CLB Tiếng Đức Việt Đức
@clb-tieng-duc-viet-duc
Tiếng Đức A2.2
Tiếng Đức A0
Tài sản: 2291
Tham gia: 9/08/21 1:14 chiều
Last seen: 21/04/24 10:36 chiều
Chủ đề: 106 / Trả lời: 86
Trả lời
RE: Cập nhật đề thi viết tiếng Đức B1 Goethe kèm lời giải mẫu

Lời giải mẫu đề viết tiếng Đức B1 Goethe ngày 19.4.2024 Lưu ý: Lời giải chỉ là gợi ý giúp bạn hình dung ra phương án tiếp cận vấn đề, cũng như chuẩn...

1 tháng trước
Trả lời
RE: Các mẫu câu tiếng Đức siêu thực tế cho trình độ B1, B2 - Nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

Mẫu câu 67 - 88 1. Dürfen Männer weinen? | Đàn ông có được phép khóc không? Niemand kann sagen, dass Männer nicht weinen dürfen. | Không ai có thể...

3 tháng trước
Trả lời
RE: Các mẫu câu tiếng Đức siêu thực tế cho trình độ B1, B2 - Nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

Mẫu câu 45 - 66 1. Dürfen Männer weinen | Đàn ông có được phép khóc không? Es ist ganz natürlich, dass Männer weinen. | Nó là khá tự nhiên mà đàn ...

3 tháng trước
Trả lời
RE: Các mẫu câu tiếng Đức siêu thực tế cho trình độ B1, B2 - Nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

Mẫu câu 23 - 44 1. Dürfen Männer weinen | Đàn ông có được phép khóc không? Es ist zu erwarten, dass gesellschaftliche Normen sich weiterentwickeln...

3 tháng trước
Trả lời
RE: Các mẫu câu tiếng Đức siêu thực tế cho trình độ B1, B2 - Nâng tầm kỹ năng nói và viết của bạn

Ví dụ thực tiễn Mẫu câu 1 đến 22 1. Dürfen Männer weinen? | Đàn ông có được phép khóc không? Es spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Ges...

3 tháng trước
Trang 1 / 13

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức