Mẫu câu chào hỏi giới thiệu bản thân đơn giản trong tiếng Đức

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức