Giảng đường tiếng Đ...
 
Thông báo
Xóa hết

Chào mừng đến với Cộng đồng tiếng Đức. Vui lòng đọc kĩ các thông báo và hướng dẫn trước khi bắt đầu:

Giảng đường tiếng Đức

Các bài viết hướng dẫn về tiếng Đức
Giảng đường tiếng Đức

Hướng dẫn ngữ pháp tiếng Đức

Các bài viết hướng dẫn về ngữ pháp tiếng Đức
Chủ đề
46
Bài viết
76
Forum Participants
No Participants

Chia sẻ từ vựng tiếng Đức

Các bài sưu tầm từ vựng tiếng Đức
Chủ đề
40
Bài viết
120
Forum Participants
No Participants

Tài liệu tiếng Đức

Chia sẻ, giới thiệu tài liệu tiếng Đức
Chủ đề
9
Bài viết
9
Forum Participants
Chia sẻ:
CLB Tiếng Đức Việt Đức