222 từ tiếng Đức thường dùng phân theo từ loại

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức