100 cặp tính từ đối nghĩa tiếng Đức

Có thể bạn đã bỏ qua

CLB Tiếng Đức Việt Đức