Thì quá khứ thường trong tiếng Đức – das Präteritum

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức