Phân biệt chủ ngữ động từ tân ngữ trong câu tiếng Đức

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức