50 động từ thường gặp trong tiếng Đức

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức