Cộng đồng tiếng Đức

Thông báo
Xóa hết

Viết thư cho văn phòng du lịch

   RSS

1
Người tạo chủ đề

Nhờ các bác viết hộ em bài thư tiếng Đức A1 này với ạ.

Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation:

  • Warum schreiben Sie?
  • Informationen über Film, Museen usw. (Kulturprogramm)?
  • Hoteladressen?
Từ khóa chủ đề
Chia sẻ: