2. Wer macht die Hausarbeit – Männer oder Frauen?

File âm thanh bài thuyết trình mẫu tiếng Đức B1 đề Wer macht die Hausarbeit - Männer oder Frauen?

File âm thanh bài thuyết trình mẫu tiếng Đức B1 đề Wer macht die Hausarbeit - Männer oder Frauen?

File âm thanh bài thuyết trình mẫu tiếng Đức B1 đề Wer macht die Hausarbeit - Männer oder Frauen?
CLB Tiếng Đức Việt Đức Podcast
2. Wer macht die Hausarbeit - Männer oder Frauen?
Loading
/

Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, heute hier zu sein und das Thema „Wer macht die Hausarbeit – Männer oder Frauen?” zu präsentieren. Mein Name ist Junnie, und ich komme aus dem Deutschklub Việt Đức. Nun werde ich Ihnen die Struktur dieser Präsentation vorstellen. Wir beginnen mit einer vorläufigen Bewertung des Themas, gefolgt von meinen persönlichen Erfahrungen, der Situation in Vietnam, den Vorteilen und Nachteilen des Themas und abschließend meiner Meinung dazu. (Chào quý ông và quý bà. Tôi rất vui được ở đây hôm nay và giới thiệu chủ đề “Ai là người làm việc nhà – Đàn ông hay phụ nữ?”. Tôi tên là Junnie, đến từ CLB Tiếng Đức Việt Đức. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc của bài thuyết trình này. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc đánh giá sơ bộ về chủ đề, tiếp theo là kinh nghiệm cá nhân của tôi, tình hình tại Việt Nam, ưu và nhược điểm của chủ đề, và cuối cùng là quan điểm của tôi.)

Trả lời

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức