Chủ cách trong tiếng Đức – der Nominativ

CLB Tiếng Đức Việt Đức