Danh từ yếu trong tiếng Đức Die N-Deklination

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức