Danh tính từ trong tiếng Đức – substantivierte Adjektive

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức