Thì hiện tại trong tiếng Đức – das Präsens

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức