Tình huống xin visa trong tiếng Đức – Beantragung eines Visums

0 267

4 phút Xin visa hay gia hạn visa là một trong những công việc mà bất cứ ai trong chúng ta muốn sang Đức sinh sống và học tập, làm việc đều phải làm phải không các bạn?

Tình huống xin visa trong tiếng Đức - Beantragung eines Visums

Tình huống xin visa trong tiếng Đức - Beantragung eines Visums

4 phút

Xin visa hay gia hạn visa là một trong những công việc mà bất cứ ai trong chúng ta muốn sang Đức sinh sống và học tập, làm việc đều phải làm phải không các bạn? Hôm nay chúng ta cùng nhau luyện phát âm thông qua tình huống này các bạn nhé.

Các mẫu câu quan trọng

 • Ich möchte Herrn Meyer sprechen.
  Nghĩa
  Tôi muốn nói chuyện với ông Herrn Meyer.
 • Ich möchte ein Visum beantragen.
  Nghĩa
  Tôi muốn xác nhận Thị thực.
 • Ich mache in Deutschland eine Studenreise.
  Nghĩa
  Tôi đến Đức du học.
 • Füllen Sie das Formular hier bitte aus.
  Nghĩa
  Mời Ông điền vào mẫu này.
 • Heute in zwei Tagen können Sie das Visum bekommen.
  Nghĩa
  Từ nay đến 2 ngày nữa, anh có thể đến lấy Thị thực.
 • Entschuldigung, ist hier das deutsche Generalkonsulat?
  Nghĩa
  Xin lỗi, đây có phải Tổng lãnh sự Đức không?
 • Ich möchte Herrn Müller vom Generalkonsulat sprechen.
  Nghĩa
  Tôi muốn gặp ông Herrn Meyer ở Tổng lãnh sự.
 • Haben Sie einen Termin?
  Nghĩa
  Ông có hẹn không?
 • Ja, ich habe mit Herrn Müller für heute einen Termin vereinbart.
  Nghĩa
  Có tôi có hẹn với ông Herrn Müller ngày hôm nay.
 • Ich möchte ein Visum beantragen.
  Nghĩa
  Tôi muốn nộp đơn xin visa.
 • Wann wollen Sie abfliegen?
  Nghĩa
  Khi nào ông định lên đường?
 • Ende August oder Anfang September.
  Nghĩa
  Cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.
 • Füllen Sie als erstes dieses Antragsformular aus!
  Nghĩa
  Ông hãy điền vào mẫu này.
 • Entschuldigen Sie! Können Sie mir sagen, wie ich diese Spalte ausfüllen soll?
  Nghĩa
  Xin lỗi cho hỏi, tôi phải điền ô này thế nào ạ?
 • Sie sollten in diese Spalte schreiben, warum Sie nach Deutschland einreisen wollen.
  Nghĩa
  Ông sẽ phải điền vào khung này là, vì sao ông muốn tới nước Đức.
 • Ach so! Diese Spalte können Sie freilassen.
  Nghĩa
  À ra vậy! Khung này có thể để trống.
 • Ich mache in Deutschland eine Studienreise.
  Nghĩa
  Tôi đến Đức để du học.
 • Ich möchte in Deutscheland weiterstudieren.
  Nghĩa
  Tôi muốn học sau đại học ở Đức.
 • Ich möchte meine Verwandten in Deutschland besuchen.
  Nghĩa
  Tôi muốn thăm người thân ở Đức.
 • Ich nehme an der Leipziger Messe teil.
  Nghĩa
  Tôi dự hội chợ ở Leipzig.
 • Sprechen Sie Deutsch?
  Nghĩa
  Ông nói được tiếng Đức không?
 • Ja, aber nicht viel.
  Nghĩa
  Được, nhưng không nhiều.
 • Ich werde in Deutschland noch an einem Sprachkurs teinehmen.
  Nghĩa
  Tôi sẽ còn tham gia một khóa học tiếng Đức tại Đức nữa.
 • Oh, hier habe ich einen Fehler gemacht. Was soll ich jetzt machen?
  Nghĩa
  Ôi, chỗ này tôi làm sai rồi. Làm thế nào bây giờ?
 • Keine Sorge. Füllen Sie dann ein neues Formular aus.
  Nghĩa
  Không sao. Ông điền và mẫu mới này.
 • Ist alles in Ordnung?
  Nghĩa
  Xong cả chưa?
 • Ja, alles ist OK. Und warten Sie nur noch einen Moment!
  Nghĩa
  Vâng, tất cả OK rồi. Xin ông chờ cho 1 chút!
 • Bitte geben Sie mir noch zwei Passfotos!
  Nghĩa
  Ông nộp thêm 2 ảnh Hộ chiếu nữa.
 • Ich habe noch eine Frage. Darf ich mit diesem Visum auch nach Österreich fahren? Ich habe dort noch etwas zu tun.
  Nghĩa
  Tôi còn một vấn đề nữa. Tôi có thể sang Áo với thị thực này không? Tôi có một số công việc cần làm ở đấy.
 • Leider nicht. Sie müssen noch beim österreichischen Generalkonsulat in Deutschland das Visum für Österreich beantragen.
  Nghĩa
  Rất tiếc. Ông phải đến Tổng lãnh sự Áo ở Đức để xin xác nhận thị thực sang Áo.
 • Da Ihr Visum gültig für Schengener Staaten ist, können Sie auch ohne österreichisches Visum in das Land einreisen.
  Nghĩa
  Vì thị thực của ông nằm trong khối Hiệp ước Schengen, nên ông cũng có thể đến Áo mà không cần visa Áo nữa.
 • Wann kann ich das Visum erhalten?
  Nghĩa
  Khi nào thì tôi có thể đến lấy thị thực?
 • In zwei Tagen.
  Nghĩa
  Trong 2 ngày nữa.
 • Kann ich es etwas früher haben?
  Nghĩa
  Tôi có thể lấy sớm hơn được không?
 • Wir tun unser Bestes.
  Nghĩa
  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Các từ cần nhớ

 • Visum n. Visa
  Nghĩa
  thị thực
 • Generalkonsulat n.-e
  Nghĩa
  tổng lãnh sự
 • Termin m.-e
  Nghĩa
  lịch hẹn
 • einen Termin vereinbaren
  Nghĩa
  đặt một lịch hẹn
 • Formular n.-e
  Nghĩa
  biểu mẫu, đơn
 • einen Formular ausfüllen
  Nghĩa
  điền vào biểu mẫu
 • Spalte f.-n
  Nghĩa
  khung mẫu, ô mẫu trong biểu mẫu
 • Studierenreise f.-n
  Nghĩa
  Du học
 • Verwanter r m.f
  Nghĩa
  người thân (danh tính từ)
 • Sprachkurs m.-e
  Nghĩa
  khóa học ngoại ngữ
 • Messe f.-n
  Nghĩa
  hội chợ
 • die Leipziger Messe
  Nghĩa
  hội chợ Leipzig
 • Ordnung f.
  Nghĩa
  trật tự, ngăn nắp
 • Alles ist in Ordnung
  Nghĩa
  ok, tất cả đều ổn thỏa
 • teilnehmen Vi.
  Nghĩa
  tham gia (động từ tách)
 • an etwas (D) teilnehmen
  Nghĩa
  tham gia vào cái gì đó
 • beantragen Vt.
  Nghĩa
  nộp đơn
 • ein Visum beantrangen
  Nghĩa
  nộp đơn xin cấp thị thực
 • abfliegen Vi.
  Nghĩa
  cất cánh

Mẫu đàm thoại cơ bản

 • A: Entschuldigung ist hier das deutsche Generalkonsulat? Ich möchte Herrn Müller sprechen.
  Nghĩa
  Xin lỗi, đây là Tổng lãnh sự quán Đức phải không? Tôi muốn gặp ông Müller.
 • B: Ich bin Herr Müller. Was kann ich für Sie tun?
  Nghĩa
  Tôi là Müller đây. Tôi giúp gì được ông?
 • A: Ich möchte ein Visum beantragen.
  Nghĩa
  Tôi muốn nộp đơn xin cấp visa.
 • B: Wann wollen Sie abfliegen?
  Nghĩa
  Ông định khi nào bay?
 • A: Ende August.
  Nghĩa
  Cuối tháng 8.
 • B: Füllen Sie bitte das Formular hier aus und geben Sie mir noch zwei Passfotos!
  Nghĩa
  Mời ông điền vào mẫu này và nộp 2 ảnh Hộ chiếu.
 • B: Sie haben hier sehr undeutlich geschrieben. Bitte, füllen Sie es noch einmal aus!
  Nghĩa
  Ông điền chỗ này rất không rõ ràng, xin ông điền lại một lần nữa.
 • A: OK, ich mach es noch einmal.
  Nghĩa
  OK, tôi sẽ làm lại.
 • A: Ist das richtig?
  Nghĩa
  Đúng chưa ạ?
 • B: Ja, alles in Ordnung.
  Nghĩa
  Được rồi, mọi thứ đã ổn thỏa rồi.
 • A: Wann kann ich mein Visum haben?
  Nghĩa
  Khi nào tôi có thể lấy thị thực được?
 • B: Heute in zwei Tagen.
  Nghĩa
  Từ giờ đến 2 hôm nữa.
 • A: Könnte ich es etwas früher haben?
  Nghĩa
  Tôi có thể lấy sớm hơn được không?
 • B: Wir tun unser Bestes.
  Nghĩa
  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bài viết bạn có thể thích:

Bài 30: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức

Động từ khuyết thiếu là một trong những loại động từ quan trọng và hay được dùng nhất trong tiếng Đức. Chúng thường được dạy ngay trong những bài đầu tiên.

Tình huống tại khách sạn trong tiếng Đức

Người Đức đặc biệt thích đi du lịch. Nếu bạn sang Đức sinh sống, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ nhiễm thói quen vô cùng đáng yêu này của họ.

Bài 5: Ngày tháng năm trong tiếng Đức

Để tiếp tục ôn luyện phần phát âm và phần số trong tiếng Đức, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách nói ngày tháng năm trong tiếng Đức.

Bài 36: Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Đức - das Plusquamperfekt

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Đức dùng để chỉ quá khứ có đúng không? Không đúng hoàn toàn. Hãy đọc bài này ngay để biết vì sao bạn nhé.

Kiểm tra kiến thức der die das mỗi ngày trình độ B1

Bạn luôn lo lắng về der die das die (PL)? Hãy làm bài tập thường xuyên để xóa bỏ nỗi lo bạn nhé.

Tôi nên bắt đầu học tiếng Đức từ đâu?

Học tiếng Đức đúng cách giúp rút ngắn thời gian học. Làm chủ tiếng Đức một cách dễ dàng. Năm phút đọc bài giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

[Đọc B2] - Kì nghỉ hè

„Kì nghỉ hè“ là một bài đọc hiểu tiếng Đức thuộc trình độ B2. Qua mỗi bài đọc, bạn lại có dịp ôn lại từ vựng và củng cố ngữ pháp.

Flashcard 1000 từ vựng tiếng Đức B1 đang chờ bạn học

Bạn đang học tiếng Đức ở trình độ B1 và muốn nâng cao vốn từ vựng của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp học hiệu quả, dễ dàng và thú vị? Bạn muốn có thể giao tiếp tiếng Đức một cách tự tin và lưu loát? Nếu câu trả lời là có, thì bạn không nên bỏ qua...

Bài 26: Danh từ yếu trong tiếng Đức (Die N-Deklination)

Danh từ yếu (Die N-Deklination) là một hiện tượng ngữ pháp hiếm gặp trong tiếng Đức, tuy nhiên, nếu biết nó chúng ta sẽ sử dụng tiếng Đức được chuẩn hơn.

Bạn thấy bài viết này hữu ích không?

Giáo trình tiếng Đức dễ hiểu

Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!
Giáo trình tiếng Đức đơn giản hiệu quả. Cuốn sách không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức!

👉 Giáo trình tiếng Đức - Cuốn sách tiếng Đức không thể thiếu đối với học viên tiếng Đức

👉 Đặt mua ngay để nhận được ưu đãi: https://tiengduc.org/dat-mua-giao-trinh-tieng-duc/

5 2 đánh giá
Bình chọn bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0
Rất thích ý kiến của bạn. Hãy để lại ý kiến bạn nhé.x