200 tính từ tiếng Đức quan trọng nhất từ A1 đến B1

0 1486

55 phút Tính từ là một từ loại quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu vốn tính từ của bạn nhiều thì bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn.

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

200 tính từ tiếng Đức phổ biến nhất từ A1 đến C1

55 phút

Từ 151 đến 200

schlau – dumm

Nghĩa
thông minh – ngu ngốc

Ví dụ

 • Sie ist eine sehr schlaue Frau, die kluge Entscheidungen trifft.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người phụ nữ rất thông minh và đưa ra những quyết định thông minh.
 • Er ist ein dummer Mensch.
  Nghĩa
  Anh ta là một người ngu ngốc.
 • Jetzt stell dich nicht so dumm an! Du weißt doch genau, wie es geht.
  Nghĩa
  Bây giờ đừng hành động ngu ngốc như vậy! Bạn biết chính xác làm thế nào để làm điều đó.
 • Wie kann man nur so dumm sein?
  Nghĩa
  Sao bạn có thể ngu ngốc như vậy?
 • Das war sehr dumm von dir. Das hättest du besser nicht getan.
  Nghĩa
  Bạn thật là ngu ngốc. Bạn không nên làm điều đó.

So sánh

 • dumm, dümmer, der/die/das dümmste – am dümmsten
 • schlau, schlauer, der/die/das schlau(e)ste – am schlau(e)sten

Từ đồng nghĩa

 • dumm: beknackt, bescheuert, blöd, doof, töricht
 • schlau: clever, intelligent, klug, scharfsinnig

Tính từ ghép

 • saudumm = sehr dumm
 • strohdumm = sehr dumm
 • bauernschlau = clever, gewitzt
 • oberschlau = nur vermeintlich schlau

Chú thích

 • Auch intelligente Menschen können mal eine Dummheit begehen.
 • Ein Verhalten kann unklug sein, dann ist es unüberlegt und nicht gut durchdacht.
 • Ähnliche Adjektivpaare sind klug – unklugklug – dumm und intelligent – nicht intelligent.
 • Ein bekanntes Sprichwort lautet zwar „Der Klügere gibt nach“, aber ob es wirklich so gut ist, wenn immer nur die Klügeren nachgeben, steht zu bezweifeln. Denn wenn der Klügere immer nachgibt, ist er irgendwann der Dumme.

schnell – langsam

Nghĩa
nhanh – chậm

Ví dụ

 • Er ist schnell nach Hause gegangen.
  Nghĩa
  Anh ấy nhanh chóng về nhà.
 • Sie sprechen zu schnell. Können Sie bitte langsamer sprechen?
  Nghĩa
  Ngài nói nhanh quá. Ngài có thể vui lòng nói chậm hơn được không?
 • Ihr seid zu langsam. Ihr müsst das schneller machen.
  Nghĩa
  Các bạn quá chậm. Các bạn phải làm điều này nhanh hơn.
 • Wir brauchen eine schnelle Internetverbindung.
  Nghĩa
  Chúng tôi cần một kết nối internet nhanh.

So sánh

 • schnell, schneller, der/die/das schnellste – am schnellsten
 • langsam, langsamer, der/die/das langsamste – am langsamsten

Từ đồng nghĩa

 • schnell: flott, geschwind, rasch, temporeich
 • langsam: gemächlich, lahm

Tính từ ghép

 • blitzschnell = sehr schnell; schnell wie ein Blitz
 • pfeilschnell = sehr schnell; schnell wie ein Pfeil
 • vorschnell = voreilig; überstürzt

Thành ngữ

es langsam angehen lassenetwas ruhig und entspannt beginnen
langsam/schnell schaltenlangsam/schnell reagieren
schnell von Begriff seinetwas schnell verstehen

Chú thích

 • Wenn euch jemand fragt: „Sollen wir langsam mal nach Hause gehen?“ bedeutet das nicht „langsam gehen“, sondern dass die Person, die euch fragt, sehr bald nach Hause gehen will.

schön – hässlich

Nghĩa
đẹp – xấu

Ví dụ

 • Ich finde den Film sehr schön. Es ist ein sehr schöner Film.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ bộ phim rất hay. Đó là một bộ phim rất hay.
 • Er sieht sehr gut aus. Er ist schön.
  Nghĩa
  Anh ấy trông rất đẹp trai. Anh ấy đẹp trai.
 • Ich finde das Bild sehr hässlich. Das ist ein hässliches Bild.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng bức tranh rất xấu xí. Đó là một bức tranh xấu xí.
 • Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
  Nghĩa
  Tôi mong bạn có một cuối tuần vui vẻ.
 • Es ist schön, dich zu sehen.
  Nghĩa
  Rất vui được gặp bạn.
 • Schön, euch zu sehen!
  Nghĩa
  Rất vui được gặp các bạn!
 • Es war sehr schön bei euch. Vielen Dank für alles!
  Nghĩa
  Nó thực sự tốt đẹp ở nơi của các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả mọi thứ!
 • Schön, dass ihr uns besucht habt. Vielen Dank für euren Besuch!
  Nghĩa
  Rất vui vì các bạn đã đến thăm chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

So sánh

 • schön, schöner, der/die/das schönste – am schönsten
 • hässlich, hässlicher, der/die/das hässlichste – am hässlichsten

Từ đồng nghĩa

 • schön: attraktiv, gut aussehend / gutaussehend, hübsch

Tính từ ghép

 • bildschön = sehr schön
 • wunderschön = sehr schön
 • potthässlich = sehr hässlich

Chú thích

 • Der Ausdruck ganz schön hat die Bedeutung ziemlich.
 • Heute ist es ganz schön kalt.
 • Das ist ganz schön teuer.
 • Das ist ganz schön hässlich.
 • Wir können etwas Negatives beschönigen, indem wir es schönfärbenschönrechnen oder schönreden. 

schwer – leicht

Nghĩa
nặng – nhẹ

Ví dụ

 • Wie schwer bist du? Ich bin 74 Kilo schwer. – Ich wiege 69 Kilo.
  Nghĩa
  Bạn nặng bao nhiêu? Tôi nặng 74 cân. – Tôi nặng 69 cân.
 • Der Koffer ist mir zu schwer. Kannst du mir bitte beim Tragen helfen?
  Nghĩa
  Chiếc vali quá nặng đối với tôi. Bạn có thể làm ơn giúp tôi mang nó được không?
 • Das Paket ist sehr leicht. Es wiegt weniger als ein Kilo.
  Nghĩa
  Cái gói rất nhẹ. Nó nặng chưa đến một cân.

So sánh

 • schwer, schwerer, der/die/das schwerste – am schwersten
 • leicht, leichter, der/die/das leichteste – am leichtesten

Từ đồng nghĩa

 • bleischwer = sehr schwer
 • millionenschwer = eine oder mehrere Millionen besitzen/betragen/wert sein
 • tonnenschwer = mehrere Tonnen wiegen
 • federleicht = sehr leicht

Thành ngữ

jemand ist schwer in Ordnungjemand ist sympathisch und zuverlässig
jmdm. ist/wird es leicht ums Herzjemand ist erleichtert
schwerwiegend seinfolgenschwer sein; ernst zu nehmen sein

Chú thích

 • Sprechen wir vom Gewicht, so ist das Adjektivpaar immer schwer – leicht.
 • Wenn es um den Schwierigkeitsgrad geht, gibt es zwei Adjektivpaare: schwer – leichtschwierig – einfach.
 • Wenn uns etwas Sorge bereitet, so bedrückt uns eine Last. Werden wir von dieser Last befreit, so sind wir erleichtert.
 • Wer ein sorgenfreies und unbelastetes Leben führt, lebt ganz unbeschwert.

schwierig – einfach

Nghĩa
khó – dễ

Ví dụ

 • Deutsch ist nicht einfach/leicht.
  Nghĩa
  Tiếng Đức không dễ.
 • Viele sagen, Deutsch sei eine schwierige/schwere Sprache.
  Nghĩa
  Nhiều người nói rằng tiếng Đức là một ngôn ngữ khó.
 • Ich finde die Aufgabe einfach/leicht.
  Nghĩa
  Tôi thấy nhiệm vụ đơn giản / dễ dàng.
 • Am schwierigsten/schwersten finde ich die Grammatik.
  Nghĩa
  Khó nhất mà tôi thấy là ngữ pháp.
 • Für mich ist das sehr schwierig/schwer. Ich muss viel üben.
  Nghĩa
  Đối với tôi điều đó rất khó. Tôi phải luyện tập rất nhiều.
 • Das war eine schwierige/schwere Entscheidung.
  Nghĩa
  Đó là một quyết định khó khăn.

So sánh

 • schwierig, schwieriger, der/die/das schwierigste – am schwierigsten
 • einfach, einfacher, der/die/das einfachste – am einfachsten

Từ đồng nghĩa

 • schwierig: kompliziert, problematisch, schwer
 • einfach: leicht, unkompliziert, unproblematisch

Thành ngữ

einfach gestrickt seinnicht intelligent sein; sehr simpel sein
etwas ist ein/kein Kinderspieletwas ist einfach/schwierig
etwas ist keine Hexereietwas ist nicht schwierig
kein Spaziergang seinnicht einfach sein; schwierig sein

Chú thích

 • Das Adjektivpaar kann auch schwer – leicht sein.
 • Neben dem Adjektiv einfach gibt es auch noch die Modalpartikel einfach:

Das ist einfach so. Daran kann man nichts mehr ändern.
Frag ihn doch einfach mal! Das wäre doch das Einfachste.
Er lief einfach weg. Niemand kann sein Verhalten verstehen.
Dieses Kleid ist einfach toll! Du bist einfach die Beste!


sicher – unsicher

Nghĩa
chắc chắn – không chắc chắn

Ví dụ

 • Bist du sicher? Wie sicher bist du? Man kann nie sicher sein.
  Nghĩa
  Bạn có chắc không? Bạn chắc chắn như thế nào Bạn không bao giờ có thể chắc chắn.
 • Es ist nicht sicher, dass er kommt.
  Nghĩa
  Không chắc rằng anh ta sẽ đến.
 • Ich bin (mir) nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist.
  Nghĩa
  Tôi (bản thân) không chắc đây có phải là quyết định đúng đắn hay không.
 • Es ist sehr unsicher, dass ich die Prüfung bestehe.
  Nghĩa
  Nó là rất không chắc chắn rằng tôi sẽ vượt qua kỳ thi.
 • Er ist immer sehr unsicher und weiß nicht, wie er reagieren soll.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất bất an và không biết phải phản ứng thế nào.
 • Dieser Stadtteil ist sehr unsicher. Dort fühle ich mich nicht sicher.
  Nghĩa
  Khu này của thành phố rất không an toàn. Tôi không cảm thấy an toàn ở đó.
 • Es handelt sich um eine ziemlich unsichere Gegend. Sei also vorsichtig!
  Nghĩa
  Đó là một khu vực khá không an toàn. Vì vậy, hãy cẩn thận!

So sánh

 • sicher, sicherer, der/die/das sicherste – am sichersten
 • unsicher, unsicherer, der/die/das unsicherste – am unsichersten

Từ đồng nghĩa

 • sicher: bestimmt, garantiert, gesichert, gewiss, hundertprozentig, höchstwahrscheinlich, zweifelsfrei, zweifellos
 • unsicher: ungesichert, ungewiss, unwahrscheinlich

Tính từ ghép

geschützt vor:

 • abhörsicher, diebstahlsicher, einbruchsicher, erdbebensicher, fälschungssicher, feuersicher, hochwassersicher, kugelsicher, lawinensicher

ohne Gefahren für:

 • idiotensicher, kindersicher, verkehrssicher

sichere Fähigkeit:

 • ballsicher, kurvensicher, stilsicher, textsicher, treffsicher

Zuverlässigkeit/Gewähr:

 • gewinnsicher, schneesicher, siegessicher, todsicher

Chú thích

 • Ist etwas sicher, so bestehen keine Zweifel daran.
 • Das Adjektivpaar sicher – unsicher hat aber noch weitere Bedeutungen:
 • ungefährlich/gefahrlos – gefährlich/gefahrvollrisikofrei – risikoreich 

sonnig – wolkig

Nghĩa
có nắng – nhiều mây

Ví dụ

 • Heute ist ein sonniger Tag. Die Sonne scheint und es ist wolkenlos.
  Nghĩa
  Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mặt trời chói chang và trời không một gợn mây.
 • Wenn es sonnig und warm ist, können wir ins Schwimmbad gehen.
  Nghĩa
  Khi trời nắng và ấm, chúng ta có thể đến bể bơi.
 • Heute ist es sehr wolkig. Ich hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen.
  Nghĩa
  Hôm nay trời rất nhiều mây. Tôi hy vọng trời không mưa.
 • Schade, dass es wolkig ist. Sonst hätten wir eine schöne Sicht auf die Berge.
  Nghĩa
  Thật tiếc khi trời nhiều mây. Nếu không, chúng tôi sẽ có một cái nhìn đẹp về những ngọn núi.

So sánh

 • sonnig, sonniger, der/die/das sonnigste – am sonnigsten
 • wolkig, wolkiger, der/die/das wolkigste – am wolkigsten

Từ đồng nghĩa

 • sonnig: freundlich, heiter, schön, wolkenlos
 • wolkig: bedeckt, bewölkt

Chú thích

 • Wenn das Wetter zwar sonnig ist, aber auch einige Wolken am Himmel zu sehen sind, dann ist es heiter bis wolkig.

Tính từ liên quan đến thời tiết

bedeckt, bewölkt, drückend, eisig, feucht, freundlich, frisch, frostig, gewittrig, grau, heiß, heiter, heiter bis wolkig, kalt, klar, kühl, lau, mild, nass, nasskalt, neblig-trüb, neblig, prächtig, rau, regnerisch, schattig, schmuddelig, schön, schwül, sonnig, stabil, strahlend, stürmisch, trocken, trübe, unfreundlich, verschneit, warm, wechselhaft, windig, windstill, wolkenlos, wolkig

Ghép với danh từ

 • Aprilwetter = wechselhaftes Wetter
 • Fußballwetter = ideales Wetter zum Fußballspielen
 • Grillwetter = ideales Wetter zum Grillen
 • Hundewetter = schlechtes Wetter
 • Kaiserwetter = sehr gutes Wetter
 • Mistwetter = schlechtes Wetter
 • Regenwetter = regnerisches Wetter
 • Sauwetter = schlechtes Wetter
 • Scheißwetter = schlechtes Wetter
 • Schmuddelwetter = nasskaltes Wetter
 • Tauwetter = Temperaturen, bei denen Schnee und Eis schmelzen
 • Traumwetter = perfektes Wetter
 • Unwetter = stürmisches, gewittriges Wetter
 • Winterwetter = typisches Wetter für Winter

spannend – langweilig

Nghĩa
thú vị – nhàm chán

Ví dụ

 • Gestern Abend haben wir einen sehr spannenden Film im Fernsehen gesehen.
  Nghĩa
  Tối qua chúng ta đã xem một bộ phim rất thú vị trên truyền hình.
 • Ich finde das Buch sehr langweilig, deshalb habe ich es nicht zu Ende gelesen.
  Nghĩa
  Tôi thấy cuốn sách rất nhàm chán, vì vậy tôi đã không đọc xong.
 • Das Buch ist so spannend, dass ich gar nicht aufhören kann zu lesen.
  Nghĩa
  Cuốn sách thú vị đến nỗi tôi không thể ngừng đọc.
 • Mein Opa hat mir immer sehr spannende Geschichten erzählt.
  Nghĩa
  Ông tôi luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện rất thú vị.
 • Ich finde, er ist ein sehr langweiliger Mensch.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ anh ấy là một người rất nhàm chán.
 • Das Leben in diesem kleinen Dorf ist für Jugendliche sehr langweilig.
  Nghĩa
  Cuộc sống ở ngôi làng nhỏ này rất buồn tẻ đối với những người trẻ tuổi.

So sánh

 • spannend, spannender, der/die/das spannendste – am spannendsten
 • langweilig, langweiliger, der/die/das langweiligste – am langweiligsten

Từ đồng nghĩa

 • spannend: atemberaubend, aufregend, fesselnd, interessant, mitreißend, packend, spannungsgeladen, spannungsreich, spannungsvoll
 • langweilig: einschläfernd, eintönig, monoton, öde, spannungslos, uninteressant

Tính từ ghép

 • sterbenslangweilig = sehr langweilig
 • stinklangweilig = sehr langweilig
 • todlangweilig = sehr langweilig

Chú thích

 • Wenn etwas langweilig ist, kann man das wie folgt ausdrücken:

Das Buch ist langweilig. / Das ist ein langweiliges Buch.
Diese Geschichte langweilt mich.
Mir ist langweilig.
Ich habe Langeweile.

 • Ein Adjektivpaar mit ähnlicher Bedeutung ist interessant – uninteressant

spitz – stumpf

Nghĩa
nhọn – cùn

Ví dụ

 • Sei vorsichtig! Der Stock ist sehr spitz. Tu dir nicht weh!
  Nghĩa
  Hãy cẩn thận! Cây gậy rất nhọn. Đừng tự làm khổ mình
 • Der Bleistift ist stumpf, ich muss ihn spitzen, damit er wieder spitz ist und ich wieder damit schreiben kann.
  Nghĩa
  Cái bút chì bị cùn, tôi phải gọt cho nó sắc nét trở lại và tôi có thể viết lại bằng bút.
 • Um einen stumpfen Buntstift wieder spitz zu machen, benötigen wir einen Spitzer.
  Nghĩa
  Để làm cho một chiếc bút chì màu cùn sắc trở lại, chúng ta cần một cái gọt.
 • Das Opfer wurde mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen.
  Nghĩa
  Nạn nhân bị đánh gục bằng một vật cùn.

So sánh

 • spitz, spitzer, der/die/das spitzeste – am spitzesten
 • stumpf, stumpfer, der/die/das stumpf(e)ste – am stumpf(e)sten

Từ đồng nghĩa

spitz: gespitzt, zugespitzt
stumpf: abgeflacht, abgestumpft, ungespitzt

Thành ngữ

etwas spitzbekommen/spitzkriegenetwas mit Spürsinn herausfinden

Chú thích

 • Ein gutes Messer ist vorne spitz und hat eine scharfe Klinge. Ein schlechtes Messer ist sowohl vorne als auch an der Klinge stumpf. Ein anderes Adjektivpaar ist also scharf – stumpf.
 • Jemand, der im Umgang mit Menschen und Dingen sehr einfühlsam und feinfühlig ist, hat Fingerspitzengefühl.
 • Wenn man etwas großartig findet, so findet man es spitze.
 • Jemand, der hervorragend tanzt, tanzt spitzenmäßig.

sportlich – unsportlich

Nghĩa
thể thao – không thể thao

Ví dụ

 • Ich bin sehr sportlich. Ich treibe jeden Tag Sport.
  Nghĩa
  Tôi rất thể thao. Tôi tập thể dục mỗi ngày.
 • Für die Gesundheit ist es wichtig, sich sportlich zu betätigen.
  Nghĩa
  Điều quan trọng cho sức khỏe của bạn là hoạt động thể thao.
 • Sie ist sehr unsportlich. Sie treibt keinen Sport.
  Nghĩa
  Cô ấy rất phi thể thao. Cô ấy không chơi bất kỳ môn thể thao nào.
 • Er ist ein sportlicher/unsportlicher Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người thích thể thao / không thích thể thao.
 • Wie kann man nur so unsportlich sein?
  Nghĩa
  Sao bạn có thể phi thể thao như vậy?
 • Ich trage gern sportliche Kleidung. Ich ziehe mich gern sportlich an.
  Nghĩa
  Tôi thích mặc quần áo thể thao. Tôi thích mặc quần áo thể thao.
 • Bei dem Wettbewerb gab es viele sportliche Höchstleistungen zu bewundern.
  Nghĩa
  Có rất nhiều màn trình diễn thể thao đỉnh cao đáng ngưỡng mộ tại cuộc thi.
 • Für sein unsportliches Verhalten hat der Spieler die Gelbe Karte gesehen.
  Nghĩa
  Cầu thủ này đã bị phạt thẻ vàng vì hành vi phi thể thao của mình.
 • Man muss immer sportlich und fair bleiben.
  Nghĩa
  Bạn luôn phải thể thao và công bằng.

So sánh

 • sportlich, sportlicher, der/die/das sportlichste – am sportlichsten
 • unsportlich, unsportlicher, der/die/das unsportlichste – am unsportlichsten

Từ đồng nghĩa

 • sportlich: athletisch, drahtig, durchtrainiert, fit, fair
 • unsportlich: schlaff, unfair

Chú thích

 • Das Verb treiben verwenden wir nur in Verbindung mit dem Nomen Sport (Ich treibe viel Sport). Ansonsten sagen wir:

Ich spiele Basketball/Fußball/Handball/Schach/Volleyball.
Ich mache Gymnastik/Judo/Leichtathletik/Weitsprung.
Ich boxe/klettere/laufe/rudere/schwimme/turne.
Ich gehe laufen/schwimmen/tanzen.
Ich fahre Rad/Ski.

 • Das Adjektivpaar sportlich – unsportlich hat auch die Bedeutung fair – unfair. Wir sprechen von sportlichem Verhalten oder einer Unsportlichkeit.

stark – schwach

Nghĩa
khỏe – yếu

Ví dụ

 • Er treibt viel Sport und ist sehr stark. Er bringt starke Leistungen.
  Nghĩa
  Anh ấy chơi rất nhiều môn thể thao và rất khỏe. Anh ấy thể hiện tốt.
 • Das war sehr stark von ihr. Dafür verdient sie Respekt.
  Nghĩa
  Cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy đáng được tôn trọng vì điều đó.
 • Das war sehr schwach von ihm. Er hat mich enttäuscht.
  Nghĩa
  Đó là điểm rất yếu của anh ấy. Anh ấy làm tôi thất vọng.
 • Ich habe starke Kopfschmerzen, hohes Fieber und fühle mich sehr schwach.
  Nghĩa
  Tôi bị đau đầu dữ dội, sốt cao và cảm thấy rất yếu.
 • Jetzt brauchen wir starke Nerven. Das ist nichts für schwache Nerven.
  Nghĩa
  Bây giờ chúng ta cần thần kinh mạnh mẽ. Đây không phải là dành cho những người yếu tim.
 • Was geschehen ist, ist schrecklich. Du musst jetzt stark sein!
  Nghĩa
  Những gì đã xảy ra thật khủng khiếp. Bạn phải mạnh mẽ ngay bây giờ!

So sánh

 • stark, stärker, der/die/das stärkste – am stärksten
 • schwach, schwächer, der/die/das schwächste – am schwächsten

Từ đồng nghĩa

 • stark: belastbar, kräftig, muskulös, widerstandsfähig
 • schwach: anfällig, energielos, entkräftet, kraftlos, nicht widerstandsfähig

Tính từ ghép

bärenstark = sehr stark; stark wie ein Bär

Một người hoặc một sự vật thể hiện điều gì đó ở mức độ cao

 • charakterstark, finanzstark, geburtenstark, lautstark, nervenstark, umsatzstark, willensstark

Một người hoặc một thứ rất giỏi về một thứ gì đó

 • ausdrucksstark, kopfballstark, spielstark

Một người hoặc một sự vật chỉ thể hiện điều gì đó ở một mức độ nhỏ

geburtenschwach, nervenschwach, strukturschwach

Thành ngữ

bei jmdm./etwas schwach werdeneiner Sache/Person nicht widerstehen können
sich für jmdn./etwas stark machensich für jmdn./etwas einsetzen

süß – sauer

Nghĩa
ngọt – chua

Ví dụ

 • Die Trauben sind sehr süß.
  Nghĩa
  Những trái nho rất ngọt ngào.
 • Ich finde, der Kuchen schmeckt sehr süß.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ rằng bánh có vị rất ngọt.
 • Die Pampelmuse ist mir zu sauer.
  Nghĩa
  Bưởi quá chua đối với tôi.
 • Ich trinke meinen Kaffee sehr süß, also mit viel Zucker.
  Nghĩa
  Tôi uống cà phê rất ngọt, tức là có nhiều đường.
 • Hast du Lust auf etwas Süßes?
  Nghĩa
  Bạn có thích một cái gì đó ngọt ngào?

So sánh

 • süß, süßer, der/die/das süßeste – am süßesten
 • sauer, saurer, der/die/das sauerste – am sauersten

Từ đồng nghĩa

 • süß: gesüßt, gezuckert, süßlich
 • sauer: säuerlich

Tính từ ghép

 • bittersüß = gleichzeitig bitter und süß riechend; schmerzlich und schön zugleich
 • honigsüß = sehr süß; süß wie Honig
 • zuckersüß = sehr süß
 • süßsauer = gleichzeitig süß und sauer schmeckend

Chú thích

 • Etwas, das nicht süß schmeckt, kann auch salzig oder bitter schmecken.
 • Wenn man eine Person nett und hübsch findet, so findet man diese Person süß.
 • Eine Person, die sich ärgert, ist sauer.
 • Es gibt also auch die folgenden Adjektivpaare:
 • süß – bittersüß – salzigsüß – abstoßend/hässlichsauer – froh

sympathisch – unsympathisch

Nghĩa
dễ thương – không dễ thương

Ví dụ

 • Ich mag sie. Sie ist mir sehr sympathisch.
  Nghĩa
  Tôi thích cô ấy. Tôi thích cô ấy rất nhiều.
 • Sie ist ein sehr sympathischer Mensch.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất có nhân cách.
 • Ich finde ihn äußerst sympathisch.
  Nghĩa
  Tôi thấy anh ấy cực kỳ dễ thương.
 • Sie hat eine sehr sympathische Stimme.
  Nghĩa
  Cô ấy có một giọng nói rất dễ thương.
 • Diese Reaktion macht sie sehr sympathisch.
  Nghĩa
  Phản ứng này khiến cô ấy rất đáng yêu.
 • Ich mag ihn nicht. Er ist mir unsympathisch.
  Nghĩa
  Tôi không thích anh ta. Tôi không thích anh ta.
 • Er ist ein unsympathischer Mensch.
  Nghĩa
  Anh ấy là một người không dễ thương.
 • Ich finde, er ist unsympathisch.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ anh ấy không dễ thương.
 • Er sieht unsympathisch aus.
  Nghĩa
  Anh ấy trông không dễ thương.

So sánh

 • sympathisch, sympathischer, der/die/das sympathischste – am sympathischsten
 • unsympathisch, unsympathischer, der/die/das unsympathischste – am unsympathischsten

Từ đồng nghĩa

 • sympathisch: angenehm, bezaubernd, freundlich, liebenswert, liebenswürdig, nett
 • unsympathisch: nicht nett, unangenehm, unfreundlich, widerwärtig

Chú thích

 • Ist uns jemand sympathisch, so finden wir ihn nett. Eine Person, die uns unsympathisch ist, finden wir nicht nett.
  Wenn wir jemanden sympathisch finden, empfinden wir Sympathie für ihn.
 • Zwei Personen, die sich gegenseitig sympathisch finden, empfinden Sympathie füreinander.
 • Findet jemand die Anschauungen einer Gruppe oder einer Einzelperson gut, so sympathisiert er mit dieser Gruppe oder Person.
 • Jemand, der mit einer Gruppe sympathisiert, ist ein Sympathisant.

teuer – billig

Nghĩa
đắt – rẻ

Ví dụ

 • Der Eintritt für das Konzert ist sehr teuer.
  Nghĩa
  Vé vào cửa buổi hòa nhạc rất đắt.
 • Der Anzug ist mir zu teuer. Haben Sie keine billigeren Anzüge?
  Nghĩa
  Bộ đồ quá đắt đối với tôi. Bạn không có bộ quần áo nào rẻ hơn?
 • In diesem Restaurant kann man sehr gut essen. Es ist allerdings auch nicht ganz billig, dort zu essen.
  Nghĩa
  Bạn có thể ăn rất ngon ở nhà hàng này. Tuy nhiên, nó cũng không phải là rẻ để ăn ở đó.
 • Er kauft immer nur sehr billige Geräte, die nach ein paar Monaten kaputtgehen.
  Nghĩa
  Anh ta chỉ mua những thiết bị rất rẻ và hỏng sau vài tháng.

So sánh

 • teuer, teurer, der/die/das teuerste – am teuersten
 • billig, billiger, der/die/das billigste – am billigsten

Từ đồng nghĩa

 • teuer: hochpreisig, kostspielig, unbezahlbar, unerschwinglich
 • billig: erschwinglich, günstig, preiswert

Tính từ ghép

 • sauteuer = sehr teuer
 • schweineteuer = sehr teuer
 • spottbillig = äußerst billig

Chú thích

 • Etwas, was viel Geld kostet, ist nicht zwangsläufig teuer. Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist, ist das Produkt sogar günstig oder vergleichsweise billig.
 • Das Adjektiv billig kann auch eine negative Konnotation haben und bedeuten, dass etwas von schlechter Qualität ist.
 • Ist etwas unbezahlbar oder unerschwinglich, so hat man nicht genug Geld, um es zu kaufen. 

vernünftig – unvernünftig

Nghĩa
hợp lý – không hợp lý

Ví dụ

 • Sie ist eine sehr vernünftige Person.
  Nghĩa
  Cô ấy là một người rất hợp lý.
 • Leider ist er manchmal sehr unvernünftig.
  Nghĩa
  Thật không may, đôi khi anh ấy rất vô lý.
 • Sei doch vernünftig! Das bringt doch alles nichts.
  Nghĩa
  Hãy hợp lý! Không có cái nào tốt cả.
 • Es ist sehr kalt. Sei bitte so vernünftig und zieh dich warm an!
  Nghĩa
  Nó rất lạnh. Xin vui lòng hợp lý và ăn mặc ấm áp!
 • Sie war so unvernünftig, bei diesem kalten Wetter mit nassen Haaren aus dem Haus zu gehen. Jetzt ist sie erkältet. Das hat sie nun davon!
  Nghĩa
  Cô ấy thật vô lý khi ra khỏi nhà với mái tóc ướt đẫm trong thời tiết lạnh giá này. Bây giờ cô ấy bị cảm lạnh. Đó là những gì cô ấy nhận được từ điều đó!
 • Es ist sehr unvernünftig, Alkohol zu trinken, wenn man Auto fährt.
  Nghĩa
  Việc uống rượu bia khi lái xe là rất vô lý.
 • Das ist ein vernünftiger Vorschlag.
  Nghĩa
  Đó là một gợi ý hợp lý.
 • Wir müssen jetzt eine vernünftige Lösung finden.
  Nghĩa
  Bây giờ chúng ta phải tìm ra một giải pháp hợp lý.
 • Leider kann man mit ihm nicht vernünftig reden.
  Nghĩa
  Thật không may, bạn không thể nói chuyện với anh ấy một cách hợp lý.
 • Kein vernünftiges Wort kann man mit ihm reden!
  Nghĩa
  Bạn không thể nói một lời hợp lý với anh ta!

So sánh

 • vernünftig, vernünftiger, der/die/das vernünftigste – am vernünftigsten
 • unvernünftig, unvernünftiger, der/die/das unvernünftigste – am unvernünftigsten

Từ đồng nghĩa

 • vernünftig: besonnen, mit Verstand, sinnvoll
 • unvernünftig: unüberlegt, ohne Sinn und Verstand, sinnlos

Chú thích

 • Das Adjektiv vernünftig hat auch die Bedeutung ordentlichrichtig:

Er hat keinen vernünftigen Beruf gelernt.
Meine Eltern sagen, ich solle etwas Vernünftiges lernen.
Ich habe den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen.
Es ist so laut, dass man nicht vernünftig lernen kann.
Wir finden einfach keine vernünftige Wohnung für uns.
Ich habe im Moment kein vernünftiges Buch zu Hause.


viel – wenig

Nghĩa
nhiều – ít

Ví dụ

 • Viele Grüße von meinen Eltern.
  Nghĩa
  Rất nhiều lời chúc từ bố mẹ tôi.
 • Bestellen Sie Ihrer Frau bitte viele Grüße von mir!
  Nghĩa
  Xin gửi lời chào trân trọng nhất tới bà xã của anh!
 • Ich habe viele Aufgaben richtig gemacht.
  Nghĩa
  Tôi đã làm rất nhiều nhiệm vụ đúng.
 • Sie hat nur wenige Fehler gemacht.
  Nghĩa
  Cô ấy mắc một số sai lầm.
 • Ich habe nicht viel Zeit. Daher sollten wir uns beeilen.
  Nghĩa
  Tôi không có nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta nên nhanh chóng.
 • Ich habe leider nur wenig Zeit für dich.
  Nghĩa
  Thật không may, tôi có ít thời gian cho bạn.
 • Er weiß vieles, was ich nicht weiß.
  Nghĩa
  Anh ấy biết rất nhiều điều mà tôi không biết.
 • Wir haben viel miteinander gelacht.
  Nghĩa
  Chúng tôi đã cười rất nhiều cùng nhau.

So sánh

 • viel, mehr, der/die/das meiste – am meisten
 • wenig, weniger, der/die/das wenigste – am wenigsten

Tính từ ghép

Zusammensetzungen aus viel + Partizip II können getrennt und zusammengeschrieben werden. Verbindungen aus wenig + Partizip II werden getrennt geschrieben.

 • vielbeachtet / viel beachtet
 • vielbefahren / viel befahren
 • vielbeschworen / viel beschworen
 • vielbesucht / viel besucht
 • vielgebraucht / viel gebraucht
 • vielgefragt / viel gefragt
 • vielgekauft / viel gekauft
 • vielgelobt / viel gelobt
 • vielgenannt / viel genannt
 • vielgepriesen / viel gepriesen
 • vielgereist / viel gereist
 • vielumstritten / viel umstritten
 • vielumworben / viel umworben
 • vielzitiert / viel zitiert

Chú thích

 • Die Zuordnung von viel und wenig zu einer Wortklasse ist nicht eindeutig. Die beiden Wörter werden meist der Gruppen der Indefinitpronomen und Zahlwörter zugeordnet. Darüber hinaus sind viel und wenig auch Adverbien. 

voll – leer

Nghĩa
đầy – rỗng

Ví dụ

 • Mein Glas ist leer. Kann ich bitte noch etwas Wasser haben?
  Nghĩa
  Cốc tôi hết rồi. Làm ơn cho tôi thêm ít nước được không?
 • Das Wartezimmer beim Arzt war voll und ich musste lange warten.
  Nghĩa
  Phòng chờ của bác sĩ đã kín chỗ và tôi phải đợi khá lâu.
 • Der Akku von meinem Handy ist leer. Ich muss ihn wieder aufladen.
  Nghĩa
  Pin điện thoại của tôi đã hết. Tôi phải sạc lại pin.

So sánh

 • voll, voller, der/die/das vollste – am vollsten
 • leer, leerer, der/die/das leerste – am leersten

Từ đồng nghĩa

 • voll: gefüllt, überfüllt
 • leer: entleert, inhaltslos

Tính từ ghép

 • halbvoll = bis zur Hälfte gefüllt
 • randvoll = sehr voll; voll bis zum Rand
 • sternhagelvoll = völlig betrunken
 • menschenleer = ohne Menschen

Adjektive, die aus einem Nomen + voll gebildet sind, drücken aus, dass viel von etwas vorhanden ist bzw. eine Person viel von etwas hat:

 • achtungsvoll, angstvoll, aufopferungsvoll, eindrucksvoll, freudvoll, geheimnisvoll, geistvoll, geräuschvoll, grauenvoll, hoffnungsvoll, humorvoll, kraftvoll, kunstvoll, liebevoll, niveauvoll, respektvoll, rücksichtsvoll, schmerzvoll, schwungvoll, temperamentvoll, verständnisvoll, wertvoll, wundervoll

Chú thích

 • Das Adverb voll hat die Bedeutung in höchstem Maßetotal.

voll bescheuertvoll blödvoll langweiligvoll schönvoll teuer

 • So ergeben sich auch komische Sätze wie dieser: Das Stadion war voll leer.

vorsichtig – unvorsichtig

Nghĩa
cẩn thận – bất cẩn

Ví dụ

 • Er ist immer sehr vorsichtig und geht kein Risiko ein.
  Nghĩa
  Anh ấy luôn rất cẩn thận và không có bất kỳ rủi ro nào.
 • Seien Sie vorsichtig! Man kann nicht vorsichtig genug sein.
  Nghĩa
  Hãy cẩn thận! Cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ đâu.
 • Sie war schon immer sehr unvorsichtig.
  Nghĩa
  Cô ấy đã luôn rất bất cẩn.
 • Das ist passiert, weil du sehr unvorsichtig warst. Beim nächsten Mal passt du hoffentlich besser auf.
  Nghĩa
  Nó xảy ra bởi vì bạn đã rất bất cẩn. Hy vọng rằng lần sau bạn sẽ cẩn thận hơn.

So sánh

 • vorsichtig, vorsichtiger, der/die/das vorsichtigste – am vorsichtigsten
 • unvorsichtig, unvorsichtiger, der/die/das unvorsichtigste – am unvorsichtigsten

Từ đồng nghĩa

 • vorsichtig: behutsam, bedachtsam, umsichtig
 • unvorsichtig: fahrlässig, leichtsinnig, unachtsam

Thành ngữ

Vorsicht ist besser als Nachsicht.Man geht besser vorsichtig vor, als dass man später die negativen Konsequenzen tragen muss.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.Man muss vorsichtig sein.
höllisch aufpassensehr vorsichtig sein; sehr gut aufpassen
mit Fingerspitzengefühlmit Feingefühl und großer Vorsicht
sich in Acht nehmenvorsichtig sein
Sicher ist sicher.Es ist besser, vorsichtig zu sein.

Chú thích

 • Wenn man übertrieben vorsichtig ist, ist man übervorsichtig.

waagerecht – senkrecht 

Nghĩa
ngang – dọc

Ví dụ

 • Sie hat mit dem Stift eine waagerechte Linie gezogen.
  Nghĩa
  Cô ta dùng bút vẽ một đường ngang.
 • Mit einer Wasserwaage kann man prüfen, ob etwas waagerecht ist.
  Nghĩa
  Một chiếc thước nước có thể được sử dụng để kiểm tra xem một thứ gì đó có nằm ngang hay không.
 • Das Brett muss genau waagerecht liegen.
  Nghĩa
  Tấm ván phải nằm ngang chính xác.
 • Es ist fast unmöglich, an dieser senkrechten Felswand hochzuklettern.
  Nghĩa
  Gần như không thể leo lên mặt đá thẳng đứng này.
 • Es war windstill, sodass der Rauch des Feuers senkrecht in die Höhe stieg.
  Nghĩa
  Trời không có gió nên khói lửa bốc thẳng nghi ngút.
 • Die Wände sind leider nicht ganz senkrecht.
  Nghĩa
  Thật không may, các bức tường không hoàn toàn thẳng đứng.

So sánh

 • không có

Từ đồng nghĩa

 • waagerecht: horizontal, in der Waagerechten
 • senkrecht: vertikal, in der Senkrechten

Chú thích

Herkunft:

 • waagerecht = Wenn die Waage gerade steht, es also weder einen Ausschlag nach links noch nach rechts gibt. (Quelle: dwds.de)
 • senkrecht = Wenn das Senkblei an einer Schnur gerade nach unten hängt. (duden.de)

warm – kühl

Nghĩa
ấm – mát

Ví dụ

 • Es ist schon Abend und es wird langsam kühl. Zieh dir etwas Warmes über!
  Nghĩa
  Trời đã về tối và trời trở nên se lạnh. Đặt một thứ gì đó ấm lên!
 • Im Schatten ist es mir zu kühl, deshalb setze ich mich in die Sonne.
  Nghĩa
  Trong bóng râm mát quá nên em ngồi phơi nắng.
 • Ist das Essen noch warm genug?
  Nghĩa
  Thức ăn còn đủ ấm không?
 • Heute ist es draußen angenehm warm.
  Nghĩa
  Hôm nay bên ngoài trời ấm áp dễ chịu.
 • Ich genieße den warmen Sommerabend.
  Nghĩa
  Tôi tận hưởng buổi tối mùa hè ấm áp.

So sánh

 • warm, wärmer, der/die/das wärmste – am wärmsten
 • kühl, kühler, der/die/das kühlste – am kühlsten

Từ đồng nghĩa

 • warm: beheizt, mild, sommerlich
 • kühl: frisch, kalt

Tính từ ghép

 • handwarm = so warm, dass das Wasser beim Prüfen der Temperatur mit der Hand als angenehm empfunden wird
 • lauwarm = leicht warm; nicht richtig warm, aber auch nicht kühl

Thành ngữ

jmdm. wird es warm ums Herzjemand ist von Freude erfüllt
mit jmdm. (nicht) warm werdenmit jmdm. (nicht) vertraut werden
sich warm anziehen müssensich auf etwas Unangenehmes einstellen müssen

Chú thích

 • Es gibt auch die Adjektivpaare warm – kalt (warmes Wasser, kaltes Wasser) und heiß – kalt.

weit – nah

Nghĩa
xa – gần

Ví dụ

 • Wie weit ist es von hier (bis) nach Berlin?
  Nghĩa
  Từ đây (đến) Berlin bao xa?
 • Ist das weit? – Nein, es ist sehr nah. Du gehst nur fünf Minuten.
  Nghĩa
  Nó xa phải không? – Không, nó rất gần. Bạn chỉ đi năm phút.
 • Es ist ein weiter Weg, deshalb sollten wir rechtzeitig losgehen.
  Nghĩa
  Đó là một chặng đường dài để đi, vì vậy chúng ta nên bắt đầu sớm.

So sánh

 • weit, weiter, der/die/das weiteste – am weitesten
 • nah, näher, der/die/das nächste – am nächsten

Từ đồng nghĩa

 • weit: entfernt, fern
 • nah: benachbart, nebenan, unweit

Tính từ ghép

 • kilometerweit / meilenweit = mehrere Kilometer/Meilen weit
 • grenznah = in der Nähe der Grenze
 • zentrumsnah = in der Nähe des Zentrums
 • gewerkschaftsnah = einer Gewerkschaft nahestehende
 • realitätsnah = der Realität sehr nahekommend

Chú thích

 • Statt nah bei (+ Dat.) sagen wir oft in der Nähe von (+ Dativ) oder in der Nähe (+ Genitiv). Sehr oft benutzen wir auch die Negation nicht weit.
 • Den Superlativ nächst- benutzen wir auch in Zeitangaben: nächstes Jahrnächsten Donnerstag usw. (Adjektivpaar letzter – nächster)
 • Wir können auch die Adjektivpaare fern – nah und weit – eng bilden.

wertvoll – wertlos

Nghĩa
đáng giá – vô giá trị

Ví dụ

 • Diese Uhr ist besonders wertvoll, denn sie ist aus Gold und sehr selten.
  Nghĩa
  Chiếc đồng hồ này đặc biệt có giá trị vì nó được làm bằng vàng và rất hiếm.
 • Diese Kette ist zwar nicht teuer, für mich ist sie aber unglaublich wertvoll, weil ich sie von meiner Mutter bekommen habe.
  Nghĩa
  Mặc dù sợi dây chuyền này không đắt nhưng đối với tôi nó vô cùng quý giá vì tôi đã nhận được nó từ mẹ tôi.
 • Vielen Dank für diese wertvollen Informationen!
  Nghĩa
  Cảm ơn bạn vì thông tin quý giá này!
 • Diese Münzen sind wertlos. Damit kannst du dir nichts kaufen und dafür bekommst du auch nichts mehr.
  Nghĩa
  Những đồng tiền này là vô giá trị. Bạn không thể mua bất cứ thứ gì với nó và bạn sẽ không nhận được gì cho nó.
 • Dieser Hinweis bringt mir nichts, er ist wertlos für mich.
  Nghĩa
  Gợi ý này không có ích gì đối với tôi, nó vô giá trị đối với tôi.

So sánh

 • wertvoll, wertvoller, der/die/das wertvollste – am wertvollsten
 • wertlos, wertloser, der/die/das wertloseste – am wertlosesten

Từ đồng nghĩa

 • wertvoll: bedeutend, kostbar, von hohem Wert
 • wertlos: ohne Wert, unbedeutend

Thành ngữ

etwas ist mit Gold nicht aufzuwiegenetwas ist besonders wertvoll und unbezahlbar
jmdm. lieb und teuer seinfür jmdn. sehr wertvoll sein
Geschenkt ist noch zu teuer!Das ist völlig wertlos.

Chú thích

 • Wir alle besitzen Dinge, die vielleicht nicht viel Geld wert sind, aber dennoch für uns besonders wertvoll und unbezahlbar sind, weil sie einen ideellen Wert besitzen.
 • Wertvolle Dinge haben einen hohen Wert und wertlose Dinge haben keinen Wert.

wichtig – unwichtig

Nghĩa
quan trọng – không quan trọng

Ví dụ

 • Ich habe eine wichtige Information für dich.
  Nghĩa
  Tôi có thông tin quan trọng cho bạn.
 • Es ist am Anfang unwichtig, ob man beim Sprachenlernen viele Fehler macht oder nicht.
  Nghĩa
  Ban đầu, bạn có mắc nhiều lỗi trong việc học ngôn ngữ hay không không quan trọng.
 • Ich finde es wichtig, mehrere Sprachen sprechen zu können.
  Nghĩa
  Tôi nghĩ điều quan trọng là có thể nói được một số ngôn ngữ.
 • Es ist mir sehr wichtig, mit dir über dieses Problem zu sprechen.
  Nghĩa
  Điều rất quan trọng là tôi phải nói chuyện với bạn về vấn đề này.
 • Für mich ist es wichtig, zu wissen, was du davon hältst.
  Nghĩa
  Điều quan trọng là tôi phải biết bạn nghĩ gì về nó.
 • Ich muss dir etwas Wichtiges sagen.
  Nghĩa
  Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bạn.
 • Heute gibt es nichts Wichtiges zu berichten.
  Nghĩa
  Không có gì quan trọng để báo cáo ngày hôm nay.

So sánh

 • wichtig, wichtiger, der/die/das wichtigste – am wichtigsten
 • unwichtig, unwichtiger, der/die/das unwichtigste – am unwichtigsten

Từ đồng nghĩa

 • wichtig: bedeutend, bedeutsam, bedeutungsvoll, essenziell, gewichtig, maßgeblich, relevant, wesentlich
 • unwichtig: bedeutungslos, belanglos, irrelevant, unbedeutend, unerheblich, unwesentlich

Tính từ ghép

 • hochwichtig = sehr wichtig
 • lebenswichtig = sehr wichtig, lebensnotwendig
 • superwichtig = sehr wichtig

Chú thích

 • Jemand, der angibt und sich in den Vordergrund stellt, tut wichtig (wichtigtun). Die Person ist ein Wichtigtuer oder eine Wichtigtuerin und das, was sie betreibt, ist Wichtigtuerei.

wild – zahm

Nghĩa
hoang dã – thuần hóa

Ví dụ

 • In diesem Wald leben viele wilde Tiere.
  Nghĩa
  Nhiều loài động vật hoang dã sống trong khu rừng này.
 • Das Reh ist ganz zahm und zutraulich, es hat keine Scheu vor Menschen.
  Nghĩa
  Con nai rất thuần phục và tin tưởng, nó không sợ người.
 • Der Hund ist ganz zahm. Der beißt nicht.
  Nghĩa
  Con chó rất thuần phục. Nó không cắn.
 • Manchmal sind die Kinder ganz schön wild, wenn sie miteinander spielen.
  Nghĩa
  Đôi khi những đứa trẻ thực sự rất hoang dã khi chúng chơi với nhau.

So sánh

 • wild, wilder, der/die/das wildeste – am wildesten
 • zahm, zahmer, der/die/das zahmste – am zahmsten

Từ đồng nghĩa

 • wild: wild lebend, wild wachsend, unzivilisiert, wüst
 • zahm: zutraulich

Tính từ ghép

 • fuchsteufelswild = sehr wütend
 • handzahm = sehr zahm; so zahm, dass man das Tier berühren kann

Chú thích

 • Wenn man will, dass ein wildes Tier zahm wird, muss man es zähmen.
 • Wenn man ein eigentlich wildes Tier, das lange Zeit in Gefangenschaft gehalten wurde, in die freie Wildbahn entlässt, wildert man das Tier aus.
 • Wenn man einen Garten nicht pflegt und er mit Unkraut und Dornen zuwächst, verwildert er.

zufrieden – unzufrieden

Nghĩa
thỏa mãn – không thỏa mãn

Ví dụ

 • Sie war immer ein sehr zufriedener Mensch.
  Nghĩa
  Cô ấy luôn là một người rất hạnh phúc.
 • Ich bin sehr zufrieden mit dir. Das hast du wirklich toll gemacht.
  Nghĩa
  Tôi rất hạnh phúc với bạn. Bạn đã làm rất tốt.
 • Er ist nie zufrieden und will immer nur noch mehr.
  Nghĩa
  Anh ta không bao giờ hài lòng và chỉ muốn nhiều hơn nữa.
 • Warum bist du unzufrieden? Du hast doch erreicht, was du wolltest.
  Nghĩa
  Tại sao bạn không hài lòng? Bạn đã đạt được những gì bạn muốn.
 • Ich bin sehr unzufrieden, weil ich nicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe.
  Nghĩa
  Tôi rất không hài lòng vì tôi đã không làm những gì tôi đã đặt ra.
 • Du kannst wirklich zufrieden mit dir sein.
  Nghĩa
  Bạn có thể thực sự hạnh phúc với chính mình.

So sánh

 • zufrieden, zufriedener, der/die/das zufriedenste – am zufriedensten
 • unzufrieden, unzufriedener, der/die/das unzufriedenste – am unzufriedensten

Từ đồng nghĩa

 • zufrieden: befriedigt, erfüllt
 • unzufrieden: ernüchtert, enttäuscht

Tính từ ghép

 • hochzufrieden = sehr zufrieden
 • selbstzufrieden = mit der eigenen Leistung zufrieden sein, ohne diese kritisch zu betrachten

Chú thích

 • Wenn wir erreichen wollen, dass jemand zufrieden ist, versuchen wir, ihn zufriedenzustellen oder seine Wünsche zu befriedigen.
 • Sind wir mit einer Antwort zufrieden, war die Antwort zufriedenstellend.
 • Im deutschen Schulsystem gibt es die Note befriedigend. In der Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) ist das eine 3. Ob man mit dieser Note wirklich zufrieden ist, hängt allerdings von der Motivation und den Ansprüchen jedes Einzelnen ab.

Bài viết bạn có thể thích:

Henry Hühnchen

Nghe những mẩu chuyện ngắn bằng tiếng Đức hàng ngày, kể cả trong lúc ngủ cũng là cách chúng ta nâng cao kĩ năng nghe của mình.

Bài 33: Các thì trong tiếng Đức

Thì trong tiếng Đức được hiểu một cách đơn giản và đúng đắn nhất là: thời gian mà động từ xảy ra. Động từ cũng được gọi là từ thời gian.

Nội dung từ vựng tiếng Đức A1

Tại CLB Tiếng Đức Việt Đức học viên được học từ vựng theo các chủ đề thiết yếu, giúp dễ liên hệ các từ với nhau, do đó có thể nhớ, vận dụng nhanh hơn.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thời tiết

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề thời tiết gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề phương tiện truyền thông

Mẫu câu theo chủ đề phương tiện truyền thông gồm các từ vựng và mẫu câu quan trọng giúp bạn làm chủ kì thi nói tiếng Đức trình độ A1, A2.

Bài 35: Thì quá khứ thường trong tiếng Đức - das Präteritum

Quá khứ thường trong tiếng Đức hay khiến học viên băn khoăn với thì hiện tại hoàn thành. Cùng tìm hiểu kĩ nó, giúp phân biệt với các thì khác nhé.

Kiểm tra kiến thức der die das mỗi ngày trình độ A2

Bạn luôn lo lắng về der die das die (PL)? Hãy làm bài tập thường xuyên để xóa bỏ nỗi lo bạn nhé.

Học tiếng Đức siêu nhàn với bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A2 - Sản phẩm độc quyền của CLB Tiếng Đức Việt Đức

Nếu bạn đã biết và yêu thích tiếng Đức, thì bạn không thể bỏ qua bộ thẻ từ vựng 1000 từ tiếng Đức A2 tại CLB Tiếng Đức Việt Đức.

Bài 11: 50 động từ thường gặp trong tiếng Đức

50 động từ tiếng Đức cơ bản nhất bạn không thể không biết. 50 động từ tiếng Đức cơ bản được chia ở thì hiện tại ở tất cả các ngôi.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

5 3 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x