Danh tính từ trong tiếng Đức – substantivierte Adjektive

CLB Tiếng Đức Việt Đức