
Tài sản: 2291
Người tạo chủ đề
 
wpf-cross-image

Tính từ là một từ loại quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu vốn tính từ của bạn nhiều thì bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn. Hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức học 200 tính từ này nhé.

Các tính từ được xếp theo cặp đối nghĩa với nhau, và có thêm phần từ đồng nghĩa, cách dùng, mẫu câu v.v. giúp bạn sử dụng chúng một cách thuần thục, tinh tế hơn.

Từ 1 đến 50

alt - jung

Nghĩa
già – trẻ

Ví dụ:

 • Wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt.
  Nghĩa
  Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 23 tuổi.
 • Paul ist älter als Elisa. Elisa ist jünger als Paul.
  Nghĩa
  Paul lớn tuổi hơn Elisa. Elisa trẻ hơn Paul.
 • Meine Eltern sind schon alt. Meine Kinder sind noch jung.
  Nghĩa
  Bố mẹ tôi đã già rồi. Các con tôi vẫn còn nhỏ.
 • Ich fühle mich noch jung. Er fühlt sich schon sehr alt.
  Nghĩa
  Tôi vẫn còn trẻ. Anh ấy đã cảm thấy rất già rồi.
 • Sie sieht sehr jung aus. Er sieht sehr alt aus.
  Nghĩa
  Cô ấy trông rất trẻ. Anh ấy trông rất già.
 • Er sieht älter aus, als er in Wirklichkeit ist.
  Nghĩa
  Anh ấy trông già hơn tuổi thật.
 • Wir werden alle älter. Wir werden nicht jünger.
  Nghĩa
  Tất cả chúng ta đều đang già đi. Chúng ta sẽ không còn trẻ nữa.

So sánh

 • alt, älter, der/die/das älteste – am ältesten
 • jung, jünger, der/die/das jüngste – am jüngsten

Từ đồng nghĩa

 • alt: betagt
 • jung: heranwachsend, jugendlich

Tính từ ghép

 • steinalt = sehr alt
 • uralt = sehr alt
 • blutjung = sehr jung

Chú thích

Khi bạn nói về một người đàn ông hoặc phụ nữ lớn tuổi hơn, bạn có nghĩa là người này không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, nó không nhất thiết có nghĩa là người này đã rất già. Trong trường hợp này, một người đàn ông lớn tuổi hơn có thể trẻ hơn một người đàn ông già. Kỳ lạ, phải không? :)


alt - neu

Nghĩa
cũ – mới

Ví dụ:

 • Er hat ein neues Auto. Sein altes Auto war kaputt.
  Nghĩa
  Anh ấy có một chiếc xe mới. Chiếc xe cũ của anh đã bị hỏng.
 • Meine Schuhe sind schon alt. Ich brauche neue.
  Nghĩa
  Giày của tôi đã cũ. Tôi cần những cái mới.
 • Deine Jacke gefällt mir. Ist die neu?
  Nghĩa
  Tôi thích áo khoác của bạn. Nó có mới không?
 • Wir haben eine neue Mitschülerin in der Klasse.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một bạn học mới trong lớp.
 • Weißt du schon das Neueste?
  Nghĩa
  Bạn đã biết điều mới nhất chưa?
 • Gibt es etwas Neues? Nein, es gibt nichts Neues.
  Nghĩa
  Có gì mới không? Không, không có gì mới.

So sánh

 • alt, älter, der/die/das älteste – am ältesten
 • neu, neuer, der/die/das neu(e)ste – am neu(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • alt: bekannt, gebraucht
 • neu: ungebraucht, aktuell

Tính từ ghép

 • steinalt = sehr alt
 • uralt = sehr alt
 • brandneu = sehr neu; hochaktuell
 • nagelneu = sehr neu; gerade erst gekauft oder hergestellt
 • nigelnagelneu = sehr neu; gerade erst gekauft oder hergestellt

Chú thích

Nếu một cái gì đó được mô tả là rất mới (neuwertig), nó không phải là mới tinh, nhưng tốt như mới. Ví dụ, đây có thể là trường hợp với những đôi giày đã mua nhưng chưa đi.


altmodisch – modern

Nghĩa
lỗi thời – hiện đại

Ví dụ

 • Meine Eltern sind sehr altmodisch.
  Nghĩa
  Bố mẹ tôi rất cổ hủ.
 • Sie hat altmodische Ansichten. Aber die Zeiten haben sich geändert.
  Nghĩa
  Cô ấy có quan điểm cổ hủ. Nhưng thời thế đã thay đổi.
 • Er ist immer sehr altmodisch gekleidet.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn ăn mặc rất cổ điển.
 • Sie trägt ein modernes Kleid. Sie kleidet sich immer sehr modern.
  Nghĩa
  Cô ấy đang mặc một chiếc váy hiện đại. Cô ấy luôn ăn mặc rất hiện đại.
 • Wir haben eine moderne Küche.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một nhà bếp hiện đại.
 • Ich interessiere mich für moderne Kunst.
  Nghĩa
  Tôi quan tâm đến nghệ thuật hiện đại.

So sánh

 • altmodisch, altmodischer, der/die/das altmodischste – am altmodischsten
 • modern, moderner, der/die/das modernste – am modernsten

Từ đồng nghĩa

 • altmodisch: antiquiert, unmodern, veraltet, aus der Mode gekommen
 • modern: modisch, in Mode

Tính từ ghép

 • hochmodern = sehr modern
 • postmodern = die Postmoderne betreffend
 • unmodern = nicht modern

Chú thích

 • Was heute altmodisch ist, kann morgen wieder modern sein.
 • Es gibt natürlich auch die Adjektivpaare modern – unmodern sowie altmodisch – neumodisch.
 • Wenn etwas als neumodisch bezeichnet wird, ist es zwar in Mode, doch wird diese neue Mode abschätzig bewertet. So spricht man z.B. abwertend von „so neumodischem Kram“.


angenehm – unangenehm

Nghĩa
dễ chịu – không thoải mái

Ví dụ

 • Die Situation ist sehr unangenehm.
  Nghĩa
  Tình hình rất khó chịu.
 • Ich wünsche dir eine angenehme Reise.
  Nghĩa
  Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ.
 • Wir haben in sehr angenehmer Atmosphäre zusammengesessen.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã ngồi với nhau trong một bầu không khí rất dễ chịu.
 • Er ist ein angenehmer Gesprächspartner.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người nói chuyện vui vẻ.
 • Wir haben uns sehr angenehm unterhalten.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
 • Heute ist es angenehm warm. Das Wetter ist heute sehr unangenehm.
  Nghĩa
  Hôm nay trời ấm áp dễ chịu. Thời tiết hôm nay rất khó chịu.
 • Sie hat eine angenehme/unangenehme Stimme.
  Nghĩa
  Cô ấy có một giọng nói dễ chịu / khó chịu.
 • Mein Nachbar ist ein angenehmer/unangenehmer Mensch.
  Nghĩa
  Hàng xóm của tôi là một người dễ chịu / khó chịu.

So sánh

 • angenehm, angenehmer, der/die/das angenehmste – am angenehmsten
 • unangenehm, unangenehmer, der/die/das unangenehmste – am unangenehmsten

Từ đồng nghĩa

 • angenehm: behaglich, wohlig, freundlich
 • unangenehm: lästig, unbehaglich, unfreundlich

Tính từ ghép

 • không có

Chú thích

 • Wenn wir eine andere Person kennenlernen, und diese Person sich vorstellt oder von einer anderen Person vorgestellt wird, können wir mit „Angenehm“ antworten. Das Wort angenehm hat dann die Bedeutung von „Es freut mich, dich/euch/Sie kennenzulernen.“
 • "genehm" hat die Bedeutungen willkommenerwünschtgeeignet.
 • Die Entscheidung war mir nicht sehr genehm.
  Ist der Termin Ihnen genehm?
  Diese Lösung ist mir sehr genehm.

anwesend – abwesend

Nghĩa
có mặt, vắng mặt

Ví dụ

 • Der Lehrer überprüft die Anwesenheit der Schüler und stellt fest, wer abwesend ist. Er notiert die Namen der abwesenden Schüler.
  Nghĩa
  Giáo viên kiểm tra sự có mặt của học sinh và xác định ai vắng mặt. Anh ta ghi tên những học sinh vắng mặt.
 • Sie ist schon lange abwesend. Sie ist jetzt schon fünf Stunden weg.
  Nghĩa
  Cô ấy đã vắng bóng trong một thời gian dài. Cô ấy đã đi được năm giờ rồi.
 • Zu Beginn ihrer Rede hat sie alle anwesenden Personen begrüßt.
  Nghĩa
  Khi bắt đầu bài phát biểu, cô ta gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt.
 • Ich war bei diesem Treffen leider nicht anwesend. Aber ich war nicht der einzige, der abwesend war.
  Nghĩa
  Rất tiếc, tôi đã không có mặt trong cuộc họp này. Nhưng tôi không phải là người duy nhất vắng mặt.
 • Ich möchte nicht, dass du in meiner Anwesenheit so sprichst.
  Nghĩa
  Tôi không muốn bạn nói như vậy trước sự chứng kiến ​​của tôi.
 • Diese Entscheidung wurde während meiner Abwesenheit getroffen.
  Nghĩa
  Quyết định này được đưa ra khi tôi đi vắng.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • anwesend sein: da sein, zugegen sein, an Ort und Stelle sein
 • abwesend sein: fehlen, nicht da sein, weg sein

Tính từ ghép

 • geistesabwesend = in Gedanken versunken, gedankenverloren

Chú thích

 • Statt zu fragen, wer anwesend bzw. abwesend ist, fragt man oft: „Wer ist (nicht) da?“

bekannt – unbekannt

Nghĩa
đã biết – không biết

Ví dụ

 • Der Sänger ist sehr bekannt. Viele Leute kennen ihn.
  Nghĩa
  Ca sĩ được rất nhiều người biết đến. Nhiều người biết anh ấy.
 • Ich kenne ihn nicht. Und auch seine Freundin ist mir unbekannt.
  Nghĩa
  Tôi không biết anh ta. Và tôi cũng không biết bạn gái của anh ấy.
 • Der Schauspieler war in Deutschland lange Zeit unbekannt, aber durch diesen Kinofilm ist er sehr bekannt geworden.
  Nghĩa
  Nam diễn viên không được biết đến ở Đức trong một thời gian dài, nhưng bộ phim này đã khiến anh ấy được biết đến rất nhiều.
 • Wir kennen uns. Ein Freund hat uns miteinander bekannt gemacht.
  Nghĩa
  Chúng ta biết nhau à. Một người bạn đã giới thiệu chúng tôi với nhau.

So sánh

 • bekannt, bekannter, der/die/das bekannteste – am bekanntesten
 • unbekannt, unbekannter, der/die/das unbekannteste – am unbekanntesten

Từ đồng nghĩa

 • bekannt: berühmt, geläufig, vertraut

Tính từ ghép

 • polizeibekannt = der Polizei bekannt; der Polizei bereits auffällig geworden
 • stadtbekannt = in der gesamten Stadt bekannt
 • weltbekannt = in der ganzen Welt bekannt
 • wohlbekannt = gut bekannt; genau bekannt

Chú thích

 • Wenn wir jemanden kennen, ihn aber nicht als Freund bzw. Freundin bezeichnen wollen, sprechen wir von einem bzw. einer Bekannten. Das substantivierte Adjektiv deklinieren wir wie ein Adjektiv. Im Nominativ Singular heißt es deshalb:
  der Bekannte, die Bekannte, ein Bekannter, eine Bekannte.
 • Während in einigen anderen Sprachen sehr schnell von einem Freund oder einer Freundin gesprochen wird, bezeichnet man im deutschen Sprachraum nur wirkliche Freunde als Freunde. Alle anderen sind Bekannte. 

bequem – unbequem

Nghĩa
thoải mái – không thoải mái

Ví dụ

 • Wir haben ein bequemes Sofa. Das Sofa ist sehr bequem.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một chiếc ghế sofa thoải mái. Ghế sofa rất thoải mái.
 • Der Sessel ist viel bequemer als dieser Stuhl.
  Nghĩa
  Chiếc ghế bành thoải mái hơn nhiều so với chiếc ghế này.
 • Dieser Stuhl ist sehr unbequem. Ich finde den Stuhl unbequem.
  Nghĩa
  Chiếc ghế này rất khó chịu. Tôi thấy chiếc chiếc ghế này không thoải mái.
 • Nehmen Sie Platz! Machen Sie es sich bequem!
  Nghĩa
  Mời ngồi! Cứ tự nhiên nhé!
 • Ich finde es viel bequemer, mit dem Zug statt mit dem Auto zu fahren.
  Nghĩa
  Tôi thấy đi tàu thay vì ô tô sẽ tiện hơn rất nhiều.
 • Sie stellte den Verantwortlichen sehr unbequeme Fragen.
  Nghĩa
  Cô ấy hỏi những người phụ trách những câu hỏi rất khó chịu.
 • Mein Büro ist ganz bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.
  Nghĩa
  Có thể dễ dàng đến văn phòng của tôi bằng xe đạp.

So sánh

 • bequem, bequemer, der/die/das bequemste – am bequemsten
 • unbequem, unbequemer, der/die/das unbequemste – am unbequemsten

Từ đồng nghĩa

 • bequem: komfortabel, gemütlich
 • unbequem: ungemütlich

Tính từ ghép

 • không có

Chú thích

 • Das Adjektiv gemütlich, welches in einigen Fällen ein Synonym für bequem sein kann, bezeichnet ein Gefühl bzw. eine besonders angenehme Atmosphäre.
 • Sagt man von einem Menschen, dass er sehr bequem ist, so meint man damit, dass dieser Mensch sehr träge ist und Anstrengungen scheut.
 • Lässt sich etwas sehr bequem erledigen oder erreichen, so bedeutet dies, dass etwas keine Mühe macht. Einen Ort, der bequem zu erreichen ist, erreicht man also mühelos.
 • Das Verb sich zu etwas bequemen hat die Bedeutung sich zu etwas aufraffen. Wenn man sich dazu bequemt, etwas zu tun, so tut man etwas, wozu man eigentlich keine Lust hat.

breit – eng

Nghĩa
rộng – hẹp

Ví dụ

 • Die Straße ist sehr breit.
  Nghĩa
  Đường rất rộng.
 • In der Altstadt gibt es sehr enge Gassen.
  Nghĩa
  Có những con phố rất hẹp trong khu phố cổ.
 • Sie trägt eine sehr enge Hose. Ich trage lieber weite Hosen.
  Nghĩa
  Cô ấy mặc quần rất chật. Tôi thích mặc quần rộng hơn.
 • Der Straße ist an dieser Stelle nicht breit genug.
  Nghĩa
  Đường không đủ rộng vào thời điểm này.
 • Die Fahrbahn ist so eng, dass zwei Autos nicht aneinander vorbeifahren können.
  Nghĩa
  Con đường quá hẹp nên hai xe không thể vượt nhau.

So sánh

 • breit, breiter, der/die/das breiteste – am breitesten
 • eng, enger, der/die/das engste – am engsten

Từ đồng nghĩa

 • breit: weit
 • eng: schmal

Thành ngữ

breit sein betrunken sein; bekifft sein
jmdn. breitschlagen jmdn. überreden; jmdn. herumkriegen
sich breit machen viel Platz beanspruchen
weit und breit überall; in der ganzen Umgebung

Chú thích

 • Das Gegenteil von einer engen Hose ist eine weite Hose. Es gibt also auch das Adjektivpaar weit – eng.
 • Das Adjektiv breit hat auch die Bedeutungen reichhaltig, umfangreich. Bei einem reichhaltigen und umfangreichen Angebot sprechen wir auch von einem breiten Angebot.
 • Es gibt auch das Gegensatzpaar breit – schmal. 

bunt – schwarz-weiß

Nghĩa
sắc màu – trắng đen

Ví dụ

 • Sie trägt immer bunte Blusen.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn mặc áo blouse sặc sỡ.
 • Heute hat sie einen schwarz-weiß gestreiften Rock angezogen.
  Nghĩa
  Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy sọc đen trắng.
 • Ich fotografiere gern schwarz-weiß. Ich mag Schwarz-Weiß-Fotos.
  Nghĩa
  Tôi thích chụp ảnh đen trắng. Tôi thích ảnh đen trắng.
 • An Ostern bemalen wir Ostereier. Dann versteckt der Osterhase die bunt bemalten Eier im Garten.
  Nghĩa
  Vào lễ Phục sinh, chúng tôi vẽ những quả trứng Phục sinh. Sau đó, chú thỏ Phục sinh giấu những quả trứng được sơn màu rực rỡ trong vườn.

So sánh

 • bunt, bunter, der/die/das bunteste – am buntesten

Từ đồng nghĩa

 • bunt: farbenfroh, farbig, vielfarbig

Tính từ ghép

 • knallbunt = sehr bunt
 • kunterbunt = sehr bunt

Thành ngữ

bekannt sein wie ein bunter Hund überall bekannt sein
jmdm. wird es zu bunt jemandes Geduld ist zu Ende

Chú thích

 • Wenn das Programm auf einem Fest sehr abwechslungsreich ist, sprechen wir von einem bunten Programm oder einem bunten Abend.
 • Wenn ein Hemd schwarz-weiß ist, kann es zwar ein bisschen mehr schwarz oder ein bisschen mehr weiß sein, steigern lässt sich das Adjektiv aber trotzdem nicht.
 • Wollen wir ein Bild nicht farbig ausdrucken, so drucken wir in Graustufen aus.

dick – dünn

Nghĩa
béo – gầy

Ví dụ

 • Der Mann ist sehr dick. Er sollte ein bisschen abnehmen.
  Nghĩa
  Người đàn ông rất béo. Anh ấy nên giảm cân một chút.
 • Ich habe zugenommen. Ich bin dick geworden. Ich will wieder dünner werden.
  Nghĩa
  Tôi đã tăng cân. Tôi đã béo. Tôi muốn gầy đi một lần nữa.
 • In den Sommerferien habe ich ein dickes Buch gelesen.
  Nghĩa
  Tôi đã đọc một cuốn sách dài trong kỳ nghỉ hè.
 • Du bist sehr dünn, deshalb solltest du mehr essen, damit du zunimmst.
  Nghĩa
  Bạn đang rất gầy nên ăn nhiều để tăng cân.

So sánh

 • dick, dicker, der/die/das dickste – am dicksten
 • dünn, dünner, der/die/das dünnste – am dünnsten

Từ đồng nghĩa

 • dick: fett, füllig, korpulent, untersetzt, vollschlank
 • dünn: dürr, hager, schlank, schmal

Tính từ ghép

 • armdick = dick wie ein Arm
 • meterdick = mehrere Meter dick
 • zentimeterdick = mehrere Zentimeter dick
 • hauchdünn = sehr dünn; äußerst knapp

Thành ngữ

dick auftragen übertreiben; angeben
die Faxen dick haben die Nase voll haben; etwas satt haben
mit jmdm. durch dick und dünn gehen mit jmdm. gute und schlechte Zeiten erleben
Die Luft wird dünn. Es wird schwierig.
dünn gesät sein nicht oft vorkommen; selten sein

eckig – rund

Nghĩa
góc cạnh – tròn

Ví dụ

 • Setzen wir uns an den eckigen oder an den runden Tisch?
  Nghĩa
  Chúng ta ngồi bàn vuông hay bàn tròn?
 • Die Erde ist rund.
  Nghĩa
  Trái đất tròn.
 • Er ist einmal rund um den Globus gereist.
  Nghĩa
  Anh ấy đã từng đi vòng quanh thế giới.

So sánh

 • eckig, eckiger, der/die/das eckigste – am eckigsten
 • rund, runder, der/die/das rundeste – am rundesten

Từ đồng nghĩa

 • eckig: kantig
 • rund: kreisförmig, ringförmig

Tính từ ghép

 • dreieckig, viereckig, fünfeckig, sechseckig… = mit drei/vier/fünf/… Ecken
 • kreisrund = rund wie ein Kreis

Thành ngữ

Es geht rund. Es passiert was.
etwas läuft rund etwas läuft wie geplant
jmdn. rundmachen jmdn. scharf zurechtweisen

Chú thích

 • Das Adverb rund bedeutet ungefähr. Beispiel: „Das Buch kostet rund 30 Euro.“
 • Eine besonders treffende Beschreibung, worum es beim Fußball geht, ist die folgende: „Das Runde muss ins Eckige.“

ehrlich – unehrlich

Nghĩa
thành thật – giả dối

Ví dụ

 • Sie ist ein sehr ehrlicher Mensch, der immer die Wahrheit sagt.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất trung thực và luôn nói sự thật.
 • Ich mag es nicht, wenn jemand unehrlich ist.
  Nghĩa
  Tôi không thích ai đó không trung thực.
 • Du musst immer ehrlich zu mir sein und stets die Wahrheit sagen.
  Nghĩa
  Bạn luôn phải thành thật với tôi và luôn luôn nói sự thật.
 • Gib mir bitte eine ehrliche Antwort! Sei ehrlich zu mir!
  Nghĩa
  Xin hãy cho tôi một câu trả lời trung thực! Hãy thành thật với tôi
 • Lüg mich bitte nicht an! Sag mir ganz ehrlich, was passiert ist!
  Nghĩa
  Xin đừng nói dối tôi! Thành thật nói cho tôi biết những gì đã xảy ra!
 • Vor allem solltest du ehrlich zu dir selbst sein.
  Nghĩa
  Hơn hết, bạn nên thành thật với chính mình.
 • Du kannst ihm trauen, denn er meint es ehrlich.
  Nghĩa
  Bạn có thể tin tưởng anh ấy vì anh ấy thành thật muốn nói.

So sánh

 • ehrlich, ehrlicher, der/die/das ehrlichste – am ehrlichsten
 • unehrlich, unehrlicher, der/die/das unehrlichste – am unehrlichsten

Từ đồng nghĩa

 • ehrlich: aufrichtig, offen
 • unehrlich: unaufrichtig, verlogen

Thành ngữ

Ehrlich währt am längsten. Mit Ehrlichkeit kommt man am besten durchs Leben.

Chú thích

 • Wer ehrlich ist, sagt die Wahrheit. Wer unehrlich ist, lügt und sagt die Unwahrheit.
 • Wenn man etwas ehrlich meint, dann ist man ganz offen und verstellt sich nicht. Man sagt oder tut dann, was man wirklich denkt oder tun will. Ganz ehrlich!

elegant – salopp

Nghĩa
thanh lịch – giản dị

Ví dụ

 • In meiner Freizeit kleide ich mich sehr salopp, aber auf der Arbeit muss ich immer sehr elegante Kleidung tragen.
  Nghĩa
  Lúc rảnh rỗi, tôi ăn mặc rất xuề xòa, nhưng ở nơi làm việc tôi luôn phải mặc những bộ quần áo rất lịch sự.
 • Auf der Feier waren alle sehr salopp gekleidet.
  Nghĩa
  Mọi người trong bữa tiệc đều ăn mặc rất giản dị.
 • Er hat sich für diesen Anlass sehr elegant angezogen.
  Nghĩa
  Anh ấy ăn mặc rất lịch sự cho dịp này.
 • Im Sommer trage ich gern saloppe Kleidung: am liebsten eine lockere Hose, ein T-Shirt und Turnschuhe.
  Nghĩa
  Vào mùa hè, tôi thích mặc quần áo bình thường: thích nhất là quần ống rộng, áo phông và giày thể thao.
 • Sie trägt ein sehr elegantes Abendkleid.
  Nghĩa
  Cô mặc một chiếc váy dạ hội rất thanh lịch.

So sánh

 • elegant, eleganter, der/die/das eleganteste – am elegantesten
 • salopp, salopper, der/die/das saloppste – am saloppsten

Từ đồng nghĩa

 • elegant: chic, fein, vornehm
 • salopp: bequem, leger, locker, ungezwungen

Tính từ ghép

 • hochelegant = sehr elegant

Chú thích

 • Nicht nur der Kleidungsstil, auch das Verhalten einer Person, die Sprache oder eine Bemerkung können salopp sein.
 • Das Wort ist französischer Herkunft: salope = unsauber, schmutzig, nachlässig

empfindlich – unempfindlich

Nghĩa
nhạy cảm – không nhạy cảm

Ví dụ

 • In der Sonne muss ich immer sehr vorsichtig sein, denn meine Haut ist sehr empfindlich. Sei froh, dass du nicht so eine empfindliche Haut hast wie ich!
  Nghĩa
  Tôi luôn phải rất cẩn thận khi ra nắng vì da tôi rất nhạy cảm. Vui vì bạn không có làn da nhạy cảm như tôi!
 • Das Kind ist sehr empfindlich und wird häufig krank.
  Nghĩa
  Đứa trẻ rất nhạy cảm và thường xuyên bị ốm.
 • Sie ist relativ unempfindlich gegen heißes Wasser. Ich bin da wesentlich empfindlicher. Ich könnte nicht mit so heißem Wasser spülen.
  Nghĩa
  Nó tương đối không nhạy cảm với nước nóng. Tôi nhạy cảm hơn nhiều ở đó. Tôi không thể rửa bằng nước nóng như thế này.
 • Als wir leichte Kritik an seiner Arbeitsweise äußerten, reagierte er sehr empfindlich.
  Nghĩa
  Khi chúng tôi bày tỏ sự chỉ trích nhẹ về cách làm việc của anh ấy, anh ấy đã phản ứng rất nhạy cảm.
 • Kälte macht mir nichts aus. Ich bin da sehr unempfindlich.
  Nghĩa
  Tôi không ngại cái lạnh. Tôi rất vô cảm với điều đó.

So sánh

 • empfindlich, empfindlicher, der/die/das empfindlichste – am empfindlichsten
 • unempfindlich, unempfindlicher, der/die/das unempfindlichste – am unempfindlichsten

Từ đồng nghĩa

 • empfindlich: sensibel
 • unempfindlich: unsensibel

Tính từ ghép

 • geruchsempfindlich = sehr empfindlich gegen Gerüche
 • hochempfindlich = sehr empfindlich
 • lichtempfindlich = äußerst empfindlich gegen Lichteinwirkung
 • überempfindlich = in übertriebener Weise empfindlich

Chú thích

 • Eine sehr empfindsame oder überempfindliche Person ist sehr dünnhäutig.

erster – letzter

Nghĩa
đầu tiên – cuối cùng

Ví dụ

 • Mein erstes Auto war ein VW Golf.
  Nghĩa
  Chiếc xe đầu tiên của tôi là VW Golf.
 • Sie wohnen im ersten Stock. Wir wohnen in der obersten/letzten Etage.
  Nghĩa
  Họ sống ở tầng một. Chúng tôi sống ở tầng trên cùng / tầng cuối cùng.
 • Ich war zum ersten Mal in Österreich. Und ich bin sicher, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist.
  Nghĩa
  Đó là lần đầu tiên tôi đến Áo. Và tôi chắc rằng nó sẽ không phải là lần cuối cùng.
 • Am ersten April versuchen viele, ihre Mitmenschen mit einem Aprilscherz in den April zu schicken.
  Nghĩa
  Vào ngày 1/4, nhiều người hay gửi cho đồng nghiệp của mình một trò đùa Cá tháng Tư.
 • Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hatte sie noch lange Haare.
  Nghĩa
  Lần cuối gặp nhau, cô ấy vẫn để tóc dài.
 • Ich lese oft nur die erste und die letzte Seite der Zeitung.
  Nghĩa
  Tôi thường chỉ đọc trang đầu tiên và trang cuối cùng của tờ báo.
 • Ich bin der Letzte in der Schlange und muss bestimmt lange warten.
  Nghĩa
  Tôi là người xếp hàng cuối cùng và tôi sẽ phải đợi lâu.
 • Bei dem Rennen ist sie Erste/Letzte geworden.
  Nghĩa
  Trong cuộc đua, cô ấy là người đầu tiên / cuối cùng.

So sánh

 • không có

Tính từ ghép

 • allererster, allererste, allererstes = verstärkend für erster, erste, erstes
 • allerletzter, allerletzte, allerletztes = verstärkend für letzter, letzte, letztes
 • vorletzter, vorletzte, vorletztes = unmittelbar vor dem Letzten
 • drittletzter, drittletzte, drittletztes = der Dritte von hinten

Thành ngữ

die erste Geige spielen den Ton angeben; führend sein
für jmdn. sein letztes Hemd hergeben bereit sein, alles für jmdn. zu tun

Chú thích

 • Diese Adjektive (Man bezeichnet sie auch als Zahlwörter) werden immer dekliniert. Hier erfahrt ihr mehr über die Adjektivdeklination.

fest – locker

Nghĩa
chắc chắn – lỏng lẻo

Ví dụ

 • Die Lampe ist locker, kannst du sie bitte wieder festmachen?
  Nghĩa
  Đèn bị lỏng, bạn có thể lắp lại được không?
 • Keine Sorge, das Regal ist fest verschraubt! Da wird sich nichts lösen.
  Nghĩa
  Đừng lo lắng, kệ đã được vặn chặt! Không có gì sẽ xảy ra ở đó.
 • Mein Sohn hat zwei lockere Milchzähne, die bestimmt bald ausfallen werden.
  Nghĩa
  Con trai tôi có hai chiếc răng sữa bị lung lay chắc chắn sẽ sớm rụng.
 • Er hat einen festen Schlaf, aber sie hat einen sehr leichten Schlaf.
  Nghĩa
  Ông ấy ngủ ngon, nhưng cô ấy ngủ không sâu.
 • Er begrüßte uns mit einem festen Händedruck.
  Nghĩa
  Anh ấy chào chúng tôi bằng một cái bắt tay chắc nịch.
 • Wir empfehlen, bei der Wanderung feste Schuhe zu tragen.
  Nghĩa
  Chúng tôi khuyên bạn nên mang giày chắc chắn khi đi bộ đường dài.

So sánh

 • fest, fester, der/die/das festeste – am festesten
 • locker, lockerer, der/die/das lockerste – am lockersten

Từ đồng nghĩa

 • fest: straff
 • locker: lose, wackelig

Tính từ ghép

 • felsenfest = ganz fest
 • Es gibt zahlreiche Adjektive mit dem Suffix -fest. Diese drücken z.B. aus, dass etwas widerstandsfähig ist (hitzefest, wasserfest) oder dass etwas problemlos getan werden kann (schnittfest, wischfest). Mehr Adjektive und weitere Bedeutungen lest ihr hier: 36 Adjektive mit der Endung -fest

Chú thích

 • Jemand, der ein bisschen verrückt ist, hat eine Schraube locker.
 • Spricht man von lockerer Kleidung, so meint man, dass jemand salopp gekleidet ist. Wir können folglich auch das Adjektivpaar elegant – locker bilden.
 • Wenn bei einem Kind ein Milchzahn locker ist, hat das Kind einen Wackelzahn.

flach – steil

Nghĩa
phẳng – dốc

Ví dụ

 • In dieser flachen Landschaft kann man bis zum Horizont blicken.
  Nghĩa
  Trong phong cảnh đồng bằng như này, bạn có thể nhìn thấy tận chân trời.
 • Die Straße war so steil, dass wir vom Fahrrad absteigen und es schieben mussten.
  Nghĩa
  Đường quá dốc khiến chúng tôi phải xuống xe và đẩy.
 • Sei vorsichtig, denn du stehst an einem sehr steilen Abhang!
  Nghĩa
  Hãy cẩn thận vì bạn đang đứng trên một con dốc rất lớn!
 • Manche Häuser haben flache und manche steile Dächer.
  Nghĩa
  Một số ngôi nhà có mái bằng và một số có mái dốc.
 • Die heutige Etappe des Radrennens ist ganz flach. Morgen wird die Strecke dann bergiger.
  Nghĩa
  Chặng đường đua xe đạp hôm nay rất bằng phẳng. Ngày mai tuyến đường sẽ nhiều núi hơn.

So sánh

 • flach, flacher, der/die/das flachste – am flachsten
 • steil, steiler, der/die/das steilste – am steilsten

Từ đồng nghĩa

 • flach: eben, niedrig, nicht tief
 • steil: abschüssig, schief, schräg

Chú thích

 • Je nach Bedeutung können die Gegensatzpaare auch sein: flach – hoch, flach – tief, flach – hügelig/bergig.
 • Er hat sich ganz flach auf den Boden gelegt, um von niemandem gesehen zu werden.
 • Sie trägt fast immer Schuhe mit flachen Absätzen. Sie findet Schuhe mit hohen Absätzen unbequem.
 • Es gibt keine Suppe, deshalb brauchen wir nur flache Teller. Die tiefen Teller brauchen wir nicht.
 • An dieser Stelle ist der Fluss sehr flach und kann leicht durchquert werden. Weiter flussabwärts ist der Fluss wesentlich tiefer.
 • Hier ist die Landschaft flach. Weiter nördlich wird es aber hügelig/bergig.

fleißig – faul

Nghĩa
chăm chỉ – lười biếng

Ví dụ

 • Er ist sehr fleißig und übt jeden Tag. Er ist ein fleißiger Schüler.
  Nghĩa
  Anh ấy rất chăm chỉ và luyện tập mỗi ngày. Anh ấy là một học sinh chăm chỉ.
 • Sie ist eine sehr fleißige Schülerin. Sie lernt immer fleißig für die Prüfungen.
  Nghĩa
  Cô ấy là một học sinh rất chăm chỉ. Cô ấy luôn học tập chăm chỉ cho các kỳ thi.
 • Am Wochenende war ich faul. Ich hatte keine Lust, für die Prüfung zu lernen.
  Nghĩa
  Tôi đã lười biếng vào cuối tuần. Tôi không cảm thấy thích học cho kỳ thi.
 • Er ist ein fauler Schüler. Er muss fleißiger sein.
  Nghĩa
  Anh ấy là một học sinh lười biếng. Anh ấy phải siêng năng hơn.
 • Sei nicht so faul und hilf uns bitte!
  Nghĩa
  Đừng lười biếng như vậy và hãy giúp chúng tôi!

So sánh

 • fleißig, fleißiger, der/die/das fleißigste – am fleißigsten
 • faul, fauler, der/die/das faulste – am faulsten

Từ đồng nghĩa

 • fleißig: eifrig, emsig
 • faul: arbeitsscheu

Tính từ ghép

 • bienenfleißig = sehr fleißig
 • denkfaul = zu faul zum Denken
 • lauffaul = zu faul, zu Fuß zu gehen
 • maulfaul/mundfaul = einsilbig; schweigsam
 • oberfaul = sehr anrüchig; nicht einwandfrei
 • schreibfaul = ohne Lust, zu schreiben; zu bequem zum Schreiben
 • stinkfaul = sehr faul

Chú thích

 • Eine weitere Bedeutung von faul ist verdorben. Lebensmittel sind bzw. werden faul oder schimmelig. Dann sind sie zu alt und verdorben, sodass man sie nicht mehr essen kann. Sie sind dann ungenießbar geworden.
 • Ihr kennt bestimmt auch das Sprichwort Ohne Fleiß kein Preis.

frei – besetzt

Nghĩa
trống, rảnh – bận, đang được sử dụng

Ví dụ

 • Entschuldigung, ist der Platz/Stuhl noch frei?
  Nghĩa
  Xin lỗi, chỗ / ghế này còn trống không?
 • Ja, der Platz/Stuhl ist noch frei. Nein, (es) tut mir leid, aber er ist besetzt.
  Nghĩa
  Có, chỗ / ghế này vẫn còn trống. Không, tôi xin lỗi, nhưng nó có người ngồi rồi.
 • Die Toilette ist besetzt. Ich muss vor dem besetzten Klo warten.
  Nghĩa
  Nhà vệ sinh đã có người. Tôi phải đợi trước nhà vệ sinh có người.
 • Wir hatten Glück und haben noch drei freie Sitzplätze gefunden.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã may mắn và tìm thấy ba chỗ ngồi miễn phí.
 • Wir sind zu spät gekommen und alle Sitzplätze waren schon besetzt.
  Nghĩa
  Chúng tôi đến quá muộn và tất cả các ghế đã kín chỗ.

So sánh

 • frei, freier, der/die/das frei(e)ste – am frei(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • frei: verfügbar
 • besetzt: belegt, vergeben

Tính từ ghép

 • Es gibt zahlreiche aus einem Nomen + frei zusammengesetzte Adjektive. Deren Bedeutung ist frei von bzw. ohne.
 • ablösefrei, akzentfrei, alkoholfrei, autofrei, barrierefrei, beschwerdefrei, einwandfrei, fehlerfrei, gebührenfrei, glutenfrei, keimfrei, kostenfrei, laktosefrei, nikotinfrei, rauchfrei, rezeptfrei, schmerzfrei, schneefrei, schuldenfrei, schwindelfrei, sorgenfrei, steuerfrei, stressfrei, werbefrei

Chú thích

 • Wenn wir in der U-Bahn oder im Bus von unserem Sitzplatz aufstehen, damit eine ältere Person sich setzen kann, so machen wir den Sitzplatz frei.
 • Wenn wir einen Sitzplatz neben uns für eine andere Person, die bald kommen wird, reservieren, dann halten wir den Sitzplatz für diese Person frei.
 • Machen wir jemandem Platz, damit er an uns vorbeigehen oder vorbeifahren kann, so machen wir ihm den Weg frei. 

frei – unfrei

Nghĩa
tự do – không tự do

Ví dụ

 • Nach drei Wochen der Gefangenschaft, war sie endlich wieder frei.
  Nghĩa
  Sau ba tuần bị giam cầm, cuối cùng cô ta đã được tự do trở lại.
 • Ich habe mich damals sehr unfrei gefühlt.
  Nghĩa
  Tôi cảm thấy rất không thoải mái vào thời điểm đó.
 • Ich will frei sein und tun und lassen können, was ich will.
  Nghĩa
  Tôi muốn được tự do và có thể làm những gì tôi muốn.
 • Leider bin ich in dieser Entscheidung unfrei. Sonst würde ich bestimmt anders entscheiden.
  Nghĩa
  Rất tiếc là tôi không được tự do quyết định. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ quyết định khác.
 • Es gibt leider immer noch Gesellschaften, in denen die Frauen unfrei sind.
  Nghĩa
  Thật không may, vẫn có những xã hội mà phụ nữ không được tự do.

So sánh

 • frei, freier, der/die/das frei(e)ste – am frei(e)sten
 • unfrei, unfreier, der/die/das unfrei(e)ste – am unfrei(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • frei: in Freiheit, unabhängig, ungebunden
 • unfrei: abhängig, gefangen, in Gefangenschaft, unterdrückt

Tính từ ghép

 • freiwillig = aus freiem Willen; ohne Zwang
 • hitzefrei (auch: das Hitzefrei) = schulfrei wegen zu großer Hitze
 • jugendfrei = für Jugendliche zugelassen
 • sturmfrei haben = ohne die Eltern zu Hause sein

Danh từ quan trọng

 • die Gedankenfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit

Chú thích

 • Jemand, der unabhängig ist oder sich nicht in Gefangenschaft befindet, ist frei. Jemand, der nicht zur Arbeit oder zur Schule gehen muss, hat frei.
 • Wenn jemand eingesperrt oder gefangen ist, ist er nicht frei.

freundlich – unfreundlich

Nghĩa
thân thiệt – không thân thiện

Ví dụ

 • Sie ist immer sehr freundlich zu allen Leuten.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất tốt với mọi người.
 • Er ist ein sehr unfreundlicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất khó gần.
 • Sie waren immer sehr freundlich zu mir.
  Nghĩa
  Họ đã luôn luôn rất tốt với tôi.
 • Vielen Dank! Das ist sehr freundlich von Ihnen.
  Nghĩa
  Cảm ơn rất nhiều! Ngài thật tốt bụng.

So sánh

 • freundlich, freundlicher, der/die/das freundlichste – am freundlichsten
 • unfreundlich, unfreundlicher, der/die/das unfreundlichste – am unfreundlichsten

Từ đồng nghĩa

 • freundlich: nett, sympathisch
 • unfreundlich: unsympathisch

Tính từ ghép

 • Adjektive, die aus einem Nomen + freundlich zusammengesetzt sind, haben die Bedeutungen gut (geeignet) für jemanden/etwas oder jemandem/einer Sache wohlgesinnt.
 • arbeitnehmerfreundlich, familienfreundlich, gastfreundlich, hautfreundlich, tierfreundlich, umweltfreundlich, verbraucherfreundlich

Chú thích

 • In formalen Briefen oder E-Mails verabschieden wir uns oft mit diesen Formeln (ohne Komma dahinter):
 • Mit freundlichen Grüßen oder Freundliche Grüße

froh – sauer

Nghĩa
vui vẻ – bực tức

Ví dụ

 • Ich bin froh, dass ich die Prüfung bestanden habe.
  Nghĩa
  Tôi rất vui vì tôi đã vượt qua kỳ thi.
 • Ich bin wirklich sauer. Er hatte versprochen, mir beim Umzug zu helfen, doch er hat im letzten Moment abgesagt.
  Nghĩa
  Tôi thực sự tức giận. Anh ấy đã hứa sẽ giúp tôi di chuyển, nhưng anh ấy đã hủy bỏ vào giây phút cuối cùng.
 • Auf der Rückfahrt mit dem Auto hat es geschneit und die Straßen waren glatt. Wir waren wirklich froh, als wir wieder zu Hause waren.
  Nghĩa
  Trên đường trở về bằng xe hơi, tuyết rơi và đường trơn trượt. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi về đến nhà.
 • Sei froh, dass du diese Arbeit nicht machen musst!
  Nghĩa
  Hãy mừng vì bạn không phải làm công việc này!
 • Die Feier war langweilig. Du kannst froh sein, dass du nicht dabei warst.
  Nghĩa
  Cuộc ăn mừng thật tẻ nhạt. Bạn có thể vui mừng vì bạn đã không ở đó.
 • Ich bin froh, dass alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgenommen hatte.
  Nghĩa
  Tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch của tôi.
 • Sie ist ganz schön sauer auf uns, weil wir ihr nicht geholfen haben.
  Nghĩa
  Cô ấy thực sự giận chúng tôi vì đã không giúp cô ấy.
 • Er regt sich über jede Kleinigkeit auf und wird immer schnell sauer.
  Nghĩa
  Anh ấy khó chịu về mọi điều nhỏ nhặt và luôn nhanh chóng tức giận.

So sánh

 • froh, froher, der/die/das froh(e)ste – am froh(e)sten
 • sauer, saurer, der/die/das sauerste – am sauersten

Từ đồng nghĩa

 • froh: fröhlich, glücklich, gut gelaunt, zufrieden
 • sauer: verärgert, wütend

Tính từ ghép

 • heilfroh = sehr froh
 • stinksauer = sehr sauer
  stocksauer = sehr sauer

Chú thích

 • Wir wünschen „Frohe Weihnachten!“ und „Frohe Ostern!“.
 • Wenn es um den Geschmack geht, so ist das Adjektivpaar süß – sauer.

fröhlich – traurig

Nghĩa
vui vẻ – buồn bã

Ví dụ

 • Sie ist immer sehr fröhlich und gut gelaunt.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất vui vẻ và tâm trạng thoải mái.
 • Er ist ein fröhlicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người hạnh phúc.
 • Das ist eine traurige Nachricht.
  Nghĩa
  Đó là một tin buồn.
 • Dieses Lied macht mich sehr traurig/fröhlich.
  Nghĩa
  Bài hát này làm tôi rất buồn / hạnh phúc.
 • Ich bin traurig, weil ich die Prüfung nicht bestanden habe.
  Nghĩa
  Tôi buồn vì tôi đã thi trượt.
 • Wenn ich dieses Lied höre, werde ich immer sehr traurig.
  Nghĩa
  Khi tôi nghe bài hát này, tôi luôn rất buồn.

So sánh

 • fröhlich, fröhlicher, der/die/das fröhlichste – am fröhlichsten
 • traurig, trauriger, der/die/das traurigste – am traurigsten

Từ đồng nghĩa

 • fröhlich: ausgelassen, freudig, froh, glücklich
 • traurig: bedrückt, bekümmert, betrübt, unglücklich

Tính từ ghép

 • feuchtfröhlich = aufgrund von Alkoholkonsum fröhlich und ausgelassen
 • tieftraurig = sehr traurig
 • todtraurig = sehr traurig

Chú thích

 • Zu Weihnachten/Ostern können wir sowohl „Frohe Weihnachten/Ostern!“ als auch „Fröhliche Weihnachten/Ostern!“ wünschen.
 • Das Adjektiv froh hat auch die Bedeutungen zufrieden und erleichtert. Wir sagen z.B.: „Ich bin froh, dass ich die Prüfung bestanden habe.“ In diesem Fall können wir das Adjektiv fröhlich nicht verwenden.
 • Wenn uns etwas glücklich, traurig oder fröhlich macht, können wir sagen:
 • Das stimmt mich traurig/glücklich/fröhlich.

früh – spät

Nghĩa
sớm – muộn

Ví dụ

 • Ich muss früh aufstehen, trotzdem gehe ich spät ins Bett.
  Nghĩa
  Tôi phải dậy sớm, nhưng tôi vẫn đi ngủ muộn.
 • Wie spät ist es? Es ist sieben Uhr.
  Nghĩa
  Mấy giờ rồi? Bây giờ là bảy giờ.
 • Es ist schon spät, ich muss nach Hause gehen.
  Nghĩa
  Muộn rồi, tôi phải về nhà.
 • Er ist mal wieder zu spät gekommen. Er muss pünktlicher sein.
  Nghĩa
  Anh ta lại đến muộn. Anh ta phải đúng giờ hơn.
 • Kannst du das nächste Mal bitte früher kommen?
  Nghĩa
  Bạn có thể đến sớm hơn vào lần sau được không?

So sánh

 • früh, früher, der/die/das früh(e)ste – am früh(e)sten
 • spät, später, der/die/das späteste – am spätesten

Từ đồng nghĩa

 • früh: beizeiten, frühzeitig, zeitig

Thành ngữ

bis in die Puppen aufbleiben bis spät in die Nacht aufbleiben
in aller Frühe / Herrgottsfrühe sehr früh am Morgen
mit den Hühnern aufstehen sehr früh aufstehen
mit den Hühnern schlafen gehen sehr früh schlafen gehen
von früh bis spät den ganzen Tag; ständig

Chú thích

 • Beziehen wir uns auf den Morgen des kommenden Tags, sagen wir „morgen früh“. Aber wir sagen „morgen Mittag“, „morgen Abend“ usw.

ganz – kaputt

Nghĩa
nguyên vẹn – hỏng hóc

Ví dụ

 • Die Lampe ist kaputt. Sie funktioniert nicht mehr.
  Nghĩa
  Đèn bị hỏng. Nó không còn sáng nữa.
 • Die Tasse ist auf den Boden gefallen. Zum Glück ist sie ganz geblieben.
  Nghĩa
  Chiếc cốc rơi xuống đất. May mắn thay, nó vẫn còn nguyên vẹn.
 • Das kann kaputtgehen. Sei vorsichtig, mach das nicht kaputt!
  Nghĩa
  Cái này dễ vỡ lắm đấy. Hãy cẩn thận, đừng làm nó vỡ!
 • Pass auf! Das geht schnell kaputt.
  Nghĩa
  Coi chừng! Nó rất dễ vỡ đấy.
 • Das Spielzeug ist kaputt. Kannst du es bitte wieder ganz machen?
  Nghĩa
  Đồ chơi bị hỏng. Bạn có thể vui lòng sửa nó lành lặn lại được không?

So sánh

 • kaputt, kaputter, der/die/das kaputteste – am kaputtesten

Từ đồng nghĩa

 • ganz: intakt, unbeschädigt
 • kaputt: beschädigt, defekt, entzwei, zerbrochen, zerstört

Ghép với động từ

kaputtgehen von selbst zerbrechen; aufhören, zu funktionieren
kaputt machen zerbrechen; zerstören
ganz bleiben nicht kaputtgehen
ganz machen reparieren

Chú thích

 • Wenn eine Person sagt, dass sie total kaputt ist, so ist sie völlig erschöpft und ganz müde.
 • Das Adjektiv ganz hat auch die Bedeutung vollständig, komplett. Wir sagen z.B. „das ganze Wochenende“, wenn wir von der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend sprechen.
 • So erklären sich auch auf den ersten Blick unlogische Sätze wie „Die Tasse fiel herunter und war ganz kaputt.“ Từ 51 đến 100

geduldig – ungeduldig

Nghĩa
kiên nhẫn – nôn nóng

Ví dụ

 • Du musst geduldiger sein. Du darfst nicht so schnell die Geduld verlieren.
  Nghĩa
  Bạn phải kiên nhẫn hơn. Bạn không được mất kiên nhẫn quá nhanh.
 • Hab Geduld! Sei nicht so ungeduldig!
  Nghĩa
  Kiên nhẫn! Đừng nóng vội!
 • Beeil dich! Alle warten schon ungeduldig auf dich.
  Nghĩa
  Nhanh lên! Mọi người đang sốt ruột chờ đợi bạn.
 • Ich finde, du bist viel zu ungeduldig. Du musst mehr Geduld haben.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ bạn đã quá thiếu kiên nhẫn. Bạn cần phải kiên nhẫn hơn.
 • Er wartet geduldig, bis er an die Reihe kommt.
  Nghĩa
  Anh ấy kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình.

So sánh

 • geduldig, geduldiger, der/die/das geduldigste – am geduldigsten
 • ungeduldig, ungeduldiger, der/die/das ungeduldigste – am ungeduldigsten

Từ đồng nghĩa

 • geduldig: beharrlich

Thành ngữ

Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Geduld führt zum Erfolg.
jemandes Geduld auf die Probe stellen jemandes Geduld strapazieren
jmdm. reißt der Geduldsfaden jemand verliert die Geduld

Chú thích

 • Wenn jemand ungeduldig ist, dann hat er nur wenig Geduld. Außerdem verliert ein ungeduldiger Mensch schnell die Geduld.
 • Ein geduldiger Mensch hat viel Geduld. Wer geduldig ist, verliert nie oder nur ganz selten die Geduld.

gefährlich – ungefährlich

Nghĩa
nguy hiểm – không nguy hiểm

Ví dụ

 • Vorsicht! Pass gut auf! Das ist gefährlich.
  Nghĩa
  Thận trọng! Chú ý đấy! Cái này nguy hiểm.
 • Der Weg ist sehr gefährlich. Es handelt sich um einen gefährlichen Weg.
  Nghĩa
  Đường đi rất nguy hiểm. Đó là một con đường nguy hiểm.
 • Dieser Sport ist nicht ungefährlich. Es ist ein Risikosport.
  Nghĩa
  Môn thể thao này không phải là không có những nguy hiểm của nó. Đó là một môn thể thao mạo hiểm.
 • Es handelt sich um eine völlig ungefährliche Wanderung, an der auch Kinder teilnehmen können.
  Nghĩa
  Đây là một chuyến đi bộ đường dài hoàn toàn an toàn mà trẻ em cũng có thể tham gia.
 • Diese Kurve ist sehr gefährlich. Hier sind schon viele Unfälle passiert.
  Nghĩa
  Góc cua này rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở đây.
 • Es handelt sich um eine gefährliche Verbrecherin.
  Nghĩa
  Nó là một tên tội phạm nguy hiểm.

So sánh

 • gefährlich, gefährlicher, der/die/das gefährlichste – am gefährlichsten
 • ungefährlich, ungefährlicher, der/die/das ungefährlichste – am ungefährlichsten

Từ đồng nghĩa

 • gefährlich: bedrohlich, gefahrvoll, risikoreich, riskant, unsicher
 • ungefährlich: harmlos, sicher

Tính từ ghép

 • brandgefährlich = sehr gefährlich
 • gemeingefährlich = für alle gefährlich
 • hochgefährlich = sehr gefährlich
 • lebensgefährlich = lebensbedrohlich

Chú thích

 • Wenn jemand etwas Gefährliches tut, begibt er sich und vielleicht auch andere in Gefahr. Vor dieser Gefahr sollten wir ihn warnen.
 • Auch das Adjektivpaar sicher – unsicher kann die Bedeutung von ungefährlich – gefährlich haben.

geizig – freigebig

Nghĩa
keo kiệt – hào phóng

Ví dụ

 • Er war nie geizig, sondern immer sehr großzügig und freigebig.
  Nghĩa
  Anh không bao giờ keo kiệt mà luôn rất hào phóng và rộng lượng.
 • Er ist ein freigebiger Mensch, der anderen gern mal einen ausgibt.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người hào phóng, thích cho tặng người khác.
 • Sie ist sehr freigebig und teilt das, was sie hat, gern mit anderen Menschen.
  Nghĩa
  Cô ấy rất hào phóng và thích chia sẻ những gì mình có với người khác.
 • Ich finde, er ist nicht sparsam, sondern geizig. Er könnte ruhig ein bisschen freigebiger sein und andere auch mal einladen.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ anh ấy không tiết kiệm mà là keo kiệt. Anh ấy có thể hào phóng hơn một chút và mời những người khác nữa.
 • Wie kann man nur so geizig sein? Er lässt sich immer einladen, hat uns aber noch nie zu einem Kaffee eingeladen.
  Nghĩa
  Sao bạn có thể keo kiệt như vậy? Anh ấy luôn nhận lời mời, nhưng chưa bao giờ mời chúng tôi đi uống cà phê.

So sánh

 • geizig, geiziger, der/die/das geizigste – am geizigsten
 • freigebig, freigebiger, der/die/das freigebigste – am freigebigsten

Từ đồng nghĩa

 • geizig: knauserig, knickerig
 • freigebig: freigiebig, generös, spendabel

Tính từ ghép

 • ehrgeizig = sehr ambitioniert; sehr eifrig

Chú thích

 • Die Nomen sind der Geiz und die Freigebigkeit/Freigiebigkeit.
 • Einen sehr geizigen Menschen bezeichnen wir als Geizhals oder Geizkragen.
 • Die Bedeutung des Verbs geizen ist übertrieben sparsam sein.
 • Sie geizt wirklich nicht mit ihren Reizen und zeigt gern ihren Körper.
  Nicht nur das Publikum war begeistert, auch die Kritiker geizten nicht mit Lob.

gemütlich – ungemütlich

Nghĩa
thoải mái – không thoải mái

Ví dụ

 • Wir haben gestern Abend gemütlich mit Freunden zusammengesessen.
  Nghĩa
  Tối qua chúng tôi đã với những người bạn ăn uống cùng nhau một cách thoải mái.
 • Wir haben noch gemütlich ein Glas Rotwein miteinander getrunken.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã cùng nhau uống một ly rượu vang đỏ một cách ấm cúng.
 • Ich finde seine Wohnung sehr kalt und ungemütlich.
  Nghĩa
  Tôi thấy căn hộ của anh ấy rất lạnh lẽo và khó chịu.
 • Das Haus ist sehr gemütlich eingerichtet.
  Nghĩa
  Căn nhà được trang bị nội thất rất tiện nghi.
 • Komm rein, setz dich! Mach es dir gemütlich!
  Nghĩa
  Mời vào, ngồi xuống đi! Hãy cứ tự nhiên nhé.
 • Nach den offiziellen Begrüßungsreden beginnt jetzt der gemütliche Teil der Veranstaltung.
  Nghĩa
  Sau các bài phát biểu chào mừng chính thức, phần ấm cúng của sự kiện bắt đầu.
 • Ich mag es, wenn man im Winter nach Hause kommt und es dort gemütlich warm ist.
  Nghĩa
  Tôi thích trở về nhà vào mùa đông và cảm thấy nó rất ấm cúng ở đó.
 • Lass uns hier nicht essen! Ich finde das Restaurant ziemlich ungemütlich.
  Nghĩa
  Chúng ta đừng ăn ở đây! Tôi thấy nhà hàng này khá khó chịu.

So sánh

 • gemütlich, gemütlicher, der/die/das gemütlichste – am gemütlichsten
 • ungemütlich, ungemütlicher, der/die/das ungemütlichste – am ungemütlichsten

Từ đồng nghĩa

 • gemütlich: behaglich, gesellig, heimelig, lauschig, wohlig
 • ungemütlich: unbehaglich, ungesellig

Tính từ ghép

 • urgemütlich = sehr gemütlich

Chú thích

 • Das Wort Gemütlichkeit ist oft nur schwer zu übersetzen, denn in einigen Sprachen gibt es kein passendes Wort mit derselben Bedeutung. Das Wort beschreibt eine ungezwungene, oft gesellige, behagliche und sehr angenehme Atmosphäre.

gerade – krumm

Nghĩa
thẳng – quanh co

Ví dụ

 • Ich habe eine gerade Linie gezeichnet.
  Nghĩa
  Tôi đã vẽ một đường thẳng.
 • Die Linie, die du gezeichnet hast, ist krumm und schief.
  Nghĩa
  Đường bạn đã vẽ bị cong.
 • Die Straße verläuft ganz gerade und hat keine Kurven.
  Nghĩa
  Con đường này chạy thẳng và không có khúc cua.
 • Du musst das Glas gerade halten, sonst verschüttest du etwas.
  Nghĩa
  Bạn phải giữ cái ly đứng thẳng nếu không bạn sẽ làm đổ thứ gì đó.

So sánh

 • gerade, gerader, der/die/das geradeste – am geradesten
 • krumm, krümmer, der/die/das krümmste – am krümmsten

Từ đồng nghĩa

 • gerade: geradlinig, linear
 • krumm: gebogen, gekrümmt, schief, ungerade

Tính từ ghép

 • kerzengerade = ganz gerade
 • schnurgerade = ganz gerade

Thành ngữ

für jmdn./etwas geradestehen für jmdn./etwas die Verantwortung übernehmen
jmdm. etwas krummnehmen jmdm. etwas übel nehmen

Chú thích

 • Wir sprechen von geraden (2, 4, 6…) und ungeraden (1, 3, 5, …) Zahlen.
 • Neben dem Adjektiv gerade gibt es auch das Adverb gerade.
 • Kannst du bitte ein bisschen leiser sein, ich lerne gerade.

geschickt – ungeschickt

Nghĩa
khéo léo – vụng về

Ví dụ

 • Sie ist sehr geschickt und macht im Haus viele Reparaturen selbst.
  Nghĩa
  Cô ấy rất khéo tay và tự tay sửa chữa rất nhiều thứ trong nhà.
 • Sie ist eine geschickte Handwerkerin.
  Nghĩa
  Cô ấy là một nghệ nhân lành nghề.
 • Er ist sehr ungeschickt. Er hat wirklich zwei linke Hände.
  Nghĩa
  Anh ấy rất vụng về. Anh ta thực sự có hai tay trái.
 • Er hat geschickte/ungeschickte Hände.
  Nghĩa
  Anh ấy có đôi tay khéo léo / vụng về.
 • Wenn du dich geschickt anstellst, wirst du erreichen, was du dir vorgenommen hast.
  Nghĩa
  Nếu bạn làm tốt bản thân, bạn sẽ đạt được những gì bạn đã đề ra.
 • Sie haben das ein bisschen ungeschickt ausgedrückt. Das hätten Sie geschickter sagen können.
  Nghĩa
  Ngài đã nói điều đó hơi vụng về một chút. Ngài có thể nói điều đó một cách khéo léo hơn.

So sánh

 • geschickt, geschickter, der/die/das geschickteste – am geschicktesten
 • ungeschickt, ungeschickter, der/die/das ungeschickteste – am ungeschicktesten

Từ đồng nghĩa

 • geschickt: behänd, fingerfertig, gekonnt, gewandt
 • ungeschickt: tollpatschig, tölpelhaft, unbeholfen, ungelenk

Thành ngữ

mit Fingerspitzengefühl mit großer Geschicklichkeit; einfühlsam
sich geschickt/ungeschickt anstellen geschickt/ungeschickt vorgehen
zwei linke Hände haben (handwerklich) ungeschickt sein

Chú thích

 • Verwechselt das Adjektiv geschickt nicht mit dem Partizip II geschickt (von schicken)!
 • Sie hat ihm eine E-Mail geschickt.

gestresst – entspannt

Nghĩa
căng thẳng – thư thái

Ví dụ

 • Auf der Arbeit habe ich sehr viel Stress. Ich bin total gestresst.
  Nghĩa
  Tôi gặp rất nhiều căng thẳng trong công việc. Tôi hoàn toàn căng thẳng.
 • Du siehst sehr entspannt aus. Warst du in Urlaub?
  Nghĩa
  Bạn trông rất thoải mái. Bạn đã đi nghỉ chưa?
 • Wenn ich gestresst bin, mache ich einen Spaziergang, um mich zuentspannen.
  Nghĩa
  Khi căng thẳng, tôi đi dạo để thư giãn.
 • Manchmal können meine Arbeitskollegen ganz schön stressig sein, besonders wenn sie gestresst sind.
  Nghĩa
  Đôi khi đồng nghiệp của tôi có thể khá căng thẳng, đặc biệt là khi họ đang bị áp lực.
 • Ich bin total gestresst, denn die Reise war sehr anstrengend und stressig.
  Nghĩa
  Tôi hoàn toàn căng thẳng vì chuyến đi rất mệt mỏi và căng thẳng.
 • Ich freue mich auf den entspannenden und erholsamen Urlaub.
  Nghĩa
  Tôi đang mong đợi kỳ nghỉ thư giãn và hồi phục.

So sánh

 • gestresst, gestresster, der/die/das gestressteste – am gestresstesten
 • entspannt, entspannter, der/die/das entspannteste – am entspanntesten

Từ đồng nghĩa

 • gestresst: abgespannt, überarbeitet, überlastet
 • entspannt: ausgeruht, erholt, gelassen, locker

Chú thích

 • Bei diesen Wörtern handelt es sich um die Partizipien II der Verben stressen und entspannen. Diese Partizipien werden meist als Adjektive verwendet.
 • Verwechselt nicht stressig und gestresst! Etwas, was stressig ist, stresst mich. Das Resultat ist, dass ich gestresst bin. Wenn also jemand stressig ist, dann stresst er andere Personen.
 • Ich bin total gestresst, weil mein Chef so stressig ist und tausend Dinge gleichzeitig von mir verlangt.

gesund – krank

Nghĩa
khỏe mạnh – ốm yếu

Ví dụ

 • Er war krank, aber jetzt ist er wieder gesund.
  Nghĩa
  Anh ấy bị ốm, nhưng bây giờ anh ấy đã khỏe lại.
 • Ich war eine Woche (lang) krank.
  Nghĩa
  Tôi bị ốm trong một tuần.
 • Sie ist krank geworden.
  Nghĩa
  Cô ấy bị ốm.
 • Ich hoffe, dass du bald wieder gesund bist/wirst.
  Nghĩa
  Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sớm khỏe lại.
 • Du wirst hoffentlich schnell wieder gesund.
  Nghĩa
  Hy vọng rằng bạn sẽ nhanh chóng khỏe lại.
 • Ich wünsche dir, dass du immer gesund bleibst.
  Nghĩa
  Tôi mong rằng bạn luôn giữ gìn sức khỏe.

So sánh

 • gesund, gesünder, der/die/das gesündeste – am gesündesten
 • krank, kränker, der/die/das kränkste – am kränksten

Tính từ ghép

 • kerngesund = völlig gesund
 • dauerkrank = über einen langen Zeitpunkt krank
 • krebskrank = an Krebs erkrankt
 • seekrank = an Seekrankheit (Übelkeit auf Schiffen) leidend
 • suchtkrank = an einer Sucht (Abhängigkeit) leidend
 • todkrank = so krank, dass man wahrscheinlich sterben wird
 • todsterbenskrank = so krank, dass man wahrscheinlich sterben wird
 • zuckerkrank = an Diabetes leidend

Chú thích

 • Wenn jemand krank ist, wünschen wir, dass er bald wieder gesund wird. Wir wünschen dann „Gute Besserung!“
 • Jemand, der sich leicht krank fühlt, ist angeschlagen.
 • Das Verb (an etwas) erkranken hat die Bedeutung krank werden.
 • Sprechen wir von der Ernährung oder dem Lebensstil, benutzen wir das Adjektivpaar gesund – ungesund.

gesund – ungesund

Nghĩa
lành mạnh – không lành mạnh

Ví dụ

 • Er lebt sehr gesund. Er führt einen gesunden Lebensstil.
  Nghĩa
  Anh ấy sống rất khỏe mạnh. Anh ấy dẫn đầu một lối sống lành mạnh.
 • Obst ist sehr gesund. Es ist sehr gesund, viel Obst zu essen.
  Nghĩa
  Trái cây rất tốt cho sức khỏe. Sẽ rất tốt cho sức khỏe nếu ăn nhiều trái cây.
 • Du solltest dich gesünder ernähren!
  Nghĩa
  Bạn nên ăn uống lành mạnh hơn!
 • Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit, es ist extrem ungesund.
  Nghĩa
  Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của bạn, nó cực kỳ không tốt cho sức khỏe.
 • Es ist ungesund, zu viel Fleisch zu essen.
  Nghĩa
  Ăn quá nhiều thịt sẽ không tốt cho sức khỏe.

So sánh

 • gesund, gesünder, der/die/das gesündeste – am gesündesten
 • ungesund, ungesünder, der/die/das ungesündeste – am ungesündesten

Từ đồng nghĩa

 • gesund: bekömmlich (Speisen & Getränke), gesundheitsbewusst
 • ungesund: gesundheitsschädigend, (der Gesundheit) abträglich

Chú thích

 • Eine bewusste Ernährung und viel Bewegung sind gesundheitsfördernd.
 • Jemand, der gesund lebt, hat einen gesunden Lebensstil.
  Wer nicht gesund lebt, führt einen ungesunden Lebensstil.
 • Sprechen wir über den Gesundheitszustand einer Person, so ist das Adjektivpaar gesund – krank.

glatt – rau

Nghĩa
mịn màng – thô ráp

Ví dụ

 • Diese Oberfläche ist sehr glatt, aber die andere Oberfläche ist rau.
  Nghĩa
  Bề mặt này rất mịn, nhưng bề mặt kia lại thô ráp.
 • Heute gibt es Glatteis. Auf der Straße ist es glatt und man kann leicht ausrutschen.
  Nghĩa
  Hôm nay có băng đen. Trên đường trơn và rất dễ trượt.
 • Im Winter habe ich immer sehr raue Hände. Ich sollte meine Hände öfter eincremen.
  Nghĩa
  Vào mùa đông, tôi luôn có bàn tay rất thô ráp. Tôi nên thoa kem dưỡng da tay thường xuyên hơn.

So sánh

 • glatt, glatter, der/die/das glatteste – am glattesten
 • rau, rauer, der/die/das rau(e)ste – am rau(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • glatt: blank, eben, glitschig, rutschig
 • rau: uneben, spröde

Tính từ ghép

 • aalglatt = ganz glatt; die Fähigkeit besitzend, sich aus komplizierten
 • Situationen herauszuwinden
 • eisglatt = glatt von Eis; so glatt wie Eis
 • spiegelglatt = sehr glatt

Chú thích

 • Wenn es in einer Region oft sehr windig und regnerisch ist und die Temperaturen sehr niedrig sind, sprechen von einem rauen Klima. Ist das Klima angenehm, so sprechen wir von einem milden Klima.
 • Das Adjektivpaar glatt – rau bezieht sich darauf, wie eine Oberfläche beschaffen ist. Geht es um die Frage, ob eine Oberfläche rutschig ist oder nicht, so ist das Gegensatzpaar glatt – nicht glatt.

glücklich – unglücklich

Nghĩa
hạnh phúc – bất hạnh

Ví dụ

 • Er ist ein glücklicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người hạnh phúc.
 • Sie ist sehr unglücklich.
  Nghĩa
  Cô ấy rất không vui.
 • Sie sind eine glückliche Familie.
  Nghĩa
  Các Ngài là một gia đình hạnh phúc.
 • Wir wollen glücklich werden.
  Nghĩa
  Chúng tôi muốn được hạnh phúc.
 • Ich will dich glücklich machen.
  Nghĩa
  Em muốn làm cho anh hạnh phúc.
 • Es macht mich glücklich, zu sehen, wie gut sich die beiden Kinder verstehen.
  Nghĩa
  Tôi rất vui khi thấy hai đứa trẻ thân thiết với nhau như thế nào.
 • Er ist sehr glücklich über diese Nachricht.
  Nghĩa
  Anh ấy rất vui với tin này.
 • Die beiden sind schon lange glücklich verheiratet.
  Nghĩa
  Hai người đã kết hôn hạnh phúc trong một thời gian dài.

So sánh

 • glücklich, glücklicher, der/die/das glücklichste – am glücklichsten
 • unglücklich, unglücklicher, der/die/das unglücklichste – am unglücklichsten

Từ đồng nghĩa

 • glücklich: ausgelassen, freudestrahlend, fröhlich, glückselig
 • unglücklich: bedrückt, bekümmert, betrübt, deprimiert, geknickt, niedergedrückt, traurig, trübsinnig, unglückselig,

Tính từ ghép

 • überglücklich = sehr glücklich

Chú thích

 • Die Nomen sind das Glückdas Unglück und das Pech. Eine Katastrophe ist ein Unglück. Wenn etwas so verläuft, wie man es sich gewünscht hat, hat man Glück. Läuft es anders als erwartet, hat man Pech.
 • Eine Person, die oft Pech hat, ist ein Pechvogel.
  Jemand, dem ein großes Unglück widerfährt, ist ein Unglücksrabe.
 • Wenn etwas am Ende doch noch gut ausgeht, hat man Glück im Unglück.

groß – klein

Nghĩa
to – nhỏ

Ví dụ

 • Wie groß bist du? Ich bin 1 Meter 74 groß.
  Nghĩa
  Bạn cao bao nhiêu? Tôi cao 1 mét 74.
 • Unsere Kinder sind schon groß. Mein Sohn ist groß geworden.
  Nghĩa
  Con của chúng ta đã lớn rồi. Con trai tôi đã lớn.
 • Sie ist größer als ihre Mutter.
  Nghĩa
  Cô ấy cao hơn mẹ cô ấy.
 • Sein Vater ist kleiner als er.
  Nghĩa
  Cha của anh ấy thấp hơn anh ấy.
 • Ich bin in einem kleinen Dorf auf dem Land groß geworden.
  Nghĩa
  Tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở miền quê.
 • Er lebt in einer großen Stadt.
  Nghĩa
  Anh ấy sống ở một thành phố lớn.
 • Sie lebt in einer Großstadt/Kleinstadt.
  Nghĩa
  Cô ấy sống ở một thành phố lớn / thị trấn nhỏ.

So sánh

 • groß, größer, der/die/das größte – am größten
 • klein, kleiner, der/die/das kleinste – am kleinsten

Từ đồng nghĩa

 • groß: enorm, gewaltig, gigantisch, immens, riesig
 • klein: winzig

Tính từ ghép

 • riesengroß = sehr groß
 • klitzeklein = sehr klein

Chú thích

 • Wenn man in einer Region aufwächst (aufwachsen), wird man dort groß (groß werden). Man verbringt also seine Kindheit und Jugend dort.
 • Jemand, der großtut (großtun), gibt an. Er ist ein Angeber, der mit etwas prahlt.
 • Man kann Dinge kleinreden, indem man sie als weniger wichtig darstellt, als sie in Wirklichkeit sind.

gut – böse

Nghĩa
tốt – xấu

Ví dụ

 • Er wird zwar schnell wütend, aber eigentlich ist er kein böser Mensch.
  Nghĩa
  Ông ta nổi giận một cách dễ dàng, nhưng ông ta không thực sự là một người xấu.
 • Er hat versprochen, ab jetzt ein guter Mensch zu sein.
  Nghĩa
  Anh ta hứa từ nay sẽ trở thành người tốt.
 • Sie war immer sehr gut zu uns.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất tốt với chúng tôi.
 • Es tut mir leid. Ich habe es nicht aus böser Absicht getan.
  Nghĩa
  Tôi xin lỗi. Tôi không làm điều đó vì đức tin xấu.
 • Die Absicht war gut, doch das Ergebnis war nicht zufriedenstellend.
  Nghĩa
  Mục đích là tốt, nhưng kết quả là không thỏa đáng.
 • Nicht alle Menschen haben gute Absichten. Manche haben böse Absichten.
  Nghĩa
  Không phải tất cả mọi người đều có ý định tốt. Một số có ý định xấu.

So sánh

 • gut, besser, der/die/das beste – am besten
 • böse, böser, der/die/das böseste – am bösesten

Từ đồng nghĩa

 • gut: anständig, gutherzig, gutmütig, untadelig
 • böse: bösartig, fies, gemein, niederträchtig

Tính từ ghép

 • herzensgut = sehr herzlich und gutmütig; gutherzig
 • bitterböse = sehr böse

Chú thích

 • Sprechen wir von der Qualität oder einer Bewertung, so verwenden wir das Adjektivpaar gut – schlecht.
 • Das Adjektiv böse hat auch die Bedeutung wütendzornigsauer. Man kann böse auf jemanden sein oder jemandem böse sein. In beiden Fällen schaut man denjenigen dann böse an

gut – schlecht

Nghĩa
tốt – xấu

Ví dụ

 • Wie gut ist dein Deutsch? Ich spreche schon gut Deutsch.
  Nghĩa
  Tiếng Đức của bạn tốt đến mức nào? Tôi đã nói tiếng Đức tốt.
 • Ihr Deutsch ist sehr gut, aber ihr Englisch ist schlecht.
  Nghĩa
  Tiếng Đức của cô ấy rất tốt, nhưng tiếng Anh của cô ấy kém.
 • Wir haben einen guten Lehrer/eine gute Lehrerin.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một giáo viên tốt.
 • Wie geht es dir? – Es geht mir gut, danke. Und dir? – Mir geht es schlecht.
  Nghĩa
  Bạn khỏe không? – Tôi khỏe cảm ơn. Và bạn? – Tôi cảm thấy tồi tệ.
 • Ich fühle mich nicht gut. Mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss kotzen.
  Nghĩa
  Tôi thấy không khỏe. Tôi cảm thấy bệnh. Tôi nghĩ rằng tôi phải đi ói đây.
 • Das Essen schmeckt gut. Es ist sehr lecker.
  Nghĩa
  Thức ăn ngon. Nó rất ngon.
 • Sie hat immer gute Laune. Er ist oft schlecht gelaunt.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn có tâm trạng thoải mái. Anh ấy thường có tâm trạng tồi tệ.
 • Bei gutem Wetter gehen wir in den Park.
  Nghĩa
  Khi thời tiết tốt, chúng tôi đi đến công viên.
 • Wenn das Wetter schlecht ist, bleiben wir zu Hause.
  Nghĩa
  Khi thời tiết xấu, chúng tôi ở nhà.
 • Ich tanze nicht so gut wie mein Freund, aber ich spiele besser Fußball als er.
  Nghĩa
  Tôi không nhảy giỏi bằng bạn trai, nhưng tôi chơi bóng giỏi hơn anh ấy.
 • Die Frage muss sein, ob das, was wir tun, gut oder schlecht für die Umwelt ist.
  Nghĩa
  Câu hỏi đặt ra là liệu những gì chúng ta làm là tốt hay xấu cho môi trường.

So sánh

 • gut, besser, der/die/das beste – am besten
 • schlecht, schlechter, der/die/das schlechteste – am schlechtesten

Từ đồng nghĩa

 • gut: ausgezeichnet, einwandfrei, erstklassig, exzellent, hervorragend, klasse, positiv, prima, super, toll, vortrefflich, vorzüglich
 • schlecht: beschissen, desaströs, fatal, katastrophal, mies, miserabel, negativ, schlimm, unzureichend

Tính từ ghép

 • grottenschlecht = sehr schlecht

Chú thích

 • Wir begrüßen uns mit „Guten Morgen!“, „Guten Tag!“ und „Guten Abend!“.
 • Wenn wir uns abends verabschieden oder ins Bett gehen, wünschen wir eine gute Nacht, wir sagen: „Gute Nacht!“

halb – ganz

Nghĩa
nửa – đầy

Ví dụ

 • Es ist jetzt halb elf und Zeit, ins Bett zu gehen.
  Nghĩa
  Bây giờ là mười giờ rưỡi và đến giờ đi ngủ.
 • Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um alles zu erledigen.
  Nghĩa
  Tôi đã mất nửa giờ để hoàn thành mọi việc.
 • Ich warte schon eine ganze Stunde auf dich.
  Nghĩa
  Tôi đã đợi bạn cả tiếng đồng hồ.
 • Sie arbeitet den halben Tag im Büro. In der anderen Hälfte des Tages muss sie sich um ihre Kinder und den Haushalt kümmern.
  Nghĩa
  Cô ấy làm việc nửa ngày trong văn phòng. Nửa ngày còn lại cô ấy phải chăm sóc con cái và gia đình.
 • Ich habe das ganze Wochenende für die Prüfung gelernt.
  Nghĩa
  Tôi đã ôn thi cho kỳ thi cả cuối tuần.
 • Es hat den ganzen Tag geregnet, von morgens bis abends.
  Nghĩa
  Trời mưa suốt ngày, từ sáng đến tối.
 • Wir machen keine halben Sachen, denn wir nehmen unsere Aufgaben und Pflichten ernst.
  Nghĩa
  Chúng tôi không làm mọi việc một cách nửa vời, bởi vì chúng tôi coi trọng nhiệm vụ và bổn phận của mình.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • ganz: ausnahmslos, komplett, völlig, vollständig

Thành ngữ

ganz Ohr sein aufmerksam zuhören
ganz und gar völlig
halb so wild sein nicht so schlimm sein
nicht ganz bei der Sache sein unkonzentriert sein
nicht ganz ohne sein ernst zu nehmen sein

Chú thích

 • Wenn wir eine Zeitspanne von Anfang bis Ende angeben, sagen wir:
 • den ganzen Tag, das ganze Wochenende, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr, das ganze Leben

hart – weich

Nghĩa
cứng – mềm

Ví dụ

 • Das Brot von gestern ist schon hart (geworden).
  Nghĩa
  Bánh mì hôm qua đã cứng rồi.
 • Er ist auf den harten Boden gefallen.
  Nghĩa
  Anh ta ngã trên sàn cứng.
 • Die Matratze ist zu weich. Von der weichen Matratze tut mir der Rücken weh.
  Nghĩa
  Nệm quá mềm. Tôi đau lưng vì tấm nệm êm ái.
 • Die Butter hat nicht im Kühlschrank gestanden, deshalb ist sie weich geworden.
  Nghĩa
  Bơ không để trong tủ lạnh nên nó mềm.
 • Sie müssen jetzt hart bleiben. Sie dürfen nicht weich werden und nachgeben.
  Nghĩa
  Bạn phải cứng rắn ngay bây giờ. Họ không được trở nên mềm yếu và nhường bước.
 • Als er auf dem Sprungturm stand, bekam er weiche Knie.
  Nghĩa
  Khi anh ta đứng trên ván lặn, đầu gối của anh ta yếu đi.
 • Das Leben ist hart.
  Nghĩa
  Cuộc sống rất khó khăn.

So sánh

 • hart, härter, der/die/das härteste – am härtesten
 • weich, weicher, der/die/das weichste – am weichsten

Từ đồng nghĩa

 • hart: fest, robust, unbarmherzig
 • weich: biegsam, elastisch, feinfühlig

Tính từ ghép

 • beinhart = sehr hart
 • bretthart = sehr hart; hart wie ein Brett
 • eisenhart = sehr hart; hart wie Eisen
 • hammerhart = sehr hart; sehr anstrengend; ungeheuerlich
 • stahlhart = sehr hart; hart wie Stahl
 • steinhart = sehr hart; hart wie Stein
 • butterweich = sehr weich; weich wie Butter

Chú thích

 • Der Härtegrad gibt an, wie hart bzw. weich etwas ist.

heiß – kalt

Nghĩa
nóng – lạnh

Ví dụ

 • Heute ist es sehr heiß. Morgen soll es noch heißer werden.
  Nghĩa
  Hôm nay nóng quá. Ngày mai trời sẽ còn nóng hơn.
 • Heute ist es noch kälter als gestern.
  Nghĩa
  Hôm nay trời còn lạnh hơn hôm qua.
 • Mir ist sehr heiß. Ihr ist sehr kalt.
  Nghĩa
  Tôi thấy rất nóng. Cô ấy thấy rất lạnh.
 • Ist dir zu kalt? Soll ich die Heizung anmachen, damit dir warm wird?
  Nghĩa
  Bạn có thấy lạnh quá không? Bạn có muốn tôi bật máy sưởi để sưởi ấm cho bạn không?
 • Heute ist ein kalter Wintertag.
  Nghĩa
  Hôm nay là một ngày đông lạnh giá.
 • Im Juli gibt es sehr heiße Tage.
  Nghĩa
  Có những ngày rất nóng trong tháng Bảy.

So sánh

 • heiß heißer der/die/das heißeste – am heißesten
 • kalt kälter der/die/das kälteste – am kältesten

Tính từ ghép

 • brandheiß = hochaktuell
 • arschkalt = sehr kalt
 • bitterkalt = sehr kalt
 • eiskalt = sehr kalt; kalt wie Eis; völlig gefühllos

Thành ngữ

heiß begehrt sein sehr begehrt sein; sehr beliebt sein
jmdn. eiskalt erwischen jmdn. ohne Vorwarnung treffen;
jmdn. unangenehm überraschen
jmdn. kaltlassen jmdn. nicht beeindrucken;
jmdn. nicht interessieren
zu heiß gebadet haben spinnen; nicht recht bei Verstand sein

Chú thích

 • Passend zu den Adjektiven gibt es die folgenden Verben: erhitzen (heiß machen), erwärmen (warm machen), wärmen (warm machen), kühlen (kühl/kalt machen), sich abkühlen (sich erfrischen; kühl werden), erkalten (kalt werden), sich erkälten (eine Erkältung bekommen).

hell – dunkel

Nghĩa
sáng sủa – tối tăm

Ví dụ

 • Aufstehen! Raus aus den Betten! Es ist schon hell.
  Nghĩa
  Dậy đi! Ra khỏi giường! Trời đã sáng.
 • Es ist schon spät und es wird langsam dunkel. Wir sollten nach Hause gehen.
  Nghĩa
  Đã muộn và trời sắp tối. Chúng ta nên về nhà.
 • Im Winter wird es abends früher dunkel. Um 17 Uhr ist es schon dunkel.
  Nghĩa
  Vào mùa đông, trời tối sớm hơn vào buổi tối. Lúc 5 giờ chiều, trời đã tối.
 • Im Sommer bleibt es länger hell. Es bleibt bis etwa 22 Uhr hell.
  Nghĩa
  Vào mùa hè, trời sáng lâu hơn. Trời sáng cho đến khoảng 10 giờ tối.
 • Sie trägt am liebsten helle Kleidung. Ich hingegen bevorzuge dunkle Klamotten.
  Nghĩa
  Cô ta thích mặc quần áo sáng màu. Mặt khác, tôi thích quần áo tối màu hơn.
 • Er hat dunkle Haare. Seine Haare sind dunkel.
  Nghĩa
  Anh ấy có mái tóc đen. Tóc anh ta đen.
 • Alle Fenster sind dunkel. Nirgendwo brennt ein Licht. Es ist wohl niemand da.
  Nghĩa
  Tất cả các cửa sổ đều tối. Không có ánh sáng ở bất cứ nơi nào. Có lẽ không có ai ở đó.

So sánh

 • hell, heller, der/die/das hellste – am hellsten
 • dunkel, dunkler, der/die/das dunkelste – am dunkelsten

Từ đồng nghĩa

 • hell: erleuchtet
 • dunkel: düster, finster

Tính từ ghép

 • hellblau = ein helles Blau
 • taghell = hell wie am Tag
 • dunkelrot = ein dunkles Rot
 • stockdunkel = völlig dunkel

Thành ngữ

Licht ins Dunkel bringen eine undurchsichtige Angelegenheit aufklären
ein helles Köpfchen sein ein kluger/intelligenter Mensch sein

Chú thích

 • Am Morgen wird es hell, es wird Tag. Am Abend wird es dunkel, es wird Nacht.

hoch – tief

Nghĩa
cao – sâu

Ví dụ

 • Der Berg ist sehr hoch. Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands.
  Nghĩa
  Ngọn núi rất cao. Zugspitze là ngọn núi cao nhất ở Đức.
 • Er ist sehr sportlich und kann sehr hoch springen.
  Nghĩa
  Anh ấy rất thể thao và có thể nhảy rất cao.
 • Wir sind auf einen hohen Turm gestiegen und haben in die Tiefe geblickt.
  Nghĩa
  Chúng tôi leo lên một ngọn tháp cao và nhìn xuống.
 • Der See ist sehr tief. Am Ufer ist das Wasser flach, aber dann wird es tief.
  Nghĩa
  Hồ rất sâu. Ở cửa sông nước nông, nhưng sau sâu dần.
 • Wenn du nicht schwimmen kannst, solltest du nicht ins tiefe Wasser gehen.
  Nghĩa
  Nếu bạn không biết bơi, bạn không nên xuống nước sâu.
 • Er hat eine sehr tiefe Stimme. Meine Stimme hingegen ist hoch.
  Nghĩa
  Anh ấy có một giọng nói rất trầm. Mặt khác, giọng tôi cao.

So sánh

 • hoch, höher, der/die/das höchste – am höchsten
 • tief, tiefer, der/die/das tiefste – am tiefsten

Từ đồng nghĩa

 • haushoch = sehr hoch; hoch wie ein Haus
 • turmhoch = sehr hoch; hoch wie ein Turm
 • knietief = bis zum Knie

Chú thích

 • Die entsprechenden Adverbien sind: hoch – runter bzw. (he)rauf – (he)runter oder hinauf – hinunter:

Ich gehe die Treppe hoch/runter.
Komm bitte (he)rauf/(he)runter!
Er springt hinauf/hinunter.
Ich gehe nach oben/nach unten.

 • Vor Nomen (attributiver Gebrauch) ist das Adjektiv hoh- und wird natürlich dekliniert.
 • In der Meteorologie spricht man von Hochdruckgebieten (das Hoch) und Tiefdruckgebieten (das Tief).
 • Gewässer wie Flüsse, Seen oder Meere sind entweder tief oder flach (nicht tief).

höflich – unhöflich

Nghĩa
lịch sự – bất lịch sự

Ví dụ

 • Sie ist immer sehr höflich und zuvorkommend.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất lịch sự và nhã nhặn.
 • Man muss versuchen, immer höflich zu bleiben.
  Nghĩa
  Bạn phải cố gắng lịch sự mọi lúc.
 • Er ist ein unhöflicher Mensch. Er könnte wirklich ein bisschen höflicher sein.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người thô lỗ. Anh ấy thực sự có thể lịch sự hơn một chút.
 • Das war sehr unhöflich von dir.
  Nghĩa
  Bạn thô lỗ quá.
 • Wenn Sie höflich fragen, bekommen Sie bestimmt eine Antwort.
  Nghĩa
  Nếu bạn hỏi một cách lịch sự, bạn chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời.
 • Das Kind grüßt uns immer sehr höflich.
  Nghĩa
  Đứa trẻ luôn chào hỏi chúng tôi rất lịch sự.
 • Es tut mir leid, aber diese Frage ist sehr unhöflich. Darauf antworte ich nicht.
  Nghĩa
  Tôi xin lỗi, nhưng câu hỏi này rất thô lỗ. Tôi không trả lời điều đó.

So sánh

 • höflich, höflicher, der/die/das höflichste – am höflichsten
 • unhöflich, unhöflicher, der/die/das unhöflichste – am unhöflichsten

Từ đồng nghĩa

 • höflich: anständig, entgegenkommend, wohlerzogen, zuvorkommend
 • unhöflich: ungehobelt, schlecht erzogen

Thành ngữ

jemand ist die Höflichkeit in Person jemand ist ausgesprochen höflich

Chú thích

 • Das Wort höflich kommt aus dem Mittelhochdeutschen und hat die Bedeutung hofgemäß, gesittet, gebildet. Mit dem mittelhochdeutschen hovelich bezeichnete man ein dem Hof angemessenes Verhalten.
 • Wer höflich sein will, muss sich an die Benimmregeln halten und sich gut benehmen, er muss also ein gutes Benehmen zeigen.
 • Die Nomen sind die Höflichkeit und die Unhöflichkeit.

hungrig – satt

Nghĩa
đói – no

Ví dụ

 • Ich bin sehr hungrig. Wann gibt es endlich was zu essen?
  Nghĩa
  Tôi rất đói. Cuối cùng khi nào có cái gì để ăn đấy?
 • Danke, aber ich möchte nichts mehr essen. Ich bin satt.
  Nghĩa
  Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn nữa. Tôi no rồi.
 • Können wir vielleicht ein bisschen später essen? Ich bin noch nicht hungrig.
  Nghĩa
  Chúng ta có thể có thể ăn muộn hơn một chút được không? Tôi vẫn chưa đói.
 • Wir haben uns satt gegessen. Wir haben keinen Hunger mehr.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã ăn no rồi. Chúng tôi không còn đói nữa.

So sánh

 • hungrig, hungriger, der/die/das hungrigste – am hungrigsten
 • satt, satter, der/die/das satteste – am sattesten

Từ đồng nghĩa

 • satt: gesättigt, voll

Tính từ ghép

 • abenteuerhungrig = begierig nach Abenteuer
 • pappsatt = völlig satt

Ghép với động từ

sich sattsehen etwas so oft oder so lange sehen, dass man genug davon hat
etwas satthaben die Nase voll von etwas haben

Chú thích

 • Statt „Ich bin hungrig“ sagen wir oft „Ich habe Hunger.“
 • Wenn man plötzlich großen Appetit auf etwas Bestimmtes bekommt, hat man Heißhunger.
 • Wenn wir etwas essen wollen, sind wir hungrig, wenn wir etwas trinken wollen, sind wir durstig. Wir haben Durst.
 • Wenn wir genug gegessen haben, sind wir satt. Wenn wir genug getrunken haben, sind wir nicht mehr durstig. Wir haben dann keinen Durst mehr.

interessant – uninteressant

Nghĩa
thú vị – không thú vị

Ví dụ

 • Der Text ist sehr interessant, er ist wirklich empfehlenswert.
  Nghĩa
  Văn bản rất thú vị, nó thực sự được giới thiệu.
 • Das Thema ist uninteressant. Es gibt wirklich interessantere Themen.
  Nghĩa
  Chủ đề là không thú vị. Thực sự có nhiều chủ đề thú vị hơn.
 • Ich finde das sehr interessant. Für mich ist das wirklich interessant.
  Nghĩa
  Tôi thấy điều đó rất thú vị. Nó thực sự thú vị đối với tôi.
 • Sie erzählt nur uninteressante Dinge. Sie langweilt uns.
  Nghĩa
  Cô ấy chỉ kể những điều không thú vị. Cô ấy đối với chúng tôi là rất buồn tẻ.
 • Ich habe etwas sehr Interessantes zu berichten.
  Nghĩa
  Tôi có một cái gì đó rất thú vị để báo cáo.

So sánh

 • interessant, interessanter, der/die/das interessanteste – am interessantesten
 • uninteressant, uninteressanter, der/die/das uninteressanteste – am uninteressantesten

Từ đồng nghĩa

 • interessant: abwechslungsreich, spannend, unterhaltsam, von Interesse
 • uninteressant: eintönig, langweilig, nichtssagend

Tính từ ghép

 • hochinteressant = sehr interessant

Chú thích

 • Man interessiert sich für etwas (Akk.) oder man ist an etwas (Dat.) interessiert. Man kann auch Interesse an etwas (Dat.) haben bzw. zeigen. Eine Sache, die jemanden interessiert, ist für diese Person von Interesse.
 • Ein ähnliches Adjektivpaar ist spannend – langweilig.

klar – unklar

Nghĩa
rõ ràng – không rõ ràng

Ví dụ

 • Sie hat klar und deutlich gesagt, dass sie keine Lust hat.
  Nghĩa
  Cô ấy nói rất rõ rằng cô ấy không có tâm trạng.
 • Ist alles klar? Habt ihr alles verstanden? Oder ist noch etwas unklar?
  Nghĩa
  Mọi thứ vẫn ổn chứ? Bạn đã hiểu tất cả mọi thứ? Hay có điều gì đó vẫn chưa rõ ràng?
 • Heute Nacht haben wir einen klaren Sternenhimmel.
  Nghĩa
  Đêm nay chúng ta có bầu trời trong xanh, đầy sao.
 • Sollte noch etwas unklar sein, dann fragen Sie uns bitte.
  Nghĩa
  Nếu có điều gì đó vẫn chưa rõ ràng, vui lòng hỏi chúng tôi.
 • Es ist mir völlig unklar, wie das passieren konnte.
  Nghĩa
  Tôi hoàn toàn không rõ làm thế nào điều này có thể xảy ra.
 • Er war derart verwirrt, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
  Nghĩa
  Anh ta bối rối đến mức không còn suy nghĩ sáng suốt được nữa.
 • Die Mannschaft war klar besser und hat verdient gewonnen.
  Nghĩa
  Đội rõ ràng đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

So sánh

 • klar, klarer, der/die/das klarste – am klarsten
 • unklar, unklarer, der/die/das unklarste – am unklarsten

Từ đồng nghĩa

 • klar: deutlich, eindeutig, logisch, schlüssig, übersichtlich, verständlich
 • unklar: fraglich, konfus, trübe, undeutlich, unlogisch, unscharf, unübersichtlich, vage, verschwommen, verworren

Tính từ ghép

 • glasklar = durchsichtig (wie Glas); klar und deutlich
 • kristallklar = klar und durchsichtig wie Kristall
 • startklar = startbereit
 • sternenklar = so klar, dass man die Sterne sehen kann

Chú thích

 • Wenn uns jemand fragt, ob alles klar ist, dann möchte er wissen, ob alles in Ordnung ist oder wir alles verstanden haben. Alles klar?
 • Ähnliche Adjektivpaare sind deutlich – undeutlichscharf – unscharflogisch – unlogisch.

lang – kurz

Nghĩa
dài – ngắn

Ví dụ

 • Die Hose ist sehr lang. Sie ist mir sogar ein bisschen zu lang.
  Nghĩa
  Quần rất dài. Nó thậm chí còn hơi quá dài đối với tôi.
 • Auf der Arbeit trage ich auch im Sommer immer eine lange Hose.
  Nghĩa
  Tôi luôn mặc quần dài ở nơi làm việc, kể cả trong mùa hè.
 • Wenn es warm ist, trage ich eine kurze Hose.
  Nghĩa
  Khi trời ấm, tôi mặc quần đùi.
 • Es ist ein langer Weg bis nach Hause. Wir brauchen immer sehr lange.
  Nghĩa
  Đó là một chặng đường dài để về nhà. Chúng tôi luôn mất nhiều thời gian.
 • Der Weg nach Hause ist sehr kurz. In fünf Minuten sind wir zu Hause.
  Nghĩa
  Đường về nhà rất ngắn. Năm phút nữa chúng ta sẽ về đến nhà.
 • Der Film dauert sehr lange. Es ist ein langer Film.
  Nghĩa
  Phim có thời lượng dài. Đó là một bộ phim dài.
 • Die Besprechung dauert nicht lange. Es ist nur eine kurze Besprechung.
  Nghĩa
  Cuộc họp không kéo dài. Nó chỉ là một cuộc họp ngắn.
 • Kannst du mir bitte kurz antworten? Eine kurze Antwort reicht aus.
  Nghĩa
  Bạn có thể trả lời ngắn gọn cho mình được không? Một câu trả lời ngắn gọn là đủ.
 • Ich musste lange warten. Ich habe drei Stunden lang gewartet.
  Nghĩa
  Tôi đã phải đợi một thời gian dài. Tôi đã đợi ba giờ đồng hồ.
 • Wir haben uns nach langer Zeit endlich noch einmal getroffen.
  Nghĩa
  Cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau sau một thời gian dài.

So sánh

 • lang, länger, der/die/das längste – am längsten
 • kurz, kürzer, der/die/das kürzeste – am kürzesten

Tính từ ghép

 • baumlang = sehr groß (Menschen)
 • meterlang / kilometerlang = mehrere Meter/Kilometer lang
 • ellenlang = übermäßig lang; eine lange Dauer habend
 • stundenlang / tagelang = mehrere Stunden/Tage lang

Chú thích

 • Wir benutzen die Adjektive lang und kurz, um räumliche und zeitliche Ausdehnungen zu beschreiben.
 • Wie ihr in den Beispielen gelesen habt, benutzen wir bei Zeitspannen die Adverbien lang(e) – kurz.
 • Wenn wir etwas länger machen, so verlängern wir es. Machen wir etwas kürzer, kürzen (räumliche Ausdehnung) oder verkürzen (zeitliche Ausdehnung) wir es.

laut – leise

Nghĩa
ầm ĩ – khẽ khàng

Ví dụ

 • In der Stadt ist es oft sehr laut. Dort gibt es viel Lärm.
  Nghĩa
  Nó thường rất ồn ào trong thành phố. Có rất nhiều tiếng ồn ở đó.
 • Kannst du bitte einen Moment leise sein? Ich brauche absolute Stille.
  Nghĩa
  Bạn có thể yên lặng một chút được không? Tôi cần sự im lặng tuyệt đối.
 • Können Sie bitte lauter sprechen, damit ich Sie besser verstehen kann?
  Nghĩa
  Bạn có thể nói to hơn, để tôi có thể hiểu bạn hơn được không?
 • Die Musik ist zu laut. Kannst du die Musik bitte etwas leiser stellen?
  Nghĩa
  Âm nhạc quá lớn. Bạn có thể giảm nhạc xuống một chút được không?

So sánh

 • laut, lauter, der/die/das lauteste – am lautesten
 • leise, leiser, der/die/das leiseste – am leisesten

Từ đồng nghĩa

 • laut: lärmend, lautstark, lauthals, schallend, unüberhörbar, ohrenbetäubend
 • leise: gedämpft, lautlos, ruhig, still, unhörbar

Thành ngữ

Das kannst du laut sagen! Das ist richtig. / Das stimmt.
leise Töne anschlagen zurückhaltend und sanftmütig sein
heimlich, still und leise sehr unauffällig

Chú thích

 • Die Präposition laut steht mit dem Genitiv (auch der Dativ ist erlaubt) und hat die Bedeutung entsprechend (+ Dat.), gemäß (+ Dat.), nach jemandes Angaben.
 • Laut der Umfrage ist die Wahl noch längst nicht entschieden.
  Laut Polizeiberichten konnte der Täter noch nicht ermittelt werden.
  Laut eines Experten müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Situation noch lange anhalten wird.Từ 101 đến 150

lebendig – tot

Nghĩa
sống – chết

Ví dụ

 • Er war mehr tot als lebendig.
  Nghĩa
  Anh ta đã chết nhiều hơn là sống.
 • Er ist früh gestorben. Er ist schon lange tot.
  Nghĩa
  Anh ấy mất sớm. Anh ấy đã chết lâu rồi.
 • Die Kinder sind sehr lebendig.
  Nghĩa
  Những đứa trẻ rất hoạt bát.
 • Berlin ist eine sehr lebendige Stadt.
  Nghĩa
  Berlin là một thành phố rất sống động.

So sánh

 • lebendig, lebendiger, der/die/das lebendigste – am lebendigsten

Từ đồng nghĩa

 • lebendig: lebend, lebhaft, am Leben

Tính từ ghép

 • quicklebendig = sehr lebhaft; mit sprühender Lebendigkeit
 • mausetot = ganz und gar tot

Chú thích

 • Wenn in einer Stadt oder in einem Stadtviertel viel los ist, sprechen wir von einer lebendigen Stadt bzw. von einem lebendigen Viertel. Ist in einer Stadt oder in einem Stadtteil aber nicht viel los, dann ist dort tote Hose.
 • Achtet bitte auf die Rechtschreibung!
 • Adjektiv: tot
  Verb: töten
  Nomen: der Tod, der/die Tote (tote Person)

lecker – eklig

Nghĩa
ngon – kinh tởm

Ví dụ

 • Das Essen schmeckt (mir) sehr gut. Es ist sehr lecker.
  Nghĩa
  Thức ăn có vị (đối với tôi) rất ngon. Nó rất ngon.
 • Ich finde die Suppe nicht lecker. Sie schmeckt mir nicht.
  Nghĩa
  Tôi không nghĩ rằng món súp này ngon. Tôi không thích nó.
 • Er hat ein leckeres Essen gekocht. Das schmeckt sehr lecker.
  Nghĩa
  Anh ấy đã nấu một bữa ăn ngon. Vị này rất ngon.
 • Schmeckt es dir? – Ja, lecker.
  Nghĩa
  Nó có ngon không? – Có ngon.
 • Ich mag keinen Milchreis. Ich finde Milchreis eklig.
  Nghĩa
  Tôi không thích bánh gạo. Tôi nghĩ bánh gạo là không ngon.

So sánh

 • lecker, leckerer, der/die/das leckerste – am leckersten
 • eklig, ekliger, der/die/das ekligste – am ekligsten

Từ đồng nghĩa

 • lecker: appetitlich, köstlich, schmackhaft, vorzüglich, wohlschmeckend
 • eklig: abscheulich, ekelhaft, entsetzlich, furchtbar, unappetitlich, widerwärtig, zum Kotzen

Chú thích

 • Wenn uns etwas nicht schmeckt, sagen wir entweder „Das ist nicht lecker“ oder „Das schmeckt (mir) nicht.“
 • Nicht alles, was wir nicht lecker finden, ist eklig. Daher kann das Adjektivpaar auch lecker – nicht lecker sein.
 • Über den Geschmack von Speisen und Getränken können wir wie folgt sprechen:

Ich mag das Essen (nicht).
Das Essen schmeckt mir (nicht).
Ich finde das Essen (nicht) lecker.
Ich esse gern Reibekuchen mit Apfelkompott.
Am liebsten esse/trinke/mag ich…
Mein Lieblingsessen/Lieblingsgetränk ist…

 • Das Verb gefallen verwenden wir in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

letzter – nächster

Nghĩa
cuối cùng – tiếp theo

Ví dụ

 • Letzten Montag hatte ich Training. Nächsten Montag fällt das Training aus.
  Nghĩa
  Tôi đã được đào tạo vào thứ Hai tuần trước. Buổi đào tạo sẽ bị hủy bỏ vào thứ hai tới.
 • Wir haben uns (am) letzten Dienstag getroffen.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã gặp nhau vào thứ Ba tuần trước.
 • Ich habe mich mit ihr für nächsten Donnerstag verabredet.
  Nghĩa
  Tôi có một cuộc hẹn với cô ấy vào thứ Năm tới.
 • Was habt ihr (im) letzten Sommer gemacht?
  Nghĩa
  Bạn đã làm gì (vào mùa hè năm ngoái)?
 • Sollen wir nächstes Wochenende zusammen essen gehen?
  Nghĩa
  Cuối tuần sau chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?
 • Wenn du willst, können wir uns nächstes/am nächsten Wochenende treffen.
  Nghĩa
  Nếu bạn muốn, chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần tới / sau.
 • Der letzte Montag war ein ganz besonderer Tag.
  Nghĩa
  Thứ Hai vừa qua là một ngày rất đặc biệt.
 • Die letzte Woche war sehr schön.
  Nghĩa
  Tuần qua đã rất tốt đẹp.
 • Das letzte Jahr war abwechslungsreich.
  Nghĩa
  Năm trước đã thay đổi.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • letzten, letzte, letztes: vergangenen, vergangene, vergangenes
 • nächsten, nächste, nächstes: kommenden, kommende, kommendes

Tính từ ghép

 • vorletzten, vorletzte, vorletztes = vor dem letzten, vor der letzten
 • übernächsten, übernächste, übernächstes = auf den nächsten folgend, auf die nächste folgend, auf das nächste folgend

Chú thích

Die Adjektive letzt- und nächst- werden in Zeitangaben attributiv verwendet, sie stehen also vor einem Nomen und müssen dekliniert werden. Ohne Präposition stehen sie bei Zeitangaben im Akkusativ, mit den Wechselpräpositionen (anin) stehen sie mit dem Dativ.

lustig – ernst

Nghĩa
hài hước – nghiêm túc

Ví dụ

 • Was ist los mit dir? Warum bist du heute so ernst?
  Nghĩa
  Có chuyện gì với bạn vậy? Sao hôm nay bạn nghiêm túc vậy
 • Wir haben gestern einen lustigen Film gesehen. Wir haben viel gelacht.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã xem một bộ phim vui vẻ ngày hôm qua. Chúng tôi đã cười rất nhiều.
 • Die Lage ist ernst und es gibt nichts zu lachen.
  Nghĩa
  Tình hình thật nghiêm trọng và không có gì đáng cười.
 • Er bemühte sich, ernst zu bleiben und ein Lachen zu unterdrücken.
  Nghĩa
  Anh ấy cố tỏ ra nghiêm túc và cố nín cười.
 • Es war ein lustiger Abend. Wir hatten viel Spaß.
  Nghĩa
  Đó là một buổi tối vui nhộn. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
 • Die Lage ist ernst und mir ist nicht zum Spaßen zumute.
  Nghĩa
  Tình hình nghiêm trọng và tôi không cảm thấy vui vẻ.
 • Er ist sehr ernst. Ich glaube, er geht zum Lachen in den Keller.
  Nghĩa
  Anh ấy rất nghiêm túc. Tôi nghĩ anh ấy đi xuống tầng hầm để cười.

So sánh

 • lustig, lustiger, der/die/das lustigste – am lustigsten
 • ernst, ernster, der/die/das ernsteste – am ernstesten

Từ đồng nghĩa

 • lustig: amüsant, heiter, humorvoll, spaßig, vergnüglich, vergnügt
 • ernst: besorgniserregend, ernsthaft, unlustig

Tính từ ghép

 • abenteuerlustig = Lust auf Abenteuer habend
 • lebenslustig = Spaß am Leben habend
 • reiselustig = Freude am Reisen habend
 • unlustig = keine Lust verspürend
 • unternehmungslustig = Lust verspürend, etwas zu unternehmen
 • bierernst = übertrieben ernst
 • bitterernst = sehr ernst
 • todernst = sehr ernst

Chú thích

 • Wenn jemand abenteuerlustig ist, dann hat er Lust, Abenteuer zu erleben, selbst wenn diese ganz und gar nicht lustig sind.

männlich – weiblich

Nghĩa
nam tính – nữ tính

Ví dụ

 • Die Polizei sucht nach einer männlichen und einer weiblichen Person.
  Nghĩa
  Cảnh sát đang tìm một nam một nữ.
 • Er hat eine sehr männliche Stimme.
  Nghĩa
  Anh ấy có một giọng nói rất đàn ông.
 • Gibt es typisch männliche und typisch weibliche Eigenschaften?
  Nghĩa
  Có những đặc điểm điển hình là nam và điển hình là nữ?
 • Welche männlichen und weiblichen Vornamen sind eigentlich gerade in Mode?
  Nghĩa
  Tên nam và nữ nào thực sự đang thịnh hành hiện nay?
 • Sein Gesicht hat weibliche Züge.
  Nghĩa
  Gương mặt anh có những nét nữ tính.
 • Wie kann man männliche und weibliche Fische voneinander unterscheiden?
  Nghĩa
  Làm thế nào bạn có thể phân biệt giữa cá đực và cá cái?

So sánh

 • männlich, männlicher, der/die/das männlichste – am männlichsten
 • weiblich, weiblicher, der/die/das weiblichste – am weiblichsten

Từ đồng nghĩa

 • männlich: maskulin
 • weiblich: feminin

Tính từ ghép

 • unmännlich = ohne als typisch männlich geltende Eigenschaften
 • unweiblich = ohne als typisch weiblich geltende Eigenschaften

Chú thích

 • In der deutschen Grammatik sprechen wir von Maskulinum, Femininum und Neutrum, also von männlichen (maskulinen), weiblichen (femininen) und sächlichen (neutralen) Nomen und Artikeln.
 • Eine Person, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, kann sich in Deutschland seit 2018 als divers im Geburtenregister eingetragen werden.

möglich – unmöglich

Nghĩa
có thể – không thể

Ví dụ

 • Ich möchte mich mit dir treffen. Ist das möglich?
  Nghĩa
  Tôi muốn gặp bạn. Điều đó có thể không?
 • Es ist nicht möglich, das Problem zu lösen.
  Nghĩa
  Không thể giải quyết vấn đề này.
 • Es ist unmöglich, mit ihr zu sprechen. Sie geht einfach nicht ans Telefon.
  Nghĩa
  Không thể nói chuyện với cô ấy. Đơn giản là cô ấy không trả lời điện thoại.

So sánh

 • möglich, möglicher, der/die/das möglichste – am möglichsten
 • unmöglich, unmöglicher, der/die/das unmöglichste – am unmöglichsten

Từ đồng nghĩa

 • möglich: denkbar, durchführbar, machbar, praktikabel, realisierbar, umsetzbar, vorstellbar
 • unmöglich: ausgeschlossen, aussichtslos, undenkbar, unvorstellbar

Tính từ ghép

 • baldmöglichst = so bald wie möglich
 • bestmöglich = so gut wie möglich
 • frühestmöglich = so früh wie möglich
 • größtmöglich = so groß wie möglich
 • schnellstmöglich = so schnell wie möglich

Chú thích

 • Das Adverb möglichst hat die Bedeutungen so… wie möglich oder wenn es sich ermöglichen lässt.
 • Unser Ziel ist es, unsere Aufgabe möglichst gut zu erledigen.
  Antworten Sie mir möglichst noch heute!
 • Das Adjektiv unmöglich hat auch die Bedeutung nicht akzeptabel.
 • Ihr Verhalten ist unmöglich. Sie hat ein unmögliches Verhalten.
  Er benimmt sich einfach unmöglich.
  Seine Kleidung ist einfach unmöglich. So kann man doch nicht rumlaufen!

müde – wach

Nghĩa
mệt mỏi – tỉnh táo

Ví dụ

 • Ich bin sehr müde, deshalb gehe ich jetzt ins Bett.
  Nghĩa
  Tôi rất mệt mỏi, đó là lý do tại sao tôi đi ngủ ngay bây giờ.
 • Ich bin müde von der Arbeit. Ich muss mich jetzt ausruhen.
  Nghĩa
  Tôi mệt mỏi vì công việc. Tôi phải nghỉ ngơi ngay bây giờ.
 • Du siehst müde aus. Du solltest wirklich schlafen gehen.
  Nghĩa
  Bạn trông có vẻ mệt mỏi. Bạn thực sự nên đi ngủ.
 • Ich habe mich ein bisschen hingelegt, weil ich noch sehr müde war. Aber jetzt bin ich wach.
  Nghĩa
  Tôi nằm xuống một chút vì tôi vẫn còn rất mệt. Nhưng bây giờ tôi tỉnh táo rồi.
 • Wir müssen jetzt wirklich wach und konzentriert bleiben.
  Nghĩa
  Chúng tôi thực sự cần phải tỉnh táo và tập trung ngay bây giờ.
 • Unsere Kinder sind morgens immer schon sehr früh wach.
  Nghĩa
  Các con của chúng tôi luôn dậy từ sáng sớm.

So sánh

 • müde, müder, der/die/das müdeste – am müdesten
 • wach, wacher, der/die/das wachste – am wachsten

Từ đồng nghĩa

 • müde: ermüdet, erschöpft, schläfrig, schlapp, übermüdet, unausgeschlafen
 • wach: ausgeruht, ausgeschlafen, munter, nicht schlafend

Tính từ ghép

 • todmüde = sehr müde; sehr erschöpft
 • hundemüde = sehr müde; sehr erschöpft
 • sterbensmüde = sehr müde; sehr erschöpft
 • saumüde = sehr müde
 • hellwach = völlig wach

Chú thích

 • Es gibt sehr viele andere Wörter und Ausdrücke mit der Bedeutung müde.
 • Die Partizipien II ausgeschlafen und ausgeruht werden als Adjektive verwendet. Die Verben sind ausschlafen bzw. ausruhen.

mutig – feig/feige

Nghĩa
dũng cảm – hèn nhát

Ví dụ

 • Hab keine Angst! Sei nicht so feige! Sei mutiger! Trau dich!
  Nghĩa
  Đừng sợ! Đừng hèn nhát như vậy! Hãy dũng cảm lên! Tôi thách bạn đấy!
 • Er ist ein mutiger Mensch. Er ist nicht so feige wie andere.
  Nghĩa
  Ông ta là một người dũng cảm. Anh ấy không hèn nhát như những người khác.
 • Sie hat eine mutige Entscheidung getroffen.
  Nghĩa
  Cô ấy đã quyết định dũng cảm.
 • Das sind doch alles nur feige Ausreden! Sie sollte zu dem, was sie getan hat, stehen.
  Nghĩa
  Tất cả chỉ là những lời bào chữa hèn nhát! Cô ấy nên đứng về phía những gì cô ấy đã làm.
 • Er war zu feige, ihr die Wahrheit zu sagen. Er traute sich einfach nicht.
  Nghĩa
  Anh ta đã quá hèn nhát khi nói cho cô ấy biết sự thật. Chỉ đơn giản là anh ấy không dám.

So sánh

 • mutig, mutiger, der/die/das mutigste – am mutigsten
 • feige, feiger, der/die/das feigste – am feigsten

Từ đồng nghĩa

 • mutig: beherzt, couragiert, furchtlos, gewagt, kühn, unerschrocken
 • feige: ängstlich, mutlos

Tính từ ghép

 • entmutigt = mutlos geworden
 • missmutig = schlecht gelaunt
 • todesmutig = sehr mutig; ohne den Tod zu fürchten
 • wagemutig = kühn, unerschrocken

Chú thích

 • Eine feige und ängstliche Person bezeichnet man auch als Feigling oder Angsthase. Ängstliche Menschen fürchten sich davor, etwas zu tun.
 • Wer mutig ist, hat den Mut, etwas zu tun, obwohl dies nicht ohne Risiko ist. Mutige Personen trauen sich oder wagen es, etwas zu tun.

nackt – bekleidet

Nghĩa
khỏa thân – mặc quần áo

Ví dụ

 • Im Sommer schläft er am liebsten nackt. Er liebt es, ohne Kleidung zu schlafen.
  Nghĩa
  Vào mùa hè, anh ấy thích ngủ khỏa thân hơn. Anh ấy thích ngủ mà không mặc quần áo.
 • Am FKK-Strand sind alle Menschen nackt. Die Menschen gehen nackt baden.
  Nghĩa
  Mọi người đều khỏa thân trên bãi biển theo chủ nghĩa khỏa thân. Mọi người khỏa thân đi bơi.
 • Sie war nicht nackt, sie war bekleidet.
  Nghĩa
  Cô ấy không khỏa thân, cô ấy đã mặc quần áo.
 • Warum bist du nackt? Zieh dich bitte wieder an!
  Nghĩa
  Tại sao bạn khỏa thân Hãy mặc quần áo lại!

So sánh

 • nackt, nackter, der/die/das nackteste – am nacktesten

Từ đồng nghĩa

 • nackt: entblößt, enthüllt, entkleidet, hüllenlos, nackig, unbedeckt, unbekleidet
 • bekleidet: angezogen, nicht nackt

Tính từ ghép

 • halbnackt / halb nackt = teilweise nackt
 • pudelnackt = ganz nackt
 • splitterfasernackt = ganz nackt
 • halbbekleidet / halb bekleidet = nur teilweise bekleidet
 • leichtbekleidet/ leicht bekleidet = mit einem dünnen Kleidungsstück bekleidet

Chú thích

 • Wer nackt sein will, zieht sich aus oder entkleidet sich. Dann ist er ausgezogen bzw. entkleidet.
 • Will man nicht mehr nackt sein, zieht man sich wieder an. Dann ist man wieder angezogen bzw. bekleidet.

nass – trocken

Nghĩa
ẩm ướt – khô ráo

Ví dụ

 • Es hat geregnet und ich hatte keinen Regenschirm dabei. Deshalb bin ich ziemlich nass geworden.
  Nghĩa
  Trời mưa và tôi không có ô bên mình. Đó là lý do tại sao tôi khá ướt.
 • Du solltest nicht mit nassen Haaren rausgehen, denn du könntest dich erkälten.
  Nghĩa
  Bạn không nên ra ngoài với mái tóc ướt vì có thể bị cảm lạnh.
 • Die Papiere sind nicht nur feucht, sie sind sogar richtig nass.
  Nghĩa
  Các giấy tờ không chỉ ẩm ướt, chúng thực sự ướt.
 • Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet und alles ist sehr trocken.
  Nghĩa
  Trời đã không mưa trong nhiều tuần và mọi thứ đều rất khô ráo.
 • Meine Klamotten waren nass, aber sie sind schon wieder trocken/getrocknet.
  Nghĩa
  Quần áo của tôi bị ướt, nhưng chúng đã khô / khô lại.

So sánh

 • nass, nasser1, der/die/das nasseste2 – am nassesten2
 • trocken, trockener, der/die/das trockenste – am trockensten
  • 1 auch: nässer 2 auch: der nässeste / am nässesten

Từ đồng nghĩa

 • nass: begossen, durchnässt, feucht
 • trocken: ausgedörrt, ausgetrocknet

Tính từ ghép

 • klatschnass = völlig nass; durch und durch nass
 • klitschnass = völlig nass; durch und durch nass
 • pitschepatschenass = völlig nass; durch und durch nass
 • regennass = nass vom Regen
 • furztrocken = völlig trocken
 • staubtrocken = sehr trocken

Chú thích

 • Ein Wein, der nicht süß/lieblich ist, ist trocken. Wir sprechen von einem trockenen Wein.
 • Wenn man nass ist, kann man sich mit einem Handtuch abtrocknen oder warten, bis man von selbst trocknet.

natürlich – unnatürlich

Nghĩa
tự nhiên – không tự nhiên

Ví dụ

 • Er ist ein sehr natürlicher Mensch. Ich mag seine Natürlichkeit.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất tự nhiên. Tôi thích sự tự nhiên của nó.
 • Ihre natürliche Haarfarbe ist dunkelblond.
  Nghĩa
  Màu tóc tự nhiên của cô ấy là vàng sẫm.
 • Ihre neue Haarfarbe ist sehr unnatürlich.
  Nghĩa
  Màu tóc mới của bạn rất không tự nhiên.
 • Er legt oft ein sehr unnatürliches Verhalten an den Tag.
  Nghĩa
  Anh ấy thường thể hiện những hành vi rất mất tự nhiên.
 • Trotz ihrer großen Erfolge ist sie immer sehr natürlich geblieben.
  Nghĩa
  Mặc dù thành công lớn, nó vẫn luôn rất tự nhiên.
 • Es ist wichtig, dass die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld leben.
  Nghĩa
  Điều quan trọng là các loài động vật phải sống trong môi trường tự nhiên của chúng.
 • Sie ist eines natürlichen Todes gestorben.
  Nghĩa
  Cô ấy chết vì nguyên nhân tự nhiên.
 • Die Polizei vermutet, dass er eines unnatürlichen Todes gestorben ist.
  Nghĩa
  Cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta chết một cái chết không tự nhiên.

So sánh

 • natürlich, natürlicher, der/die/das natürlichste – am natürlichsten
 • unnatürlich, unnatürlicher, der/die/das unnatürlichste – am unnatürlichsten

Từ đồng nghĩa

 • natürlich: authentisch, echt, nicht künstlich
 • unnatürlich: falsch, gekünstelt, künstlich, unecht

Tính từ ghép

 • übernatürlich = das natürliche Maß übersteigend; die Naturgesetze übersteigend

Chú thích

 • Das Adverb natürlich hat die Bedeutung selbstverständlichklar. Ist doch klar, oder?

nett – gemein

Nghĩa
tốt tính – xấu tính

Ví dụ

 • Er ist immer sehr nett zu mir.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất tốt với tôi.
 • Vielen Dank! Das ist sehr nett von dir.
  Nghĩa
  Cảm ơn rất nhiều! Bạn thực sự tốt bụng.
 • Seine Frau ist sehr nett. Er hat eine sehr nette Frau.
  Nghĩa
  Vợ anh ấy rất tốt. Anh ấy có một người vợ rất tốt.
 • Sie hat einen sehr netten Mann. Ich finde ihn sehr nett.
  Nghĩa
  Cô ấy có một người chồng rất tốt. Tôi nghĩ anh ấy rất tốt.
 • Das war jetzt aber sehr gemein von dir.
  Nghĩa
  Bạn thực sự là không tốt.
 • Er ist ein sehr gemeiner Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất xấu tính.
 • Ich finde, diese Bemerkung war sehr gemein.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng bình luận đó rất ác ý.
 • Sei doch nicht immer so gemein! Sei doch mal ein bisschen netter!
  Nghĩa
  Đừng luôn xấu tính như vậy! Hãy đẹp hơn một chút!
 • Du könntest ruhig ein bisschen netter zu ihr sein.
  Nghĩa
  Bạn có thể tốt hơn một chút với cô ấy.

So sánh

 • nett, netter, der/die/das netteste – am nettesten
 • gemein, gemeiner, der/die/das gemeinste – am gemeinsten

Từ đồng nghĩa

 • nett: freundlich, liebenswert, reizend, sympathisch
 • gemein: böse, boshaft, fies, gehässig, niederträchtig, unsympathisch

Tính từ ghép

 • hundsgemein = sehr gemein

Chú thích

 • Wir benutzen sehr oft die Negation nicht nett statt anderer Adjektive, denn jemand, der nicht nett ist, ist nicht automatisch gemein.
 • Die Redensart etwas/nichts mit jemandem gemein haben hat die Bedeutung (keine) gemeinsamen Eigenschaften haben.
 • Die beiden Schwestern haben nicht viel gemein. Sie sind sehr unterschiedlich.

neugierig – gleichgültig

Nghĩa
tò mò – thờ ơ

Ví dụ

 • Er ist immer sehr neugierig und will alles ganz genau wissen.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất tò mò và muốn biết mọi thứ chính xác.
 • Jetzt bin ich aber neugierig. Du musst mir unbedingt alles ganz genau erzählen.
  Nghĩa
  Bây giờ tôi đang tò mò. Bạn phải nói cho tôi mọi thứ chính xác.
 • Eigentlich bin ich ja nicht neugierig, aber jetzt würde ich schon ganz gern wissen, was passiert ist.
  Nghĩa
  Thực ra, tôi không tò mò, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra.
 • Sie macht ein gleichgültiges Gesicht und man weiß nicht, was sie wirklich empfindet.
  Nghĩa
  Cô ấy làm một khuôn mặt thờ ơ và bạn không biết điều cô ấy thực sự cảm thấy là gì.
 • Seine Stimme klingt gleichgültig. Ihm scheint es wirklich egal zu sein.
  Nghĩa
  Giọng anh ấy có vẻ thờ ơ. Anh ấy thực sự dường như không quan tâm.
 • Mir ist es gleichgültig, wie ihr euch entscheidet. Macht es, wie ihr wollt!
  Nghĩa
  Tôi không quan tâm bạn quyết định như thế nào. Hãy làm theo cách bạn muốn!

So sánh

 • neugierig, neugieriger, der/die/das neugierigste – am neugierigsten
 • gleichgültig, gleichgültiger, der/die/das gleichgültigste – am gleichgültigsten

Từ đồng nghĩa

 • neugierig: vorwitzig, wissbegierig
 • gleichgültig: belanglos, egal, nicht interessiert, unbeteiligt

Thành ngữ

vor Neugier (fast) sterben äußerst neugierig sein
vor Neugier platzen äußerst neugierig sein

Chú thích

 • Jemand, der nicht neugierig ist, ist nicht zwangsläufig gleichgültig. Das Adjektivpaar könnte auch neugierig – nicht neugierig sein.
 • Eine sehr neugierige Person ist eine Vorwitznase.

normal – unnormal

Nghĩa
bình thường – bất thường

Ví dụ

 • Wie ist ein normaler Tag in deinem Leben?
  Nghĩa
  Một ngày bình thường trong cuộc sống của bạn như thế nào?
 • Ich finde sein Verhalten nicht normal.
  Nghĩa
  Tôi không thấy hành vi của anh ấy bình thường.
 • Ihre Reaktion war ganz und gar nicht normal.
  Nghĩa
  Phản ứng của cô ấy khác xa bình thường.
 • Wir sind eine ganz normale Familie.
  Nghĩa
  Chúng tôi là một gia đình hoàn toàn bình thường.
 • Ist das normal? Nein, das ist nicht normal.
  Nghĩa
  Điều đó có bình thường không? Không, điều đó không bình thường.
 • Wer entscheidet überhaupt, was normal und was unnormal ist?
  Nghĩa
  Ai là người quyết định điều gì là bình thường và điều gì là bất thường?

So sánh

 • normal, normaler, der/die/das normalste – am normalsten
 • unnormal, unnormaler, der/die/das unnormalste – am unnormalsten

Từ đồng nghĩa

 • normal: alltäglich, gewöhnlich, regulär, üblich
 • unnormal: a(b)normal, komisch, merkwürdig, ungewöhnlich, unüblich

Tính từ ghép

 • stinknormal = völlig normal

Chú thích

 • Wir benutzen sehr oft die Negation nicht normal statt anderer Adjektive.
 • Bezieht man sich auf eine (fiktive) Person, welche für die durchschnittlichen Bedürfnisse oder Eigenschaften der Gesamtbevölkerung repräsentativ ist, so bezeichnet man diese Person als Otto Normalverbraucher/in bzw. Otto Normalbürger/in.

offen – geschlossen

Nghĩa
mở – đóng

Ví dụ

 • Die Tür ist offen. Kannst du sie bitte schließen?
  Nghĩa
  Cửa đang mở. Bạn có thể đóng nó lại được không
 • Ich schlafe oft bei offenem Fenster.
  Nghĩa
  Tôi thường ngủ khi mở cửa sổ.
 • Das Geschäft ist samstags geschlossen.
  Nghĩa
  Tiệm đóng cửa vào các ngày thứ bảy.
 • Die Besprechung findet hinter geschlossenen Türen statt.
  Nghĩa
  Cuộc họp diễn ra sau những cánh cửa đóng kín.
 • Das ist doch ein offenes Geheimnis. Jeder weiß das.
  Nghĩa
  Đó là một bí mật mở. Tất cả mọi người biết điều đó.
 • Würdest du das Fenster bitte ein bisschen weiter aufmachen/zumachen?
  Nghĩa
  Bạn vui lòng mở / đóng cửa sổ rộng hơn một chút được không?
 • Ist das Fenster weit genug auf oder möchtest du, dass es weiter auf ist?
  Nghĩa
  Cửa sổ đã đủ mở chưa hay bạn muốn nó rộng hơn?
 • Du solltest Fremden gegenüber offener sein.
  Nghĩa
  Bạn nên cởi mở hơn với người lạ.
 • Wir sollten offener miteinander umgehen und die Probleme ansprechen.
  Nghĩa
  Chúng ta nên cởi mở hơn với nhau và giải quyết các vấn đề.
 • Geht mit offenen Augen durch die Welt!
  Nghĩa
  Đi qua thế giới với đôi mắt rộng mở!

So sánh

 • offen, offener, der/die/das offenste – am offensten
 • geschlossen, geschlossener, der/die/das geschlossenste – am geschlossensten

Từ đồng nghĩa

 • offen: auf, aufgeschlossen, aufgesperrt, empfänglich, geöffnet, tolerant, unverschlossen
 • geschlossen: ungeöffnet, verschlossen, zu, zugeschlossen

Tính từ ghép

 • ergebnisoffen = ohne ein vorbestimmtes Ergebnis
 • weltoffen = offen, aufgeschlossen, tolerant
 • verkaufsoffen = ganztags/an einem bestimmten Tag für den Verkauf geöffnet

Chú thích

 • Die entsprechenden Verben sind öffnen und schließen. Es gibt aber auch die Synonyme aufmachen und zumachen. Daher hören wir auch oft Sätze wie „Das Fenster ist auf“ oder „Die Tür ist zu.“

optimistisch – pessimistisch

Nghĩa
lạc quan – bi quan

Ví dụ

 • Sie ist ein optimistischer Mensch. Sie bleibt immer optimistisch.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người lạc quan. Cô ấy luôn giữ thái độ lạc quan.
 • Ich bin optimistisch und glaube fest, dass wir es schaffen werden.
  Nghĩa
  Tôi lạc quan và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ làm được.
 • Warum bist du immer so pessimistisch?
  Nghĩa
  Tại sao bạn luôn bi quan như vậy?
 • Mal den Teufel nicht an die Wand! Du solltest optimistischer sein.
  Nghĩa
  Đừng vẽ ma quỷ trên tường! Bạn nên lạc quan hơn.
 • Die Prüfung ist schwer, aber ich bin optimistisch, dass ich bestehen werde.
  Nghĩa
  Bài kiểm tra khó, nhưng tôi lạc quan rằng tôi sẽ vượt qua.
 • Ich glaube nicht, dass wir Erfolg haben werden. Da bin ich sehr pessimistisch.
  Nghĩa
  Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thành công. Tôi rất bi quan về điều đó.

So sánh

 • optimistisch, optimistischer, der/die/das optimistischste – am optimistischsten
 • pessimistisch, pessimistischer, der/die/das pessimistischste – am pessimistischsten

Từ đồng nghĩa

 • optimistisch: hoffnungsvoll, positiv, zuversichtlich
 • pessimistisch: hoffnungslos, negativ, skeptisch, schwarzseherisch

Thành ngữ

alles rosarot sehen zu optimistisch sein
den Teufel an die Wand malen das Schlimmste befürchten
etwas/alles durch die rosarote Brille sehen zu optimistisch sein
etwas in rosaroten Farben malen etwas optimistisch darstellen
guter Dinge sein optimistisch sein
schlechter Dinge sein pessimistisch sein
schwarzmalen etwas pessimistisch darstellen

Chú thích

 • Die Nomen sind der Optimismus bzw. die Zuversicht und der Pessimismus.

ordentlich – unordentlich

Nghĩa
ngăn nắp – lộn xộn

Ví dụ

 • Sie ist eine sehr ordentliche Person. Ich wäre gern so ordentlich wie sie.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất ngăn nắp. Tôi muốn được gọn gàng như cô ấy.
 • Hier ist alles immer sehr ordentlich und aufgeräumt.
  Nghĩa
  Mọi thứ ở đây luôn rất ngăn nắp và gọn gàng.
 • Auf meinem Schreibtisch ist es immer sehr unordentlich.
  Nghĩa
  Bàn làm việc của tôi luôn rất bừa bộn.
 • Du solltest ordentlicher sein und deine Sachen immer sofort wegräumen.
  Nghĩa
  Bạn nên ngăn nắp hơn và luôn cất đồ đạc đi ngay lập tức.
 • Bei dir herrscht immer Chaos. Warum bist du nur so unordentlich?
  Nghĩa
  Bạn luôn ở trong tình trạng hỗn loạn. Tại sao bạn lại lộn xộn như vậy
 • Sie macht ihre Hausaufgaben immer sehr ordentlich.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn làm bài tập về nhà rất tốt.

So sánh

 • ordentlich, ordentlicher, der/die/das ordentlichste – am ordentlichsten
 • unordentlich, unordentlicher, der/die/das unordentlichste – am unordentlichsten

Từ đồng nghĩa

 • ordentlich: aufgeräumt, geordnet, gewissenhaft, gründlich, ordnungsliebend, sorgfältig
 • unordentlich: chaotisch, durcheinander, schludrig, unaufgeräumt, ungeordnet, unsorgfältig

Thành ngữ

Ordnung ist das halbe Leben! Wer Ordnung hält, hat es leichter.

Chú thích

 • Da es auch das Adverb ordentlich mit der Bedeutung geradezu, regelrecht gibt, kann es zu merkwürdigen Sätzen wie diesem kommen:
 • Da war sie ganz ordentlich durcheinander.

positiv – negativ

Nghĩa
tích cực – tiêu cực

Ví dụ

 • Seine Antwort war positiv. Er hat uns zugesagt.
  Nghĩa
  Câu trả lời của anh ấy là tích cực. Anh ấy đã hứa với chúng tôi.
 • Wir haben eine negative Antwort erhalten. Man hat uns leider abgesagt.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã nhận được một câu trả lời tiêu cực. Thật không may, chúng tôi đã bị hủy bỏ.
 • Ein positiver/negativer Aspekt ist, dass…
  Nghĩa
  Một khía cạnh tích cực / tiêu cực là …
 • Er hat eine positive Einstellung zum Leben und ist immer sehr optimistisch.
  Nghĩa
  Anh ấy có cái nhìn tích cực về cuộc sống và luôn rất lạc quan.
 • Sie hat uns bei dieser Entscheidung positiv/negativ beeinflusst.
  Nghĩa
  Cô ấy đã ảnh hưởng tích cực / tiêu cực đến chúng tôi trong quyết định này.
 • Er hat einen positiven/negativen Einfluss auf die Gruppe.
  Nghĩa
  Nó có ảnh hưởng tích cực / tiêu cực đến nhóm.
 • Sei nicht immer so negativ! Es ist nicht alles so schlimm, wie du denkst.
  Nghĩa
  Đừng luôn tiêu cực như vậy! Tất cả không tệ như bạn nghĩ.
 • Denk mal positiver! Dann wird das Leben leichter sein.
  Nghĩa
  Hãy suy nghĩ tích cực hơn! Khi đó cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

So sánh

 • positiv, positiver, der/die/das positivste – am positivsten
 • negativ, negativer, der/die/das negativste – am negativsten

Từ đồng nghĩa

 • positiv: affirmativ, gut, vorteilhaft, zustimmend
 • negativ: ablehnend, nachteilhaft, schlecht, verneinend

Thành ngữ

ein gutes Gefühl haben überzeugt sein, dass etwas positiv ausgehen wird
ein schlechtes Gefühl haben überzeugt sein, dass etwas negativ ausgehen wird

Chú thích

 • Wer auf eine Bewerbung oder Einladung eine positive Antwort erhält, bekommt eine Zusage. Wer eine negative Antwort bekommt, erhält eine Absage.
 • Wenn jemand eine positive Einstellung zum Leben hat, gibt es dafür ein sehr schönes Adjektiv: lebensbejahend.

pünktlich – unpünktlich

Nghĩa
đúng giờ – trễ giờ

Ví dụ

 • Er ist ein sehr unpünktlicher Mensch und kommt fast immer zu spät.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người rất không đúng giờ và hầu như luôn đến muộn.
 • Versucht bitte, morgen pünktlich zu sein! Wir wollen pünktlich anfangen.
  Nghĩa
  Hãy cố gắng đến đúng giờ vào ngày mai! Chúng tôi muốn bắt đầu đúng giờ.
 • Das Flugzeug ist pünktlich gelandet.
  Nghĩa
  Máy bay hạ cánh đúng giờ.
 • Er ist jeden Morgen pünktlich ins Büro gekommen.
  Nghĩa
  Anh ấy đến văn phòng đúng giờ mỗi sáng.
 • Du musst unbedingt pünktlicher sein, sonst bekommst du noch Ärger.
  Nghĩa
  Bạn phải đúng giờ hơn, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối.
 • Seien Sie bitte pünktlich!
  Nghĩa
  Làm ơn đúng giờ!

So sánh

 • pünktlich, pünktlicher, der/die/das pünktlichste – am pünktlichsten
 • unpünktlich, unpünktlicher, der/die/das unpünktlichste – am unpünktlichsten

Từ đồng nghĩa

 • pünktlich: fahrplanmäßig, fristgerecht, rechtzeitig
 • unpünktlich: mit Verspätung, verspätet, zu spät

Tính từ ghép

 • überpünktlich = sehr pünktlich; früher als zum vereinbarten Zeitpunkt

Chú thích

 • Wisst ihr, was das Akademische Viertel ist?
 • An den Universitäten vieler Länder wird der Beginn einer Vorlesung oder eines Seminars mit dem Zusatz „c.t.“ angegeben, z.B. 9 Uhr c.t. Dieser Zusatz ist die Abkürzung für cum tempore, was bedeutet, dass die Veranstaltung nicht um Punkt 9 Uhr, sondern um Viertel nach neun beginnt. Diese Viertelstunde bezeichnet man als das Akademische Viertel.
 • Nur wenn die Uhrzeit mit „s.t.“ (sin tempore) angegeben ist, beginnt die Vorlesung um 9 Uhr. Hier erfahrt ihr mehr über die akademischen Zeitangaben.

reich – arm

Nghĩa

Ví dụ

 • Er ist ein sehr reicher Mann. Viele fragen sich, wie er so reich geworden ist.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người đàn ông rất giàu có. Nhiều người tự hỏi làm thế nào mà anh ta giàu đến vậy.
 • Sie ist sehr reich geworden. Sie ist zu großem Reichtum gekommen.
  Nghĩa
  Cô ấy rất giàu. Cô ấy đã trở nên giàu có.
 • Er hat sein Geld verspielt. Jetzt ist er arm. Er lebt in Armut.
  Nghĩa
  Anh ta đã đánh bạc hết tiền của mình. Bây giờ anh ấy nghèo. Anh ấy sống trong nghèo khó.
 • Es gibt immer mehr arme Menschen. Viele Menschen verarmen.
  Nghĩa
  Ngày càng có nhiều người nghèo. Nhiều người bị bần cùng hóa.
 • Ein Teil der Gesellschaft wird immer reicher, während der andere Teil ärmer wird.
  Nghĩa
  Một bộ phận của xã hội ngày càng giàu có trong khi bộ phận khác ngày càng nghèo đi.

So sánh

 • reich, reicher, der/die/das reichste – am reichsten
 • arm, ärmer, der/die/das ärmste – am ärmsten

Từ đồng nghĩa

 • reich: begütert, bemittelt, einkommensstark, finanzkräftig, gut situiert, vermögend, wohlhabend
 • arm: bedürftig, finanzschwach, verarmt

Tính từ ghép

 • steinreich = sehr reich
 • stinkreich = sehr reich
 • bettelarm = sehr arm
 • bitterarm = sehr arm
 • Mit den Suffixen -reich und -arm können wir viele Adjektive bilden. Der erste Bestandteil ist ein Nomen und die Bedeutung ist viel davon (-reich) bzw. wenig davon (-arm).
 • abenteuerreich, einfallsreich, einflussreich, erfolgreich, erlebnisreich, ertragreich, geistreich, hilfreich, kinderreich, lehrreich, niederschlagsreich, vitaminreich usw.
 • blutarm, fettarm, ideenarm, nährstoffarm, niederschlagsarm, schadstoffarm usw.

Chú thích

 • Jemand, der viel Geld hat und dieses Geld auch mit vollen Händen ausgibt, um ein Leben in Luxus zu führen, lebt auf großem Fuß.

richtig – falsch

Nghĩa
đúng – sai

Ví dụ

 • Die Antwort ist leider falsch. Du hast die falsche Antwort gegeben.
  Nghĩa
  Thật không may, câu trả lời là sai. Bạn đã trả lời sai.
 • Du hast alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch!
  Nghĩa
  Bạn đã làm mọi thứ đúng. Xin chúc mừng!
 • Wenn man Deutsch lernt, kann man nicht alles richtig machen.
  Nghĩa
  Khi bạn học tiếng Đức, bạn không thể làm đúng mọi thứ.
 • Die Uhr geht nicht richtig. Sie geht falsch. Sie geht fünf Minuten vor.
  Nghĩa
  Đồng hồ không hoạt động bình thường. Nó đã sai rồi. Cô ấy đi trước năm phút.
 • Habe ich Sie richtig verstanden?
  Nghĩa
  Tôi đã hiểu Ngài một cách chính xác chứ?
 • Ich glaube, ich habe Sie falsch verstanden.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu lầm bạn.
 • Ich hatte leider die falsche Telefonnummer.
  Nghĩa
  Thật không may, tôi đã có số điện thoại sai.

So sánh

 • richtig, richtiger, der/die/das richtigste – am richtigsten
 • falsch, falscher, der/die/das falscheste – am falschesten

Từ đồng nghĩa

 • richtig: korrekt
 • falsch: inkorrekt

Tính từ ghép

 • goldrichtig = genau richtig
 • grundfalsch = ganz und gar falsch

Chú thích

 • Neben dem Adjektiv richtig gibt es auch noch das Adverb richtig, welches die Bedeutung in der Tat, wahrhaftig hat. Wenn etwas richtig gut oder richtig schön ist, so ist es wirklich, wahrhaftig gut bzw. schön.
 • Allerdings können sich daraus auch richtig merkwürdige Sätze ergeben, die auf den ersten Blick unlogisch erscheinen:
 • Was du getan hast, war richtig falsch.

riesig – winzig

Nghĩa
khổng lồ – tí hon

Ví dụ

 • Du hast mir eine riesige/riesengroße Freude gemacht.
  Nghĩa
  Bạn đã làm cho tôi rất hạnh phúc.
 • Er ist wirklich riesig, er ist 2,15 Meter groß.
  Nghĩa
  Nó thực sự rất lớn, nó cao 2,15 mét.
 • Der Säugling ist zu früh geboren und war bei der Geburt ganz winzig.
  Nghĩa
  Đứa trẻ sinh non và nhỏ xíu khi mới sinh.
 • Sie hat ein winziges Zimmer in einem Studentenwohnheim.
  Nghĩa
  Cô ấy có một phòng ký túc xá nhỏ.
 • Das Haus hat einen riesigen Garten.
  Nghĩa
  Ngôi nhà có một khu vườn rất lớn.
 • Wir freuen uns schon riesig auf den Urlaub.
  Nghĩa
  Chúng tôi thực sự mong đợi kỳ nghỉ.
 • Uns bleibt noch eine winzige Chance.
  Nghĩa
  Chúng tôi vẫn còn một cơ hội nhỏ.
 • Eigentlich ist alles so gut wie klar. Es gibt nur noch ein winziges Problem.
  Nghĩa
  Trên thực tế, mọi thứ là tốt như rõ ràng. Chỉ còn một vấn đề nhỏ.

So sánh

 • riesig, riesiger, der/die/das riesigste – am riesigsten
 • winzig, winziger, der/die/das winzigste – am winzigsten

Từ đồng nghĩa

 • riesig: enorm, gewaltig, gigantisch, kolossal, riesengroß
 • winzig: klitzeklein, minimal, zwergenhaft

Chú thích

 • Beziehen wir uns auf die Größe, können wir auch riesengroß bzw. winzig klein sagen.
 • Wir können aus Riesen + Nomen neue Wörter bilden, mit denen wir eine emotionale Verstärkung ausdrücken.
 • Ich habe einen Riesenhunger/Riesendurst.
 • Du hast eine Riesendummheit gemacht.
 • Das Buch erreichte eine Riesenauflage.
 • In diesem Geschäft gibt es eine Riesenauswahl.
 • Diese Niederlage war für uns alle eine Riesenenttäuschung.
 • Mann, haben wir gelacht! Das war wirklich ein Riesenwitz.
 • Er ist ein Riesenfußballer und wird sicherlich Karriere machen.

ruhig – nervös

Nghĩa
bình tĩnh – hồi hộp

Ví dụ

 • Vor einer mündlichen Prüfung bin ich immer sehr nervös.
  Nghĩa
  Tôi luôn rất lo lắng trước một kỳ thi vấn đáp.
 • Ich verstehe nicht, wie du so ruhig sein kannst.
  Nghĩa
  Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể bình tĩnh như vậy.
 • Ich an deiner Stelle wäre total nervös.
  Nghĩa
  Nếu tôi là bạn, tôi sẽ hoàn toàn lo lắng.
 • Die Prüfung beginnt in einer Stunde und so langsam werde ich nervös.
  Nghĩa
  Kỳ thi sẽ bắt đầu sau một giờ nữa và tôi đang rất lo lắng.
 • Es macht mich nervös, wenn du ständig mit dem Stift auf den Tisch klopfst.
  Nghĩa
  Nó làm tôi lo lắng khi bạn liên tục gõ vào bàn bằng bút của bạn.
 • Wir müssen jetzt ruhig und besonnen bleiben.
  Nghĩa
  Bây giờ chúng ta phải thật là bình tĩnh.

So sánh

 • ruhig, ruhiger, der/die/das ruhigste – am ruhigsten
 • nervös, nervöser, der/die/das nervöseste – am nervösesten

Từ đồng nghĩa

 • ruhig: besonnen, entspannt, gelassen, locker
 • nervös: angespannt, aufgeregt, hektisch, unruhig

Tính từ ghép

 • seelenruhig = in aller Ruhe; ganz gelassen
 • unruhig = nicht ruhig; beunruhigt

Chú thích

 • Wenn ein Schauspieler vor der Aufführung eines Theaterstücks oder eine Musikerin vor einem Konzert nervös ist, spricht man von Lampenfieber.
 • Neben dem Adjektiv ruhig gibt es auch die Modalpartikel ruhig, mit der man Gleichgültigkeit (1), freundliches Einverständnis (2) oder Sorglosigkeit (3) ausdrücken kann.

 1. Soll er sich ruhig beschweren! Schreien Sie ruhig!
 2. Kommen Sie ruhig rein! Schauen Sie sich ruhig um!
 3. Das könnt ihr mir ruhig glauben.

 • Es gibt auch das Adjektivpaar ruhig – laut.

sauber – schmutzig

Nghĩa
sạch sẽ – bẩn thỉu

Ví dụ

 • Mein T-Shirt ist schmutzig. Ich muss mir ein sauberes (T-Shirt) anziehen.
  Nghĩa
  Áo phông của tôi bị bẩn. Tôi phải mặc một chiếc áo phông (áo thun) sạch sẽ.
 • Das Kind wäscht sich die schmutzigen Hände.
  Nghĩa
  Đứa trẻ rửa tay bẩn của mình.
 • Meine Wohnung ist im Moment nicht sehr sauber.
  Nghĩa
  Căn hộ của tôi hiện tại không được sạch sẽ cho lắm.
 • Ich muss zu Hause sauber machen. Allerdings habe ich keine Lust zum Putzen.
  Nghĩa
  Tôi phải dọn dẹp nhà của tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thích lau chùi dọn dẹp.
 • Mein Auto ist sehr schmutzig. Ich muss unbedingt mein Auto waschen.
  Nghĩa
  Xe của tôi rất bẩn. Tôi thực sự phải rửa xe của tôi.
 • Das war nicht sehr sauber von dir. Das war ein schmutziger Trick.
  Nghĩa
  Bạn thật sự không được sạch sẽ. Đó là một thủ thuật bẩn thỉu.

So sánh

 • sauber, sauberer, der/die/das sauberste – am saubersten
 • schmutzig, schmutziger, der/die/das schmutzigste – am schmutzigsten

Từ đồng nghĩa

 • sauber: blitzblank, gereinigt, gewaschen, fleckenlos, rein
 • schmutzig: beschmutzt, dreckig, fleckig, ungewaschen, unrein, unsauber, verdreckt, versaut

Tính từ ghép

 • blitzsauber = sehr sauber
 • pieksauber = sehr sauber
 • unsauber = nicht sauber

Chú thích

 • Für sauber machen gibt es zahlreiche Verben, deren Gebrauch oft davon abhängt, was und wie wir sauber machen.
 • putzen, reinigen, säubern, scheuern, schrubben, spülen, waschen, wischen usw.
 • Menschen mit einem übertriebenen Hang zum Saubermachen haben einen Putzfimmel.

scharf – mild

Nghĩa
cay – cay nhẹ

Ví dụ

 • Ich mag kein scharfes Essen. Ich kann nicht scharf essen.
  Nghĩa
  Tôi không thích ăn cay. Tôi không thể ăn cay.
 • Ich esse (nicht) gern scharf.
  Nghĩa
  Tôi (không) thích ăn cay.
 • Die Soße ist mir zu scharf.
  Nghĩa
  Nước sốt quá cay đối với tôi.
 • Für meinen Geschmack könnte es ruhig ein bisschen schärfer sein.
  Nghĩa
  Đối với khẩu vị của tôi, nó có thể cay hơn một chút.
 • Dieser Senf ist nicht sehr scharf.
  Nghĩa
  Mù tạt này không cay lắm.
 • Die Soße ist sehr mild.
  Nghĩa
  Nước sốt cay nhẹ lắm.
 • Das Essen hat einen sehr milden Geschmack.
  Nghĩa
  Thức ăn có hương vị cay rất nhẹ.

So sánh

 • scharf, schärfer, der/die/das schärfste – am schärfsten
 • mild, milder, der/die/das mildeste – am mildesten

Từ đồng nghĩa

 • scharf: pikant
 • mild: gemäßigt, nicht scharf

Chú thích

 • Mit dem Adjektiv scharf können wir noch andere Adjektivpaare bilden:

scharf – stumpf (Messer, Klingen, Scheren)
scharf – unscharf/verschwommen (Fotos, Videos)

 • Auch mit dem Adjektiv mild können wir weitere Adjektivpaare bilden:

mild(e) – rau (Klima, Wetter)
mild(e) – streng/hart (Charakter)Từ 151 đến 200

schlau – dumm

Nghĩa
thông minh – ngu ngốc

Ví dụ

 • Sie ist eine sehr schlaue Frau, die kluge Entscheidungen trifft.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người phụ nữ rất thông minh và đưa ra những quyết định thông minh.
 • Er ist ein dummer Mensch.
  Nghĩa
  Anh ta là một người ngu ngốc.
 • Jetzt stell dich nicht so dumm an! Du weißt doch genau, wie es geht.
  Nghĩa
  Bây giờ đừng hành động ngu ngốc như vậy! Bạn biết chính xác làm thế nào để làm điều đó.
 • Wie kann man nur so dumm sein?
  Nghĩa
  Sao bạn có thể ngu ngốc như vậy?
 • Das war sehr dumm von dir. Das hättest du besser nicht getan.
  Nghĩa
  Bạn thật là ngu ngốc. Bạn không nên làm điều đó.

So sánh

 • dumm, dümmer, der/die/das dümmste – am dümmsten
 • schlau, schlauer, der/die/das schlau(e)ste – am schlau(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • dumm: beknackt, bescheuert, blöd, doof, töricht
 • schlau: clever, intelligent, klug, scharfsinnig

Tính từ ghép

 • saudumm = sehr dumm
 • strohdumm = sehr dumm
 • bauernschlau = clever, gewitzt
 • oberschlau = nur vermeintlich schlau

Chú thích

 • Auch intelligente Menschen können mal eine Dummheit begehen.
 • Ein Verhalten kann unklug sein, dann ist es unüberlegt und nicht gut durchdacht.
 • Ähnliche Adjektivpaare sind klug – unklugklug – dumm und intelligent – nicht intelligent.
 • Ein bekanntes Sprichwort lautet zwar „Der Klügere gibt nach“, aber ob es wirklich so gut ist, wenn immer nur die Klügeren nachgeben, steht zu bezweifeln. Denn wenn der Klügere immer nachgibt, ist er irgendwann der Dumme.

schnell – langsam

Nghĩa
nhanh – chậm

Ví dụ

 • Er ist schnell nach Hause gegangen.
  Nghĩa
  Anh ấy nhanh chóng về nhà.
 • Sie sprechen zu schnell. Können Sie bitte langsamer sprechen?
  Nghĩa
  Ngài nói nhanh quá. Ngài có thể vui lòng nói chậm hơn được không?
 • Ihr seid zu langsam. Ihr müsst das schneller machen.
  Nghĩa
  Các bạn quá chậm. Các bạn phải làm điều này nhanh hơn.
 • Wir brauchen eine schnelle Internetverbindung.
  Nghĩa
  Chúng tôi cần một kết nối internet nhanh.

So sánh

 • schnell, schneller, der/die/das schnellste – am schnellsten
 • langsam, langsamer, der/die/das langsamste – am langsamsten

Từ đồng nghĩa

 • schnell: flott, geschwind, rasch, temporeich
 • langsam: gemächlich, lahm

Tính từ ghép

 • blitzschnell = sehr schnell; schnell wie ein Blitz
 • pfeilschnell = sehr schnell; schnell wie ein Pfeil
 • vorschnell = voreilig; überstürzt

Thành ngữ

es langsam angehen lassen etwas ruhig und entspannt beginnen
langsam/schnell schalten langsam/schnell reagieren
schnell von Begriff sein etwas schnell verstehen

Chú thích

 • Wenn euch jemand fragt: „Sollen wir langsam mal nach Hause gehen?“ bedeutet das nicht „langsam gehen“, sondern dass die Person, die euch fragt, sehr bald nach Hause gehen will.

schön – hässlich

Nghĩa
đẹp – xấu

Ví dụ

 • Ich finde den Film sehr schön. Es ist ein sehr schöner Film.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ bộ phim rất hay. Đó là một bộ phim rất hay.
 • Er sieht sehr gut aus. Er ist schön.
  Nghĩa
  Anh ấy trông rất đẹp trai. Anh ấy đẹp trai.
 • Ich finde das Bild sehr hässlich. Das ist ein hässliches Bild.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng bức tranh rất xấu xí. Đó là một bức tranh xấu xí.
 • Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
  Nghĩa
  Tôi mong bạn có một cuối tuần vui vẻ.
 • Es ist schön, dich zu sehen.
  Nghĩa
  Rất vui được gặp bạn.
 • Schön, euch zu sehen!
  Nghĩa
  Rất vui được gặp các bạn!
 • Es war sehr schön bei euch. Vielen Dank für alles!
  Nghĩa
  Nó thực sự tốt đẹp ở nơi của các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả mọi thứ!
 • Schön, dass ihr uns besucht habt. Vielen Dank für euren Besuch!
  Nghĩa
  Rất vui vì các bạn đã đến thăm chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

So sánh

 • schön, schöner, der/die/das schönste – am schönsten
 • hässlich, hässlicher, der/die/das hässlichste – am hässlichsten

Từ đồng nghĩa

 • schön: attraktiv, gut aussehend / gutaussehend, hübsch

Tính từ ghép

 • bildschön = sehr schön
 • wunderschön = sehr schön
 • potthässlich = sehr hässlich

Chú thích

 • Der Ausdruck ganz schön hat die Bedeutung ziemlich.
 • Heute ist es ganz schön kalt.
 • Das ist ganz schön teuer.
 • Das ist ganz schön hässlich.
 • Wir können etwas Negatives beschönigen, indem wir es schönfärbenschönrechnen oder schönreden. 

schwer – leicht

Nghĩa
nặng – nhẹ

Ví dụ

 • Wie schwer bist du? Ich bin 74 Kilo schwer. – Ich wiege 69 Kilo.
  Nghĩa
  Bạn nặng bao nhiêu? Tôi nặng 74 cân. – Tôi nặng 69 cân.
 • Der Koffer ist mir zu schwer. Kannst du mir bitte beim Tragen helfen?
  Nghĩa
  Chiếc vali quá nặng đối với tôi. Bạn có thể làm ơn giúp tôi mang nó được không?
 • Das Paket ist sehr leicht. Es wiegt weniger als ein Kilo.
  Nghĩa
  Cái gói rất nhẹ. Nó nặng chưa đến một cân.

So sánh

 • schwer, schwerer, der/die/das schwerste – am schwersten
 • leicht, leichter, der/die/das leichteste – am leichtesten

Từ đồng nghĩa

 • bleischwer = sehr schwer
 • millionenschwer = eine oder mehrere Millionen besitzen/betragen/wert sein
 • tonnenschwer = mehrere Tonnen wiegen
 • federleicht = sehr leicht

Thành ngữ

jemand ist schwer in Ordnung jemand ist sympathisch und zuverlässig
jmdm. ist/wird es leicht ums Herz jemand ist erleichtert
schwerwiegend sein folgenschwer sein; ernst zu nehmen sein

Chú thích

 • Sprechen wir vom Gewicht, so ist das Adjektivpaar immer schwer – leicht.
 • Wenn es um den Schwierigkeitsgrad geht, gibt es zwei Adjektivpaare: schwer – leichtschwierig – einfach.
 • Wenn uns etwas Sorge bereitet, so bedrückt uns eine Last. Werden wir von dieser Last befreit, so sind wir erleichtert.
 • Wer ein sorgenfreies und unbelastetes Leben führt, lebt ganz unbeschwert.

schwierig – einfach

Nghĩa
khó – dễ

Ví dụ

 • Deutsch ist nicht einfach/leicht.
  Nghĩa
  Tiếng Đức không dễ.
 • Viele sagen, Deutsch sei eine schwierige/schwere Sprache.
  Nghĩa
  Nhiều người nói rằng tiếng Đức là một ngôn ngữ khó.
 • Ich finde die Aufgabe einfach/leicht.
  Nghĩa
  Tôi thấy nhiệm vụ đơn giản / dễ dàng.
 • Am schwierigsten/schwersten finde ich die Grammatik.
  Nghĩa
  Khó nhất mà tôi thấy là ngữ pháp.
 • Für mich ist das sehr schwierig/schwer. Ich muss viel üben.
  Nghĩa
  Đối với tôi điều đó rất khó. Tôi phải luyện tập rất nhiều.
 • Das war eine schwierige/schwere Entscheidung.
  Nghĩa
  Đó là một quyết định khó khăn.

So sánh

 • schwierig, schwieriger, der/die/das schwierigste – am schwierigsten
 • einfach, einfacher, der/die/das einfachste – am einfachsten

Từ đồng nghĩa

 • schwierig: kompliziert, problematisch, schwer
 • einfach: leicht, unkompliziert, unproblematisch

Thành ngữ

einfach gestrickt sein nicht intelligent sein; sehr simpel sein
etwas ist ein/kein Kinderspiel etwas ist einfach/schwierig
etwas ist keine Hexerei etwas ist nicht schwierig
kein Spaziergang sein nicht einfach sein; schwierig sein

Chú thích

 • Das Adjektivpaar kann auch schwer – leicht sein.

 • Neben dem Adjektiv einfach gibt es auch noch die Modalpartikel einfach:

Das ist einfach so. Daran kann man nichts mehr ändern.
Frag ihn doch einfach mal! Das wäre doch das Einfachste.
Er lief einfach weg. Niemand kann sein Verhalten verstehen.
Dieses Kleid ist einfach toll! Du bist einfach die Beste!

sicher – unsicher

Nghĩa
chắc chắn – không chắc chắn

Ví dụ

 • Bist du sicher? Wie sicher bist du? Man kann nie sicher sein.
  Nghĩa
  Bạn có chắc không? Bạn chắc chắn như thế nào Bạn không bao giờ có thể chắc chắn.
 • Es ist nicht sicher, dass er kommt.
  Nghĩa
  Không chắc rằng anh ta sẽ đến.
 • Ich bin (mir) nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist.
  Nghĩa
  Tôi (bản thân) không chắc đây có phải là quyết định đúng đắn hay không.
 • Es ist sehr unsicher, dass ich die Prüfung bestehe.
  Nghĩa
  Nó là rất không chắc chắn rằng tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
 • Er ist immer sehr unsicher und weiß nicht, wie er reagieren soll.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất bất an và không biết phải phản ứng thế nào.
 • Dieser Stadtteil ist sehr unsicher. Dort fühle ich mich nicht sicher.
  Nghĩa
  Khu này của thành phố rất không an toàn. Tôi không cảm thấy an toàn ở đó.
 • Es handelt sich um eine ziemlich unsichere Gegend. Sei also vorsichtig!
  Nghĩa
  Đó là một khu vực khá không an toàn. Vì vậy, hãy cẩn thận!

So sánh

 • sicher, sicherer, der/die/das sicherste – am sichersten
 • unsicher, unsicherer, der/die/das unsicherste – am unsichersten

Từ đồng nghĩa

 • sicher: bestimmt, garantiert, gesichert, gewiss, hundertprozentig, höchstwahrscheinlich, zweifelsfrei, zweifellos
 • unsicher: ungesichert, ungewiss, unwahrscheinlich

Tính từ ghép

geschützt vor:

 • abhörsicher, diebstahlsicher, einbruchsicher, erdbebensicher, fälschungssicher, feuersicher, hochwassersicher, kugelsicher, lawinensicher

ohne Gefahren für:

 • idiotensicher, kindersicher, verkehrssicher

sichere Fähigkeit:

 • ballsicher, kurvensicher, stilsicher, textsicher, treffsicher

Zuverlässigkeit/Gewähr:

 • gewinnsicher, schneesicher, siegessicher, todsicher

Chú thích

 • Ist etwas sicher, so bestehen keine Zweifel daran.
 • Das Adjektivpaar sicher – unsicher hat aber noch weitere Bedeutungen:
 • ungefährlich/gefahrlos – gefährlich/gefahrvollrisikofrei – risikoreich 

sonnig – wolkig

Nghĩa
có nắng – nhiều mây

Ví dụ

 • Heute ist ein sonniger Tag. Die Sonne scheint und es ist wolkenlos.
  Nghĩa
  Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mặt trời chói chang và trời không một gợn mây.
 • Wenn es sonnig und warm ist, können wir ins Schwimmbad gehen.
  Nghĩa
  Khi trời nắng và ấm, chúng ta có thể đến bể bơi.
 • Heute ist es sehr wolkig. Ich hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen.
  Nghĩa
  Hôm nay trời rất nhiều mây. Tôi hy vọng trời không mưa.
 • Schade, dass es wolkig ist. Sonst hätten wir eine schöne Sicht auf die Berge.
  Nghĩa
  Thật tiếc khi trời nhiều mây. Nếu không, chúng tôi sẽ có một cái nhìn đẹp về những ngọn núi.

So sánh

 • sonnig, sonniger, der/die/das sonnigste – am sonnigsten
 • wolkig, wolkiger, der/die/das wolkigste – am wolkigsten

Từ đồng nghĩa

 • sonnig: freundlich, heiter, schön, wolkenlos
 • wolkig: bedeckt, bewölkt

Chú thích

 • Wenn das Wetter zwar sonnig ist, aber auch einige Wolken am Himmel zu sehen sind, dann ist es heiter bis wolkig.

Tính từ liên quan đến thời tiết

bedeckt, bewölkt, drückend, eisig, feucht, freundlich, frisch, frostig, gewittrig, grau, heiß, heiter, heiter bis wolkig, kalt, klar, kühl, lau, mild, nass, nasskalt, neblig-trüb, neblig, prächtig, rau, regnerisch, schattig, schmuddelig, schön, schwül, sonnig, stabil, strahlend, stürmisch, trocken, trübe, unfreundlich, verschneit, warm, wechselhaft, windig, windstill, wolkenlos, wolkig

Ghép với danh từ

 • Aprilwetter = wechselhaftes Wetter
 • Fußballwetter = ideales Wetter zum Fußballspielen
 • Grillwetter = ideales Wetter zum Grillen
 • Hundewetter = schlechtes Wetter
 • Kaiserwetter = sehr gutes Wetter
 • Mistwetter = schlechtes Wetter
 • Regenwetter = regnerisches Wetter
 • Sauwetter = schlechtes Wetter
 • Scheißwetter = schlechtes Wetter
 • Schmuddelwetter = nasskaltes Wetter
 • Tauwetter = Temperaturen, bei denen Schnee und Eis schmelzen
 • Traumwetter = perfektes Wetter
 • Unwetter = stürmisches, gewittriges Wetter
 • Winterwetter = typisches Wetter für Winter

spannend – langweilig

Nghĩa
thú vị – nhàm chán

Ví dụ

 • Gestern Abend haben wir einen sehr spannenden Film im Fernsehen gesehen.
  Nghĩa
  Tối qua chúng ta đã xem một bộ phim rất thú vị trên truyền hình.
 • Ich finde das Buch sehr langweilig, deshalb habe ich es nicht zu Ende gelesen.
  Nghĩa
  Tôi thấy cuốn sách rất nhàm chán, vì vậy tôi đã không đọc xong.
 • Das Buch ist so spannend, dass ich gar nicht aufhören kann zu lesen.
  Nghĩa
  Cuốn sách thú vị đến nỗi tôi không thể ngừng đọc.
 • Mein Opa hat mir immer sehr spannende Geschichten erzählt.
  Nghĩa
  Ông tôi luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện rất thú vị.
 • Ich finde, er ist ein sehr langweiliger Mensch.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ anh ấy là một người rất nhàm chán.
 • Das Leben in diesem kleinen Dorf ist für Jugendliche sehr langweilig.
  Nghĩa
  Cuộc sống ở ngôi làng nhỏ này rất buồn tẻ đối với những người trẻ tuổi.

So sánh

 • spannend, spannender, der/die/das spannendste – am spannendsten
 • langweilig, langweiliger, der/die/das langweiligste – am langweiligsten

Từ đồng nghĩa

 • spannend: atemberaubend, aufregend, fesselnd, interessant, mitreißend, packend, spannungsgeladen, spannungsreich, spannungsvoll
 • langweilig: einschläfernd, eintönig, monoton, öde, spannungslos, uninteressant

Tính từ ghép

 • sterbenslangweilig = sehr langweilig
 • stinklangweilig = sehr langweilig
 • todlangweilig = sehr langweilig

Chú thích

 • Wenn etwas langweilig ist, kann man das wie folgt ausdrücken:

Das Buch ist langweilig. / Das ist ein langweiliges Buch.
Diese Geschichte langweilt mich.
Mir ist langweilig.
Ich habe Langeweile.

 • Ein Adjektivpaar mit ähnlicher Bedeutung ist interessant – uninteressant

spitz – stumpf

Nghĩa
nhọn – cùn

Ví dụ

 • Sei vorsichtig! Der Stock ist sehr spitz. Tu dir nicht weh!
  Nghĩa
  Hãy cẩn thận! Cây gậy rất nhọn. Đừng tự làm khổ mình
 • Der Bleistift ist stumpf, ich muss ihn spitzen, damit er wieder spitz ist und ich wieder damit schreiben kann.
  Nghĩa
  Cái bút chì bị cùn, tôi phải gọt cho nó sắc nét trở lại và tôi có thể viết lại bằng bút.
 • Um einen stumpfen Buntstift wieder spitz zu machen, benötigen wir einen Spitzer.
  Nghĩa
  Để làm cho một chiếc bút chì màu cùn sắc trở lại, chúng ta cần một cái gọt.
 • Das Opfer wurde mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen.
  Nghĩa
  Nạn nhân bị đánh gục bằng một vật cùn.

So sánh

 • spitz, spitzer, der/die/das spitzeste – am spitzesten
 • stumpf, stumpfer, der/die/das stumpf(e)ste – am stumpf(e)sten

Từ đồng nghĩa

spitz: gespitzt, zugespitzt
stumpf: abgeflacht, abgestumpft, ungespitzt

Thành ngữ

etwas spitzbekommen/spitzkriegen etwas mit Spürsinn herausfinden

Chú thích

 • Ein gutes Messer ist vorne spitz und hat eine scharfe Klinge. Ein schlechtes Messer ist sowohl vorne als auch an der Klinge stumpf. Ein anderes Adjektivpaar ist also scharf – stumpf.
 • Jemand, der im Umgang mit Menschen und Dingen sehr einfühlsam und feinfühlig ist, hat Fingerspitzengefühl.
 • Wenn man etwas großartig findet, so findet man es spitze.
 • Jemand, der hervorragend tanzt, tanzt spitzenmäßig.

sportlich – unsportlich

Nghĩa
thể thao – không thể thao

Ví dụ

 • Ich bin sehr sportlich. Ich treibe jeden Tag Sport.
  Nghĩa
  Tôi rất thể thao. Tôi tập thể dục mỗi ngày.
 • Für die Gesundheit ist es wichtig, sich sportlich zu betätigen.
  Nghĩa
  Điều quan trọng cho sức khỏe của bạn là hoạt động thể thao.
 • Sie ist sehr unsportlich. Sie treibt keinen Sport.
  Nghĩa
  Cô ấy rất phi thể thao. Cô ấy không chơi bất kỳ môn thể thao nào.
 • Er ist ein sportlicher/unsportlicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người thích thể thao / không thích thể thao.
 • Wie kann man nur so unsportlich sein?
  Nghĩa
  Sao bạn có thể phi thể thao như vậy?
 • Ich trage gern sportliche Kleidung. Ich ziehe mich gern sportlich an.
  Nghĩa
  Tôi thích mặc quần áo thể thao. Tôi thích mặc quần áo thể thao.
 • Bei dem Wettbewerb gab es viele sportliche Höchstleistungen zu bewundern.
  Nghĩa
  Có rất nhiều màn trình diễn thể thao đỉnh cao đáng ngưỡng mộ tại cuộc thi.
 • Für sein unsportliches Verhalten hat der Spieler die Gelbe Karte gesehen.
  Nghĩa
  Cầu thủ này đã bị phạt thẻ vàng vì hành vi phi thể thao của mình.
 • Man muss immer sportlich und fair bleiben.
  Nghĩa
  Bạn luôn phải thể thao và công bằng.

So sánh

 • sportlich, sportlicher, der/die/das sportlichste – am sportlichsten
 • unsportlich, unsportlicher, der/die/das unsportlichste – am unsportlichsten

Từ đồng nghĩa

 • sportlich: athletisch, drahtig, durchtrainiert, fit, fair
 • unsportlich: schlaff, unfair

Chú thích

 • Das Verb treiben verwenden wir nur in Verbindung mit dem Nomen Sport (Ich treibe viel Sport). Ansonsten sagen wir:

Ich spiele Basketball/Fußball/Handball/Schach/Volleyball.
Ich mache Gymnastik/Judo/Leichtathletik/Weitsprung.
Ich boxe/klettere/laufe/rudere/schwimme/turne.
Ich gehe laufen/schwimmen/tanzen.
Ich fahre Rad/Ski.

 • Das Adjektivpaar sportlich – unsportlich hat auch die Bedeutung fair – unfair. Wir sprechen von sportlichem Verhalten oder einer Unsportlichkeit.

stark – schwach

Nghĩa
khỏe – yếu

Ví dụ

 • Er treibt viel Sport und ist sehr stark. Er bringt starke Leistungen.
  Nghĩa
  Anh ấy chơi rất nhiều môn thể thao và rất khỏe. Anh ấy thể hiện tốt.
 • Das war sehr stark von ihr. Dafür verdient sie Respekt.
  Nghĩa
  Cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy đáng được tôn trọng vì điều đó.
 • Das war sehr schwach von ihm. Er hat mich enttäuscht.
  Nghĩa
  Đó là điểm rất yếu của anh ấy. Anh ấy làm tôi thất vọng.
 • Ich habe starke Kopfschmerzen, hohes Fieber und fühle mich sehr schwach.
  Nghĩa
  Tôi bị đau đầu dữ dội, sốt cao và cảm thấy rất yếu.
 • Jetzt brauchen wir starke Nerven. Das ist nichts für schwache Nerven.
  Nghĩa
  Bây giờ chúng ta cần thần kinh mạnh mẽ. Đây không phải là dành cho những người yếu tim.
 • Was geschehen ist, ist schrecklich. Du musst jetzt stark sein!
  Nghĩa
  Những gì đã xảy ra thật khủng khiếp. Bạn phải mạnh mẽ ngay bây giờ!

So sánh

 • stark, stärker, der/die/das stärkste – am stärksten
 • schwach, schwächer, der/die/das schwächste – am schwächsten

Từ đồng nghĩa

 • stark: belastbar, kräftig, muskulös, widerstandsfähig
 • schwach: anfällig, energielos, entkräftet, kraftlos, nicht widerstandsfähig

Tính từ ghép

bärenstark = sehr stark; stark wie ein Bär

Một người hoặc một sự vật thể hiện điều gì đó ở mức độ cao

 • charakterstark, finanzstark, geburtenstark, lautstark, nervenstark, umsatzstark, willensstark

Một người hoặc một thứ rất giỏi về một thứ gì đó

 • ausdrucksstark, kopfballstark, spielstark

Một người hoặc một sự vật chỉ thể hiện điều gì đó ở một mức độ nhỏ

geburtenschwach, nervenschwach, strukturschwach

Thành ngữ

bei jmdm./etwas schwach werden einer Sache/Person nicht widerstehen können
sich für jmdn./etwas stark machen sich für jmdn./etwas einsetzen

süß – sauer

Nghĩa
ngọt – chua

Ví dụ

 • Die Trauben sind sehr süß.
  Nghĩa
  Những trái nho rất ngọt ngào.
 • Ich finde, der Kuchen schmeckt sehr süß.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng bánh có vị rất ngọt.
 • Die Pampelmuse ist mir zu sauer.
  Nghĩa
  Bưởi quá chua đối với tôi.
 • Ich trinke meinen Kaffee sehr süß, also mit viel Zucker.
  Nghĩa
  Tôi uống cà phê rất ngọt, tức là có nhiều đường.
 • Hast du Lust auf etwas Süßes?
  Nghĩa
  Bạn có thích một cái gì đó ngọt ngào?

So sánh

 • süß, süßer, der/die/das süßeste – am süßesten
 • sauer, saurer, der/die/das sauerste – am sauersten

Từ đồng nghĩa

 • süß: gesüßt, gezuckert, süßlich
 • sauer: säuerlich

Tính từ ghép

 • bittersüß = gleichzeitig bitter und süß riechend; schmerzlich und schön zugleich
 • honigsüß = sehr süß; süß wie Honig
 • zuckersüß = sehr süß
 • süßsauer = gleichzeitig süß und sauer schmeckend

Chú thích

 • Etwas, das nicht süß schmeckt, kann auch salzig oder bitter schmecken.
 • Wenn man eine Person nett und hübsch findet, so findet man diese Person süß.
 • Eine Person, die sich ärgert, ist sauer.
 • Es gibt also auch die folgenden Adjektivpaare:
 • süß – bittersüß – salzigsüß – abstoßend/hässlichsauer – froh

sympathisch – unsympathisch

Nghĩa
dễ thương – không dễ thương

Ví dụ

 • Ich mag sie. Sie ist mir sehr sympathisch.
  Nghĩa
  Tôi thích cô ấy. Tôi thích cô ấy rất nhiều.
 • Sie ist ein sehr sympathischer Mensch.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất có nhân cách.
 • Ich finde ihn äußerst sympathisch.
  Nghĩa
  Tôi thấy anh ấy cực kỳ dễ thương.
 • Sie hat eine sehr sympathische Stimme.
  Nghĩa
  Cô ấy có một giọng nói rất dễ thương.
 • Diese Reaktion macht sie sehr sympathisch.
  Nghĩa
  Phản ứng này khiến cô ấy rất đáng yêu.
 • Ich mag ihn nicht. Er ist mir unsympathisch.
  Nghĩa
  Tôi không thích anh ta. Tôi không thích anh ta.
 • Er ist ein unsympathischer Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người không dễ thương.
 • Ich finde, er ist unsympathisch.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ anh ấy không dễ thương.
 • Er sieht unsympathisch aus.
  Nghĩa
  Anh ấy trông không dễ thương.

So sánh

 • sympathisch, sympathischer, der/die/das sympathischste – am sympathischsten
 • unsympathisch, unsympathischer, der/die/das unsympathischste – am unsympathischsten

Từ đồng nghĩa

 • sympathisch: angenehm, bezaubernd, freundlich, liebenswert, liebenswürdig, nett
 • unsympathisch: nicht nett, unangenehm, unfreundlich, widerwärtig

Chú thích

 • Ist uns jemand sympathisch, so finden wir ihn nett. Eine Person, die uns unsympathisch ist, finden wir nicht nett.
  Wenn wir jemanden sympathisch finden, empfinden wir Sympathie für ihn.
 • Zwei Personen, die sich gegenseitig sympathisch finden, empfinden Sympathie füreinander.
 • Findet jemand die Anschauungen einer Gruppe oder einer Einzelperson gut, so sympathisiert er mit dieser Gruppe oder Person.
 • Jemand, der mit einer Gruppe sympathisiert, ist ein Sympathisant.

teuer – billig

Nghĩa
đắt – rẻ

Ví dụ

 • Der Eintritt für das Konzert ist sehr teuer.
  Nghĩa
  Vé vào cửa buổi hòa nhạc rất đắt.
 • Der Anzug ist mir zu teuer. Haben Sie keine billigeren Anzüge?
  Nghĩa
  Bộ đồ quá đắt đối với tôi. Bạn không có bộ quần áo nào rẻ hơn?
 • In diesem Restaurant kann man sehr gut essen. Es ist allerdings auch nicht ganz billig, dort zu essen.
  Nghĩa
  Bạn có thể ăn rất ngon ở nhà hàng này. Tuy nhiên, nó cũng không phải là rẻ để ăn ở đó.
 • Er kauft immer nur sehr billige Geräte, die nach ein paar Monaten kaputtgehen.
  Nghĩa
  Anh ta chỉ mua những thiết bị rất rẻ và hỏng sau vài tháng.

So sánh

 • teuer, teurer, der/die/das teuerste – am teuersten
 • billig, billiger, der/die/das billigste – am billigsten

Từ đồng nghĩa

 • teuer: hochpreisig, kostspielig, unbezahlbar, unerschwinglich
 • billig: erschwinglich, günstig, preiswert

Tính từ ghép

 • sauteuer = sehr teuer
 • schweineteuer = sehr teuer
 • spottbillig = äußerst billig

Chú thích

 • Etwas, was viel Geld kostet, ist nicht zwangsläufig teuer. Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist, ist das Produkt sogar günstig oder vergleichsweise billig.
 • Das Adjektiv billig kann auch eine negative Konnotation haben und bedeuten, dass etwas von schlechter Qualität ist.
 • Ist etwas unbezahlbar oder unerschwinglich, so hat man nicht genug Geld, um es zu kaufen. 

vernünftig – unvernünftig

Nghĩa
hợp lý – không hợp lý

Ví dụ

 • Sie ist eine sehr vernünftige Person.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất hợp lý.
 • Leider ist er manchmal sehr unvernünftig.
  Nghĩa
  Thật không may, đôi khi anh ấy rất vô lý.
 • Sei doch vernünftig! Das bringt doch alles nichts.
  Nghĩa
  Hãy hợp lý! Không có cái nào tốt cả.
 • Es ist sehr kalt. Sei bitte so vernünftig und zieh dich warm an!
  Nghĩa
  Nó rất lạnh. Xin vui lòng hợp lý và ăn mặc ấm áp!
 • Sie war so unvernünftig, bei diesem kalten Wetter mit nassen Haaren aus dem Haus zu gehen. Jetzt ist sie erkältet. Das hat sie nun davon!
  Nghĩa
  Cô ấy thật vô lý khi ra khỏi nhà với mái tóc ướt đẫm trong thời tiết lạnh giá này. Bây giờ cô ấy bị cảm lạnh. Đó là những gì cô ấy nhận được từ điều đó!
 • Es ist sehr unvernünftig, Alkohol zu trinken, wenn man Auto fährt.
  Nghĩa
  Việc uống rượu bia khi lái xe là rất vô lý.
 • Das ist ein vernünftiger Vorschlag.
  Nghĩa
  Đó là một gợi ý hợp lý.
 • Wir müssen jetzt eine vernünftige Lösung finden.
  Nghĩa
  Bây giờ chúng ta phải tìm ra một giải pháp hợp lý.
 • Leider kann man mit ihm nicht vernünftig reden.
  Nghĩa
  Thật không may, bạn không thể nói chuyện với anh ấy một cách hợp lý.
 • Kein vernünftiges Wort kann man mit ihm reden!
  Nghĩa
  Bạn không thể nói một lời hợp lý với anh ta!

So sánh

 • vernünftig, vernünftiger, der/die/das vernünftigste – am vernünftigsten
 • unvernünftig, unvernünftiger, der/die/das unvernünftigste – am unvernünftigsten

Từ đồng nghĩa

 • vernünftig: besonnen, mit Verstand, sinnvoll
 • unvernünftig: unüberlegt, ohne Sinn und Verstand, sinnlos

Chú thích

 • Das Adjektiv vernünftig hat auch die Bedeutung ordentlichrichtig:

Er hat keinen vernünftigen Beruf gelernt.
Meine Eltern sagen, ich solle etwas Vernünftiges lernen.
Ich habe den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen.
Es ist so laut, dass man nicht vernünftig lernen kann.
Wir finden einfach keine vernünftige Wohnung für uns.
Ich habe im Moment kein vernünftiges Buch zu Hause.

viel – wenig

Nghĩa
nhiều – ít

Ví dụ

 • Viele Grüße von meinen Eltern.
  Nghĩa
  Rất nhiều lời chúc từ bố mẹ tôi.
 • Bestellen Sie Ihrer Frau bitte viele Grüße von mir!
  Nghĩa
  Xin gửi lời chào trân trọng nhất tới bà xã của anh!
 • Ich habe viele Aufgaben richtig gemacht.
  Nghĩa
  Tôi đã làm rất nhiều nhiệm vụ đúng.
 • Sie hat nur wenige Fehler gemacht.
  Nghĩa
  Cô ấy mắc một số sai lầm.
 • Ich habe nicht viel Zeit. Daher sollten wir uns beeilen.
  Nghĩa
  Tôi không có nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta nên nhanh chóng.
 • Ich habe leider nur wenig Zeit für dich.
  Nghĩa
  Thật không may, tôi có ít thời gian cho bạn.
 • Er weiß vieles, was ich nicht weiß.
  Nghĩa
  Anh ấy biết rất nhiều điều mà tôi không biết.
 • Wir haben viel miteinander gelacht.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã cười rất nhiều cùng nhau.

So sánh

 • viel, mehr, der/die/das meiste – am meisten
 • wenig, weniger, der/die/das wenigste – am wenigsten

Tính từ ghép

Zusammensetzungen aus viel + Partizip II können getrennt und zusammengeschrieben werden. Verbindungen aus wenig + Partizip II werden getrennt geschrieben.

 • vielbeachtet / viel beachtet
 • vielbefahren / viel befahren
 • vielbeschworen / viel beschworen
 • vielbesucht / viel besucht
 • vielgebraucht / viel gebraucht
 • vielgefragt / viel gefragt
 • vielgekauft / viel gekauft
 • vielgelobt / viel gelobt
 • vielgenannt / viel genannt
 • vielgepriesen / viel gepriesen
 • vielgereist / viel gereist
 • vielumstritten / viel umstritten
 • vielumworben / viel umworben
 • vielzitiert / viel zitiert

Chú thích

 • Die Zuordnung von viel und wenig zu einer Wortklasse ist nicht eindeutig. Die beiden Wörter werden meist der Gruppen der Indefinitpronomen und Zahlwörter zugeordnet. Darüber hinaus sind viel und wenig auch Adverbien. 

voll – leer

Nghĩa
đầy – rỗng

Ví dụ

 • Mein Glas ist leer. Kann ich bitte noch etwas Wasser haben?
  Nghĩa
  Cốc tôi hết rồi. Làm ơn cho tôi thêm ít nước được không?
 • Das Wartezimmer beim Arzt war voll und ich musste lange warten.
  Nghĩa
  Phòng chờ của bác sĩ đã kín chỗ và tôi phải đợi khá lâu.
 • Der Akku von meinem Handy ist leer. Ich muss ihn wieder aufladen.
  Nghĩa
  Pin điện thoại của tôi đã hết. Tôi phải sạc lại pin.

So sánh

 • voll, voller, der/die/das vollste – am vollsten
 • leer, leerer, der/die/das leerste – am leersten

Từ đồng nghĩa

 • voll: gefüllt, überfüllt
 • leer: entleert, inhaltslos

Tính từ ghép

 • halbvoll = bis zur Hälfte gefüllt
 • randvoll = sehr voll; voll bis zum Rand
 • sternhagelvoll = völlig betrunken
 • menschenleer = ohne Menschen

Adjektive, die aus einem Nomen + voll gebildet sind, drücken aus, dass viel von etwas vorhanden ist bzw. eine Person viel von etwas hat:

 • achtungsvoll, angstvoll, aufopferungsvoll, eindrucksvoll, freudvoll, geheimnisvoll, geistvoll, geräuschvoll, grauenvoll, hoffnungsvoll, humorvoll, kraftvoll, kunstvoll, liebevoll, niveauvoll, respektvoll, rücksichtsvoll, schmerzvoll, schwungvoll, temperamentvoll, verständnisvoll, wertvoll, wundervoll

Chú thích

 • Das Adverb voll hat die Bedeutung in höchstem Maßetotal.

voll bescheuertvoll blödvoll langweiligvoll schönvoll teuer

 • So ergeben sich auch komische Sätze wie dieser: Das Stadion war voll leer.

vorsichtig – unvorsichtig

Nghĩa
cẩn thận – bất cẩn

Ví dụ

 • Er ist immer sehr vorsichtig und geht kein Risiko ein.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất cẩn thận và không có bất kỳ rủi ro nào.
 • Seien Sie vorsichtig! Man kann nicht vorsichtig genug sein.
  Nghĩa
  Hãy cẩn thận! Cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ đâu.
 • Sie war schon immer sehr unvorsichtig.
  Nghĩa
  Cô ấy đã luôn rất bất cẩn.
 • Das ist passiert, weil du sehr unvorsichtig warst. Beim nächsten Mal passt du hoffentlich besser auf.
  Nghĩa
  Nó xảy ra bởi vì bạn đã rất bất cẩn. Hy vọng rằng lần sau bạn sẽ cẩn thận hơn.

So sánh

 • vorsichtig, vorsichtiger, der/die/das vorsichtigste – am vorsichtigsten
 • unvorsichtig, unvorsichtiger, der/die/das unvorsichtigste – am unvorsichtigsten

Từ đồng nghĩa

 • vorsichtig: behutsam, bedachtsam, umsichtig
 • unvorsichtig: fahrlässig, leichtsinnig, unachtsam

Thành ngữ

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Man geht besser vorsichtig vor, als dass man später die negativen Konsequenzen tragen muss.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Man muss vorsichtig sein.
höllisch aufpassen sehr vorsichtig sein; sehr gut aufpassen
mit Fingerspitzengefühl mit Feingefühl und großer Vorsicht
sich in Acht nehmen vorsichtig sein
Sicher ist sicher. Es ist besser, vorsichtig zu sein.

Chú thích

 • Wenn man übertrieben vorsichtig ist, ist man übervorsichtig.

waagerecht – senkrecht 

Nghĩa
ngang – dọc

Ví dụ

 • Sie hat mit dem Stift eine waagerechte Linie gezogen.
  Nghĩa
  Cô ta dùng bút vẽ một đường ngang.
 • Mit einer Wasserwaage kann man prüfen, ob etwas waagerecht ist.
  Nghĩa
  Một chiếc thước nước có thể được sử dụng để kiểm tra xem một thứ gì đó có nằm ngang hay không.
 • Das Brett muss genau waagerecht liegen.
  Nghĩa
  Tấm ván phải nằm ngang chính xác.
 • Es ist fast unmöglich, an dieser senkrechten Felswand hochzuklettern.
  Nghĩa
  Gần như không thể leo lên mặt đá thẳng đứng này.
 • Es war windstill, sodass der Rauch des Feuers senkrecht in die Höhe stieg.
  Nghĩa
  Trời không có gió nên khói lửa bốc thẳng nghi ngút.
 • Die Wände sind leider nicht ganz senkrecht.
  Nghĩa
  Thật không may, các bức tường không hoàn toàn thẳng đứng.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • waagerecht: horizontal, in der Waagerechten
 • senkrecht: vertikal, in der Senkrechten

Chú thích

Herkunft:

 • waagerecht = Wenn die Waage gerade steht, es also weder einen Ausschlag nach links noch nach rechts gibt. (Quelle: dwds.de)
 • senkrecht = Wenn das Senkblei an einer Schnur gerade nach unten hängt. (duden.de)

warm – kühl

Nghĩa
ấm – mát

Ví dụ

 • Es ist schon Abend und es wird langsam kühl. Zieh dir etwas Warmes über!
  Nghĩa
  Trời đã về tối và trời trở nên se lạnh. Đặt một thứ gì đó ấm lên!
 • Im Schatten ist es mir zu kühl, deshalb setze ich mich in die Sonne.
  Nghĩa
  Trong bóng râm mát quá nên em ngồi phơi nắng.
 • Ist das Essen noch warm genug?
  Nghĩa
  Thức ăn còn đủ ấm không?
 • Heute ist es draußen angenehm warm.
  Nghĩa
  Hôm nay bên ngoài trời ấm áp dễ chịu.
 • Ich genieße den warmen Sommerabend.
  Nghĩa
  Tôi tận hưởng buổi tối mùa hè ấm áp.

So sánh

 • warm, wärmer, der/die/das wärmste – am wärmsten
 • kühl, kühler, der/die/das kühlste – am kühlsten

Từ đồng nghĩa

 • warm: beheizt, mild, sommerlich
 • kühl: frisch, kalt

Tính từ ghép

 • handwarm = so warm, dass das Wasser beim Prüfen der Temperatur mit der Hand als angenehm empfunden wird
 • lauwarm = leicht warm; nicht richtig warm, aber auch nicht kühl

Thành ngữ

jmdm. wird es warm ums Herz jemand ist von Freude erfüllt
mit jmdm. (nicht) warm werden mit jmdm. (nicht) vertraut werden
sich warm anziehen müssen sich auf etwas Unangenehmes einstellen müssen

Chú thích

 • Es gibt auch die Adjektivpaare warm – kalt (warmes Wasser, kaltes Wasser) und heiß – kalt.

weit – nah

Nghĩa
xa – gần

Ví dụ

 • Wie weit ist es von hier (bis) nach Berlin?
  Nghĩa
  Từ đây (đến) Berlin bao xa?
 • Ist das weit? – Nein, es ist sehr nah. Du gehst nur fünf Minuten.
  Nghĩa
  Nó xa phải không? – Không, nó rất gần. Bạn chỉ đi năm phút.
 • Es ist ein weiter Weg, deshalb sollten wir rechtzeitig losgehen.
  Nghĩa
  Đó là một chặng đường dài để đi, vì vậy chúng ta nên bắt đầu sớm.

So sánh

 • weit, weiter, der/die/das weiteste – am weitesten
 • nah, näher, der/die/das nächste – am nächsten

Từ đồng nghĩa

 • weit: entfernt, fern
 • nah: benachbart, nebenan, unweit

Tính từ ghép

 • kilometerweit / meilenweit = mehrere Kilometer/Meilen weit
 • grenznah = in der Nähe der Grenze
 • zentrumsnah = in der Nähe des Zentrums
 • gewerkschaftsnah = einer Gewerkschaft nahestehende
 • realitätsnah = der Realität sehr nahekommend

Chú thích

 • Statt nah bei (+ Dat.) sagen wir oft in der Nähe von (+ Dativ) oder in der Nähe (+ Genitiv). Sehr oft benutzen wir auch die Negation nicht weit.
 • Den Superlativ nächst- benutzen wir auch in Zeitangaben: nächstes Jahrnächsten Donnerstag usw. (Adjektivpaar letzter – nächster)
 • Wir können auch die Adjektivpaare fern – nah und weit – eng bilden.

wertvoll – wertlos

Nghĩa
đáng giá – vô giá trị

Ví dụ

 • Diese Uhr ist besonders wertvoll, denn sie ist aus Gold und sehr selten.
  Nghĩa
  Chiếc đồng hồ này đặc biệt có giá trị vì nó được làm bằng vàng và rất hiếm.
 • Diese Kette ist zwar nicht teuer, für mich ist sie aber unglaublich wertvoll, weil ich sie von meiner Mutter bekommen habe.
  Nghĩa
  Mặc dù sợi dây chuyền này không đắt nhưng đối với tôi nó vô cùng quý giá vì tôi đã nhận được nó từ mẹ tôi.
 • Vielen Dank für diese wertvollen Informationen!
  Nghĩa
  Cảm ơn bạn vì thông tin quý giá này!
 • Diese Münzen sind wertlos. Damit kannst du dir nichts kaufen und dafür bekommst du auch nichts mehr.
  Nghĩa
  Những đồng tiền này là vô giá trị. Bạn không thể mua bất cứ thứ gì với nó và bạn sẽ không nhận được gì cho nó.
 • Dieser Hinweis bringt mir nichts, er ist wertlos für mich.
  Nghĩa
  Gợi ý này không có ích gì đối với tôi, nó vô giá trị đối với tôi.

So sánh

 • wertvoll, wertvoller, der/die/das wertvollste – am wertvollsten
 • wertlos, wertloser, der/die/das wertloseste – am wertlosesten

Từ đồng nghĩa

 • wertvoll: bedeutend, kostbar, von hohem Wert
 • wertlos: ohne Wert, unbedeutend

Thành ngữ

etwas ist mit Gold nicht aufzuwiegen etwas ist besonders wertvoll und unbezahlbar
jmdm. lieb und teuer sein für jmdn. sehr wertvoll sein
Geschenkt ist noch zu teuer! Das ist völlig wertlos.

Chú thích

 • Wir alle besitzen Dinge, die vielleicht nicht viel Geld wert sind, aber dennoch für uns besonders wertvoll und unbezahlbar sind, weil sie einen ideellen Wert besitzen.
 • Wertvolle Dinge haben einen hohen Wert und wertlose Dinge haben keinen Wert.

wichtig – unwichtig

Nghĩa
quan trọng – không quan trọng

Ví dụ

 • Ich habe eine wichtige Information für dich.
  Nghĩa
  Tôi có thông tin quan trọng cho bạn.
 • Es ist am Anfang unwichtig, ob man beim Sprachenlernen viele Fehler macht oder nicht.
  Nghĩa
  Ban đầu, bạn có mắc nhiều lỗi trong việc học ngôn ngữ hay không không quan trọng.
 • Ich finde es wichtig, mehrere Sprachen sprechen zu können.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ điều quan trọng là có thể nói được một số ngôn ngữ.
 • Es ist mir sehr wichtig, mit dir über dieses Problem zu sprechen.
  Nghĩa
  Điều rất quan trọng là tôi phải nói chuyện với bạn về vấn đề này.
 • Für mich ist es wichtig, zu wissen, was du davon hältst.
  Nghĩa
  Điều quan trọng là tôi phải biết bạn nghĩ gì về nó.
 • Ich muss dir etwas Wichtiges sagen.
  Nghĩa
  Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bạn.
 • Heute gibt es nichts Wichtiges zu berichten.
  Nghĩa
  Không có gì quan trọng để báo cáo ngày hôm nay.

So sánh

 • wichtig, wichtiger, der/die/das wichtigste – am wichtigsten
 • unwichtig, unwichtiger, der/die/das unwichtigste – am unwichtigsten

Từ đồng nghĩa

 • wichtig: bedeutend, bedeutsam, bedeutungsvoll, essenziell, gewichtig, maßgeblich, relevant, wesentlich
 • unwichtig: bedeutungslos, belanglos, irrelevant, unbedeutend, unerheblich, unwesentlich

Tính từ ghép

 • hochwichtig = sehr wichtig
 • lebenswichtig = sehr wichtig, lebensnotwendig
 • superwichtig = sehr wichtig

Chú thích

 • Jemand, der angibt und sich in den Vordergrund stellt, tut wichtig (wichtigtun). Die Person ist ein Wichtigtuer oder eine Wichtigtuerin und das, was sie betreibt, ist Wichtigtuerei.

wild – zahm

Nghĩa
hoang dã – thuần hóa

Ví dụ

 • In diesem Wald leben viele wilde Tiere.
  Nghĩa
  Nhiều loài động vật hoang dã sống trong khu rừng này.
 • Das Reh ist ganz zahm und zutraulich, es hat keine Scheu vor Menschen.
  Nghĩa
  Con nai rất thuần phục và tin tưởng, nó không sợ người.
 • Der Hund ist ganz zahm. Der beißt nicht.
  Nghĩa
  Con chó rất thuần phục. Nó không cắn.
 • Manchmal sind die Kinder ganz schön wild, wenn sie miteinander spielen.
  Nghĩa
  Đôi khi những đứa trẻ thực sự rất hoang dã khi chúng chơi với nhau.

So sánh

 • wild, wilder, der/die/das wildeste – am wildesten
 • zahm, zahmer, der/die/das zahmste – am zahmsten

Từ đồng nghĩa

 • wild: wild lebend, wild wachsend, unzivilisiert, wüst
 • zahm: zutraulich

Tính từ ghép

 • fuchsteufelswild = sehr wütend
 • handzahm = sehr zahm; so zahm, dass man das Tier berühren kann

Chú thích

 • Wenn man will, dass ein wildes Tier zahm wird, muss man es zähmen.
 • Wenn man ein eigentlich wildes Tier, das lange Zeit in Gefangenschaft gehalten wurde, in die freie Wildbahn entlässt, wildert man das Tier aus.
 • Wenn man einen Garten nicht pflegt und er mit Unkraut und Dornen zuwächst, verwildert er.

zufrieden – unzufrieden

Nghĩa
thỏa mãn – không thỏa mãn

Ví dụ

 • Sie war immer ein sehr zufriedener Mensch.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn là một người rất hạnh phúc.
 • Ich bin sehr zufrieden mit dir. Das hast du wirklich toll gemacht.
  Nghĩa
  Tôi rất hạnh phúc với bạn. Bạn đã làm rất tốt.
 • Er ist nie zufrieden und will immer nur noch mehr.
  Nghĩa
  Anh ta không bao giờ hài lòng và chỉ muốn nhiều hơn nữa.
 • Warum bist du unzufrieden? Du hast doch erreicht, was du wolltest.
  Nghĩa
  Tại sao bạn không hài lòng? Bạn đã đạt được những gì bạn muốn.
 • Ich bin sehr unzufrieden, weil ich nicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe.
  Nghĩa
  Tôi rất không hài lòng vì tôi đã không làm những gì tôi đã đặt ra.
 • Du kannst wirklich zufrieden mit dir sein.
  Nghĩa
  Bạn có thể thực sự hạnh phúc với chính mình.

So sánh

 • zufrieden, zufriedener, der/die/das zufriedenste – am zufriedensten
 • unzufrieden, unzufriedener, der/die/das unzufriedenste – am unzufriedensten

Từ đồng nghĩa

 • zufrieden: befriedigt, erfüllt
 • unzufrieden: ernüchtert, enttäuscht

Tính từ ghép

 • hochzufrieden = sehr zufrieden
 • selbstzufrieden = mit der eigenen Leistung zufrieden sein, ohne diese kritisch zu betrachten

Chú thích

 • Wenn wir erreichen wollen, dass jemand zufrieden ist, versuchen wir, ihn zufriedenzustellen oder seine Wünsche zu befriedigen.
 • Sind wir mit einer Antwort zufrieden, war die Antwort zufriedenstellend.
 • Im deutschen Schulsystem gibt es die Note befriedigend. In der Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) ist das eine 3. Ob man mit dieser Note wirklich zufrieden ist, hängt allerdings von der Motivation und den Ansprüchen jedes Einzelnen ab.

Bạn liên hệ mình qua Zalo 0904 969 086 nếu muốn tài liệu dạng PDF hoặc mua sách nhé!
CLB Tiếng Đức Việt Đức - Dạy và học tiếng Đức mỗi ngày một tốt hơn!

 
Đã đăng : 5/01/22 11:00 sáng
Chia sẻ:

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức