Zentrum Deutsche Sprache Viet-Duc
@clb-tieng-duc-viet-duc
Tiếng Đức A2.2
Newbie
Tham gia: 9/08/21 1:14 chiều
Last seen: 11/11/23 10:42 chiều
173
Bài viết
92
Chủ đề
0
Câu hỏi
0
Trả lời
0
Bình luận câu hỏi
4
Đã thích
10
Received Likes
0
Received Dislikes
3/10
Đánh giá
144
Bài viết Blog
30
Bình luận Blog

Giới thiệu

CLB Tiếng Đức Việt Đức được thành lập đầu năm 2011 tại Hà Nội. Là một trong những trung tâm dạy tiếng Đức đầu tiên tại Việt Nam, mục đích quan trọng của CLB là:

  • Giảng dạy tiếng Đức
  • Hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu.

Trong mối tương quan này, CLB Tiếng Đức Việt Đức ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng sự hiểu biết của các học viên Việt Nam đối với nước Đức.

Nghề nghiệp

Giảng viên tiếng Đức

Chữ ký

CLB Tiếng Đức Việt Đức - Dạy và học tiếng Đức mỗi ngày một tốt hơn!

Mạng xã hội
CLB Tiếng Đức Việt Đức