Sở hữu cách trong tiếng Đức – der Genitiv

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức