Cộng đồng tiếng Đức

Thông báo
Xóa hết

Chào mừng đến với Cộng đồng tiếng Đức. Vui lòng đọc kĩ các thông báo và hướng dẫn trước khi bắt đầu:

Giờ ra chơi

Khu vực sinh hoạt chung của các thành viên Cộng đồng tiếng Đức
Giờ ra chơi
Thông tin bài cuối

Mensa học đường (1 đang xem)

Tương tự như căng tin trường hay tại quán cà phê, các thành viên có thể nói về mọi chủ đề trong cuộc sống theo ý thích

Chủ đề: 4  |  Bài viết: 55

Thông tin hiệu đính ...


Deutsch, und nur Deutsch

Dieses Forum wurde ursprünglich für den Kontakt zwischen Deutschen und Vietnamesischen gegründet.

Chủ đề: 1  |  Bài viết: 2

Hallo, ich bin neu h...

Lang Tu

Chia sẻ: