Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Đức – das Perfekt

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức