Cộng đồng tiếng Đức

Thông báo
Xóa hết

Thư từ chối lịch hẹn

   RSS

0
Người tạo chủ đề

Bài thư này em thấy thắc mắc quá. Tại sao đã không có thời gian rồi lại có ý gặp mặt nhỉ?

Ihre Freundin möchte sich mit Ihnen am Samstag treffen. Sie haben keine Zeit. Schreiben Sie an Ihre Freundin.

  • Warum schreiben Sie?
  • Treffen: wo, wann?
  • Mitbringen: was?
Từ khóa chủ đề
Chia sẻ: