Herzlich willkommen   Click to listen highlighted text! Herzlich willkommen
Tin nhanh

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathMedia() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/view.html.php on line 32

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadOrdering::getOrderingText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/models/category.php on line 229

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/models/category.php on line 122

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadOrdering::getOrderingText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/models/category.php on line 216

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/models/category.php on line 122

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::renderAllCSS() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/view.html.php on line 39

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getCSSPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 26

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathMedia() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/file/file.php on line 173

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getCSSPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 26

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathMedia() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/file/file.php on line 173

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getCSSPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 26

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathMedia() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/file/file.php on line 173

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathSet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/view.html.php on line 172

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadSettings::getManagerGroup() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/path.php on line 15

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathSet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/view.html.php on line 174

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadSettings::getManagerGroup() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/path.php on line 15

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::renderPhocaDownload() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/view.html.php on line 181

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::getCategoriesRoute() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default.php on line 27

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::_findItem() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 208

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269
Up

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadAccess::getUserRight() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default.php on line 52

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathSet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 26

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadSettings::getManagerGroup() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/path.php on line 15

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathSet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 30

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadSettings::getManagerGroup() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/path.php on line 15

Tài liệu tiếng Đức

Nơi các bạn có thể tải về những tài liệu tiếng Đức thiết yếu cho việc học. Nếu bạn không download được, hoặc không tìm thấy tài liệu mình cần tìm, hãy gửi email yêu cầu cho chúng tôi qua địa chỉ:

Chúng tôi có rất nhiều tài liệu liên quan tới Ngữ pháp Tiếng Đức, Từ vựng Tiếng Đức, v.v.


Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathSet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 26

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadSettings::getManagerGroup() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/path.php on line 15

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathSet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 30

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadSettings::getManagerGroup() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/path.php on line 15

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::getFileRoute() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 34

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::_findItem() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 69

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getMimeTypeIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 91

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getTitleFromFilenameWithExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 52

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayNewIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 59

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayHotIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 60

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getFileSizeReadable() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 107

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadUtils::strTrimAll() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 263

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayMirrorLinks() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 309

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 51

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayMirrorLinks() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 324

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 51

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayReportLink() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 337

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 86

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRate::renderRateFile() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 341

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 107

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadAccess::getNeededAccessLevels() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 108

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadAccess::isAccess() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 109
Từ điển tiếng Đức bằng hình ảnh cho trẻ em
File Size:
44.87 MB
License:
Email:
sd1[at]lechan[dot]info
Date:
01 November 2013
Downloads:
35105 x

Cuốn từ điển này bao gồm 1000 từ cơ bản nhất của tiếng Đức, được thể hiện qua hình ảnh, khiến bạn dễ nhớ hơn.


Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::getFileRoute() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 34

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::_findItem() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 69

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getMimeTypeIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 91

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getTitleFromFilenameWithExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 52

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayNewIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 59

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayHotIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 60

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getExtension() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 99

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadPath::getPathSet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 102

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadSettings::getManagerGroup() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/path.php on line 15

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getFileSizeReadable() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 107

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadUtils::strTrimAll() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 263

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayMirrorLinks() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 309

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 51

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayMirrorLinks() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 324

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 51

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayReportLink() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 337

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 86

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRate::renderRateFile() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 341

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 107

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadAccess::getNeededAccessLevels() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 108

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadAccess::isAccess() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 109
Các chủ đề luyện kĩ năng nói tiếng Đức SD1
File Size:
455.36 kB
Author:
Date:
17 November 2013
Downloads:
1463 x

Tập hợp các chủ đề luyện kĩ năng nói trong kì thi SD1.

 

 

 

 


Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::getFileRoute() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 34

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRoute::_findItem() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 69

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/path/route.php on line 269

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getMimeTypeIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 91

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadFile::getTitleFromFilenameWithExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/layout.php on line 52

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayNewIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 59

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayHotIcon() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 60

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadUtils::strTrimAll() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 263

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayMirrorLinks() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 309

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 51

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayMirrorLinks() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 324

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 51

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRenderFront::displayReportLink() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 337

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/render/renderfront.php on line 86

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadRate::renderRateFile() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default_files.php on line 341

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 107

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadAccess::getNeededAccessLevels() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 108

Deprecated: Non-static method PhocaDownloadAccess::isAccess() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/administrator/components/com_phocadownload/libraries/phocadownload/rate/rate.php on line 109
Luyện Nói Tiếng Đức
Date:
13 January 2015
Downloads:
0 x

Các bài luyện nói, giúp bạn nói tiếng Đức tốt hơn...

 
 
Powered by Phoca Download

Thông tin liên hệ

Điện thoại/Zalo: 0904 969 086 | 093 232 7455 | 0915 921 192

E-Mail:

Web: www.tiengduc.org

Cơ sở 1: 84/151, Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội

Cơ sở 2: 196/143 Trường Chinh, Hải Phòng

Đăng nhập

Các khóa học

A1

Khóa học A1, SD1

Khai giảng liên tục Khóa học tiếng Đức SD1 - A1 (bao gồm A1.1 + A1.2 + ôn thi và thi thử theo mẫu thi thật, tất cả chỉ trong một khóa) dành cho Du học, Định cư, Kết hôn, Đoàn tụ, Lao động, Điều dưỡng, v.v. thi lấy bằng A1, SD1 tại viện Goethe. Phù hợp với các bạn muốn cần bằng nhanh...

Read more

Học tiếng Đức qua Clips

cool  Nếu bạn thấy trang web hay, hãy viết vài dòng lưu bút bạn nhé. -> Viết lưu bút.

Học viên tiếng Đức tại Việt Đức

{besps}hv-tieng-duc/hv{/besps}

Việt Đức Twitter Feeds


Warning: file_get_contents(http://4joomla.org/extensions/Clean_FB/credits/11202015.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/75/5975175/html/lechan_sub/vietduc/trangchinh/modules/mod_clean_twitter_feeds/tmpl/default.php on line 38

Thành viên đang xem

Đang có 204 khách và không thành viên đang online

Flag Counter

 

Click to listen highlighted text!