Tình huống xin visa trong tiếng Đức – Beantragung eines Visums

4 phút Xin visa hay gia hạn visa là một trong những công việc mà bất cứ ai trong chúng ta muốn sang Đức sinh sống và học tập, làm việc đều phải làm phải không các bạn?

Tình huống xin visa trong tiếng Đức - Beantragung eines Visums

Tình huống xin visa trong tiếng Đức - Beantragung eines Visums

4 phút

Xin visa hay gia hạn visa là một trong những công việc mà bất cứ ai trong chúng ta muốn sang Đức sinh sống và học tập, làm việc đều phải làm phải không các bạn? Hôm nay chúng ta cùng nhau luyện phát âm thông qua tình huống này các bạn nhé.

Các mẫu câu quan trọng

 • Ich möchte Herrn Meyer sprechen.
  Nghĩa
  Tôi muốn nói chuyện với ông Herrn Meyer.
 • Ich möchte ein Visum beantragen.
  Nghĩa
  Tôi muốn xác nhận Thị thực.
 • Ich mache in Deutschland eine Studenreise.
  Nghĩa
  Tôi đến Đức du học.
 • Füllen Sie das Formular hier bitte aus.
  Nghĩa
  Mời Ông điền vào mẫu này.
 • Heute in zwei Tagen können Sie das Visum bekommen.
  Nghĩa
  Từ nay đến 2 ngày nữa, anh có thể đến lấy Thị thực.
 • Entschuldigung, ist hier das deutsche Generalkonsulat?
  Nghĩa
  Xin lỗi, đây có phải Tổng lãnh sự Đức không?
 • Ich möchte Herrn Müller vom Generalkonsulat sprechen.
  Nghĩa
  Tôi muốn gặp ông Herrn Meyer ở Tổng lãnh sự.
 • Haben Sie einen Termin?
  Nghĩa
  Ông có hẹn không?
 • Ja, ich habe mit Herrn Müller für heute einen Termin vereinbart.
  Nghĩa
  Có tôi có hẹn với ông Herrn Müller ngày hôm nay.
 • Ich möchte ein Visum beantragen.
  Nghĩa
  Tôi muốn nộp đơn xin visa.
 • Wann wollen Sie abfliegen?
  Nghĩa
  Khi nào ông định lên đường?
 • Ende August oder Anfang September.
  Nghĩa
  Cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.
 • Füllen Sie als erstes dieses Antragsformular aus!
  Nghĩa
  Ông hãy điền vào mẫu này.
 • Entschuldigen Sie! Können Sie mir sagen, wie ich diese Spalte ausfüllen soll?
  Nghĩa
  Xin lỗi cho hỏi, tôi phải điền ô này thế nào ạ?
 • Sie sollten in diese Spalte schreiben, warum Sie nach Deutschland einreisen wollen.
  Nghĩa
  Ông sẽ phải điền vào khung này là, vì sao ông muốn tới nước Đức.
 • Ach so! Diese Spalte können Sie freilassen.
  Nghĩa
  À ra vậy! Khung này có thể để trống.
 • Ich mache in Deutschland eine Studienreise.
  Nghĩa
  Tôi đến Đức để du học.
 • Ich möchte in Deutscheland weiterstudieren.
  Nghĩa
  Tôi muốn học sau đại học ở Đức.
 • Ich möchte meine Verwandten in Deutschland besuchen.
  Nghĩa
  Tôi muốn thăm người thân ở Đức.
 • Ich nehme an der Leipziger Messe teil.
  Nghĩa
  Tôi dự hội chợ ở Leipzig.
 • Sprechen Sie Deutsch?
  Nghĩa
  Ông nói được tiếng Đức không?
 • Ja, aber nicht viel.
  Nghĩa
  Được, nhưng không nhiều.
 • Ich werde in Deutschland noch an einem Sprachkurs teinehmen.
  Nghĩa
  Tôi sẽ còn tham gia một khóa học tiếng Đức tại Đức nữa.
 • Oh, hier habe ich einen Fehler gemacht. Was soll ich jetzt machen?
  Nghĩa
  Ôi, chỗ này tôi làm sai rồi. Làm thế nào bây giờ?
 • Keine Sorge. Füllen Sie dann ein neues Formular aus.
  Nghĩa
  Không sao. Ông điền và mẫu mới này.
 • Ist alles in Ordnung?
  Nghĩa
  Xong cả chưa?
 • Ja, alles ist OK. Und warten Sie nur noch einen Moment!
  Nghĩa
  Vâng, tất cả OK rồi. Xin ông chờ cho 1 chút!
 • Bitte geben Sie mir noch zwei Passfotos!
  Nghĩa
  Ông nộp thêm 2 ảnh Hộ chiếu nữa.
 • Ich habe noch eine Frage. Darf ich mit diesem Visum auch nach Österreich fahren? Ich habe dort noch etwas zu tun.
  Nghĩa
  Tôi còn một vấn đề nữa. Tôi có thể sang Áo với thị thực này không? Tôi có một số công việc cần làm ở đấy.
 • Leider nicht. Sie müssen noch beim österreichischen Generalkonsulat in Deutschland das Visum für Österreich beantragen.
  Nghĩa
  Rất tiếc. Ông phải đến Tổng lãnh sự Áo ở Đức để xin xác nhận thị thực sang Áo.
 • Da Ihr Visum gültig für Schengener Staaten ist, können Sie auch ohne österreichisches Visum in das Land einreisen.
  Nghĩa
  Vì thị thực của ông nằm trong khối Hiệp ước Schengen, nên ông cũng có thể đến Áo mà không cần visa Áo nữa.
 • Wann kann ich das Visum erhalten?
  Nghĩa
  Khi nào thì tôi có thể đến lấy thị thực?
 • In zwei Tagen.
  Nghĩa
  Trong 2 ngày nữa.
 • Kann ich es etwas früher haben?
  Nghĩa
  Tôi có thể lấy sớm hơn được không?
 • Wir tun unser Bestes.
  Nghĩa
  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Các từ cần nhớ

 • Visum n. Visa
  Nghĩa
  thị thực
 • Generalkonsulat n.-e
  Nghĩa
  tổng lãnh sự
 • Termin m.-e
  Nghĩa
  lịch hẹn
 • einen Termin vereinbaren
  Nghĩa
  đặt một lịch hẹn
 • Formular n.-e
  Nghĩa
  biểu mẫu, đơn
 • einen Formular ausfüllen
  Nghĩa
  điền vào biểu mẫu
 • Spalte f.-n
  Nghĩa
  khung mẫu, ô mẫu trong biểu mẫu
 • Studierenreise f.-n
  Nghĩa
  Du học
 • Verwanter r m.f
  Nghĩa
  người thân (danh tính từ)
 • Sprachkurs m.-e
  Nghĩa
  khóa học ngoại ngữ
 • Messe f.-n
  Nghĩa
  hội chợ
 • die Leipziger Messe
  Nghĩa
  hội chợ Leipzig
 • Ordnung f.
  Nghĩa
  trật tự, ngăn nắp
 • Alles ist in Ordnung
  Nghĩa
  ok, tất cả đều ổn thỏa
 • teilnehmen Vi.
  Nghĩa
  tham gia (động từ tách)
 • an etwas (D) teilnehmen
  Nghĩa
  tham gia vào cái gì đó
 • beantragen Vt.
  Nghĩa
  nộp đơn
 • ein Visum beantrangen
  Nghĩa
  nộp đơn xin cấp thị thực
 • abfliegen Vi.
  Nghĩa
  cất cánh

Mẫu đàm thoại cơ bản

 • A: Entschuldigung ist hier das deutsche Generalkonsulat? Ich möchte Herrn Müller sprechen.
  Nghĩa
  Xin lỗi, đây là Tổng lãnh sự quán Đức phải không? Tôi muốn gặp ông Müller.
 • B: Ich bin Herr Müller. Was kann ich für Sie tun?
  Nghĩa
  Tôi là Müller đây. Tôi giúp gì được ông?
 • A: Ich möchte ein Visum beantragen.
  Nghĩa
  Tôi muốn nộp đơn xin cấp visa.
 • B: Wann wollen Sie abfliegen?
  Nghĩa
  Ông định khi nào bay?
 • A: Ende August.
  Nghĩa
  Cuối tháng 8.
 • B: Füllen Sie bitte das Formular hier aus und geben Sie mir noch zwei Passfotos!
  Nghĩa
  Mời ông điền vào mẫu này và nộp 2 ảnh Hộ chiếu.
 • B: Sie haben hier sehr undeutlich geschrieben. Bitte, füllen Sie es noch einmal aus!
  Nghĩa
  Ông điền chỗ này rất không rõ ràng, xin ông điền lại một lần nữa.
 • A: OK, ich mach es noch einmal.
  Nghĩa
  OK, tôi sẽ làm lại.
 • A: Ist das richtig?
  Nghĩa
  Đúng chưa ạ?
 • B: Ja, alles in Ordnung.
  Nghĩa
  Được rồi, mọi thứ đã ổn thỏa rồi.
 • A: Wann kann ich mein Visum haben?
  Nghĩa
  Khi nào tôi có thể lấy thị thực được?
 • B: Heute in zwei Tagen.
  Nghĩa
  Từ giờ đến 2 hôm nữa.
 • A: Könnte ich es etwas früher haben?
  Nghĩa
  Tôi có thể lấy sớm hơn được không?
 • B: Wir tun unser Bestes.
  Nghĩa
  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 40: Tính từ trong tiếng Đức
Tính từ trong tiếng Đức là một trong những từ loại thường không được dạy một cách chính thức, mà thường thông qua các bài học đặc biệt như so sánh.
Bài 32: Động từ tách trong tiếng Đức
Động từ tách là một trong những đặc trưng rất thú vị trong tiếng Đức. Và khi tìm hiểu chúng xong, các bạn càng cảm thấy thêm yêu tiếng Đức hơn.
Bài 48: Thể giả định II trong tiếng Đức
Chúng ta đã sử dụng giả định II ngay từ những bài học tiếng Đức đầu tiên. Hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu kĩ về nó trong bài này nhé.
Bài 9: Động từ werden trong tiếng Đức
Không như „sein“ và „haben“, động từ „werden“ là động từ tiếng Đức ít được quan tâm đầy đủ. Đôi khi nó còn bị xếp vào dạng „động từ khuyết thiếu.“
Bài 4: Cách nói giờ trong tiếng Đức
Học thuộc cách nói giờ trong tiếng Đức giúp bạn hoàn thiện kĩ năng phát âm của mình cũng như có thể nhanh chóng sử dụng tiếng Đức được thành thạo.
Bài 14: Những lỗi phát âm tiếng Đức người Việt hay mắc phải
Có một số lỗi phát âm tiếng Đức mà người Việt rất hay mắc. Bạn có mắc lỗi nào không? Đọc xem mình mắc bao nhiêu lỗi rồi sửa ngay nhé.
222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại
Bạn chắc chắn sẽ cần 222 từ tiếng Đức này để nói tiếng Đức trôi chảy. CLB Tiếng Đức Việt Đức đã chia chúng theo danh mục ngữ pháp, vì vậy, bạn sẽ dễ dàng hơn khi tập trung vào một nhóm tại một thời điểm.
200 tính từ tiếng Đức quan trọng nhất từ A1 đến B1
Tính từ là một từ loại quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu vốn tính từ của bạn nhiều thì bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, tinh tế và giàu sức biểu cảm hơn.
Bài 38: Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Đức - das Futur II
Giải thích thì tương lai hoàn thành trong tiếng Đức dễ hiểu với nhiều ví dụ minh họa. Nhớ ngay, sử dụng thành thục chỉ sau 5 phút khi đọc bài.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

5 2 phiếu
Bình chọn bài viết
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội dung cụ thể
Tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

0
Đừng quên chia sẻ ý kiến về bài viết này nhé!x
Buy Website Traffic