Cộng đồng tiếng Đức

Thông báo
Xóa hết
Vĩnh Bảo Hoàng
Nhóm: Đã đăng kí
Tham gia: 31/10/21
Học viên A1.1
Bản nháp bài giảng tiếng Đức cho người mới bắt đầu 11.12.202...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
File nghe đề thi thử A1  sd1-ueb02.mp4

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Đề thi thử A1  start-deutsch_1_uebungssatz_02_TEST.pd...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Tiếng Đức cho người mới bắt đầu ngày 11.12.2021 (Bài tổng kế...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Tiếng Đức cho người mất gốc ngày 09.12.2021 (Bài tổng kết) ...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Bản nháp bài giảng ngày 07.12.2021 Liên kết cần xem hôm na...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Tiếng Đức cho người mới bắt đầu ngày 07.12.2021 (Bài tổng kế...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
File nghe bài tập 05.12.2021  56-Titelnummer-56.mp3

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Bài tập ngày 05.12.2021  Bai-tap-05.12.2021.jpg

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Tiếng Đức cho người mất gốc – 05.12.2021 Nội dung: Ôn ...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Bản nháp bài giảng ngày 04.12.2021  Tieng-Duc-cho...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Tiếng Đức cho người mới bắt đầu ngày 04.12.2021 Nội dung: ...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
File nghe ngày 02.12.2021  telc_Deutsch_A2_Beruf_Mode...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Đáp án bài nghe 02.12.2021  Seiten-aus-telc_Deutsch_A...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Tiếng Đức cho người mất gốc – Luyện nghe 02.12.2021 Nội du...

Trong diễn đàn Mensa học đường

6 tháng trước
Trang 1 / 4
Chia sẻ: