Mẫu câu tiếng Đức theo chủ đề nơi ở – mein Wohnort

CLB Tiếng Đức Việt Đức