Cộng đồng tiếng Đức

Nhóm học tiếng Đức ...
 
Thông báo
Xóa hết

Nhóm học tiếng Đức miễn phí

Trang 3 / 4
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Bản nháp bài giảng ngày 29.11.2021

 

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 29/11/21 10:12 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Tiếng Đức cho người mất gốc – Luyện nghe 02.12.2021

Nội dung:

 • Ôn tập lại các kiến thức của bài trước
 • Nghe và nhắc lại

Học viên cần nắm được:

 • Các âm bị biến âm
 • Phát âm chuẩn, đúng ngữ điệu
 • Ghi nhớ nhanh
 • Khả năng ghi chú tốt
 • Khả năng phát âm lại những gì mình đã nghe

Tài liệu dạy:

Liên kết đến lớp học:

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 1/12/21 10:59 sáng
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Đáp án bài nghe 02.12.2021

1638457148-Seiten-aus-telc_Deutsch_A2_Beruf_Modelltest_1.jpg
Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 2/12/21 9:59 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

File nghe ngày 02.12.2021

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 2/12/21 10:01 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Tiếng Đức cho người mới bắt đầu ngày 04.12.2021

Nội dung:

 • Mẫu câu chào hỏi, giới thiệu bản thân
 • Cách viết đoạn văn tiếng Đức

Học viên cần nắm được:

 • Giới thiệu bản thân
 • Hỏi thông tin cá nhân
 • Cách viết một đoạn văn tiếng Đức

Tài liệu:

Liên kết tới lớp học:

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 3/12/21 10:34 sáng
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Bản nháp bài giảng ngày 04.12.2021

 

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 4/12/21 11:36 sáng
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Tiếng Đức cho người mất gốc – 05.12.2021

Nội dung:

 • Ôn lại cách đặt câu và các mẫu câu
 • Thực hành một số mẫu câu quan trọng
 • Hướng dẫn cách viết tiếng Đức

Học viên cần nắm được:

 • Cách đặt câu tiếng Đức chuẩn
 • Các mẫu câu tiếng Đức thường gặp
 • Cách viết tiếng Đức chuẩn

Tài liệu:

Liên kết đến lớp học:

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 4/12/21 12:18 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Bài tập ngày 05.12.2021

 

1638700199-Bai-tap-05122021.jpg
Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 5/12/21 5:29 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

File nghe bài tập 05.12.2021

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 5/12/21 5:30 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Tiếng Đức cho người mới bắt đầu ngày 07.12.2021 (Bài tổng kết)

Nội dung:

 • Ôn lại các kiến thức đã học

Học viên cần nắm được:

 • Phát âm chuẩn
 • Các loại từ loại
 • Chia động từ
 • Đặt câu
 • Viết đoạn văn
 • Viết thư
 • Kĩ năng làm bài môn nghe, nói

Tài liệu:

Liên kết tới lớp học:

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 7/12/21 9:52 sáng
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Bản nháp bài giảng ngày 07.12.2021

Liên kết cần xem hôm nay:

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 7/12/21 10:31 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Tiếng Đức cho người mất gốc ngày 09.12.2021 (Bài tổng kết)

Nội dung:

 • Ôn lại các kiến thức đã học

Học viên cần nắm được:

 • Phát âm chuẩn
 • Các loại từ loại
 • Chia động từ
 • Đặt câu
 • Viết đoạn văn
 • Viết thư
 • Kĩ năng làm bài môn nghe, nói

Tài liệu:

Liên kết tới lớp học:

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 8/12/21 9:58 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Tiếng Đức cho người mới bắt đầu ngày 11.12.2021 (Bài tổng kết)

Nội dung:

 • Ôn lại các kiến thức đã học

Học viên cần nắm được:

 • Phát âm chuẩn
 • Các loại từ loại
 • Chia động từ
 • Đặt câu
 • Viết đoạn văn
 • Viết thư
 • Kĩ năng làm bài môn nghe, nói

Tài liệu:

Liên kết tới lớp học:

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 10/12/21 6:36 chiều
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

Đề thi thử A1

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 11/12/21 11:16 sáng
(@vb_hoang1001)
Học viên A1.1

File nghe đề thi thử A1

Trả lờiTrích dẫn
Người tạo chủ đề Đã đăng : 11/12/21 11:17 sáng
Trang 3 / 4
Chia sẻ: