Trắc nghiệm 1000 từ vựng tiếng Đức

Bạn đã biết 1000 từ tiếng Đức này chưa? Hãy tự kiểm tra nhé

2 phút Tiếng Đức là một ngôn ngữ phong phú và đa dạng, có hàng ngàn từ vựng khác nhau để diễn đạt những ý nghĩa, cảm xúc và tình huống khác nhau. Bạn có biết rằng để đạt được trình độ B1 trong tiếng Đức, bạn cần phải nắm vững ít nhất 1000 từ vựng tiếng Đức B1 không?

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức