1. Brauchen Familien gemeinsames Abendessen?

File âm thanh bài thuyết trình mẫu tiếng Đức B1 đề Brauchen Familien gemeinsames Abendessen

File âm thanh bài thuyết trình mẫu tiếng Đức B1 đề Brauchen Familien gemeinsames Abendessen

File âm thanh bài thuyết trình mẫu tiếng Đức B1 đề Brauchen Familien gemeinsames Abendessen
CLB Tiếng Đức Việt Đức Podcast
1. Brauchen Familien gemeinsames Abendessen?
Loading
/

Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute spreche ich über das Thema „Brauchen Familien gemeinsames Abendessen. Mein Name ist Junnie, und ich komme aus dem Deutschklub Việt Đức. In dieser Präsentation werde ich verschiedene Aspekte dieses Themas beleuchten. Wir werden zunächst eine kurze Einführung zum Thema geben, dann meine persönlichen Erfahrungen teilen, die Situation in Vietnam betrachten, die Vorteile und Nachteile diskutieren, meine Meinung äußern und schließlich mit einigen Schlussfolgerungen enden. (Chào các quý ông và quý bà. Hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề „Gia đình có cần bữa tối cùng nhau không. Tôi tên là [Junnie], và tôi tới từ [CLB Tiếng Đức Việt Đức]. Trong bài thuyết trình này, tôi sẽ phân tích các khía cạnh khác nhau của chủ đề này. Chúng ta sẽ bắt đầu với một phần giới thiệu ngắn gọn về chủ đề, sau đó chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi, xem xét tình hình ở Việt Nam, thảo luận về những lợi ích và nhược điểm, bày tỏ quan điểm của tôi và cuối cùng là kết luận.)

1 thoughts on “1. Brauchen Familien gemeinsames Abendessen?

Trả lời

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức