Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Đức – das Plusquamperfekt

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức