Tân ngữ gián tiếp trong tiếng Đức – Dativ

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức