Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề gia đình và con cái

CLB Tiếng Đức Việt Đức