Động từ haben trong tiếng Đức

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức