200 tính từ tiếng Đức quan trọng nhất từ A1 đến B1

0 907

55 phút Tính từ là một từ loại quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu vốn tính từ của bạn nhiều thì bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn.

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

55 phút

Từ 51 đến 100

geduldig – ungeduldig

Nghĩa
kiên nhẫn – nôn nóng

Ví dụ

 • Du musst geduldiger sein. Du darfst nicht so schnell die Geduld verlieren.
  Nghĩa
  Bạn phải kiên nhẫn hơn. Bạn không được mất kiên nhẫn quá nhanh.
 • Hab Geduld! Sei nicht so ungeduldig!
  Nghĩa
  Kiên nhẫn! Đừng nóng vội!
 • Beeil dich! Alle warten schon ungeduldig auf dich.
  Nghĩa
  Nhanh lên! Mọi người đang sốt ruột chờ đợi bạn.
 • Ich finde, du bist viel zu ungeduldig. Du musst mehr Geduld haben.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ bạn đã quá thiếu kiên nhẫn. Bạn cần phải kiên nhẫn hơn.
 • Er wartet geduldig, bis er an die Reihe kommt.
  Nghĩa
  Anh ấy kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình.

So sánh

 • geduldig, geduldiger, der/die/das geduldigste – am geduldigsten
 • ungeduldig, ungeduldiger, der/die/das ungeduldigste – am ungeduldigsten

Từ đồng nghĩa

 • geduldig: beharrlich

Thành ngữ

Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke.Geduld führt zum Erfolg.
jemandes Geduld auf die Probe stellenjemandes Geduld strapazieren
jmdm. reißt der Geduldsfadenjemand verliert die Geduld

Chú thích

 • Wenn jemand ungeduldig ist, dann hat er nur wenig Geduld. Außerdem verliert ein ungeduldiger Mensch schnell die Geduld.
 • Ein geduldiger Mensch hat viel Geduld. Wer geduldig ist, verliert nie oder nur ganz selten die Geduld.

gefährlich – ungefährlich

Nghĩa
nguy hiểm – không nguy hiểm

Ví dụ

 • Vorsicht! Pass gut auf! Das ist gefährlich.
  Nghĩa
  Thận trọng! Chú ý đấy! Cái này nguy hiểm.
 • Der Weg ist sehr gefährlich. Es handelt sich um einen gefährlichen Weg.
  Nghĩa
  Đường đi rất nguy hiểm. Đó là một con đường nguy hiểm.
 • Dieser Sport ist nicht ungefährlich. Es ist ein Risikosport.
  Nghĩa
  Môn thể thao này không phải là không có những nguy hiểm của nó. Đó là một môn thể thao mạo hiểm.
 • Es handelt sich um eine völlig ungefährliche Wanderung, an der auch Kinder teilnehmen können.
  Nghĩa
  Đây là một chuyến đi bộ đường dài hoàn toàn an toàn mà trẻ em cũng có thể tham gia.
 • Diese Kurve ist sehr gefährlich. Hier sind schon viele Unfälle passiert.
  Nghĩa
  Góc cua này rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở đây.
 • Es handelt sich um eine gefährliche Verbrecherin.
  Nghĩa
  Nó là một tên tội phạm nguy hiểm.

So sánh

 • gefährlich, gefährlicher, der/die/das gefährlichste – am gefährlichsten
 • ungefährlich, ungefährlicher, der/die/das ungefährlichste – am ungefährlichsten

Từ đồng nghĩa

 • gefährlich: bedrohlich, gefahrvoll, risikoreich, riskant, unsicher
 • ungefährlich: harmlos, sicher

Tính từ ghép

 • brandgefährlich = sehr gefährlich
 • gemeingefährlich = für alle gefährlich
 • hochgefährlich = sehr gefährlich
 • lebensgefährlich = lebensbedrohlich

Chú thích

 • Wenn jemand etwas Gefährliches tut, begibt er sich und vielleicht auch andere in Gefahr. Vor dieser Gefahr sollten wir ihn warnen.
 • Auch das Adjektivpaar sicher – unsicher kann die Bedeutung von ungefährlich – gefährlich haben.

geizig – freigebig

Nghĩa
keo kiệt – hào phóng

Ví dụ

 • Er war nie geizig, sondern immer sehr großzügig und freigebig.
  Nghĩa
  Anh không bao giờ keo kiệt mà luôn rất hào phóng và rộng lượng.
 • Er ist ein freigebiger Mensch, der anderen gern mal einen ausgibt.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người hào phóng, thích cho tặng người khác.
 • Sie ist sehr freigebig und teilt das, was sie hat, gern mit anderen Menschen.
  Nghĩa
  Cô ấy rất hào phóng và thích chia sẻ những gì mình có với người khác.
 • Ich finde, er ist nicht sparsam, sondern geizig. Er könnte ruhig ein bisschen freigebiger sein und andere auch mal einladen.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ anh ấy không tiết kiệm mà là keo kiệt. Anh ấy có thể hào phóng hơn một chút và mời những người khác nữa.
 • Wie kann man nur so geizig sein? Er lässt sich immer einladen, hat uns aber noch nie zu einem Kaffee eingeladen.
  Nghĩa
  Sao bạn có thể keo kiệt như vậy? Anh ấy luôn nhận lời mời, nhưng chưa bao giờ mời chúng tôi đi uống cà phê.

So sánh

 • geizig, geiziger, der/die/das geizigste – am geizigsten
 • freigebig, freigebiger, der/die/das freigebigste – am freigebigsten

Từ đồng nghĩa

 • geizig: knauserig, knickerig
 • freigebig: freigiebig, generös, spendabel

Tính từ ghép

 • ehrgeizig = sehr ambitioniert; sehr eifrig

Chú thích

 • Die Nomen sind der Geiz und die Freigebigkeit/Freigiebigkeit.
 • Einen sehr geizigen Menschen bezeichnen wir als Geizhals oder Geizkragen.
 • Die Bedeutung des Verbs geizen ist übertrieben sparsam sein.
 • Sie geizt wirklich nicht mit ihren Reizen und zeigt gern ihren Körper.
  Nicht nur das Publikum war begeistert, auch die Kritiker geizten nicht mit Lob.

gemütlich – ungemütlich

Nghĩa
thoải mái – không thoải mái

Ví dụ

 • Wir haben gestern Abend gemütlich mit Freunden zusammengesessen.
  Nghĩa
  Tối qua chúng tôi đã với những người bạn ăn uống cùng nhau một cách thoải mái.
 • Wir haben noch gemütlich ein Glas Rotwein miteinander getrunken.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã cùng nhau uống một ly rượu vang đỏ một cách ấm cúng.
 • Ich finde seine Wohnung sehr kalt und ungemütlich.
  Nghĩa
  Tôi thấy căn hộ của anh ấy rất lạnh lẽo và khó chịu.
 • Das Haus ist sehr gemütlich eingerichtet.
  Nghĩa
  Căn nhà được trang bị nội thất rất tiện nghi.
 • Komm rein, setz dich! Mach es dir gemütlich!
  Nghĩa
  Mời vào, ngồi xuống đi! Hãy cứ tự nhiên nhé.
 • Nach den offiziellen Begrüßungsreden beginnt jetzt der gemütliche Teil der Veranstaltung.
  Nghĩa
  Sau các bài phát biểu chào mừng chính thức, phần ấm cúng của sự kiện bắt đầu.
 • Ich mag es, wenn man im Winter nach Hause kommt und es dort gemütlich warm ist.
  Nghĩa
  Tôi thích trở về nhà vào mùa đông và cảm thấy nó rất ấm cúng ở đó.
 • Lass uns hier nicht essen! Ich finde das Restaurant ziemlich ungemütlich.
  Nghĩa
  Chúng ta đừng ăn ở đây! Tôi thấy nhà hàng này khá khó chịu.

So sánh

 • gemütlich, gemütlicher, der/die/das gemütlichste – am gemütlichsten
 • ungemütlich, ungemütlicher, der/die/das ungemütlichste – am ungemütlichsten

Từ đồng nghĩa

 • gemütlich: behaglich, gesellig, heimelig, lauschig, wohlig
 • ungemütlich: unbehaglich, ungesellig

Tính từ ghép

 • urgemütlich = sehr gemütlich

Chú thích

 • Das Wort Gemütlichkeit ist oft nur schwer zu übersetzen, denn in einigen Sprachen gibt es kein passendes Wort mit derselben Bedeutung. Das Wort beschreibt eine ungezwungene, oft gesellige, behagliche und sehr angenehme Atmosphäre.

gerade – krumm

Nghĩa
thẳng – quanh co

Ví dụ

 • Ich habe eine gerade Linie gezeichnet.
  Nghĩa
  Tôi đã vẽ một đường thẳng.
 • Die Linie, die du gezeichnet hast, ist krumm und schief.
  Nghĩa
  Đường bạn đã vẽ bị cong.
 • Die Straße verläuft ganz gerade und hat keine Kurven.
  Nghĩa
  Con đường này chạy thẳng và không có khúc cua.
 • Du musst das Glas gerade halten, sonst verschüttest du etwas.
  Nghĩa
  Bạn phải giữ cái ly đứng thẳng nếu không bạn sẽ làm đổ thứ gì đó.

So sánh

 • gerade, gerader, der/die/das geradeste – am geradesten
 • krumm, krümmer, der/die/das krümmste – am krümmsten

Từ đồng nghĩa

 • gerade: geradlinig, linear
 • krumm: gebogen, gekrümmt, schief, ungerade

Tính từ ghép

 • kerzengerade = ganz gerade
 • schnurgerade = ganz gerade

Thành ngữ

für jmdn./etwas geradestehenfür jmdn./etwas die Verantwortung übernehmen
jmdm. etwas krummnehmenjmdm. etwas übel nehmen

Chú thích

 • Wir sprechen von geraden (2, 4, 6…) und ungeraden (1, 3, 5, …) Zahlen.
 • Neben dem Adjektiv gerade gibt es auch das Adverb gerade.
 • Kannst du bitte ein bisschen leiser sein, ich lerne gerade.

geschickt – ungeschickt

Nghĩa
khéo léo – vụng về

Ví dụ

 • Sie ist sehr geschickt und macht im Haus viele Reparaturen selbst.
  Nghĩa
  Cô ấy rất khéo tay và tự tay sửa chữa rất nhiều thứ trong nhà.
 • Sie ist eine geschickte Handwerkerin.
  Nghĩa
  Cô ấy là một nghệ nhân lành nghề.
 • Er ist sehr ungeschickt. Er hat wirklich zwei linke Hände.
  Nghĩa
  Anh ấy rất vụng về. Anh ta thực sự có hai tay trái.
 • Er hat geschickte/ungeschickte Hände.
  Nghĩa
  Anh ấy có đôi tay khéo léo / vụng về.
 • Wenn du dich geschickt anstellst, wirst du erreichen, was du dir vorgenommen hast.
  Nghĩa
  Nếu bạn làm tốt bản thân, bạn sẽ đạt được những gì bạn đã đề ra.
 • Sie haben das ein bisschen ungeschickt ausgedrückt. Das hätten Sie geschickter sagen können.
  Nghĩa
  Ngài đã nói điều đó hơi vụng về một chút. Ngài có thể nói điều đó một cách khéo léo hơn.

So sánh

 • geschickt, geschickter, der/die/das geschickteste – am geschicktesten
 • ungeschickt, ungeschickter, der/die/das ungeschickteste – am ungeschicktesten

Từ đồng nghĩa

 • geschickt: behänd, fingerfertig, gekonnt, gewandt
 • ungeschickt: tollpatschig, tölpelhaft, unbeholfen, ungelenk

Thành ngữ

mit Fingerspitzengefühlmit großer Geschicklichkeit; einfühlsam
sich geschickt/ungeschickt anstellengeschickt/ungeschickt vorgehen
zwei linke Hände haben(handwerklich) ungeschickt sein

Chú thích

 • Verwechselt das Adjektiv geschickt nicht mit dem Partizip II geschickt (von schicken)!
 • Sie hat ihm eine E-Mail geschickt.

gestresst – entspannt

Nghĩa
căng thẳng – thư thái

Ví dụ

 • Auf der Arbeit habe ich sehr viel Stress. Ich bin total gestresst.
  Nghĩa
  Tôi gặp rất nhiều căng thẳng trong công việc. Tôi hoàn toàn căng thẳng.
 • Du siehst sehr entspannt aus. Warst du in Urlaub?
  Nghĩa
  Bạn trông rất thoải mái. Bạn đã đi nghỉ chưa?
 • Wenn ich gestresst bin, mache ich einen Spaziergang, um mich zuentspannen.
  Nghĩa
  Khi căng thẳng, tôi đi dạo để thư giãn.
 • Manchmal können meine Arbeitskollegen ganz schön stressig sein, besonders wenn sie gestresst sind.
  Nghĩa
  Đôi khi đồng nghiệp của tôi có thể khá căng thẳng, đặc biệt là khi họ đang bị áp lực.
 • Ich bin total gestresst, denn die Reise war sehr anstrengend und stressig.
  Nghĩa
  Tôi hoàn toàn căng thẳng vì chuyến đi rất mệt mỏi và căng thẳng.
 • Ich freue mich auf den entspannenden und erholsamen Urlaub.
  Nghĩa
  Tôi đang mong đợi kỳ nghỉ thư giãn và hồi phục.

So sánh

 • gestresst, gestresster, der/die/das gestressteste – am gestresstesten
 • entspannt, entspannter, der/die/das entspannteste – am entspanntesten

Từ đồng nghĩa

 • gestresst: abgespannt, überarbeitet, überlastet
 • entspannt: ausgeruht, erholt, gelassen, locker

Chú thích

 • Bei diesen Wörtern handelt es sich um die Partizipien II der Verben stressen und entspannen. Diese Partizipien werden meist als Adjektive verwendet.
 • Verwechselt nicht stressig und gestresst! Etwas, was stressig ist, stresst mich. Das Resultat ist, dass ich gestresst bin. Wenn also jemand stressig ist, dann stresst er andere Personen.
 • Ich bin total gestresst, weil mein Chef so stressig ist und tausend Dinge gleichzeitig von mir verlangt.

gesund – krank

Nghĩa
khỏe mạnh – ốm yếu

Ví dụ

 • Er war krank, aber jetzt ist er wieder gesund.
  Nghĩa
  Anh ấy bị ốm, nhưng bây giờ anh ấy đã khỏe lại.
 • Ich war eine Woche (lang) krank.
  Nghĩa
  Tôi bị ốm trong một tuần.
 • Sie ist krank geworden.
  Nghĩa
  Cô ấy bị ốm.
 • Ich hoffe, dass du bald wieder gesund bist/wirst.
  Nghĩa
  Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sớm khỏe lại.
 • Du wirst hoffentlich schnell wieder gesund.
  Nghĩa
  Hy vọng rằng bạn sẽ nhanh chóng khỏe lại.
 • Ich wünsche dir, dass du immer gesund bleibst.
  Nghĩa
  Tôi mong rằng bạn luôn giữ gìn sức khỏe.

So sánh

 • gesund, gesünder, der/die/das gesündeste – am gesündesten
 • krank, kränker, der/die/das kränkste – am kränksten

Tính từ ghép

 • kerngesund = völlig gesund
 • dauerkrank = über einen langen Zeitpunkt krank
 • krebskrank = an Krebs erkrankt
 • seekrank = an Seekrankheit (Übelkeit auf Schiffen) leidend
 • suchtkrank = an einer Sucht (Abhängigkeit) leidend
 • todkrank = so krank, dass man wahrscheinlich sterben wird
 • todsterbenskrank = so krank, dass man wahrscheinlich sterben wird
 • zuckerkrank = an Diabetes leidend

Chú thích

 • Wenn jemand krank ist, wünschen wir, dass er bald wieder gesund wird. Wir wünschen dann „Gute Besserung!“
 • Jemand, der sich leicht krank fühlt, ist angeschlagen.
 • Das Verb (an etwas) erkranken hat die Bedeutung krank werden.
 • Sprechen wir von der Ernährung oder dem Lebensstil, benutzen wir das Adjektivpaar gesund – ungesund.

gesund – ungesund

Nghĩa
lành mạnh – không lành mạnh

Ví dụ

 • Er lebt sehr gesund. Er führt einen gesunden Lebensstil.
  Nghĩa
  Anh ấy sống rất khỏe mạnh. Anh ấy dẫn đầu một lối sống lành mạnh.
 • Obst ist sehr gesund. Es ist sehr gesund, viel Obst zu essen.
  Nghĩa
  Trái cây rất tốt cho sức khỏe. Sẽ rất tốt cho sức khỏe nếu ăn nhiều trái cây.
 • Du solltest dich gesünder ernähren!
  Nghĩa
  Bạn nên ăn uống lành mạnh hơn!
 • Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit, es ist extrem ungesund.
  Nghĩa
  Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của bạn, nó cực kỳ không tốt cho sức khỏe.
 • Es ist ungesund, zu viel Fleisch zu essen.
  Nghĩa
  Ăn quá nhiều thịt sẽ không tốt cho sức khỏe.

So sánh

 • gesund, gesünder, der/die/das gesündeste – am gesündesten
 • ungesund, ungesünder, der/die/das ungesündeste – am ungesündesten

Từ đồng nghĩa

 • gesund: bekömmlich (Speisen & Getränke), gesundheitsbewusst
 • ungesund: gesundheitsschädigend, (der Gesundheit) abträglich

Chú thích

 • Eine bewusste Ernährung und viel Bewegung sind gesundheitsfördernd.
 • Jemand, der gesund lebt, hat einen gesunden Lebensstil.
  Wer nicht gesund lebt, führt einen ungesunden Lebensstil.
 • Sprechen wir über den Gesundheitszustand einer Person, so ist das Adjektivpaar gesund – krank.

glatt – rau

Nghĩa
mịn màng – thô ráp

Ví dụ

 • Diese Oberfläche ist sehr glatt, aber die andere Oberfläche ist rau.
  Nghĩa
  Bề mặt này rất mịn, nhưng bề mặt kia lại thô ráp.
 • Heute gibt es Glatteis. Auf der Straße ist es glatt und man kann leicht ausrutschen.
  Nghĩa
  Hôm nay có băng đen. Trên đường trơn và rất dễ trượt.
 • Im Winter habe ich immer sehr raue Hände. Ich sollte meine Hände öfter eincremen.
  Nghĩa
  Vào mùa đông, tôi luôn có bàn tay rất thô ráp. Tôi nên thoa kem dưỡng da tay thường xuyên hơn.

So sánh

 • glatt, glatter, der/die/das glatteste – am glattesten
 • rau, rauer, der/die/das rau(e)ste – am rau(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • glatt: blank, eben, glitschig, rutschig
 • rau: uneben, spröde

Tính từ ghép

 • aalglatt = ganz glatt; die Fähigkeit besitzend, sich aus komplizierten
 • Situationen herauszuwinden
 • eisglatt = glatt von Eis; so glatt wie Eis
 • spiegelglatt = sehr glatt

Chú thích

 • Wenn es in einer Region oft sehr windig und regnerisch ist und die Temperaturen sehr niedrig sind, sprechen von einem rauen Klima. Ist das Klima angenehm, so sprechen wir von einem milden Klima.
 • Das Adjektivpaar glatt – rau bezieht sich darauf, wie eine Oberfläche beschaffen ist. Geht es um die Frage, ob eine Oberfläche rutschig ist oder nicht, so ist das Gegensatzpaar glatt – nicht glatt.

glücklich – unglücklich

Nghĩa
hạnh phúc – bất hạnh

Ví dụ

 • Er ist ein glücklicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người hạnh phúc.
 • Sie ist sehr unglücklich.
  Nghĩa
  Cô ấy rất không vui.
 • Sie sind eine glückliche Familie.
  Nghĩa
  Các Ngài là một gia đình hạnh phúc.
 • Wir wollen glücklich werden.
  Nghĩa
  Chúng tôi muốn được hạnh phúc.
 • Ich will dich glücklich machen.
  Nghĩa
  Em muốn làm cho anh hạnh phúc.
 • Es macht mich glücklich, zu sehen, wie gut sich die beiden Kinder verstehen.
  Nghĩa
  Tôi rất vui khi thấy hai đứa trẻ thân thiết với nhau như thế nào.
 • Er ist sehr glücklich über diese Nachricht.
  Nghĩa
  Anh ấy rất vui với tin này.
 • Die beiden sind schon lange glücklich verheiratet.
  Nghĩa
  Hai người đã kết hôn hạnh phúc trong một thời gian dài.

So sánh

 • glücklich, glücklicher, der/die/das glücklichste – am glücklichsten
 • unglücklich, unglücklicher, der/die/das unglücklichste – am unglücklichsten

Từ đồng nghĩa

 • glücklich: ausgelassen, freudestrahlend, fröhlich, glückselig
 • unglücklich: bedrückt, bekümmert, betrübt, deprimiert, geknickt, niedergedrückt, traurig, trübsinnig, unglückselig,

Tính từ ghép

 • überglücklich = sehr glücklich

Chú thích

 • Die Nomen sind das Glückdas Unglück und das Pech. Eine Katastrophe ist ein Unglück. Wenn etwas so verläuft, wie man es sich gewünscht hat, hat man Glück. Läuft es anders als erwartet, hat man Pech.
 • Eine Person, die oft Pech hat, ist ein Pechvogel.
  Jemand, dem ein großes Unglück widerfährt, ist ein Unglücksrabe.
 • Wenn etwas am Ende doch noch gut ausgeht, hat man Glück im Unglück.

groß – klein

Nghĩa
to – nhỏ

Ví dụ

 • Wie groß bist du? Ich bin 1 Meter 74 groß.
  Nghĩa
  Bạn cao bao nhiêu? Tôi cao 1 mét 74.
 • Unsere Kinder sind schon groß. Mein Sohn ist groß geworden.
  Nghĩa
  Con của chúng ta đã lớn rồi. Con trai tôi đã lớn.
 • Sie ist größer als ihre Mutter.
  Nghĩa
  Cô ấy cao hơn mẹ cô ấy.
 • Sein Vater ist kleiner als er.
  Nghĩa
  Cha của anh ấy thấp hơn anh ấy.
 • Ich bin in einem kleinen Dorf auf dem Land groß geworden.
  Nghĩa
  Tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở miền quê.
 • Er lebt in einer großen Stadt.
  Nghĩa
  Anh ấy sống ở một thành phố lớn.
 • Sie lebt in einer Großstadt/Kleinstadt.
  Nghĩa
  Cô ấy sống ở một thành phố lớn / thị trấn nhỏ.

So sánh

 • groß, größer, der/die/das größte – am größten
 • klein, kleiner, der/die/das kleinste – am kleinsten

Từ đồng nghĩa

 • groß: enorm, gewaltig, gigantisch, immens, riesig
 • klein: winzig

Tính từ ghép

 • riesengroß = sehr groß
 • klitzeklein = sehr klein

Chú thích

 • Wenn man in einer Region aufwächst (aufwachsen), wird man dort groß (groß werden). Man verbringt also seine Kindheit und Jugend dort.
 • Jemand, der großtut (großtun), gibt an. Er ist ein Angeber, der mit etwas prahlt.
 • Man kann Dinge kleinreden, indem man sie als weniger wichtig darstellt, als sie in Wirklichkeit sind.

gut – böse

Nghĩa
tốt – xấu

Ví dụ

 • Er wird zwar schnell wütend, aber eigentlich ist er kein böser Mensch.
  Nghĩa
  Ông ta nổi giận một cách dễ dàng, nhưng ông ta không thực sự là một người xấu.
 • Er hat versprochen, ab jetzt ein guter Mensch zu sein.
  Nghĩa
  Anh ta hứa từ nay sẽ trở thành người tốt.
 • Sie war immer sehr gut zu uns.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất tốt với chúng tôi.
 • Es tut mir leid. Ich habe es nicht aus böser Absicht getan.
  Nghĩa
  Tôi xin lỗi. Tôi không làm điều đó vì đức tin xấu.
 • Die Absicht war gut, doch das Ergebnis war nicht zufriedenstellend.
  Nghĩa
  Mục đích là tốt, nhưng kết quả là không thỏa đáng.
 • Nicht alle Menschen haben gute Absichten. Manche haben böse Absichten.
  Nghĩa
  Không phải tất cả mọi người đều có ý định tốt. Một số có ý định xấu.

So sánh

 • gut, besser, der/die/das beste – am besten
 • böse, böser, der/die/das böseste – am bösesten

Từ đồng nghĩa

 • gut: anständig, gutherzig, gutmütig, untadelig
 • böse: bösartig, fies, gemein, niederträchtig

Tính từ ghép

 • herzensgut = sehr herzlich und gutmütig; gutherzig
 • bitterböse = sehr böse

Chú thích

 • Sprechen wir von der Qualität oder einer Bewertung, so verwenden wir das Adjektivpaar gut – schlecht.
 • Das Adjektiv böse hat auch die Bedeutung wütendzornigsauer. Man kann böse auf jemanden sein oder jemandem böse sein. In beiden Fällen schaut man denjenigen dann böse an

gut – schlecht

Nghĩa
tốt – xấu

Ví dụ

 • Wie gut ist dein Deutsch? Ich spreche schon gut Deutsch.
  Nghĩa
  Tiếng Đức của bạn tốt đến mức nào? Tôi đã nói tiếng Đức tốt.
 • Ihr Deutsch ist sehr gut, aber ihr Englisch ist schlecht.
  Nghĩa
  Tiếng Đức của cô ấy rất tốt, nhưng tiếng Anh của cô ấy kém.
 • Wir haben einen guten Lehrer/eine gute Lehrerin.
  Nghĩa
  Chúng tôi có một giáo viên tốt.
 • Wie geht es dir? – Es geht mir gut, danke. Und dir? – Mir geht es schlecht.
  Nghĩa
  Bạn khỏe không? – Tôi khỏe cảm ơn. Và bạn? – Tôi cảm thấy tồi tệ.
 • Ich fühle mich nicht gut. Mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss kotzen.
  Nghĩa
  Tôi thấy không khỏe. Tôi cảm thấy bệnh. Tôi nghĩ rằng tôi phải đi ói đây.
 • Das Essen schmeckt gut. Es ist sehr lecker.
  Nghĩa
  Thức ăn ngon. Nó rất ngon.
 • Sie hat immer gute Laune. Er ist oft schlecht gelaunt.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn có tâm trạng thoải mái. Anh ấy thường có tâm trạng tồi tệ.
 • Bei gutem Wetter gehen wir in den Park.
  Nghĩa
  Khi thời tiết tốt, chúng tôi đi đến công viên.
 • Wenn das Wetter schlecht ist, bleiben wir zu Hause.
  Nghĩa
  Khi thời tiết xấu, chúng tôi ở nhà.
 • Ich tanze nicht so gut wie mein Freund, aber ich spiele besser Fußball als er.
  Nghĩa
  Tôi không nhảy giỏi bằng bạn trai, nhưng tôi chơi bóng giỏi hơn anh ấy.
 • Die Frage muss sein, ob das, was wir tun, gut oder schlecht für die Umwelt ist.
  Nghĩa
  Câu hỏi đặt ra là liệu những gì chúng ta làm là tốt hay xấu cho môi trường.

So sánh

 • gut, besser, der/die/das beste – am besten
 • schlecht, schlechter, der/die/das schlechteste – am schlechtesten

Từ đồng nghĩa

 • gut: ausgezeichnet, einwandfrei, erstklassig, exzellent, hervorragend, klasse, positiv, prima, super, toll, vortrefflich, vorzüglich
 • schlecht: beschissen, desaströs, fatal, katastrophal, mies, miserabel, negativ, schlimm, unzureichend

Tính từ ghép

 • grottenschlecht = sehr schlecht

Chú thích

 • Wir begrüßen uns mit „Guten Morgen!“, „Guten Tag!“ und „Guten Abend!“.
 • Wenn wir uns abends verabschieden oder ins Bett gehen, wünschen wir eine gute Nacht, wir sagen: „Gute Nacht!“

halb – ganz

Nghĩa
nửa – đầy

Ví dụ

 • Es ist jetzt halb elf und Zeit, ins Bett zu gehen.
  Nghĩa
  Bây giờ là mười giờ rưỡi và đến giờ đi ngủ.
 • Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um alles zu erledigen.
  Nghĩa
  Tôi đã mất nửa giờ để hoàn thành mọi việc.
 • Ich warte schon eine ganze Stunde auf dich.
  Nghĩa
  Tôi đã đợi bạn cả tiếng đồng hồ.
 • Sie arbeitet den halben Tag im Büro. In der anderen Hälfte des Tages muss sie sich um ihre Kinder und den Haushalt kümmern.
  Nghĩa
  Cô ấy làm việc nửa ngày trong văn phòng. Nửa ngày còn lại cô ấy phải chăm sóc con cái và gia đình.
 • Ich habe das ganze Wochenende für die Prüfung gelernt.
  Nghĩa
  Tôi đã ôn thi cho kỳ thi cả cuối tuần.
 • Es hat den ganzen Tag geregnet, von morgens bis abends.
  Nghĩa
  Trời mưa suốt ngày, từ sáng đến tối.
 • Wir machen keine halben Sachen, denn wir nehmen unsere Aufgaben und Pflichten ernst.
  Nghĩa
  Chúng tôi không làm mọi việc một cách nửa vời, bởi vì chúng tôi coi trọng nhiệm vụ và bổn phận của mình.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • ganz: ausnahmslos, komplett, völlig, vollständig

Thành ngữ

ganz Ohr seinaufmerksam zuhören
ganz und garvöllig
halb so wild seinnicht so schlimm sein
nicht ganz bei der Sache seinunkonzentriert sein
nicht ganz ohne seinernst zu nehmen sein

Chú thích

 • Wenn wir eine Zeitspanne von Anfang bis Ende angeben, sagen wir:
 • den ganzen Tag, das ganze Wochenende, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr, das ganze Leben

hart – weich

Nghĩa
cứng – mềm

Ví dụ

 • Das Brot von gestern ist schon hart (geworden).
  Nghĩa
  Bánh mì hôm qua đã cứng rồi.
 • Er ist auf den harten Boden gefallen.
  Nghĩa
  Anh ta ngã trên sàn cứng.
 • Die Matratze ist zu weich. Von der weichen Matratze tut mir der Rücken weh.
  Nghĩa
  Nệm quá mềm. Tôi đau lưng vì tấm nệm êm ái.
 • Die Butter hat nicht im Kühlschrank gestanden, deshalb ist sie weich geworden.
  Nghĩa
  Bơ không để trong tủ lạnh nên nó mềm.
 • Sie müssen jetzt hart bleiben. Sie dürfen nicht weich werden und nachgeben.
  Nghĩa
  Bạn phải cứng rắn ngay bây giờ. Họ không được trở nên mềm yếu và nhường bước.
 • Als er auf dem Sprungturm stand, bekam er weiche Knie.
  Nghĩa
  Khi anh ta đứng trên ván lặn, đầu gối của anh ta yếu đi.
 • Das Leben ist hart.
  Nghĩa
  Cuộc sống rất khó khăn.

So sánh

 • hart, härter, der/die/das härteste – am härtesten
 • weich, weicher, der/die/das weichste – am weichsten

Từ đồng nghĩa

 • hart: fest, robust, unbarmherzig
 • weich: biegsam, elastisch, feinfühlig

Tính từ ghép

 • beinhart = sehr hart
 • bretthart = sehr hart; hart wie ein Brett
 • eisenhart = sehr hart; hart wie Eisen
 • hammerhart = sehr hart; sehr anstrengend; ungeheuerlich
 • stahlhart = sehr hart; hart wie Stahl
 • steinhart = sehr hart; hart wie Stein
 • butterweich = sehr weich; weich wie Butter

Chú thích

 • Der Härtegrad gibt an, wie hart bzw. weich etwas ist.

heiß – kalt

Nghĩa
nóng – lạnh

Ví dụ

 • Heute ist es sehr heiß. Morgen soll es noch heißer werden.
  Nghĩa
  Hôm nay nóng quá. Ngày mai trời sẽ còn nóng hơn.
 • Heute ist es noch kälter als gestern.
  Nghĩa
  Hôm nay trời còn lạnh hơn hôm qua.
 • Mir ist sehr heiß. Ihr ist sehr kalt.
  Nghĩa
  Tôi thấy rất nóng. Cô ấy thấy rất lạnh.
 • Ist dir zu kalt? Soll ich die Heizung anmachen, damit dir warm wird?
  Nghĩa
  Bạn có thấy lạnh quá không? Bạn có muốn tôi bật máy sưởi để sưởi ấm cho bạn không?
 • Heute ist ein kalter Wintertag.
  Nghĩa
  Hôm nay là một ngày đông lạnh giá.
 • Im Juli gibt es sehr heiße Tage.
  Nghĩa
  Có những ngày rất nóng trong tháng Bảy.

So sánh

 • heiß heißer der/die/das heißeste – am heißesten
 • kalt kälter der/die/das kälteste – am kältesten

Tính từ ghép

 • brandheiß = hochaktuell
 • arschkalt = sehr kalt
 • bitterkalt = sehr kalt
 • eiskalt = sehr kalt; kalt wie Eis; völlig gefühllos

Thành ngữ

heiß begehrt seinsehr begehrt sein; sehr beliebt sein
jmdn. eiskalt erwischenjmdn. ohne Vorwarnung treffen;
jmdn. unangenehm überraschen
jmdn. kaltlassenjmdn. nicht beeindrucken;
jmdn. nicht interessieren
zu heiß gebadet habenspinnen; nicht recht bei Verstand sein

Chú thích

 • Passend zu den Adjektiven gibt es die folgenden Verben: erhitzen (heiß machen), erwärmen (warm machen), wärmen (warm machen), kühlen (kühl/kalt machen), sich abkühlen (sich erfrischen; kühl werden), erkalten (kalt werden), sich erkälten (eine Erkältung bekommen).

hell – dunkel

Nghĩa
sáng sủa – tối tăm

Ví dụ

 • Aufstehen! Raus aus den Betten! Es ist schon hell.
  Nghĩa
  Dậy đi! Ra khỏi giường! Trời đã sáng.
 • Es ist schon spät und es wird langsam dunkel. Wir sollten nach Hause gehen.
  Nghĩa
  Đã muộn và trời sắp tối. Chúng ta nên về nhà.
 • Im Winter wird es abends früher dunkel. Um 17 Uhr ist es schon dunkel.
  Nghĩa
  Vào mùa đông, trời tối sớm hơn vào buổi tối. Lúc 5 giờ chiều, trời đã tối.
 • Im Sommer bleibt es länger hell. Es bleibt bis etwa 22 Uhr hell.
  Nghĩa
  Vào mùa hè, trời sáng lâu hơn. Trời sáng cho đến khoảng 10 giờ tối.
 • Sie trägt am liebsten helle Kleidung. Ich hingegen bevorzuge dunkle Klamotten.
  Nghĩa
  Cô ta thích mặc quần áo sáng màu. Mặt khác, tôi thích quần áo tối màu hơn.
 • Er hat dunkle Haare. Seine Haare sind dunkel.
  Nghĩa
  Anh ấy có mái tóc đen. Tóc anh ta đen.
 • Alle Fenster sind dunkel. Nirgendwo brennt ein Licht. Es ist wohl niemand da.
  Nghĩa
  Tất cả các cửa sổ đều tối. Không có ánh sáng ở bất cứ nơi nào. Có lẽ không có ai ở đó.

So sánh

 • hell, heller, der/die/das hellste – am hellsten
 • dunkel, dunkler, der/die/das dunkelste – am dunkelsten

Từ đồng nghĩa

 • hell: erleuchtet
 • dunkel: düster, finster

Tính từ ghép

 • hellblau = ein helles Blau
 • taghell = hell wie am Tag
 • dunkelrot = ein dunkles Rot
 • stockdunkel = völlig dunkel

Thành ngữ

Licht ins Dunkel bringeneine undurchsichtige Angelegenheit aufklären
ein helles Köpfchen seinein kluger/intelligenter Mensch sein

Chú thích

 • Am Morgen wird es hell, es wird Tag. Am Abend wird es dunkel, es wird Nacht.

hoch – tief

Nghĩa
cao – sâu

Ví dụ

 • Der Berg ist sehr hoch. Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands.
  Nghĩa
  Ngọn núi rất cao. Zugspitze là ngọn núi cao nhất ở Đức.
 • Er ist sehr sportlich und kann sehr hoch springen.
  Nghĩa
  Anh ấy rất thể thao và có thể nhảy rất cao.
 • Wir sind auf einen hohen Turm gestiegen und haben in die Tiefe geblickt.
  Nghĩa
  Chúng tôi leo lên một ngọn tháp cao và nhìn xuống.
 • Der See ist sehr tief. Am Ufer ist das Wasser flach, aber dann wird es tief.
  Nghĩa
  Hồ rất sâu. Ở cửa sông nước nông, nhưng sau sâu dần.
 • Wenn du nicht schwimmen kannst, solltest du nicht ins tiefe Wasser gehen.
  Nghĩa
  Nếu bạn không biết bơi, bạn không nên xuống nước sâu.
 • Er hat eine sehr tiefe Stimme. Meine Stimme hingegen ist hoch.
  Nghĩa
  Anh ấy có một giọng nói rất trầm. Mặt khác, giọng tôi cao.

So sánh

 • hoch, höher, der/die/das höchste – am höchsten
 • tief, tiefer, der/die/das tiefste – am tiefsten

Từ đồng nghĩa

 • haushoch = sehr hoch; hoch wie ein Haus
 • turmhoch = sehr hoch; hoch wie ein Turm
 • knietief = bis zum Knie

Chú thích

 • Die entsprechenden Adverbien sind: hoch – runter bzw. (he)rauf – (he)runter oder hinauf – hinunter:

Ich gehe die Treppe hoch/runter.
Komm bitte (he)rauf/(he)runter!
Er springt hinauf/hinunter.
Ich gehe nach oben/nach unten.

 • Vor Nomen (attributiver Gebrauch) ist das Adjektiv hoh- und wird natürlich dekliniert.
 • In der Meteorologie spricht man von Hochdruckgebieten (das Hoch) und Tiefdruckgebieten (das Tief).
 • Gewässer wie Flüsse, Seen oder Meere sind entweder tief oder flach (nicht tief).

höflich – unhöflich

Nghĩa
lịch sự – bất lịch sự

Ví dụ

 • Sie ist immer sehr höflich und zuvorkommend.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn rất lịch sự và nhã nhặn.
 • Man muss versuchen, immer höflich zu bleiben.
  Nghĩa
  Bạn phải cố gắng lịch sự mọi lúc.
 • Er ist ein unhöflicher Mensch. Er könnte wirklich ein bisschen höflicher sein.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người thô lỗ. Anh ấy thực sự có thể lịch sự hơn một chút.
 • Das war sehr unhöflich von dir.
  Nghĩa
  Bạn thô lỗ quá.
 • Wenn Sie höflich fragen, bekommen Sie bestimmt eine Antwort.
  Nghĩa
  Nếu bạn hỏi một cách lịch sự, bạn chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời.
 • Das Kind grüßt uns immer sehr höflich.
  Nghĩa
  Đứa trẻ luôn chào hỏi chúng tôi rất lịch sự.
 • Es tut mir leid, aber diese Frage ist sehr unhöflich. Darauf antworte ich nicht.
  Nghĩa
  Tôi xin lỗi, nhưng câu hỏi này rất thô lỗ. Tôi không trả lời điều đó.

So sánh

 • höflich, höflicher, der/die/das höflichste – am höflichsten
 • unhöflich, unhöflicher, der/die/das unhöflichste – am unhöflichsten

Từ đồng nghĩa

 • höflich: anständig, entgegenkommend, wohlerzogen, zuvorkommend
 • unhöflich: ungehobelt, schlecht erzogen

Thành ngữ

jemand ist die Höflichkeit in Personjemand ist ausgesprochen höflich

Chú thích

 • Das Wort höflich kommt aus dem Mittelhochdeutschen und hat die Bedeutung hofgemäß, gesittet, gebildet. Mit dem mittelhochdeutschen hovelich bezeichnete man ein dem Hof angemessenes Verhalten.
 • Wer höflich sein will, muss sich an die Benimmregeln halten und sich gut benehmen, er muss also ein gutes Benehmen zeigen.
 • Die Nomen sind die Höflichkeit und die Unhöflichkeit.

hungrig – satt

Nghĩa
đói – no

Ví dụ

 • Ich bin sehr hungrig. Wann gibt es endlich was zu essen?
  Nghĩa
  Tôi rất đói. Cuối cùng khi nào có cái gì để ăn đấy?
 • Danke, aber ich möchte nichts mehr essen. Ich bin satt.
  Nghĩa
  Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn nữa. Tôi no rồi.
 • Können wir vielleicht ein bisschen später essen? Ich bin noch nicht hungrig.
  Nghĩa
  Chúng ta có thể có thể ăn muộn hơn một chút được không? Tôi vẫn chưa đói.
 • Wir haben uns satt gegessen. Wir haben keinen Hunger mehr.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã ăn no rồi. Chúng tôi không còn đói nữa.

So sánh

 • hungrig, hungriger, der/die/das hungrigste – am hungrigsten
 • satt, satter, der/die/das satteste – am sattesten

Từ đồng nghĩa

 • satt: gesättigt, voll

Tính từ ghép

 • abenteuerhungrig = begierig nach Abenteuer
 • pappsatt = völlig satt

Ghép với động từ

sich sattsehenetwas so oft oder so lange sehen, dass man genug davon hat
etwas satthabendie Nase voll von etwas haben

Chú thích

 • Statt „Ich bin hungrig“ sagen wir oft „Ich habe Hunger.“
 • Wenn man plötzlich großen Appetit auf etwas Bestimmtes bekommt, hat man Heißhunger.
 • Wenn wir etwas essen wollen, sind wir hungrig, wenn wir etwas trinken wollen, sind wir durstig. Wir haben Durst.
 • Wenn wir genug gegessen haben, sind wir satt. Wenn wir genug getrunken haben, sind wir nicht mehr durstig. Wir haben dann keinen Durst mehr.

interessant – uninteressant

Nghĩa
thú vị – không thú vị

Ví dụ

 • Der Text ist sehr interessant, er ist wirklich empfehlenswert.
  Nghĩa
  Văn bản rất thú vị, nó thực sự được giới thiệu.
 • Das Thema ist uninteressant. Es gibt wirklich interessantere Themen.
  Nghĩa
  Chủ đề là không thú vị. Thực sự có nhiều chủ đề thú vị hơn.
 • Ich finde das sehr interessant. Für mich ist das wirklich interessant.
  Nghĩa
  Tôi thấy điều đó rất thú vị. Nó thực sự thú vị đối với tôi.
 • Sie erzählt nur uninteressante Dinge. Sie langweilt uns.
  Nghĩa
  Cô ấy chỉ kể những điều không thú vị. Cô ấy đối với chúng tôi là rất buồn tẻ.
 • Ich habe etwas sehr Interessantes zu berichten.
  Nghĩa
  Tôi có một cái gì đó rất thú vị để báo cáo.

So sánh

 • interessant, interessanter, der/die/das interessanteste – am interessantesten
 • uninteressant, uninteressanter, der/die/das uninteressanteste – am uninteressantesten

Từ đồng nghĩa

 • interessant: abwechslungsreich, spannend, unterhaltsam, von Interesse
 • uninteressant: eintönig, langweilig, nichtssagend

Tính từ ghép

 • hochinteressant = sehr interessant

Chú thích

 • Man interessiert sich für etwas (Akk.) oder man ist an etwas (Dat.) interessiert. Man kann auch Interesse an etwas (Dat.) haben bzw. zeigen. Eine Sache, die jemanden interessiert, ist für diese Person von Interesse.
 • Ein ähnliches Adjektivpaar ist spannend – langweilig.

klar – unklar

Nghĩa
rõ ràng – không rõ ràng

Ví dụ

 • Sie hat klar und deutlich gesagt, dass sie keine Lust hat.
  Nghĩa
  Cô ấy nói rất rõ rằng cô ấy không có tâm trạng.
 • Ist alles klar? Habt ihr alles verstanden? Oder ist noch etwas unklar?
  Nghĩa
  Mọi thứ vẫn ổn chứ? Bạn đã hiểu tất cả mọi thứ? Hay có điều gì đó vẫn chưa rõ ràng?
 • Heute Nacht haben wir einen klaren Sternenhimmel.
  Nghĩa
  Đêm nay chúng ta có bầu trời trong xanh, đầy sao.
 • Sollte noch etwas unklar sein, dann fragen Sie uns bitte.
  Nghĩa
  Nếu có điều gì đó vẫn chưa rõ ràng, vui lòng hỏi chúng tôi.
 • Es ist mir völlig unklar, wie das passieren konnte.
  Nghĩa
  Tôi hoàn toàn không rõ làm thế nào điều này có thể xảy ra.
 • Er war derart verwirrt, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
  Nghĩa
  Anh ta bối rối đến mức không còn suy nghĩ sáng suốt được nữa.
 • Die Mannschaft war klar besser und hat verdient gewonnen.
  Nghĩa
  Đội rõ ràng đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

So sánh

 • klar, klarer, der/die/das klarste – am klarsten
 • unklar, unklarer, der/die/das unklarste – am unklarsten

Từ đồng nghĩa

 • klar: deutlich, eindeutig, logisch, schlüssig, übersichtlich, verständlich
 • unklar: fraglich, konfus, trübe, undeutlich, unlogisch, unscharf, unübersichtlich, vage, verschwommen, verworren

Tính từ ghép

 • glasklar = durchsichtig (wie Glas); klar und deutlich
 • kristallklar = klar und durchsichtig wie Kristall
 • startklar = startbereit
 • sternenklar = so klar, dass man die Sterne sehen kann

Chú thích

 • Wenn uns jemand fragt, ob alles klar ist, dann möchte er wissen, ob alles in Ordnung ist oder wir alles verstanden haben. Alles klar?
 • Ähnliche Adjektivpaare sind deutlich – undeutlichscharf – unscharflogisch – unlogisch.

lang – kurz

Nghĩa
dài – ngắn

Ví dụ

 • Die Hose ist sehr lang. Sie ist mir sogar ein bisschen zu lang.
  Nghĩa
  Quần rất dài. Nó thậm chí còn hơi quá dài đối với tôi.
 • Auf der Arbeit trage ich auch im Sommer immer eine lange Hose.
  Nghĩa
  Tôi luôn mặc quần dài ở nơi làm việc, kể cả trong mùa hè.
 • Wenn es warm ist, trage ich eine kurze Hose.
  Nghĩa
  Khi trời ấm, tôi mặc quần đùi.
 • Es ist ein langer Weg bis nach Hause. Wir brauchen immer sehr lange.
  Nghĩa
  Đó là một chặng đường dài để về nhà. Chúng tôi luôn mất nhiều thời gian.
 • Der Weg nach Hause ist sehr kurz. In fünf Minuten sind wir zu Hause.
  Nghĩa
  Đường về nhà rất ngắn. Năm phút nữa chúng ta sẽ về đến nhà.
 • Der Film dauert sehr lange. Es ist ein langer Film.
  Nghĩa
  Phim có thời lượng dài. Đó là một bộ phim dài.
 • Die Besprechung dauert nicht lange. Es ist nur eine kurze Besprechung.
  Nghĩa
  Cuộc họp không kéo dài. Nó chỉ là một cuộc họp ngắn.
 • Kannst du mir bitte kurz antworten? Eine kurze Antwort reicht aus.
  Nghĩa
  Bạn có thể trả lời ngắn gọn cho mình được không? Một câu trả lời ngắn gọn là đủ.
 • Ich musste lange warten. Ich habe drei Stunden lang gewartet.
  Nghĩa
  Tôi đã phải đợi một thời gian dài. Tôi đã đợi ba giờ đồng hồ.
 • Wir haben uns nach langer Zeit endlich noch einmal getroffen.
  Nghĩa
  Cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau sau một thời gian dài.

So sánh

 • lang, länger, der/die/das längste – am längsten
 • kurz, kürzer, der/die/das kürzeste – am kürzesten

Tính từ ghép

 • baumlang = sehr groß (Menschen)
 • meterlang / kilometerlang = mehrere Meter/Kilometer lang
 • ellenlang = übermäßig lang; eine lange Dauer habend
 • stundenlang / tagelang = mehrere Stunden/Tage lang

Chú thích

 • Wir benutzen die Adjektive lang und kurz, um räumliche und zeitliche Ausdehnungen zu beschreiben.
 • Wie ihr in den Beispielen gelesen habt, benutzen wir bei Zeitspannen die Adverbien lang(e) – kurz.
 • Wenn wir etwas länger machen, so verlängern wir es. Machen wir etwas kürzer, kürzen (räumliche Ausdehnung) oder verkürzen (zeitliche Ausdehnung) wir es.

laut – leise

Nghĩa
ầm ĩ – khẽ khàng

Ví dụ

 • In der Stadt ist es oft sehr laut. Dort gibt es viel Lärm.
  Nghĩa
  Nó thường rất ồn ào trong thành phố. Có rất nhiều tiếng ồn ở đó.
 • Kannst du bitte einen Moment leise sein? Ich brauche absolute Stille.
  Nghĩa
  Bạn có thể yên lặng một chút được không? Tôi cần sự im lặng tuyệt đối.
 • Können Sie bitte lauter sprechen, damit ich Sie besser verstehen kann?
  Nghĩa
  Bạn có thể nói to hơn, để tôi có thể hiểu bạn hơn được không?
 • Die Musik ist zu laut. Kannst du die Musik bitte etwas leiser stellen?
  Nghĩa
  Âm nhạc quá lớn. Bạn có thể giảm nhạc xuống một chút được không?

So sánh

 • laut, lauter, der/die/das lauteste – am lautesten
 • leise, leiser, der/die/das leiseste – am leisesten

Từ đồng nghĩa

 • laut: lärmend, lautstark, lauthals, schallend, unüberhörbar, ohrenbetäubend
 • leise: gedämpft, lautlos, ruhig, still, unhörbar

Thành ngữ

Das kannst du laut sagen!Das ist richtig. / Das stimmt.
leise Töne anschlagenzurückhaltend und sanftmütig sein
heimlich, still und leisesehr unauffällig

Chú thích

 • Die Präposition laut steht mit dem Genitiv (auch der Dativ ist erlaubt) und hat die Bedeutung entsprechend (+ Dat.), gemäß (+ Dat.), nach jemandes Angaben.
 • Laut der Umfrage ist die Wahl noch längst nicht entschieden.
  Laut Polizeiberichten konnte der Täter noch nicht ermittelt werden.
  Laut eines Experten müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Situation noch lange anhalten wird.

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 45: Giới từ trong tiếng Đức – Präpositionen

Mọi điều liên quan đến giới từ tiếng Đức đều nằm ở bài này. Đọc xong bạn sẽ biết wovon, davon nghĩa là gì và sử dụng chúng như người Đức.

[Nói B2] - Hướng dẫn nói tiếng Đức B2

Phần thi nói tiếng Đức trình độ B2 theo định dạng Goethe gồm hai phần, kéo dài 15 phút, với tổng số điểm 100, trong đó có 16 điểm cho phần phát âm.

Bài 4: Cách nói giờ trong tiếng Đức

Học thuộc cách nói giờ trong tiếng Đức giúp bạn hoàn thiện kĩ năng phát âm của mình cũng như có thể nhanh chóng sử dụng tiếng Đức được thành thạo.

Tôi nên bắt đầu học tiếng Đức từ đâu?

Học tiếng Đức đúng cách giúp rút ngắn thời gian học. Làm chủ tiếng Đức một cách dễ dàng. Năm phút đọc bài giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Bài 3: Các loại số trong tiếng Đức

Chúng ta sẽ học đếm số tiếng Đức từ không đến một tỷ. Tuy nhiên, thực tế bên Đức, chúng ta ít khi sử dụng đến con số lớn như vậy.

Bài 6: Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức

Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức là một trong những từ loại thường xuyên sử dụng nhất. Hãy cùng CLB Tiếng Đức Việt Đức tìm hiểu về vấn đề này.

Bài 13: 100 cặp tính từ đối nghĩa tiếng Đức

Tính từ là một từ loại quan trọng. Vốn tính từ càng nhiều, bạn càng có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn.

Bài 5: Ngày tháng năm trong tiếng Đức

Để tiếp tục ôn luyện phần phát âm và phần số trong tiếng Đức, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách nói ngày tháng năm trong tiếng Đức.

Nội dung từ vựng tiếng Đức A1

Tại CLB Tiếng Đức Việt Đức học viên được học từ vựng theo các chủ đề thiết yếu, giúp dễ liên hệ các từ với nhau, do đó có thể nhớ, vận dụng nhanh hơn.

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 3 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x