Herzlich willkommen   Click to listen highlighted text! Herzlich willkommen
Tin nhanh

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

200 từ thường dùng trong tiếng Đức có phát âm sẽ giúp việc học tiếng Đức của bạn trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn học nhiều hơn nữa, chúng tôi hiện đang có cuốn 8000 từ tiếng Đức thường dùng, song ngữ Đức Việt, được chia theo 15 chủ đề thường gặp trong cuộc sống. Giá 80K, chưa tính phí gửi. Đặt hàng vui lòng nhắn tin về số 0904 969 086 hoặc gửi E-Mail về

  das Leben    Click to listen highlighted text!   das Leben    Cuộc sống
  lesen    Click to listen highlighted text!   lesen    Đọc
  machen    Click to listen highlighted text!   machen    Làm (tạo ra cái gì đó)
  denken    Click to listen highlighted text!   denken    nghĩ
  reisen    Click to listen highlighted text!   reisen    Đi du lịch
  spielen    Click to listen highlighted text!   spielen    chơi
  warten    Click to listen highlighted text!   warten    Đợi
  werden    Click to listen highlighted text!   werden    Sẽ
  wohnen    Click to listen highlighted text!   wohnen    Cư trú
10    das Alter,    Click to listen highlighted text!   das Alter,    tuổi tác
11    wollen    Click to listen highlighted text!   wollen    Muốn
12    wollen    Click to listen highlighted text!   wollen    Bô mẹ
13    die Familie,    Click to listen highlighted text!   die Familie,   en Gia đình
14    die Frau,    Click to listen highlighted text!   die Frau,   en Vợ, người phụ nữ
15    das Kind,    Click to listen highlighted text!   das Kind,   er Trẻ con
16    das Jahr,    Click to listen highlighted text!   das Jahr,   e năm
17    der Tag,    Click to listen highlighted text!   der Tag,   e ngày
18    der Monat,    Click to listen highlighted text!   der Monat,   e tháng
19    ich    Click to listen highlighted text!   ich    tôi
20    die Welt,    Click to listen highlighted text!   die Welt,   en Thế giới
21    weiter    Click to listen highlighted text!   weiter    Tiếp tục
22    alles    Click to listen highlighted text!   alles    Tất cả
23    weit    Click to listen highlighted text!   weit    Rộng
24    bald    Click to listen highlighted text!   bald    Sớm
25    die Seite,    Click to listen highlighted text!   die Seite,   n trang
26    durch    Click to listen highlighted text!   durch     Xuyên qua
27    die Zahl,    Click to listen highlighted text!   die Zahl,   en Con số
28    alt    Click to listen highlighted text!   alt    Già, cũ
29    die Arbeit    Click to listen highlighted text!   die Arbeit    Công việc
30    frei    Click to listen highlighted text!   frei    Tự do, rảnh rỗi
31    immer    Click to listen highlighted text!   immer    Luôn luôn
32    klein    Click to listen highlighted text!   klein    Nhỏ nhắn
33    du    Click to listen highlighted text!   du    Bạn
34    neu    Click to listen highlighted text!   neu    Mới, trẻ
35    verheiratet    Click to listen highlighted text!   verheiratet    Kết hôn
36    verwitwet    Click to listen highlighted text!   verwitwet    Góa bụa
37    da    Click to listen highlighted text!   da    ở đây, bởi vì
38    erst    Click to listen highlighted text!   erst    Trước hết, chỉ
39    etwa    Click to listen highlighted text!   etwa    Khoảng
40    etwas    Click to listen highlighted text!   etwas    Một vài
41    hier    Click to listen highlighted text!   hier    ở đây
42    jetzt    Click to listen highlighted text!   jetzt    Bây giờ
43    leider    Click to listen highlighted text!   leider    Tiếc nuối
44    noch    Click to listen highlighted text!   noch    Nữa
45    kein    Click to listen highlighted text!   kein    không
46    schon    Click to listen highlighted text!   schon    đã
47    übrigens    Click to listen highlighted text!   übrigens    Nhân tiện
48    aber    Click to listen highlighted text!   aber    nhưng
49    aus    Click to listen highlighted text!   aus    Từ (đâu đó)
50    das (es)    Click to listen highlighted text!   das (es)    Mạo từ giống trung
51    dein    Click to listen highlighted text!   dein    Của bạn
52    von    Click to listen highlighted text!   von    Từ
53    was    Click to listen highlighted text!   was    Cái gì
54    wer    Click to listen highlighted text!   wer    Ai đó
55    wie    Click to listen highlighted text!   wie    Như thế nào
56    wie viel    Click to listen highlighted text!   wie viel    Bao nhiêu
57    ach so!    Click to listen highlighted text!   ach so!    À ra thế
58    auf Wiedersehen!    Click to listen highlighted text!   auf Wiedersehen!    Tạm biệt
59    schön    Click to listen highlighted text!   schön    Đẹp
60    stehen    Click to listen highlighted text!   stehen    Đứng
61    der Abend,    Click to listen highlighted text!   der Abend,   e Buổi tối
62    zur Zeit    Click to listen highlighted text!   zur Zeit    Hiện nay
63    der Mann, die Männer    Click to listen highlighted text!   der Mann, die Männer    Đàn ông, người chồng
64    fest    Click to listen highlighted text!   fest    Chặt (nắm chặt)
65    nicht    Click to listen highlighted text!   nicht    không
66    der Lehrer, =    Click to listen highlighted text!   der Lehrer, =    Thầy giáo
67    und    Click to listen highlighted text!   und    và
68    das Land, die Länder    Click to listen highlighted text!   das Land, die Länder    Đất nước
69    auch    Click to listen highlighted text!   auch    cũng
70    später    Click to listen highlighted text!   später    Muộn hơn
71    dort    Click to listen highlighted text!   dort    ở đó
72    kaufen    Click to listen highlighted text!   kaufen    mua
73    verkaufen    Click to listen highlighted text!   verkaufen    bán
74    zusammen    Click to listen highlighted text!   zusammen    Cùng nhau
75    dann    Click to listen highlighted text!   dann    Sau đó
76    die Stunde,    Click to listen highlighted text!   die Stunde,   n Tiếng (đồng hồ)
77    möglich    Click to listen highlighted text!   möglich    Có thể
78    die Liebe    Click to listen highlighted text!   die Liebe    Tình yêu
79    liegen    Click to listen highlighted text!   liegen    Nằm
80    antworten    Click to listen highlighted text!   antworten    Trả lời
81    kommen    Click to listen highlighted text!   kommen    Tới
82    entschuldigen    Click to listen highlighted text!   entschuldigen    Xin lỗi
83    funktionieren    Click to listen highlighted text!   funktionieren    Hoạt động (máy móc)
84    kosten    Click to listen highlighted text!   kosten    Có giá là
85    sagen    Click to listen highlighted text!   sagen    nói
86    spülen    Click to listen highlighted text!   spülen    Rửa
87    stimmen    Click to listen highlighted text!   stimmen    ủng hộ
88    waschen    Click to listen highlighted text!   waschen    Giặt
89    wechseln    Click to listen highlighted text!   wechseln    Đổi
90    die Antwort,    Click to listen highlighted text!   die Antwort,   en Câu trả lời
91    das Benzin,    Click to listen highlighted text!   das Benzin,     xăng
92    das Bett,    Click to listen highlighted text!   das Bett,   en Giường
93    das Bild,    Click to listen highlighted text!   das Bild,   er Bức tranh
94    der Fehler    Click to listen highlighted text!   der Fehler    Lỗi lầm
95    heißen    Click to listen highlighted text!   heißen    Gọi là
96    das Geld    Click to listen highlighted text!   das Geld    Tiền bạc
97    das Geschäft,    Click to listen highlighted text!   das Geschäft,   e Quán xá, doanh nghiệp
98    das Haus, die Häuser    Click to listen highlighted text!   das Haus, die Häuser     Ngôi nhà
99    der Haushalt,    Click to listen highlighted text!   der Haushalt,   e Việc nhà
100    der Herd,    Click to listen highlighted text!   der Herd,   e Bếp điện
101    die Idee,    Click to listen highlighted text!   die Idee,   n Ý kiến
102    können    Click to listen highlighted text!   können    Có thể
103    schnell    Click to listen highlighted text!   schnell    Nhanh chóng
104    sein    Click to listen highlighted text!   sein    Thì, là, ở
105    das Regal,    Click to listen highlighted text!   das Regal,   e Cái giá, kệ
106    anders    Click to listen highlighted text!   anders    khác
107    in    Click to listen highlighted text!   in    ở trong
108    haben    Click to listen highlighted text!   haben    Có
109    der Stuhl, die Stühle    Click to listen highlighted text!   der Stuhl, die Stühle    Cái ghế
110    der Tisch,    Click to listen highlighted text!   der Tisch,   e Cái bàn
111    der Topf, die Töpfe    Click to listen highlighted text!   der Topf, die Töpfe     Cái nồi
112    die Uhr,    Click to listen highlighted text!   die Uhr,   en Cái đồng hồ
113    die Sonne    Click to listen highlighted text!   die Sonne    Mặt trời
114    gehen    Click to listen highlighted text!   gehen    đi
115    die Zeit    Click to listen highlighted text!   die Zeit    Thời gian
116    ähnlich    Click to listen highlighted text!   ähnlich    Giống (giống nhau)
117    sehen    Click to listen highlighted text!   sehen    nhìn
118    ehrlich    Click to listen highlighted text!   ehrlich    Thực sự
119    kaputt    Click to listen highlighted text!   kaputt    Hỏng
120    groß    Click to listen highlighted text!   groß    to
121    lustig    Click to listen highlighted text!   lustig    Vui nhộn
122    originell    Click to listen highlighted text!   originell    Gốc
123    sehr    Click to listen highlighted text!   sehr    Rất
124    heute    Click to listen highlighted text!   heute    Hôm nay
125    viel    Click to listen highlighted text!   viel    Nhiều
126    oder    Click to listen highlighted text!   oder    Hoặc
127    sondern    Click to listen highlighted text!   sondern    Thay vì
128    zu    Click to listen highlighted text!   zu    Rất, để, tới
129    raus    Click to listen highlighted text!   raus    Ra ngoài
130    danke    Click to listen highlighted text!   danke    Cám ơn
131    bitte    Click to listen highlighted text!   bitte     Làm ơn
132    die Lampe,    Click to listen highlighted text!   die Lampe,   n Cái đèn
133    trinken    Click to listen highlighted text!   trinken    Uống
134    essen    Click to listen highlighted text!   essen    ăn
135    der Bleistift,    Click to listen highlighted text!   der Bleistift,   e Bút chì
136    ordnen    Click to listen highlighted text!   ordnen     Sắp xếp
137    der Beruf,    Click to listen highlighted text!   der Beruf,   e Nghề nghiệp
138    der Arzt, die Ärzte    Click to listen highlighted text!   der Arzt, die Ärzte    Bác sĩ
139    der Baum, die Bäume    Click to listen highlighted text!   der Baum, die Bäume    Cái cây
140    nach    Click to listen highlighted text!   nach    Tới, sau
141    auf    Click to listen highlighted text!   auf    Về, ở trên,
142    gegen    Click to listen highlighted text!   gegen    Đối lập
143    als    Click to listen highlighted text!   als    Khi, hơn
144    das Auto,    Click to listen highlighted text!   das Auto,   s Ô tô
145    er    Click to listen highlighted text!   er    Anh ấy
146    bestellen    Click to listen highlighted text!   bestellen    Đặt hàng
147    bezahlen    Click to listen highlighted text!   bezahlen    Thanh toán
148    brauchen    Click to listen highlighted text!   brauchen    Cần
149    genau    Click to listen highlighted text!   genau    Chính xác
150    glauben    Click to listen highlighted text!   glauben    Tin tưởng
151    kochen    Click to listen highlighted text!   kochen    Nấu ăn
152    mögen    Click to listen highlighted text!   mögen    thích
153    über    Click to listen highlighted text!   über    Về, vượt qua
154    üben    Click to listen highlighted text!   üben    Tập luyện
155    das Abendessen    Click to listen highlighted text!   das Abendessen    Bữa tối
156    die Anzeige,    Click to listen highlighted text!   die Anzeige,   n Mẩu quảng cáo
157    der Apfel, die Äpfel    Click to listen highlighted text!   der Apfel, die Äpfel    Quả táo
158    müssen    Click to listen highlighted text!   müssen    Phải
159    das Brot,    Click to listen highlighted text!   das Brot,   e Bánh mì
160    zwischen    Click to listen highlighted text!   zwischen    ở giữa
161    die Butter    Click to listen highlighted text!   die Butter    bơ
162    unter    Click to listen highlighted text!   unter    Dưới
163    das Ei, die Eier    Click to listen highlighted text!   das Ei, die Eier    Quả trứng
164    das Eis    Click to listen highlighted text!   das Eis    kem
165    die Erdbeere,    Click to listen highlighted text!   die Erdbeere,   n Dâu tây
166    die Flasche,    Click to listen highlighted text!   die Flasche,   n Cái chai
167    das Fleisch    Click to listen highlighted text!   das Fleisch     Thịt thà
168    die Frage,    Click to listen highlighted text!   die Frage,   n Câu hỏi
169    selbst    Click to listen highlighted text!   selbst     Tự thân
170    das Frühstück,    Click to listen highlighted text!   das Frühstück,   e Bữa sáng
171    die Gabel,    Click to listen highlighted text!   die Gabel,   n Cái nĩa
172    die Zeitung,    Click to listen highlighted text!   die Zeitung,   en Tờ báo
173    das Gemüse    Click to listen highlighted text!   das Gemüse     Rau cỏ
174    das Gericht,    Click to listen highlighted text!   das Gericht,   e Món ăn, tòa án
175    das Gespräch,    Click to listen highlighted text!   das Gespräch,   e Cuộc nói chuyện
176    das Getränk,    Click to listen highlighted text!   das Getränk,   e Đồ uống
177    das Gewürz,    Click to listen highlighted text!   das Gewürz,   e Gia vị
178    das Glas, die Gläser    Click to listen highlighted text!   das Glas, die Gläser    Cái ly
179    das Prozent,    Click to listen highlighted text!   das Prozent,   e Phần trăm
180    der Käse    Click to listen highlighted text!   der Käse    Pho mát
181    der Kuchen,    Click to listen highlighted text!   der Kuchen,     Bánh
182    der Löffel,    Click to listen highlighted text!   der Löffel,    thìa, muỗng
183    mehr    Click to listen highlighted text!   mehr    hơn
184    das Messer, =    Click to listen highlighted text!   das Messer, =    Con dao
185    der Nachtisch,    Click to listen highlighted text!   der Nachtisch,   e Tráng miệng
186    das Öl,    Click to listen highlighted text!   das Öl,   e Dầu
187    der Pfeffer    Click to listen highlighted text!   der Pfeffer    Hạt tiêu
188    die Blume    Click to listen highlighted text!   die Blume    hoa
189    der Preis,    Click to listen highlighted text!   der Preis,   e Giá cả
190    der Reis    Click to listen highlighted text!   der Reis    Gạo
191    der Saft, die Säfte    Click to listen highlighted text!   der Saft, die Säfte    Nước ép
192    die Sahne    Click to listen highlighted text!   die Sahne    Kem (dùng để phủ bánh kem)
193    der Schinken,    Click to listen highlighted text!   der Schinken,    thịt nguội
194    die Soße,    Click to listen highlighted text!   die Soße,   n Nước sốt
195    langsam    Click to listen highlighted text!   langsam    Chậm
196    das Wasser    Click to listen highlighted text!   das Wasser    Nước
197    die Suppe,    Click to listen highlighted text!   die Suppe,   n Súp, cháo
198    die Tasse,    Click to listen highlighted text!   die Tasse,   n Cái tách
199    der Teller, =    Click to listen highlighted text!   der Teller, =     Cái đĩa
200    die Tomate,    Click to listen highlighted text!   die Tomate,   n Cà chua

Tiếng Đức Tại Hà Nội
Tiếng Đức Tại Hà Nội

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Các khóa học

Học tiếng Đức qua Clips

cool  Nếu bạn thấy trang web hay, hãy viết vài dòng lưu bút bạn nhé. -> Viết lưu bút.

Học viên tiếng Đức tại Việt Đức

{besps}hv-tieng-duc/hv{/besps}

Việt Đức Twitter Feeds


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/modules/mod_clean_twitter_feeds/tmpl/default.php on line 38

Warning: file_get_contents(http://4joomla.org/extensions/Clean_FB/credits/11202015.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/modules/mod_clean_twitter_feeds/tmpl/default.php on line 38

Thành viên đang xem

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

Flag Counter

 

Click to listen highlighted text!