Cộng đồng tiếng Đức

Mensa học đường
 
Thông báo
Xóa hết

Mensa học đường

Tương tự như căng tin trường hay tại quán cà phê, các thành viên có thể nói về mọi chủ đề trong cuộc sống theo ý thích
Chia sẻ: