Bỏ qua các khoá học hiện có

Các khoá học hiện có

Khóa học này giúp học viên có thể hiểu và sử dụng được những mẫu câu đơn giản và thông dụng hàng ngày, phục vụ các nhu cầu giao tiếp thiết yếu nhất. Có thể giới thiệu về bản thân và hỏi người khác về các vấn đề cá nhân, như nơi ở, bạn bè và các đồ dùng (học viên cũng có thể trả lời những câu hỏi này khi cần). Có thể giao tiếp ở mức đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và có thiện chí giúp đỡ.

Đây cũng là yêu cầu khi thi lấy bằng tiếng Đức A1 tại viện Goethe, hoặc các trung tâm ngôn ngữ khác.

Các học viên sẽ được rèn luyện bốn kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Trong quá trình học, các học viên sẽ phải làm nhiều bài tập, và thi để đạt cấp độ mới. Số lượng bài tập, đề thi phong phú sẽ giúp học viên tự tin trong kì thi tại viện Goethe.

Tờ rơi khóa học tiếng Đức A1

Khóa này sẽ giúp các học viện tiếp xúc với ngân hàng đề thi nghe lớn. Các học viên sẽ được luyện nghe nhiều lần và qua đó sẽ rút ra kinh nghiệm thi cho riêng mình. Mỗi bài thi đều có đánh giá, chấm điểm ngay, qua đó học viên có thể tự theo dõi được tiến trình của bản thân.