Tân ngữ trực tiếp trong tiếng Đức – Akkusativ

CLB Tiếng Đức Việt Đức